Самбірська

районна державна адміністрація

 

 

Пам’ятки, пов’язані з нафтовим промислом

Район Потоку, вул. Церковна -  пам’ятна таблиця першої пробуреної нафтової свердловини.

Район Борислава, вул. Короленка - приміщення колишнього Інституту нафти і газу, очолюваного К. Тольвінським, з пам’ятною дошкою на українській та польській мовах.

Район Тустанович, вул. Б. Хмельницького – місце розташування свердловини "Ойл-Сіті" в 1908 році, котра дала найбільший фонтан нафти спричинивши до найбільшої пожежі, яка тривала 3 тижні.

Центр Борислава – місце розстрілу мирної демонстрації нафтовиків в 1923 році.

 Area Flow st. Church - memorial table first drilled oil well.

 Area Borislav Str. Korolenko - the former premises of the Institute of Oil and Gas, led by K. Tolvinskym, with a memorial   plaque in Ukrainian and Polish languages.

 Area Tustanovych st. B. Khmelnitsky - location hole "Oil City" in 1908, which gave the largest fountain of oil causing the  largest fire, which lasted 3 weeks.

 Borislav Center - a place of execution peaceful demonstration of oil in 1923.

 

Мразниця, вул. С. Бандери – нафтові шахти.

Борислав, вул. Івасюка – озокеритова шахта - єдина такого роду діюча шахта в цілому світі.

Борислав, вул. Т. Шевченка – діючі свердловини.

Борислав, вул. К. Брама - нафтогазове управління "Бориславнафтогаз".

Борислав, вул. Т. Шевченка – центральна база виробничого обслуговування, завод по виготовленню обладнання для нафтогазовидобувної промисловості.

Борислав, вул., Т. Шевченка - підприємство по бурінню свердловин.

Борислав, вул. Т. Шевченка – лабораторія по дослідженню свердловин.

 

Mraznytsya st. Bandera - oil mine.

Borislav Str. Ivasyuka - ozokerytova mine - the only one of its kind operating mine in the world.

Borislav Str. Shevchenko - existing wells.

Borislav Str. K. Gate - oil and gas management "Borislavneftegaz."

Borislav Str. Shevchenko - the central service base production plant for the manufacture of equipment for oil and gas industry.

Borislav Str., Shevchenko - a company drilling wells.

Borislav Str. Shevchenko - Laboratory for the Study wells.

Інші пам’ятки

Мразниця, вул. С. Бандери – греко-католицький храм з вітражами Петра Холодного.

Борислав, вул. Т. Шевченка - пам’ятник Адаму Міцкевичу, 1898 року встановлення.

Борислав, вул. Д. Галицького – головна пошта.

Борислав, пл. І. Франка – пам’ятник Івану Франку.

Потік, вул. Церковна - кладовище, могила Стефана Коваліва, письменника-педагога.

Борислав, вул. В. Великого - храм св. Анни, (колишній римо-католицький костел св. Варвари).

Борислав, вул. С. Бандери – приміщення колишнього гетто та пересильного пункту.

Борислав, вул. Т. Шевченка - історико-краєзнавчий музей, колишнє приміщення НКВД.

 

Mraznytsya st. Bandera - Greek-Catholic church with stained glass Cold Peter.

Borislav Str. Shevchenko - a monument to Adam Mickiewicz, the establishment in 1898.

Borislav Str. D. Galician - main post office.

Borislav sq. Franko - a monument to Ivan Franko.

Flow st. Church - Cemetery, grave of Stephen Kovaliva, writer and teacher.

Borislav Str. Vladimir Great - Temple St. Anna (former Roman Catholic Church of St. Barbara).

Borislav Str. Bandera - building of the former ghetto and transit points. 

Borislav Str. Shevchenko - historical museum, the former premises of the NKVD.

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 56 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua