Самбірська

районна державна адміністрація

УКРАЇНА

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

« 02 » вересня 2016 року Самбір № 382

Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Самбірській районній державній адміністрації

Відповідно до ст. 6, 31, 33, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», законів України «Про адміністративні послуги», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та з метою якісного надання адміністративних послуг Центром надання адміністративних послуг в Самбірському районі.

1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Самбірській районній державній адміністрації (надалі – Перелік адміністративних послуг), що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Романа Біндаса.

 

 

 

 

 

Микола Фрей

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

від «02» вересня 2016 року № 382

 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Самбірській районній державній адміністрації

1. Державна реєстрація права власності та інших речових прав.

2. Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно.

3. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

4. Внесення запису про скасування державної реєстрації прав.

5. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

6. Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

7. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб’єкта цього права, інші речові права та суб’єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які не пов’язані з проведенням державної реєстрації прав.

8. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно.

9. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно.

10. Надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

11. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

12. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

13. Державна реєстрація фізичної особи-підприємця.

14. Державна реєстрація юридичної особи.

15. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

16. Державна реєстрація припинення юридичної особи.

17. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця.

18. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу.

19. Реєстрація громадського об’єднання.

20. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання.

21. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту.

22. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.

23. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання.

24. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.

25. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання.

26. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

27. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

28. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

29. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника.

30. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення).

31 Оформлення та видача проїзного документа дитини.

32. Оформлення та видача паспорта громадянина України.

33. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого.

34. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.

35. Реєстрація місця проживання особи.

36. Зняття з реєстрації місця проживання особи.

37. Реєстрація місця перебування особи.

38. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи.

39. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

40. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

41. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

42. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.

43. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

44. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

45. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

46. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

47. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

? землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

? обмеження у використанні земель;

? земельну ділянку;

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації;

48. Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю);

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

49. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

50. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

51. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

52. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

53. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

54. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів.

55. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

56. Видача посвідчення батьків та дитини багатодітної сім’ї.

57. Видача посвідчення ветерана.

58. Встановлення статусу дитини війни.

59. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

60. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

61. Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

62. Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди.

63. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності:

63.1. Видача ветеринарних документів:

? міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) – при переміщенні за межі України;

? ветеринарні свідоцтва (для України форми № 1 та №2 ) – при переміщенні за межі території Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людини);

? ветеринарні довідки – при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною).

63.2. Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності:

? на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

? на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів та кормів.

63.3. Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність пов’язану з виробництвом та /або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

63.4. Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання управлінням Держпродспоживслужби у Самбірському районі.

64. Видача декларації про відходи.

___________________________

 

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації Роман Біндас

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 57 гостей та 0 користувачів