Самбірська

районна державна адміністрація

Управляння ветеринарної медицини в Самбірському районі:

 

Експлуатаційний дозвіл оператором потужностей (об’єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини та для агро продовольчих ринків.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

  1. Заява
  2. Копія сертифіката відповідності або свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, або акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцію) об’єкта або акта технічної комісії, засвідчена в установленому порядку;
  3. Перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника;
  4. Протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Платно (200 гривень,)

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

30 робочих днів

 

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

  1. Заява.
  2. Довідка про готовність до проведення заходу.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

30 робочих днів

 

 

Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, префіксів і кормів.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

  1. Заява
  2. Інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів, що виготовляються або реалізуються, за підписом заявника.
  3. Можуть включатися проектні вимоги і вимоги щодо будівництва, наявності кваліфікованого персоналу, тривалості застосування системи контролю безпечності та якості.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Не більше десяти робочих днів

 

 

Державна інспекція з карантину рослин по Львівській області

 

Фітосанітарний сертифікат

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1.     Заява

2.     Документ, що підтверджує внесення плати за видачу фітосанітарного сертифіката

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

45,30 грн. без ПДВ

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

5 діб

 

Карантинний сертифікат

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1.     Заява

2.     Документ, що підтверджує внесення плати за видачу карантинного сертифіката, та наданні фітосанітарні процедури

 

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

38,80 грн. без ПДВ

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

14 діб

 

Інспекція Держархбудконтролю у Львівській області

 

Декларація про виконання підготовчих робіт

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1.     Заява

2.     Два примірники декларації. Замовник згідно із законом відповідає за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом п’яти робочих днів

 

Декларація про виконання будівельних робіт

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1.     Заява

2.     Два примірники декларації. Замовник згідно із законом відповідає за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом п’яти робочих днів

 

Декларація про готовність об’єкта до експлуатації, видача Сертифіката відповідності

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1.     Заява

2.     Два примірники декларації. Замовник згідно із законом відповідає за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом десяти робочих днів

 

Самбірський РВ ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області

 

Дозвіл на початок роботи підприємств та оренду приміщень

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1.     Заява

2.     Експертний висновок протипожежного стану об’єкта

3.     завірену у встановленому порядку копяю свідоцтва про власність або копія договору оренди

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом п’яти робочих днів

 

Декларація відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1.     Заява

2.     Декларація про відповідність вимогам законодавства з питань пожежної безпеки у двох примірниках

3.     Завірену у встановленому порядку копію свідоцтва про власність або копію договору оренди

4.     Копія договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом п’яти робочих днів

 

ДЗ «Самбірська районна санітарно-епідеміологічна станція»

 

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи для отримання погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1.     Заява

2.     Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, завірена у встановленому порядку

3.     Копія статуту підприємства з переліком видів діяльності

4.     Копія документа що підтверджує право власності на приміщення або право користування

5.     Перелік видів небезпечних відходів

6.     Копія паспорта місць видалення відходів

7.     Копії паспортів відходів

8.     Копії реєстрової карти суб’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

9.     Наказ про призначення відповідальних осіб у сфері поводження з відходами

10.                        Ліцензія на право здійснення операцій у сфері поводження з відходами (попередні)

11.                        Дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території, виданий органом місцевого самоврядування

12.                       Копії договорів на передачу відходів іншим суб’єктам господарювання

13.                        Копії інструкцій стосовно, збирання, тимчасового розміщення, видалення і способу знешкодження відходів

14.                       Копія акту перевірки дотримання вимог санітарного законодавства на об’єкті територіальним санепідзакладом в період останніх 6 місяців

15.                        Копії протоколів лабораторних досліджень та інструментальних замірів в зоні впливу об’єкта поводження з відходами, в залежності від специфіки об’єктів

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

200 грн. без ПДВ

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

10 робочих днів

 

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1.     Заява

2.     Копія статуту

3.     Копія свідоцтва про реєстрацію підприємства

4.     Копія акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта

5.     Копія свідоцтва права власності на приміщення

6.     Копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на нормативну документацію, згідно до якого здійснюється виробництво продукції (за наявності)

7.     Копії висновків держсанекспертизи на технологічне обладнання, сировину, продукцію (за наявності)

8.     Протоколи лабораторних та інструментальних досліджень атмосферного повітря, робочої зони, питної води, стічної води, харчових продуктів, змивів тощо (подаються в залежності від виду виробничої діяльності)

Платність (безоплатність) видачідокумента дозвільного характеру

200 грн. без ПДВ

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

10 днів

 

Експлуатаційний дозвіл на діяльність операторів потужностей (об’єктів)з виробництва харчових продуктів

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1.     Заява

2.     Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання

3.     Копія сертифіката відповідності або Декларація про готовність об’єкта до експлуатації

4.     Перелік харчових продуктів, що реалізуються за підписом заявника

5.     Протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями у поточному році або діючі висновки держсанекспертизи на продукцію

6.     Протоколи лабораторно-інструментальних замірів та досліджень у виробничих, складських, торгових приміщеннях, проведених акредитованими лабораторіями у поточному році

7.     Акт санітарно-епідеміологічного обстеження (інспектування) потужностей (об’єкта) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

200 грн.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

30 днів

 

 

Канал не знайдено

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 158 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua