Самбірська

районна державна адміністрація

   
   Промисловий комплекс району займає значну питому вагу у реальному секторі економічної діяльності і представлений 13 підприємствами, де працює майже 750 чоловік, що складає 13,6 % до загальної чисельності працівників, зайнятих в галузях економіки. Протягом першого півріччя ситуація в промисловості дещо стабілізувалася. Підприємствами реалізовано продукції на суму 58,0 млн. грн., що більше показника минулого року на 5,8 млн. грн. Із 13 підприємств району 6 наростили обсяги виробництва. Найбільше зростання досягнуто на ТзОВ «Самбірська птахофабрика», Воютицький спиртзавод, ПФ «Білаки». Зросло виробництво спирту етилового на 16,3 %, яловичини і телятини - на 18,7%, м’яса птиці - на 16,6 %, цегли - на 12,5 %. Поряд з цим 5 підприємств допустили падіння. Зменшено виробництво вікон і дверей (на 38,1 %), оселедця (на 38 %), вермикуліту (на 33,9 %).
   Не працювали протягом даного періоду ЗАТ «Рудківська сільгосптехніка», ДП «ЕРВІ РЕМІ «Ля Сурс». Викликає занепокоєння робота ПП «Світанок», де допущено значне падіння обсягів продукції (на 50 %). Якщо в минулому році там працювало 49 працівників, то в цьому тільки 13.
   Відчутним є внесок промислових підприємств у наповненні дохідної частини бюджетів усіх рівнів. Протягом січня-червня поточного року ними сплачено до бюджету 2,2 млн. грн., що складає 12,4 % загальних бюджетних поступлень.

   Основними напрямками розвитку сільського господарства району є поступове нарощування виробництва основних видів сільськогосподарської продукції, підвищення їх врожайності та продуктивності. Робота галузі, зокрема рослинництва, в першому півріччі була зосереджена на проведенні весняно-польових робіт, забезпеченні матеріально-технічними ресурсами, догляді за посівами, на стабілізацію галузі тваринництва.

   Всіма категоріями господарств в районі посіяно і є до збирання 10504 га4400 га картоплі, 554 га овочів, 3459 га ріпаку. Внаслідок несприятливих погодних умов не вдалося повністю посіяти кукурудзу. зернових і зернобобових культур,

  На сьогоднішній день проходить підготовка до збирання врожаю 2010 року. Готові до роботи 132 зернозбиральних комбайни.

   З приходом в район потужних інвесторів констатується факт впровадження передових технологій вирощування сільськогосподарських культур. На даний час в аграрному секторі працюють 4 іноземні інвестори: ТзОВ «Лендком ЮА» (Англія), ТзОВ «Агролендінвест Юкей» (Голландія), ТзОВ «Агрокультур Захід» (Швеція), ТзОВ «Біорена» (Німеччина), якими протягом першого півріччя 2010 року вкладено інвестицій в сумі 1155 тис. дол. США. Поряд з цим вітчизняними інвесторами вкладено 200 тис. дол. США. Було посіяно 3427 га зернових культур, 2887 га ріпаку, 66 га кукурудзи та 200 га інших культур.

   В галузі тваринництва основним завданням залишається стабілізація чисельності поголів’я сільськогосподарських тварин, підвищення їх продуктивності та збільшення валового виробництва тваринницької продукції. В суспільному секторі відмічається ріст поголів’я ВРХ на 3,8 %, в тому числі корів – на 15 %. Поряд з цим поголів’я свиней зменшилось на 5,9 %, овець і кіз – на 15,6 %. птиці – на 24,9 %.

   Виробництво м’яса сільськогосподарськими підприємствами склало 3018,1 тонн і у порівнянні із відповідним періодом минулого року збільшилось на 4,1 %. Внаслідок зменшення поголів’я корів молочного напрямку у всіх категоріях господарств виробництво молока зменшилось до рівня минулого року на 6,0 % і склало 330,9 тонн.

   Мале підприємництво є одним із двигунів економічного прогресу в суспільстві, важливим стабілізаційним механізмом і засобом реалізації особливого підприємницького потенціалу населення. В загальному динаміка розвитку малого підприємництва в районі склалася позитивно.

   Господарську діяльність здійснюють 212 підприємств-юридичних осіб та 1715 підприємців-фізичних осіб. Протягом звітного періоду поточного року державну реєстрацію здійснили 166 суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб та 11 підприємств – юридичних осіб. Поряд з цим припинили свою діяльність 89 суб’єктів - фізичних осіб та 10 суб’єктів - юридичних осіб. Із районного бюджету у 2010 році на підтримку та розвиток підприємництва передбачено 10 тис. грн. Суб’єктам підприємницької діяльності передано в оренду 663,3 кв. м. незадіяної площі.

   Проведено 2 засідання Координаційно-дорадчої ради з питань розвитку підприємництва.

   Значна роль у формуванні економічного потенціалу району, забезпечені ефективного функціонування системи обігу споживчих товарів відведена сфері внутрішньої торгівлі та ресторанного господарства, як важливій складовій внутрішнього ринку. Відбулися позитивні зміни в розвитку матеріально-технічної бази торгівлі. Відкриваються магазини, які відповідають сучасним стандартам з широким асортиментом товарів, новітніми технологіями. Після проведенного ремонту відкриті три підприємства роздрібної торгівлі в селах с. Бабино, с. Максимовичі, с. Гординя під брендом ЛЕоКС. Для покращення торговельного обслуговування населення відкрито спеціалізовані магазини в м. Новий Калинів (меблі) та в с. Чуква («Все для дому») і магазин в м. Рудки.

   Болісною для населення є проблема зростання цін на споживчому ринку, особливо на соціально значущі продовольчі товари. Щотижнево проводиться моніторинг цін. Спостерігається зниження роздрібних цін на яйця, рис, масло вершкове, молоко, м’ясо птиці. Слід зазначити значне зростання цін у порівнянні із 1 січня 2010 року на цукор (на 15 %), на гречку (на 78 %), олію (на 5,3 %), сир твердий (на 6,5 %).

   З метою підготовки закладів ресторанного господарства до обслуговування гостей, учасників фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу та популяризації української національної кухні, обміном професійним досвідом, налагодження ділових контактів між підприємствами ресторанного господарства в квітні 2010 року проведено конкурс кулінарного мистецтва.

   Важливою галуззю господарського комплексу району є житлово-комунальне господарство, де працює 104 чоловіки. Проблемою в цій галузі є несплата за надані послуги. Станом на 1 липня 2010 року заборгованість населення за житлово-комунальні послуги склала 836,0 тис. грн. і зменшилась до початку року на 7,2 тис. грн. Найбільшу заборгованість має населення перед Новокалинівським житлово-комунальним підприємством - 530 тис. грн. По Ралівському ВУЖКГ заборгованість складає 157,0 тис. грн., по Рудківському ВУЖКГ – 168,4 тис. грн. Крім цього заборгованість бюджетних установ та організацій становить 831,6 тис. грн. (це борг Міноборони перед Новокалинівським ВУЖКГ). Заборгованість населення за спожитий природний газ складає 996,7 тис. грн.

   Головним завданням у сфері діяльності автомобільного транспорту є забезпечення жителів району якісними та безпечними перевезеннями. За перше півріччя поточного року перевезено 2251 тис. пасажирів, що на 2,4 % більше відповідного періоду минулого року. Підприємствами галузі отримано 3862,7 тис. грн. валових доходів. Автопідприємства району спрацювали рентабельно і отримали прибутки в сумі 15,9 тис. грн.

   На особливому контролі районної державної адміністрації питання наповнення дохідної частини бюджету. Вплив економічної кризи на територіально-господарський комплекс району відобразився на надходженнях податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. До Зведеного бюджету від підприємств району мобілізовано платежів на загальну суму 17687,6 тис. грн., що менше надходжень аналогічного періоду минулого року на 563,9 тис. грн. Поступлення до Державного бюджету склали 7943,8 тис. грн. і зменшились на 17,7 %. На стан мобілізації надходжень до Державного бюджету негативно вплинуло суттєве зниження надходжень по податку на додану вартість на 33,8 %, по рентній платі - на 13,5 %.

   Заборгованість по податкових платежах станом на 01.07.2010 року склала 45,6 тис. грн. і зменшилась по відношенню до початку року на 287,5 тис. грн. Борг по ПДВ складає 34,2 тис. грн., по платі за землю – 4,6 тис. грн., по інших податках (штрафні санкції) – 6,6 тис. грн.

   Протягом звітного періоду проведено 2 засідання робочої групи з питань погашення податкового боргу та виконання завдань з мобілізації надходжень до бюджету.

   Важлива роль в роботі районної державної адміністрації відводиться і соціальному захисту малозахищених верств населення.

   Своєчасно і в повному обсязі були виплачені пенсії. В районі проживає 18,2 тис. пенсіонерів. Збір по Пенсійного фонду за звітний період склав 22,7 млн. грн., що становить 98,7 % виконання плану власних надходжень. На пенсійні виплати спрямовано 96,3 млн. грн., що на 17,3 млн. грн. більше у порівнянні із відповідним періодом минулого року. Забезпеченість власними коштами складає 23,6 %. Середній розмір пенсії склав 885 грн. і зріс на 159 грн. у порівнянні із аналогічним періодом 2009 року.

   Станом на 1 липня 2010 року на обліку в Пенсійному фонді перебуває 2523 суб’єкти господарювання, в тому числі 726 юридичних осіб, 1797 фізичних осіб. У порівнянні із початком року загальна кількість зареєстрованих осіб збільшилась на 99 осіб.

   Заборгованість до Пенсійного фонду станом на 1 липня 2010 року склала 82,2 тис. грн. і зменшилась у порівнянні із початком року на 30,0 тис. грн. Заборгованість по пільгових пенсіях становить 27,5 тис. грн., по страхових внесках – 47,1 тис. грн.

   Забезпечено виплати, передбачені чинним законодавством, пільговій категорії населення, малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми. Станом на 1 червня 2010 року різні види матеріальних допомог отримали 7181 сім’я, яким за січень – червень поточного року було виплачено 22225,3 тис. грн.

   Ведеться Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, згідно з яким станом на 1 липня 2010 року на обліку знаходилося 20393 пільговики різних категорій.

   Протягом звітного періоду виплачено 232,4 тис. грн. компенсаційних виплат учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС. Надано матеріальну допомогу 52 інвалідам та непрацездатним малозабезпеченим особам на суму 4,4 тис. грн. Виплачено одноразову щорічну допомогу до Дня Перемоги 5531 особі на суму 1057,0 тис. грн. Виплачено компенсацію за невикористані санаторно-курортні путівки 6 особам на суму 1560 грн. Поряд з цим перебуває на черзі на санаторно-курортне лікування 272 інваліди та ветерани війни.

   Значну увагу приділяє районна державна адміністрація питанням  розмірів заробітної плати та своєчасності її виплати. Роботу з даних питань контролює Комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. У звітному періоді проведено 6 засідань комісії, де заслухано 39 керівників підприємств району щодо порушень в оплаті праці. Проведено перевірку 21 підприємства району щодо дотримання вимог законодавства про працю.

   Станом на 1 липня 2010 року заборгованість із виплати заробітної плати підприємств і організацій району склала 101,3 тис. грн. і зросла по відношенню до початку року на 69,5 тис. грн. По економічно активних підприємствах борг складає 93,9 тис. грн., основну частину якого допущено по ТзОВ «Агропромінвест».

   На зареєстрованому ринку праці станом на 01.07.2010 р. спостерігається тенденція щодо зменшення абсолютної кількості безробітних. У січні-червні поточного року до служби зайнятості звернулось 986 осіб, що менше до аналогічного періоду минулого року на 110 чоловік. Станом на перше липня.2010 року на обліку перебувало 808 незайнятих громадян. Рівень безробіття склав 2,2 % і зменшився у порівнянні із початком року на 0,8 відсоткових пункти.

   За звітний період працевлаштовано 543 особи, скеровано на перенавчання 233 особи та 270 осіб брали участь у громадських роботах. На дотаційні місця працевлаштовано 11 осіб.

   Протягом І півріччя 2010 року на підприємствах, організаціях району створено 317 нових робочих місць, в тому числі 26 - юридичними особами, 125– фізичними особами з правом найму робочої сили, 166 – фізичними особами, які пройшли реєстрацію, як суб’єкти підприємницької діяльності.

   Разом з позитивними змінами слід відмітити, що триває процес вивільнення працівників з підприємств. Станом на 01.07.2010 року надійшли списки на вивільнення 101 працівника від 6 підприємств. В минулому році на ту ж дату подало списки 2 підприємства на 69 осіб.

   В порівнянні з минулим роком зменшилась кількість вакансій на підприємствах району. За січень-червень цього року було 347 вакансій проти 392 вакансії у І півріччі 2009 року. (у 2008 році за цей же період було 637 вакансій). Потреба підприємств, установ і організацій у працівниках на 1 липня становила 7 осіб (або 47 % до минулого року), внаслідок чого навантаження на 1 робоче місце становило 115 осіб проти 89 осіб  у 2009 році.

   Для забезпечення належного рівня соціально-культурного та духовного розвитку району активна робота проводилась у сфері освіти, охорони здоров’я і культури.

   Постійна увага надається питанням навчання та виховання підростаючого покоління. У 69 навчальних закладах здобували освіту 7961 учень. Навчально-виховний процес забезпечують 1257 педагогічних працівників.

   На розвиток освіти у звітному періоді поточного року було спрямовано 34,6 млн. грн., що на 28,1 %, або на 7,6 млн. грн. більше показника відповідного періоду 2009 року.

   Проведена робота по зміцненню матеріально-технічної бази установ освіти. Проведено ремонти котлів та опалення у 4-х школах району. Ведуться ремонтні роботи приміщення їдальні СТОК «Прикарпаття».

   Здійснювались заходи щодо розвитку мережі дошкільних навчальних закладів району. Дошкільним вихованням охоплено 991 дитину, що на 135 дітей більше у порівнянні з минулим роком і становить 27 % від загальної кількості дітей дошкільного віку.

   Робота в галузі охорони здоров’я направлена на покращення матеріальної бази лікувальних установ. На розвиток охорони здоров’я  спрямовано 22,0 млн. грн. За спонсорські кошти зроблено поточний ремонт хірургічного відділення Рудківської районної лікарні, відділень Дублянської лікарні та наркологічного відділення в с. Міжгайці. По всіх відділеннях лікувальних установ охорони здоров’я встановлено бойлери для підігріву води. Отримано з державного бюджету по цільовому фінансуванню 4 автомобілі «Опель-комбо» на суму 565,9 тис. грн.

   Необхідно зазначити, що протягом січня - травня в районі народилось 328 дітей, що менше аналогічного показника минулого року на 66 дітей. Кількість померлих зменшилась на 105 осіб і склала 462 особи. Природне скорочення склало 134 особи проти 173 в аналогічному періоді минулого року.

   Районним центром соціальної служби для молоді організовуються виїзди мобільно-консультативного пункту для роботи з молоддю району на тему пропаганди здорового способу життя, протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб.

   Молодіжна політика і спорт в районі спрямовується на забезпечення духовного, культурного та фізичного розвитку дітей, сімей, молоді. Велика увага приділяється фізично-оздоровчій роботі серед верств населення. У звітному періоді спортсмени брали участь у 16-ти спортивних заходах, з них у 8-ми заходах обласного масштабу, 1-му заході міжнародного масштабу.

   В районі проводиться цілеспрямована робота щодо проходження оздоровчої компанії «Літо-2010». Літнім оздоровленням та відпочинком при 18 загальноосвітніх школах охоплено 1580 дітей. Поряд з цим 113 дітей оздоровлено в інших центрах, в т. ч. 21 дитина – в МДЦ «Артек», 4 дитини - в ДП УДЦ «Молода гвардія», тощо.

   Робота галузі культури протягом звітного періоду спрямовувалась на задоволення культурно-інформаційних потреб населення, естетичного виховання підростаючого покоління, збереження і примноження культурних надбань української нації. Проведено значну кількість мистецьких заходів, найбільшими з яких були фестивалі «Пісня родинного вогнища»,  «Возвеселімся всі радо нині», «Ми-дітвора українська», захід «Світ Білозірових пісень», присвячений 55-й річниці від дня народження Ігоря Білозіра. Проводились урочисті заходи до державних свят.

   В травні 2010 року в с. Сіде відкрито Народний дім.

   Підсумки роботи господарського комплексу району за 2010 рік віддзеркалюють загальнодержавні процеси і вимагають від органів влади, суб’єктів господарювання нових ефективних підходів щодо вирішення наявних проблем. На особливому контролі питання наповнення бюджетів, виплати заробітної плати, пенсій, економного використання бюджетних коштів. Досягнення позитивних результатів можливе лише завдяки спільним зусиллям, взаєморозумінні і підтримці.

   Робота районної державної адміністрації спрямована на забезпечення економічного зростання, покращення добробуту населення, вирішення ключових проблемних питань соціального і економічного розвитку району.

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 113 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua