Самбірська

районна державна адміністрація

   Підводячи підсумки роботи територіально-господарського комплексу району за 2009 рік слід зазначити, що звітний період характеризувався продовженням негативних тенденцій впливу фінансової кризи у певних секторах економіки.

   Діяльність районної державної адміністрації була спрямована на забезпечення зменшення негативного впливу кризових явищ. Вирішення соціальних проблем, підтримка найбільш вразливих верств населення, збереження власного розвитку – це ті пріоритети, на які були спрямовані першочергові антикризові дії влади.

   Фінансово-економічна криза негативно вплинула на роботу промислового комплексу району. Підприємствами у звітному році реалізовано продукції в сумі 114,8 млн. грн., що на 5,8 млн. грн. менше аналогічного показника минулого року. Зменшено виробництво основних видів промислової продукції, а саме: цегли керамічної на 48,9 %, яловичини і телятини – на 68,1 %, вермикуліту – на 41,4 %.

  Основними напрямками розвитку сільського господарства району є нарощування виробництва основних видів сільськогосподарської продукції, підвищення їх врожайності та продуктивності.

  Валове виробництво зернових у поточному році склало 27,3 тис. тонн, картоплі – 70,9 тис. тонн, овочів – 12,7 тис. тонн, ріпаку – 9,1 тис. тонн.

  В галузі тваринництва основним завданням залишається стабілізація чисельності поголів’я сільськогосподарських тварин, підвищення їх продуктивності та збільшення валового виробництва тваринницької продукції.

  Виробництво м’яса склало 5943,3 тонни, що становить 143,2 % до рівня минулого року.

  В агроформуваннях району спостерігається приріст ВРХ на 28,7 %, птиці – на 11,5 %. Зменшено кількість свиней на 27,4 %, овець і кіз – на 6,9 %.

  Виробництво молока склало 719,3 тонни, що більше проти показника минулого року на 175,1 тонни, або на 32,2 %. Надій молока на одну середньорічну корову станом на 1.01.2010 року становить 2200 кг , або 100,3 % до рівня минулого року.

  Протягом року було проведено оновлення машино-тракторного парку, закуплено 1 трактор та універсальний енергетичний захід для обробки саду на суму 313 тис. грн.

  На фінансування галузевих програм розвитку аграрного сектору району було спрямовано 3,1 млн. грн., в тому числі з державного бюджету 2,4 млн. грн., з районного – 0,7 млн. грн.

  В сучасних умовах розвиток малого підприємництва є одним із важливих факторів вирішення соціально-економічних проблем. Протягом 2009 року проводилась робота по виконанню заходів Регіональної програми розвитку малого підприємництва на 2009-2010 роки. В районі працює 235 малих підприємств. Загальна кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців становить 1638. Протягом звітного року державну реєстрацію здійснили 329 суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб та 23 підприємства – юридичні особи. Поряд з цим припинили свою діяльність 176 суб’єктів - фізичних осіб та 12 юридичних осіб. Із районного бюджету у 2009 році на підтримку та розвиток підприємництва передбачено 10 тис. грн., використано 2,0 тис. грн.

  За звітний період проведено 4 засідання Координаційної ради. Створено раду підприємців у галузі торгівлі. У вересні місяці проведено День підприємця.

  Роздрібна торгівля є одним із важливих видів діяльності людей, зайнятих безпосередньо обслуговуванням населення. Відбулися позитивні зміни в розвитку матеріально-технічної бази торгівлі. Протягом звітного року в районі відкрито 29 підприємств торгівлі, з них 23 магазини, 6 кіосків, а також 6 підприємств ресторанного господарства, 1 фотосалон, 2 перукарні, 2 аптеки, 1 автомийка.

  В умовах загострення фінансової кризи через зменшення обсягу споживчого попиту, що зумовлено уповільненням реальних доходів населення, підвищенням вартості імпортної продукції, спостерігається зменшення роздрібного товарообороту у порівняних цінах. Так за 2009 рік обсяг роздрібного товарообороту склав 87 млн. грн. (за попередніми даними).

  Районною державною адміністрацію проводився моніторинг цін на основні продукти харчування та лікарські засоби.

  Обсяги капітальних інвестицій продовжували скорочуватися. За дев’ять місяців 2009 року обсяги інвестицій в основний капітал склали 64,9 млн. грн., що становить 88,2 % до відповідного періоду минулого року. Інвестиції в житлове будівництво зменшились на 55,2 % і склали 7,5 млн. грн.

  За 2009 рік введено в експлуатацію 32 індивідуальних житлових будинки площею 5413,4 кв. м., приміщення ветеринарної аптеки в м. Рудки. Проводились роботи по реконструкції дитячого садочка в с. Стрілковичі. На ремонт комунальних доріг із обласного бюджету виділено 990 тис. грн. та з місцевих бюджетів 70,75 тис. грн. Із обласного фонду охорони навколишнього середовища використано 150 тис. грн. на проведення робіт у дендропарку «Рудківський».

  На фінансування капітального будівництва об’єктів соціальної сфери за звітний рік спрямовано 2,4 млн. грн.

  З метою покращення побутових умов проживання сільського населення проводились роботи по газифікації с. Орховичі.

  Значна увага приділялась ремонту автомобільних доріг. Згідно районної програми “Дороги” було виконано робіт по поточному ремонту автодоріг на суму 399,9 тис. грн. “Самбірським райавтодором” проведено ремонт доріг районного значення на суму 4,6 млн. грн.

  За період іноземного інвестування в економіку району вкладено 466,6 тис. дол. США. У розрахунку на одного мешканця припало 6,6 дол. США. Протягом звітного періоду іноземних інвестицій не поступало.

  Вплив економічної кризи на територіально-господарський комплекс району відобразився на надходженнях податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. До Зведеного бюджету від підприємств району мобілізовано платежів на загальну суму 38391,3 тис. грн., що менше надходжень 2008 року на 2279,2 тис. грн. Поступлення до Державного бюджету склали 19334,6 тис. грн. і зменшились по відношенню до надходжень минулого року на 14,9 %. Зменшення поступлень до бюджету відбулось за рахунок зменшення поступлень по податку на додану вартість на 13,4 %, податку з власників транспортних засобів на 17,6 %, по рентній платі на 24,6 %.

  За січень - грудень 2009 року до загального та спеціального фондів бюджету району без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 18691,0 тис. грн. податків і неподаткових платежів, що складає 104,1 % розрахункового показника Міністерства фінансів України на 2009 рік, 100,3 % затвердженого річного плану. В порівнянні із 2008 роком надходження більші на 178,3 тис. грн., або 1,0 %. Із 38 органів місцевого самоврядування 13 не виконали плану наповнення дохідної частини бюджету.

  Видаткова частина бюджету має соціальну спрямованість. Фінансування видатків проводилося у межах затверджених асигнувань з першочерговим спрямуванням коштів на соціальні виплати, енергоносії, медикаменти та харчування з пропорційним розподілом між галузями. Видаткова частина бюджету за 2009 рік склала 196,5 млн. грн. Видатки на освіту становили 63,6 млн. грн. (32,4 % до загальних видатків), соціальний захист і соціальне забезпечення – 44,2 млн. грн. (22,5 %), охорону здоров’я – 40,5 млн. грн. (20,6 %), культуру – 7,4 млн. грн. (3,8 %), інші видатки – 40,8 млн. грн. (20,7 %). 52,7 відсотків всіх видатків спрямовані на виплату заробітної плати, 5,3 відсотка – на проплату енергоносіїв.

  Обсяг недоїмки до зведеного бюджету району становить на 01.01.2010 року 333,1 тис. грн., і в порівнянні з початком року заборгованість зі сплати податків зменшилась на 55 тис. грн. Основний борг допущено підприємством ДК «Укргазвидобування» в сумі 302 тис. грн.

  Важлива роль в роботі районної державної адміністрації відводиться соціальному захисту малозабезпечених верств населення.

  Протягом звітного періоду забезпечено безперебійну, своєчасну виплату пенсій 18,2 тисячам пенсіонерів району, котрі отримали 159,0 млн. грн. До бюджету управління Пенсійного фонду України у Самбірському районі надійшло 43,4 млн. грн. власних коштів, що становить 95,7 % виконання плану. Самозабезпеченість району власними коштами складає 27,3 %. Середній розмір пенсії склав 802 грн. і зріс протягом року на 95 грн.

  Забезпечено виплати, передбачені чинним законодавством, пільговій категорії населення та малозабезпеченим сім’ям. Для 6943 малозабезпечених сімей та сімей з дітьми було виплачено 32,6 млн. грн. матеріальної допомоги.

  Протягом звітного періоду інвалідам виділено 5 технічних засобів реабілітації (стоїки, палички), 9 інвалідних колясок. 15 особам надано статус “Учасник війни”. Направлено на навчання 39 дітей-інвалідів. Оздоровлено 32 ветерани війни. Виплачено 448,6 тис. грн. компенсаційних виплат учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС.

  Середньомісячна зарплата по району за січень – листопад 2009 року склала 1290 грн. і збільшилась до початку року на 6,8 %. Протягом звітного періоду було проведено 8 засідань Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 36 керівників підприємств району. Проведено перевірку 46 підприємств щодо дотримання вимог законодавства про працю та 26 обстежень підприємств щодо дотримання ними вимог безпеки праці.

  Станом на 1 січня 2010 року сума невиплаченої заробітної плати становить 31,8 тис. грн. і збільшилась до початку року на 23,7 тис. грн.

  У січні – грудні 2009 року до служби зайнятості звернулось 2412 осіб іна 01.01.2010 року на обліку перебувало 1124 незайнятих громадян. За звітний період працевлаштовано 1107 осіб, скеровано на перенавчання 418 осіб та 304 особи брали участь у громадських роботах. 1115 осіб отримали допомогу на випадок безробіття. станом

  Протягом 2009 року на підприємствах, організаціях району створено 603 нових робочих місць, в тому числі 79 - юридичними особами, 195 – фізичними особами з правом найму робочої сили, 329 – фізичними особами, які пройшли реєстрацію, як суб’єкти підприємницької діяльності.

  Для забезпечення належного рівня соціально-культурного та духовного розвитку району активна робота проводилась у сфері освіти і культури.

  Постійна увага надається питанням навчання та виховання підростаючого покоління. У 69 навчальних закладах здобувають освіту 7961 учень, що на 550 учнів менше, ніж у минулому навчальному році. Кількість класів-комплектів зменшилась на 10 і налічує 562. Призупинено функціонування Лукавської та Кружицької шкіл. Навчально-виховний процесс забезпечують 1400 педагогічних працівників.

  На розвиток освіти у звітному періоді поточного року було спрямовано 63,6 млн. грн., що на 12,4 % або на 7 млн. грн. більше показника 2008 року.

  Проведена робота по зміцненню матеріально-технічної бази установ освіти. За кошти державного бюджету придбано 3 інтерактивні дошки та закуплено обладнання для кабінету фізики для трьох шкіл району на суму 158,7 тис. грн. Для Новокалинівського НВК придбано обладнання на суму 100 тис. грн.

  Проведено ремонти покрівель Погірцівської, Хлопчицької, Вощанцівської шкіл, проведено заміну зовнішніх тепломереж Бісковицької школи. Закінчено роботи по заміні вікон на енергозберігаючі в Ралівській, Бабинській та Ваньковицькій школах. У 6-ти школах району проведено заміну дерев’яних дверних блоків на металопластикові.

  Проведено роботу з організації харчування дітей. В районі функціонує 42 шкільні їдальні. На безкоштовне харчування учнів витрачено 1197 тис. грн.

  Постійна увага надається питанню підвезення учнів до місць навчання. На ці потреби використано 297,7 тис. грн. Підвезення учнів здійснюється до 41 школи району У звітному році отримано 2 автобуси за кошти Світового банку та 1 автобус по обласній програмі.

  Здійснювались заходи щодо розвитку мережі дошкільних навчальних закладів району. Дошкільним вихованням охоплено 849 дітей, що становить 26 % від загальної кількості дітей дошкільного віку. Відкрито дошкільні навчальні заклади в с. Лановичі на 20 дітей та в с. Погірці на 60 дітей.

  Робота в галузі охорони здоров’я направлена на покращення матеріальної бази лікувальних установ. На розвиток охорони здоров’я  спрямовано 40,5 млн. грн. За спонсорські кошти придбано вікна та двері для приймального відділення Самбірської центральної районної лікарні. Проведено поточні ремонти палат по лікарнях району.

  Районним центром соціальної служби для молоді організовуються виїзди мобільно-консультативного пункту для роботи з молоддю району на тему пропаганди здорового способу життя, протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб.

  Молодіжна політика і спорт в районі спрямовується на забезпечення духовного, культурного та фізичного розвитку дітей, сімей, молоді. Велика увага приділяється фізично-оздоровчій роботі серед верств населення. У звітному періоді спортсмени брали участь у 31 спортивному заході, з них у 15 заходах обласного масштабу. Проведено районну спартакіаду асоціації інвалідів.

  В районі проведено цілеспрямовану роботу щодо проходження оздоровчої компанії «Літо-2009». Літнім оздоровленням та відпочинком при 18 загальноосвітніх школах охоплено 1300 дітей. В СТОК «Прикарпаття» оздоровлено 218 дітей із соціально-незахищених категорій та вихованців дитячого будинку «Рідний дім». Поряд з цим 156 дітей оздоровлено в інших центрах, вт.ч. 16 дітей – в МДЦ «Артек», 24 дитини в пансіонаті «Чайка» (смт. Лазурне), 5 дітей - в ДП УДЦ «Молода гвардія», тощо. В загальному за літній період оздоровлено 1674 дитини.

  Протягом звітного періоду робота сфери культури була спрямована на підвищення культурно-просвітницької роботи серед населення району. Проведено значну кількість мистецьких заходів, найбільшими з яких були фестивалі «Пісня родинного вогнища», «Лемківська ватра», «В барвах золотої осені», «Возвеселімся всі радо нині», «Кульчиці-фест». Проводялись урочисті заходи до всіх державних свят.

  Завершено капітальний ремонт Народного дому в с. Підгайчики, проведено поточні ремонти у Народних домах сіл Баранівці, Бережниця, Рогізно, Садковичі, перекрито дахи Народних домів сіл Вощанці, Ралівка, встановлено пластикові вікна в Народних домах м. Рудки та с. Ковиничі.

   Підсумки роботи господарського комплексу району за 2009 рік віддзеркалюють загальнодержавні процеси і вимагають від органів влади, суб’єктів господарювання здійснення антикризових заходів, нових ефективних підходів щодо вирішення наявних проблем.

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 91 гість та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua