Самбірська

районна державна адміністрація

Промисловим комплексом Самбірського району забезпечено позитивну динаміку виробництва продукції, обсяг реалізації якої склав за січень-липень поточного року (за попередніми даними) 85,6 млн. грн., що у 3,5 рази більше аналогічного показника 2013 року.

 Зростання відбулося на Воютицькому МПД ДП «Укрспирт», ТзОВ «Самбірська сонячна станція», ТзОВ «Корпорація КРТ», ТзОВ «Браш». Налагоджено виробництво нового виду продукції - керамзитоблоків ТзОВ «Корпорація КРТ».

В аграрному секторі Самбірського району робота в галузі рослинництва в І півріччі була зосереджена на догляді за озимими зерновими, посівами ярих культур та підготовці до збирання врожаю 2014 року. Посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2014 року склала 29658 га, що на 187 га більше 2013 року. Площі посіву зернових і зернобобових культур збільшились на 577 га, ріпаку – на 774 га, картоплі – на 56 га. У господарствах Самбірського району тривають жнива. Урожай зернових і зернобобових культур зібрано з площі 6121 га (48,4 % до посіяного). Завершено збирання озимого ріпаку. Урожайність склала 27,6 ц/га. Основним завданням тваринницької галузі району є збільшення чисельності поголів'я сільськогосподарських тварин, підвищення їх продуктивності та збільшення валового виробництва тваринницької продукції. Станом на 1 серпня 2014 року в агрогосподарствах району утримується 1934 гол. ВРХ (-704 гол. до 2013 року), в т. ч. 1152 гол. корів (+48 гол.). Поголів’я свиней збільшилось у 3,5 рази і становить 20,1 тис. гол. Виробництво м’яса сільськогосподарськими підприємствами склало 3971,4 тонн і зменшилось до показника відповідного періоду минулого року на 11,3 %. Виробництво молока збільшилось на 28,1 % і склало 480,7 тонн.
У сфері підприємництва державну реєстрацію здійснив 61 суб’єкт підприємницької діяльності-фізична особа та 2 підприємства – юридичні особи. Поряд з цим ліквідовано 68 суб’єктів - фізичних осіб та 7 суб’єктів - юридичних осіб. Працює Центр надання адміністративних послуг. За звітний період надано 609 адмінпослуг та видано 14 дозвільних документів. Самбірським міськрайонним центром зайнятості проводились семінари «Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес – ідеї до власної справи», «Служба зайнятості-працівникам села», «Ефективне ведення сільського господарства», «Молодь на ринку праці», «Особливості зайнятості молоді».
Підприємства житлово-комунального господарства забезпечували надання необхідних обсягів послуг населенню та іншим споживачам. Заборгованість населення за надані житлово-комунальні послуги станом на 1 серпня поточного року склала 748,6 тис. грн. і до початку року зменшилась на 119,6 тис. грн. Найбільшу заборгованість має населення перед Новокалинівським житлово-комунальним підприємством – 446,0 тис. грн. Проте слід відзначити, що впродовж липня вона зменшилась на 37 тис. грн. Триває підготовка до опалювального періоду 2014/2015 років. В І півріччі введено в експлуатацію 52-х квартирний житловий будинок в с. Ралівка. Проведено капітальний ремонт даху житлового будинку в м. Новий Калинів. Завершено проект «Акумуляція паводкового стоку на правобережній заплаві р. Дністер в с. Чайковичі» вартістю 75,5 млн. грн. На капітальний та поточний ремонти доріг комунальної власності передбачено 3512,7 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції державного бюджету 2057,5 тис. грн., за рахунок коштів субвенції державного бюджету для обласного бюджету – 1455,2 тис. грн. Надійшло 1655,7 тис. грн., касові видатки склали 12,4 тис. грн. Зареєстрована кредиторська заборгованість у сумі 254,4 тис. грн. Поряд з цим з обласного бюджету передбачено 141,0 тис. грн., профінансовано 61 тис. грн. Касових видатків немає. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 799,2 тис. грн. із 1013,4 тис. грн. за роботи, виконані у 2013 році. Проводяться роботи по виготовленню генеральних планів населених пунктів району. За звітний період використано 315,3 тис. грн. та зареєстрована заборгованість в сумі 227,0 тис. грн.

Бюджет. До Зведеного бюджету від підприємств району мобілізовано платежів на загальну суму 31815,6 тис. грн., що більше надходжень аналогічного періоду минулого року на 1606,0 тис. грн., або на 5,3 %. Протягом звітного періоду забезпечено приріст надходжень по податку на доходи фізичних осіб (+1966,8 тис. грн.), податку на додану вартість (+614,9 тис. грн.), платі за землю (+440,1 тис. грн.). Не вдалося досягнути рівня січня-липня 2013 року по податку з власників транспортних засобів (-477,7 тис. грн.), платі за користування надрами (-995,9 тис. грн.). Поступлення до Державного бюджету зменшились на 697,5 тис. грн. і склали 11966,3 тис. грн. Дохідна частина бюджету району без врахування міжбюджетних трансфертів склала 18242,0 тис. грн. податків і неподаткових платежів, що більше відповідного показника 2013 року на 1135,0 тис. грн. Проте планові завдання 7-ми місяців виконані на 81,7 %, річні контрольні цифри Мінфіну - на 58,6 %. Невиконано план податку з доходів фізичних осіб (недопоступило 5890,5 тис. грн.), який у питомій вазі займає 72,6 %. Аналізуючи виконання бюджетів місцевих рад слід відмітити, що із 38 органів місцевого самоврядування 17 виконали план наповнення дохідної частини бюджету. Районний бюджет виконано на 55,0 %. Питома вага власних доходів у загальному обсязі дохідної частини бюджету району становить 9,0 %.
Заборгованість по податкових платежах станом на 01.08.2014 року склала 252,9 тис. грн. і до початку року зменшилась на 19,7 тис. грн. Основний борг допущено Новокалинівським ВУЖКГ (134,3 тис. грн.), ТзОВ «ДОК КЄДР» (51,4 тис. грн.), ТзОВ «Рудки-сервіс» (43,5 тис. грн.).
Видаткова частина бюджету за звітний період склала 199794,9 тис. грн. Значна частина бюджетних асигнувань була спрямована на утримання соціальної сфери, зокрема видатки на освіту становили 55571,2 тис. грн. (27,8 % загальних видатків), охорону здоров’я – 37332,4 тис. грн. (18,7 %), соціальний захист – 72488,5 тис. грн. (36,3 %), культуру – 7543,4 тис. грн. (3,8 %), державне управління – 7302,8 тис. грн. (3,7 %), інші видатки – 19556,6 тис. грн. (9,7 %). На заробітну плату з нарахуваннями було спрямовано 98523,8 тис. грн. (49,3 % всіх видатків бюджету), на оплату енергоносіїв – 8048,7 тис. грн. (4,0 %).
У Самбірському районі забезпечено стале функціонування мережі закладів соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури.
Соціальна політика. Станом на 1 липня 2014 року в районі проживало 15405 осіб, які мають право на пільги відповідно до діючого законодавства. На соціальне забезпечення спрямовано 67,8 млн. грн. або 33,9 % усіх видатків бюджету. 7928 сімей району отримують державні соціальні допомоги. Для оздоровлення ветеранів війни та інвалідів загального захворювання видано 15 санаторно-курортних путівок. У той же час на черзі на санаторно-курортне лікування перебуває 275 інвалідів та ветеранів війни. Потребуючим видано 9 інвалідних колясок та 1 засіб реабілітації. Надано статус «Ветеран праці» 32 особам, статус «Учасник війни» - 1 особі, статус «Інвалід війни» - 13 особам, статус «Член сім’ї померлого ветерана війни» - 11 особам. У районі проживає 821 багатодітна сім’я, У яких виховується 2729 дітей. На обліку перебуває 1217 матерів-героїнь. У звітному періоді поточного року присвоєно звання «Мати-героїня» 1 жінці. Своєчасно і в повному обсязі виплачені пенсії. У районі проживає 17,6 тисяч пенсіонерів (25,5 % населення району). Впродовж звітного періоду їм виплачено 157,0 млн. грн. Середній розмір пенсії становить 1274 грн.

Ринок праці. Станом на 01.08.2014 року на обліку в Самбірському МР центрі зайнятості перебувало 713 осіб зі статусом безробітного. Упродовж звітного періоду працевлаштовано 653 особи, професійне навчання проходили 227 осіб, у громадських роботах взяли участь 406 осіб. Працює робоча група по легалізації робочих місць. Проведено перевірку 25 підприємств. На підприємствах, організаціях району створено 181 нове робоче місце (32,9 % до Програми зайнятості), у тому числі 19 - юридичними особами, 101 – фізичними особами з правом найму робочої сили, 61 – фізичними особами, які пройшли реєстрацію, як суб’єкти підприємницької діяльності.
Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах і в організаціях району станом на 1 серпня 2014 року склала 84,2 тис. грн. Заборгованість допущено філією «Самбірський райавтодор».
Освіта. У 64 навчальних закладах здобували освіту 7038 учнів. 379 випускників закінчили 11 класів, з них 29 - нагороджені золотими медалями, 10 – срібними. 39 дев’ятикласників отримали свідоцтва з відзнакою. На розвиток освітньої галузі було спрямовано 55,6 млн. грн. Проводиться підготовка до нового навчального року. Закуплено парт і крісел на суму 64,8 тис. грн., безкоштовно отримано книг на суму 218,0 тис. грн. Триває літній відпочинок та оздоровлення дітей. В СТОК «Прикарпаття» в с. Сприня оздоровлено 269 дітей. Крім цього, 85 дітей оздоровилась у таборах всеукраїнського та обласного рівнів.
Молодіжна політика. Упродовж звітного періоду проведено ряд спортивно-масових заходів: турнір з настільного тенісу, турніри з футболу, турнір з шашок. Вихованці ДЮСШ взяли участь в чемпіонатах області з легкої атлетики в м. Львові, в чемпіонатах України з легкої атлетики в м. Запоріжжя, чемпіонаті боротьби з дзюдо в м. Бориславі, у юнацькій лізі з легкої атлетики в м. Жешів (Польща) тощо. ФСТ «Колос» та Федерації футболу Самбірщини провели матчі з футболу «Весняний кубок». Учні Рудківської гімназії взяли участь в Міжнародному турнірі з футболу в м. Пілзно Республіка Польща. Взято участь у зональних змаганнях серед державних службовців. В липні в м. Рудки відбулась обласна спартакіада «Краще спортивне село Львівщини». Самбірський район отримав ІІ місце.
Охорона здоров’я. Протягом січня - липня охорону здоров’я профінансовано в сумі 37,3 млн. грн. Фінансування на виплату заробітної плати з нарахуваннями склали 33,2 млн.. грн. (89 % загальних видатків). З першого липня на базі ФАПу с. Сприня відкрито лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. У рамках державної програми закупівель медичного автотранспорту Самбірщина отримала 4 карети швидкої медичної допомоги.
Культура. Робота галузі культури спрямовувалась на задоволення культурно-інформаційних потреб населення. Проводились заходи із відзначення державних і національних свят. Відбулося святкування 25-річчя відкриття філіалу Рудківської музичної школи в смт. Дубляни. У м. Рудки проводилося свято Героїв, в рамках якого відкрито меморіальні таблиці Героям Небесної сотні. У липні відбулися урочисті заходи до 70-річчя утворення УГВР у с. Сприня. Проведені поточні ремонти народних домів в селах Роздільне, Канафости, Сусолів, Бабина, Погірці, Рогізно. У Народному домі с. Кульчиці встановлено металопластикові вікна. Продовжується реконструкція Народного дому в с. Воютичі. Робота районної державної адміністрації спрямована на забезпечення стабільного розвитку територіально-господарського комплексу району.


Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 131 гість та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua