Самбірська

районна державна адміністрація

Підводячи підсумки соціально-економічного розвитку господарського комплексу району за перше півріччя 2014 року слід зазначити, що робота районної державної адміністрації була спрямована на виконання завдань, визначених Програмою соціально-економічного розвитку та культурного розвитку Самбірського району на 2014 рік, на вирішення проблем в економіці та в соціальній сфері.

Промисловість

Промисловими підприємствами району реалізовано продукції в сумі 70,2 млн. грн., що більше відповідного показника минулого року на 48,0 млн. грн., або у 3,2 рази. Збільшення продукції досягнуто внаслідок збільшення реалізації на Воютицькому МПД ДП «Укрспирт», ТзОВ «Самбірська сонячна станція», ТзОВ «Корпорація КРТ». Збільшено виробництво спирту етилового, сонячної енергії, цегли керамічної, вермикуліту. В квітні налагоджено виробництво нового виду продукції - керамзитоблоків ТзОВ «Корпорація КРТ».

На промислових підприємствах району працює 548 чоловік, середня заробітна плата яких склала 1653 грн. Найбільший рівень зарплати на ТзОВ «Самбірська сонячна станція» (5887 грн.), ДП «Укрспирт» Воютицьке місце провадження діяльності (2514 грн.). Найнижчу заробітну плату отримували працівники ТзОВ «Браш» (1159 грн.), ТзОВ «Будівельник В» (1336 грн.).

Промисловими підприємствами району сплачено до бюджету 1,6 млн. грн.

Сільське господарство

В аграрному секторі району основні зусилля у звітному періоді були направлені на проведення весняно-польових робіт та на розвиток галузі тваринництва.

Посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2014 року склала 29658 га, що на 187 га більше 2013 року, в тому числі сільськогосподарськими підприємствами 18358 га (+510 га), господарствами населення – 11300 (-323 га). Всіма категоріями господарств було посіяно 12647 га зернових та зернобобових культур (+577 га), 8146 га ріпаку (+774 га), 3073 га кормових культур (-164 га), посаджено 4333 га картоплі (+56 га), 581 га овочів (+35 га). 

Основними товаровиробниками в районі, які орендують значну частину земель і використовують сучасну техніку, є ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» - 8,4 тис. га, ТзОВ «Агрокультур Захід» - 4,2 тис. га, ТзОВ «Гарні врожаї» - 1,5 тис. га, ТзОВ «Барком» - 662 га, СФГ «Колос К» - 388 га.

Станом на 1 липня 2014 року в агрогосподарствах району утримується 1966 голів ВРХ (-681 гол. до аналогічного показника 2013 року), в тому числі 1152 гол. корів (+36 гол.). В зв’язку з введенням в дію свинокомплексу в ТзОВ «Барком» поголів’я свиней збільшилось в 15,2 рази і становить 20223 голови.

Виробництво м’яса сільськогосподарськими підприємствами склало 3451,5 тонн і зменшилось до показника відповідного періоду минулого року на 9,5 %. 

Виробництво молока збільшилось на 32,6 % і склало 400,7 тонн. Середній надій молока від однієї корови склав 1368 кг проти 1195 кг у відповідному періоді минулого року. 

В місцевому бюджеті на підтримку розвитку агропромислового комплексу передбачено 200,0 тис. грн. За звітний період кошти не виділялись. Кредиторська заборгованість в сумі 2,9 млн. грн., яка склалась станом на 1 січня 2014 року, не погашена. Триває прийом документів відповідно до Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового комплексу Львівської області на 2013-2015 роки по напрямку «Дотація фізичним особам та фермерським господарствам за утримання корів молочного напряму продуктивності». Подано 77 заяв власників особистих селянських господарств та 2 заяви фермерських господарств.

Підприємництво

Важливим елементом розвитку економічного потенціалу району залишається малий бізнес. Про свою діяльність звітуються 175 малих підприємств, в тому числі 162 з них – це мікропідприємства. У середньому на 10 тис. населення припало 25 малих підприємств, що є одним із найнижчим показників в області.

Впродовж січня-червня державну реєстрацію здійснили 53 суб’єкти підприємницької діяльності-фізичні особи та 1 підприємство – юридична особа. Поряд з цим ліквідовано 41 суб’єкт - фізична особа та 4 суб’єкти - юридичні особи.

За звітний період 5 безробітних відкрили власну справу за рахунок надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Працює Центр надання адміністративних послуг. 

Міськрайонним центром зайнятості проводились семінари «Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес – ідеї до власної справи», «Служба зайнятості-працівникам села», «Ефективне ведення сільського господарства», «Молодь на ринку праці», «Особливості зайнятості молоді».

Щодо роз’яснень застосування податкового законодавства було проведено 6 загальних та 5 тематичних семінарів, 8 тренінгів, надано 637 консультацій.

З метою забезпечення населення товарами і послугами відкрито 6 магазинів, 3 кіоски, майстерню по ремонту взуття.

Житлово-комунальне господарство

Підприємства житлово-комунального господарства забезпечили надання необхідних обсягів послуг населенню та іншим споживачам. В даній сфері працює 94 чол., середньомісячна заробітна плата яких склала 1800 грн.

Негативним фактором є значна заборгованість населення за надані житлово-комунальні послуги, яка станом на 1 липня поточного року склала 782,1 тис. грн. і до початку року зменшилась на 86,1 тис. грн. Найбільшу заборгованість має населення перед Новокалинівським житлово-комунальним підприємством – 483,0 тис. грн. Крім цього заборгованість бюджетних установ та організацій становить 46,0 тис. грн., в тому числі Міноборони – 45,0 тис. грн. 

В звітному періоді введено в експлуатацію 52-х квартирний житловий будинок в с. Ралівка. Проведено капітальний ремонт даху житлового будинку в м. Новий Калинів. 

Завершено проект «Акумуляція паводкового стоку на правобережній заплаві р. Дністер в с. Чайковичі» вартістю 75,5 млн. грн.

На капітальний та поточний ремонти доріг комунальної власності передбачено 3512,7 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції державного бюджету 2057,5 тис. грн., за рахунок коштів субвенції державного бюджету для обласного бюджету – 1455,2 тис. грн. Надійшло 1494,5 тис. грн., касові видатки склали 12,4 тис. грн. Зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 83,7 тис. грн. Поряд з цим з обласного бюджету передбачено 141,0 тис. грн., профінансовано 61 тис. грн. Касових видатків немає. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 190,8 тис. грн. із 1013,4 тис. грн. за роботи, виконані у 2013 році. 

Бюджет

Районна державна адміністрація спрямовує свої зусилля на збільшення бюджетних надходжень і раціональне їх використання з урахуванням необхідності вирішення соціально важливих питань території. До Зведеного бюджету від підприємств району мобілізовано платежів на загальну суму 26256,5 тис. грн., що більше надходжень аналогічного періоду минулого року на 1287,1 тис. грн., або на 5,2 %. Протягом звітного періоду забезпечено приріст надходжень по податку на доходи фізичних осіб (+1235,8 тис. грн.), податку на додану вартість (+965,3 тис. грн.), платі за землю (+402,9 тис. грн.). Проте не вдалося досягнути рівня січня-червня 2013 року по податку з власників транспортних засобів (-537,2 тис. грн.), платі за користування надрами (-805,2 тис. грн.). 

Поступлення до Державного бюджету зменшились на 143,2 тис. грн. і склали 10285,4 тис. грн. 

Дохідна частина бюджету району без врахування міжбюджетних трансфертів склала 14615,4 тис. грн. податків і неподаткових платежів, що більше відповідного показника 2013 року на 102,3 тис. грн. Проте планові завдання 6-ти місяців виконано на 85,9 %, виконання контрольної цифри Мінфіну на 2014 рік – 47,1 %. Із 38 органів місцевого самоврядування лише 18 виконали план наповнення дохідної частини бюджету. 

Питома вага власних доходів у загальному обсязі дохідної частини бюджету району становить 8,4 %.

Заборгованість по податкових платежах станом на 01.07.2014 року склала 268,9 тис. грн. і до початку року зменшилась на 13,1 тис. грн. або на 4,6 %. Основний борг допущено Новокалинівським ВУЖКГ (132,3 тис. грн.), ТзОВ «ДОК КЄДР» (51,4 тис. грн.), ТзОВ «Рудки-сервіс» (43,5 тис. грн.), ТзОВ «ВІА НАТУРА» (22,3 тис. грн.).

Фінансування видатків проводилося у межах затверджених асигнувань з першочерговим спрямуванням коштів на соціальні виплати, енергоносії, медикаменти та харчування з пропорційним розподілом між галузями. З бюджету району фінансується 300 установ із загальною кількістю 4819,25 штатних одиниць. Видаткова частина бюджету за звітний період склала 169990,3 тис. грн. і збільшилась у порівнянні із відповідним періодом 2013 роком на 7264,3 тис. грн. Значна частина бюджетних асигнувань була спрямована на утримання соціальної сфери, зокрема видатки на освіту становили 46494,3 тис. грн. (27,4 % загальних видатків), охорону здоров’я – 30828,1 тис. грн. (18,1 %), соціальний захист – 63941,1 тис. грн. (37,6 %), культуру – 6139,2 тис. грн. (3,6 %), державне управління – 6049,2 тис. грн. (3,6 %), інші видатки – 16538,4 тис. грн. (9,7 %). На заробітну плату з нарахуваннями було спрямовано 80625,0 тис. грн. (47,4 % всіх видатків бюджету).

В районі забезпечено стале функціонування мережі закладів соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури.

Соціальна політика

Станом на 1 липня 2014 року у районі проживало 15508 осіб, які мають право на пільги відповідно до діючого законодавства. На соціальне забезпечення спрямовано 59,7 млн. грн. або 35,1 % всіх видатків бюджету. 9522 сім’ї району отримують державні соціальні допомоги. 95 сім’ям району призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Для оздоровлення ветеранів війни та інвалідів загального захворювання видано 12 санаторно-курортних путівок. В той же час на черзі на санаторно-курортне лікування перебуває 273 інваліди та ветерани війни.

Потребуючим видано 9 інвалідних колясок та 1 засіб реабілітації.

Впродовж звітного періоду надано статус «Ветеран праці» 29 особам, статус «Учасник війни» - 1 особі, статус «Інвалід війни» - 12 особам, статус «Член сім’ї померлого ветерана війни» - 10 особам.

В районі проживає 821 багатодітна сім’я, в яких виховується 2729 дітей. На обліку перебуває 1217 матерів-героїнь. У звітному періоді поточного року присвоєно звання матері-героїні 1 жінці.

Станом на 01 липня 2014 року на обліку служби у справах дітей перебувало 67 дітей, в тому числі 16 дітей-сиріт та 51 дитина, позбавлена батьківського піклування. Протягом січня – червня поточного року на первинний облік поставлено 8 дітей, з них 6 дітей влаштовано під опіку (піклування), 1 дитину - у прийомну сім’ю, 1 дитину - до родичів.

З метою виявлення безпритульних дітей проводяться рейди: „Діти вулиці”, „Вокзал” за участю соціальних служб району..

Своєчасно і в повному обсязі виплачені пенсії. В районі проживає 17,6 тисяч пенсіонерів. На кожну тисячу осіб населення припадає 257 пенсіонерів. Впродовж звітного періоду їм виплачено 134,7 млн. грн. Середній розмір пенсії становить 1275 грн. В районі налічується 2,4 тис. працюючих пенсіонерів.

Ринок праці

Станом на 01.07.2014 року на обліку в службі зайнятості перебувало 1554 незайнятих громадян, в тому числі зі статусом безробітного 642 особи. Впродовж звітного періоду працевлаштовано 545 осіб, професійне навчання проходили 203 особи.

Надано компенсацію фактичних витрат на сплату єдиного соціального внеску 5 роботодавцям за працевлаштування 7 безробітних на нові робочі місця.

Працює робоча група по легалізації робочих місць. Проведено перевірку 21 підприємства.

На підприємствах, організаціях району створено 154 нових робочих місця (28 % до Програми зайнятості), в тому числі 14 - юридичними особами, 87 – фізичними особами з правом найму робочої сили, 53 – фізичними особами, які пройшли реєстрацію, як суб’єкти підприємницької діяльності. 

Середньомісячна заробітна плата по району склала 2261 тис. грн. Найнижчий рівень заробітної плати ТДВ «Рудки – сервіс» (152 грн.), ТзОВ «Браш» (1159 грн.), ТзОВ «АТП-14608» (1235 грн.). Заробітна плата у бюджетній сфері 2068 тис. грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах і в організаціях району станом на 1 липня 2014 року склала 93,3 тис. грн. Заборгованість допущено філією «Самбірський райавтодор».

Гуманітарна сфера

Освіта. У 64 навчальних закладах здобували освіту 7038 учнів. 379 випускників закінчили 11 класів, з них 29 - нагороджені золотими медалями, 10 – срібними. 39 дев’ятикласників отримали свідоцтва з відзнакою.

На розвиток освітньої галузі було спрямовано 46,5 млн. грн., що на 2,8 млн. грн. менше відповідного показника минулого року. Видатки на заробітну плату зросли на 1,3 %. В сфері освіти нараховується 2212,75 штатних одиниць, середньомісячна заробітна плата яких склала 2147 грн.

Впродовж звітного періоду поточного року проводились ремонтні роботи в СТОК «Прикарпаття» до відкриття відпочинкового сезону, проведено ремонт опалення у трьох школах району, наладку автоматики в котельнях двох шкіл.

Складовою збереження і відновлення здоров’я учнівської молоді є залучення школярів до змістовного літнього відпочинку та оздоровлення. Триває відпочинок дітей в СТОК «Прикарпаття» в с. Сприня, де у І тематичній зміні оздоровлено 140 дітей. Крім цього 71 дитина оздоровилась в таборах всеукраїнського та обласного рівнів.

На сьогоднішній день в центрі уваги залишається робота закладів охорони здоров’я. Проблемними залишаються питання збільшення бюджетних асигнувань на охорону здоров’я, покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району. Бюджет охорони здоров’я за шість місяців 2014 року склав 30,8 млн. грн., що на 2,2 млн. грн. менше ніж у відповідному періоді 2013 року. 88 % всіх коштів йде на заробітну плату.

З першого липня поточного року на базі ФАПу с. Сприня відкрито лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. В рамках державної програми закупівель медичного автотранспорту Самбірщина отримала 4 карети швидкої медичної допомоги.

Стан розвитку галузі охорони здоров'я відіграє велику роль у наданні якісної медичної допомоги, що в свою чергу дає можливість збільшити народжуваність, знизити смертність, захворюваність та інвалідність населення, особливо в працездатному віці, а відповідно, і покращить демографічну ситуацію в районі.

При аналізі демографічних показників прослідковується зниження чисельності населення на 117 чол. в тому числі за рахунок природного скорочення – на 73 чол., міграційного – на 44 чол. За січень – травень поточного року в районі народилося 350 дітей та померло 423 особи. 

Шлях до здоров’я – це також розвиток фізичної культури та спорту. Впродовж звітного періоду проведено ряд спортивно-масових заходів: турнір з настільного тенісу, турніри з футболу, турнір з шашок. Вихованці ДЮСШ взяли участь в чемпіонатах області з легкої атлетики в м. Львові, в чемпіонатах України з легкої атлетики в м. Запоріжжя, чемпіонаті боротьби з дзюдо в м. Бориславі, у юнацькій лізі з легкої атлетики в м. Жешів (Польща) ФСТ «Колос» та Федерації футболу Самбірщини провели матчі з футболу «Весняний кубок». Відбулися районні змагання з легкої атлетики. Учні Рудківської гімназії взяли участь в Міжнародному турнірі з футболу в м. Пілзно Республіка Польща. Проведено спортивне свято в м. Рудки. Взято участь у зональних змаганнях серед державних службовців.

Культура. Робота галузі культури спрямовувалась на задоволення культурно-інформаційних потреб населення. Було проведено районний фестиваль зимового фольклору «Ой радуйся земле», тематичні заходи, присвячені героям Крут, заходи до 200-ліття народження Тараса Шевченка, до 28-ої річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Відбулося святкування 25-річчя відкриття філіалу музичної школи в смт. Дубляни. В м. Рудки проводилося свято Героїв, в рамках якого відкрито меморіальні таблиці Героям Небесної сотні. В червні проводились заходи до Дня Конституції.

Після капітального ремонту відкрито Народний дім в с. Бережниця. Проведені поточні ремонти народних домів в селах Роздільне, Канафости, Сусолів, благоустрій території Народного дому в с. Воютичі. 

Робота районної державної адміністрації спрямована на забезпечення стабільного розвитку територіально-господарського комплексу району.

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 139 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua