Самбірська

районна державна адміністрація

Картинки по запросу Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 липня 2005 р. N 587

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 508)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 квітня 2007 року N 613,
 від 24 жовтня 2007 року N 1250,
 від 27 серпня 2008 року N 763,
від 23 липня 2009 року N 843
(зміни, внесені підпунктом 1 пункту 2 змін, затверджених
 постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 року N 843,
 набрали чинності з 1 січня 2010 року),
 від 3 вересня 2009 року N 953,
 від 7 лютого 2011 року N 96,
 від 2 квітня 2012 року N 285,
 від 27 березня 2013 року N 201,
 від 1 квітня 2013 року N 274,
 від 8 квітня 2013 року N 233,
від 12 липня 2017 року N 508,
від 7 лютого 2018 року N 104

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 27.03.2013 р. N 201,
від 12.07.2017 р. N 508)

 1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 508)

 1. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. N 1170 "Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 26, ст. 1243);

постанову Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2152 "Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2355).

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

 

Інд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 липня 2005 р. N 587
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2012 р. N 285)

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 508)

(У тексті Порядку слова "головні управління агропромислового розвитку обласних" та "управління агропромислового розвитку районних" в усіх відмінках замінено відповідно словами "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних" та "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку районних" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року N 508)

 

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними" (далі - бюджетні кошти).

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.03.2013 р. N 201,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 508)

 1. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.02.2018 р. N 104)

 1. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.
 2. Абзац перший пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2017 р. N 508)

абзац другий пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2017 р. N 508)

абзац третій пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2017 р. N 508)

До 5 відсотків бюджетних коштів, передбачених на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, спрямовуються на фінансування витрат з проведення науково-технічних досліджень та здійснення розробок у зазначених галузях, на фінансування витрат, пов'язаних із зміцненням матеріально-технічної бази галузевих наукових закладів та їх дослідних господарств, а також витрат, пов'язаних з участю України в науково-практичній роботі Міжнародної організації виноградарства та виноробства у порядку, визначеному Мінагрополітики.

 1. Бюджетні кошти надаються суб'єктам господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством (далі - суб'єкти господарювання), незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності для компенсації здійснених у поточному бюджетному році витрат (без урахування сум податку на додану вартість) за такими напрямами:

1) проведення робіт із закладення насаджень, догляду за ними до вступу у плодоношення (проектні роботи, підготовка ґрунту та посадка, догляд за насадженнями, спорудження шпалери, встановлення систем краплинного зрошення) та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт, - у межах затверджених Мінагрополітики нормативів витрат на 1 гектар, що визначаються з урахуванням зони закладення насаджень, схеми посадок та інших технологічних особливостей, а також витрат з виконання відповідних робіт;

2) придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (до 80 відсотків здійснених у поточному та попередньому бюджетних роках витрат без урахування сум податку на додану вартість), але не більше встановлених Мінагрополітики нормативів за умови закладення насаджень у поточному році;

(підпункт 2 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 104)

3) підпункт 3 пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.02.2018 р. N 104)

4) підпункт 4 пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.02.2018 р. N 104)

5) підпункт 5 пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.02.2018 р. N 104)

6) будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем та ємністю від 500 тонн для зберігання столових сортів винограду та плодів власного виробництва (далі - холодильники), придбання ліній товарної обробки плодів - в межах установлених Мінагрополітики нормативів;

(підпункт 6 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 104)

7) будівництво розсадницькими господарствами лабораторних комплексів для виробництва безвірусного садивного матеріалу (далі - лабораторний комплекс) та в межах установлених Мінагрополітики нормативів - камер швидкого заморожування плодів і ягід виробниками такої продукції;

8) придбання механізмів та техніки (в тому числі імпортного виробництва, яка не виробляється в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві та хмелярстві і нового обладнання для сублімаційного висушування фруктів; модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках ємністю від 500 тонн (за умови власного виробництва столових сортів винограду та плодів в обсязі, не меншому ємності такого холодильника) згідно з визначеним Мінагрополітики переліком.

Абзац десятий пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.02.2018 р. N 104)

Витрати, які підлягають компенсації, визначаються згідно з відповідним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку.

Бюджетні кошти спрямовуються також на погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства.

Залежно від обсягів бюджетних коштів на відповідний бюджетний рік та пріоритетності окремих напрямів державної підтримки Мінагрополітики визначає напрями, за якими буде надаватися державна підтримка у такому бюджетному році.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 104)

 1. Для розгляду заяв про компенсацію та документів, поданих суб'єктами господарювання, вирішення інших питань щодо виплати компенсації за рахунок бюджетних коштів Мінагрополітики утворює комісію в установленому ним порядку. Комісії із зазначених питань утворюють також Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Севастопольська міська держадміністрації, до їх складу обов'язково входять представники відповідно Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку обласних, структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних та управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій, відповідних фінансових органів, органів Держаудитслужби і представників відповідних громадських організацій з правом дорадчого голосу.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 508)

Комісії, утворені Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, районні та обласні комісії проводять протягом п'яти робочих днів з моменту отримання від суб'єкта господарювання документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, виїзні перевірки для підтвердження фактичних обсягів робіт, виконаних відповідними суб'єктами господарювання.

(абзац другий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 104)

Абзац третій пункту 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.02.2018 р. N 104)

Комісії, утворені Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, та обласні комісії проводять протягом п'яти робочих днів з моменту отримання від суб'єкта господарювання відповідного звернення, виїзні перевірки для підтвердження факту завершення суб'єктом господарювання будівництва холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід) і введення його в експлуатацію.

6 1. Суб'єкт господарювання, який претендує на отримання компенсації за напрямом, визначеним підпунктами 1 і 2 пункту 5 цього Порядку, подає до Мінагрополітики в електронному чи паперовому вигляді заяву за встановленою Мінагрополітики формою, на підставі якої комісія Мінагрополітики приймає рішення щодо включення суб'єкта господарювання до переліку претендентів на державну підтримку (далі - перелік претендентів), який розміщується протягом 10 робочих днів на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

Підставами для відмови у включенні суб'єкта господарювання до переліку претендентів є:

невідповідність статусу суб'єкта господарювання вимогам абзацу першого пункту 5 Порядку;

невідповідність сортового складу насаджень вимогам законодавства.

Інформація про суб'єктів господарювання, яких не включено до переліку претендентів, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінагрополітики із зазначенням підстав відмови.

(Порядок  доповнено пунктом 6 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 104)

 1. Для надання компенсації витрат за напрямами, визначеними підпунктами 1 і 2 пункту 5 цього Порядку, районні комісії (у разі їх відсутності - комісія, утворена Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або обласні комісії) і комісія, утворена Севастопольською міською держадміністрацією, приймають від суб'єктів господарювання, включених до переліку претендентів, такі документи:

(абзац перший пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 104)

1) один раз на рік:

документи, що посвідчують право власності, користування земельною ділянкою;

проектну документацію на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень та хмільників та затверджену Мінагрополітики проектну документацію на створення виноградників технічних сортів;

довідку про банківські реквізити (у разі зміни реквізитів довідка видається повторно);

зобов'язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

(підпункт 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з 
постановами Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 р. N 274,
від 08.04.2013 р. N 233,
від 12.07.2017 р. N 508,
у редакції постанови Кабінету Міністрів
 України від 07.02.2018 р. N 104)

2) до 20 червня та 20 листопада:

(абзац перший підпункту 2 пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 104)

заяву про компенсацію;

акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат за встановленою Мінагрополітики формою;

реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів.

Крім того, на момент першого подання документів для отримання компенсації суб'єкти господарювання подають довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. У разі відсутності заборгованостей такі довідки подаються повторно через півроку, у разі їх наявності - щомісяця до моменту погашення заборгованості.

У разі проведення посадки насаджень або їх ремонту суб'єкти господарювання додатково подають сертифікати на садивний матеріал: для вітчизняного виробництва - сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу та сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України - фітосанітарний сертифікат та сертифікат країни-експортера.

(абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 104)

Абзац пункту 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 07.02.2018 р. N 104)

Абзац пункту 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 07.02.2018 р. N 104)

 1. На підставі поданих відповідно до пункту 7 цього Порядку документів та результатів виїзних перевірок комісії, утворені Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, обласні або районні комісії визначають попередні обсяги компенсації для кожного суб'єкта господарювання з урахуванням фактичних витрат та нормативів витрат на 1 гектар, під час розрахунку яких застосовується коефіцієнт повноти виконання робіт, що визначається як відношення фактично здійснених витрат з виконання таких робіт до затвердженого нормативу витрат.

Районні комісії, комісії, утворені Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, та обласні комісії незалежно від результатів розгляду документів та проведених виїзних перевірок забезпечують надходження до Мінагрополітики до 1 липня та 1 грудня зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами проведення виїзних перевірок та аналізу отриманих документів за встановленими Мінагрополітики формами, актів про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, а в разі надходження відповідного запиту Мінагрополітики - інші підтвердні документи.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 104)

 1. Для отримання компенсації витрат за напрямами, передбаченими підпунктами 6 і 7 пункту 5 цього Порядку, суб'єкти господарювання подають утвореній Мінагрополітики комісії:

1) до 1 серпня:

(абзац перший підпункту 1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 508)

абзац другий підпункту 1 пункту 9 виключено

(згідно з постановами Кабінету
 Міністрів України від 01.04.2013 р. N 274,
 від 08.04.2013 р. N 233)

документи щодо відведення суб'єктові господарювання земельної ділянки під будівництво об'єкта;

документи, які дають право розпочати будівництво;

завірені в установленому порядку копії проектної документації на будівництво холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід), затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

(абзац п'ятий підпункту 1 пункту 9 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 р. N 274)

клопотання комісії, утвореної Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, або обласної комісії щодо включення суб'єкта господарювання до переліку суб'єктів господарювання, які мають право на отримання компенсації витрат, пов'язаних з будівництвом холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), з відповідним обґрунтуванням;

договори про проведення будівельних робіт, постачання та монтування відповідного обладнання разом із завіреними копіями передбачених законодавством ліцензій підрядних організацій на проведення таких робіт;

за встановленими Мінагрополітики формами акти інвентаризації виноградників та садів і погоджену з органами статистики довідку про валове виробництво винограду та плодів за останні три роки;

2) до 1 серпня, 1 жовтня і 1 грудня - інформацію про хід будівництва холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід) у разі незавершеного будівництва;

3) після завершення будівництва:

документ, що підтверджує завершення будівництва об'єкта та готовності його до експлуатації;

звіт про результати виїзної перевірки, проведеної комісією, що утворена Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, або обласною комісією, за встановленою Мінагрополітики формою;

первинні бухгалтерські документи, що підтверджують відповідні витрати суб'єкта господарювання;

довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

зобов'язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

 1. Для отримання компенсації витрат за напрямами, передбаченими підпунктом 8 пункту 5 цього Порядку, та за придбання ліній товарної обробки плодів суб'єкти господарювання подають утвореній Мінагрополітики комісії:

абзац другий пункту 10 виключено

(згідно з постановами Кабінету
 Міністрів України від 01.04.2013 р. N 274,
 від 08.04.2013 р. N 233)

довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання механізмів та техніки, ліній товарної обробки плодів, обладнання для сублімаційного висушування фруктів і для модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках;

акти інвентаризації насаджень за встановленими Мінагрополітики формами;

звіт районної комісії (у разі її відсутності - звіт комісії, утвореної Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або обласної комісії) і комісії, утвореної Севастопольською міською держадміністрацією, про отримання суб'єктом господарювання механізмів та техніки, завершення монтажу та готовність до запуску ліній товарної обробки плодів, обладнання для сублімаційного висушування фруктів, модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках, заявлених на компенсацію;

зобов'язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

Бюджетні кошти для компенсації витрат з придбання нових механізмів та техніки надаються виключно суб'єктам господарювання, які мають не менше п'яти відсотків молодих насаджень.

 1. Компенсація вартості будівництва холодильників, водонакопичувальних басейнів, лабораторних комплексів для забезпечення виробництва безвірусного садивного матеріалу, камер швидкого заморожування плодів і ягід здійснюється після введення об'єктів в експлуатацію.

Компенсація вартості ліній товарної обробки плодів, обладнання для сублімаційного висушування фруктів, модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках здійснюється після їх монтажу та запуску.

 1. Комісія, утворена Мінагрополітики, вивчає до 1 числа місяця, що настає за місяцем отримання документів, інформацію про попередні обсяги компенсації, подану комісіями, утвореними Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, обласними та Севастопольською міською держадміністраціями, та визначає остаточний обсяг компенсації, що затверджується наказом Мінагрополітики у розрізі кожного суб'єкта господарювання із застосуванням знижувального коефіцієнта, який обчислюється на відповідний період, та з урахуванням узагальнених попередніх обсягів компенсації. У разі виникнення розбіжностей під час визначення обсягів компенсації між суб'єктами господарювання та відповідними комісіями остаточне рішення приймає утворена Мінагрополітики комісія.

На підставі поданої до 1 серпня суб'єктами господарювання інформації щодо будівництва холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), за наявності передбачених пунктом 9 цього Порядку документів та з урахуванням можливостей виробництва стандартної продукції, що закладається на зберігання відповідним суб'єктом господарювання, утворена Мінагрополітики комісія складає перелік суб'єктів господарювання, які мають право на отримання компенсації витрат, пов'язаних з будівництвом холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), у межах затверджених Мінагрополітики нормативів таких витрат з визначенням гранично допустимого обсягу компенсації, що затверджується Мінагрополітики. Інформація про обсяг компенсації розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства.

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 508)

Після надходження від суб'єктів господарювання інформації про завершення будівництва холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід) утворена Мінагрополітики комісія за результатами розгляду такої інформації здійснює пропорційний розподіл бюджетних коштів між суб'єктами господарювання для компенсації витрат, пов'язаних з будівництвом холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), але не більше гранично допустимого обсягу. Зазначений розподіл бюджетних коштів затверджується Мінагрополітики.

У разі незавершення до 15 грудня будівництва холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід) суб'єктом господарювання, що включений до зазначеного переліку в поточному бюджетному році, його витрати не компенсуються. За умови подання не пізніше ніж 1 грудня наступного бюджетного року звіту про завершення будівництва холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід) витрати суб'єкта господарювання компенсуються в такому бюджетному році.

На підставі інформації, поданої відповідно до пункту 10 цього Порядку, утворена Мінагрополітики комісія здійснює пропорційний розподіл бюджетних коштів для компенсації витрат з придбання обладнання, техніки та механізмів, що затверджується Мінагрополітики.

 1. Підставами для відмови Мінагрополітики у виплаті компенсації витрат суб'єктам господарювання є:

визнання їх банкрутами або порушення щодо них справи про банкрутство, перебування у процесі реорганізації чи ліквідації або наявність простроченої більш як півроку заборгованості за податками та зборами, що контролюються контролюючими органами;

подання документів у неповному обсязі;

подання недостовірної інформації;

встановлення контролюючими органами факту нецільового та/або неефективного використання бюджетних коштів;

виявлення порушень технології створення та зрошення багаторічних насаджень;

невідповідність розрахунків попередніх обсягів компенсації затвердженим Мінагрополітики нормативам витрат;

невідповідність вимогам, установленим цим Порядком, для отримання компенсації за окремим напрямом;

порушення вимог, установлених пунктом 13 1 цього Порядку.

(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.02.2018 р. N 104)

13 1. Придбані суб'єктами господарювання лінії товарної обробки плодів, механізми та техніка, за які надавалася компенсація, протягом трьох років не підлягають відчуженню та використовуються за призначенням.

У разі відчуження протягом трьох років з моменту отримання компенсації зазначених ліній товарної обробки плодів, механізмів та техніки суб'єкт господарювання повертає отримані бюджетні кошти до державного бюджету.

Суб'єкт господарювання, який допустив порушення вимог цього пункту, позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання компенсації за бюджетною програмою.

(Порядок доповнено пунктом 13 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 104)

 1. На підставі затверджених остаточних обсягів компенсації, розподілу бюджетних коштів між суб'єктами господарювання для компенсації витрат, пов'язаних з будівництвом холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), та розподілу коштів для компенсації витрат з придбання обладнання, техніки та механізмів Мінагрополітики спрямовує бюджетні кошти Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань агропромислового розвитку обласних, управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій.

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних держадміністрацій спрямовують бюджетні кошти структурним підрозділам з питань агропромислового розвитку районних держадміністрацій.

Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрації, структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку районних держадміністрацій на підставі відповідних наказів Мінагрополітики подають управлінням Казначейства реєстр підприємств і платіжні доручення на виплату компенсацій шляхом перерахування бюджетних коштів із власного реєстраційного рахунка на поточні рахунки суб'єктів господарювання, відкриті в банках.

Суб'єктам господарювання, що провадять діяльність у містах республіканського та обласного значення, перерахування бюджетних коштів із власних реєстраційних рахунків здійснюють Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних держадміністрацій.

 1. Інформація про спрямування бюджетних коштів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.
 2. У разі наявності заборгованості за матеріали, роботи та послуги за представленими до компенсації витратами суб'єкти господарювання у двотижневий строк після надходження бюджетних коштів подають Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань агропромислового розвитку обласних або управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій платіжне доручення про її сплату.
 3. Складення та подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
 4. Мінагрополітики складає та подає Мінфіну щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, звіт про використання бюджетних коштів у розрізі напрямів їх використання та суб'єктів господарювання.

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.04.2007 р. N 613,
 із змінами внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1250,
 від 27.08.2008 р. N 763,
від 23.07.2009 р. N 843,
від 03.09.2009 р. N 953,
від 07.02.2011 р. N 96,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2012 р. N 285)

____________

 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2018
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2018

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 89 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua