Самбірська

районна державна адміністрація

УкраЇна

самбІрська районна державна адмІнІстрацІЯ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

розпорядження

голови районної державної адміністрації

 

«

17

»

грудня

2019 року

Самбір

334

 

Про затвердження Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в Самбірській районній державній адміністрації на 2020 рік

 

Відповідно до законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» (із змінами), та з метою реалізації державної політики щодо запобігання і протидії корупції та попередження корупційних правопорушень:

  1. Затвердити План заходів щодо запобігання та протидії корупції в Самбірській районній державній адміністрації на 2020 рік, що додається.
  2. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів, про що інформувати головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації щоквартально, до 5 числа наступного за звітним кварталом місяця.

2.2. На виконання Плану заходів розробити внутрішні плани щодо запобігання та протидії корупції.

  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Руслану Ревть.

 

 

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації   Петро Герман

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

від «17» грудня 2019 року № 334

 

 

План заходів
щодо запобігання та протидії корупції в Самбірській районній державній адміністрації на 2020 рік

 

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

1.

Проведення роз`яснювальної роботи серед державних службовців з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційної спрямованості

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

Сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

Постійно

2.

Надання допомоги з питань:

- організації виконання нормативних актів, які регламентують протидію корупції, в тому числі: планування цієї роботи, здійснення контролю за реалізацією запланованих заходів;

- організації роботи щодо попередження порушень антикорупційного законодавства, своєчасності реагування на факти порушень та відповідності вимогам чинних нормативних актів;

- діяльності керівників щодо виявлення та припинення корупційних діянь у підпорядкованих структурах, а також інформування про них відповідних правоохоронних органів

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

Юридичний сектор апарату районної державної адміністрації

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації

Постійно

3.

Здійснення організації та направлення на підвищення кваліфікації працівників райдержадміністрації для вивчення норм та положень антикорупційного законодавства

Сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації

Згідно плану-графіка підвищення кваліфікації

4.

Проведення організаційних заходів щодо своєчасності подання декларацій, перевірки факту подання:

- щорічних декларації суб’єктів декларування Самбірської районної державної адміністрації;

- декларації суб’єктів декларування, які припиняють діяльність;

- декларації суб’єктів декларування, які припинили діяльність;

та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та  виявлення корупції апарату районної державної адміністрації

 

Згідно чинного законодавства

впродовж 5 (20) робочих днів з дня такого припинення

 

5.

З метою прозорості, відкритості та виконання антикорупційного законодавства забезпечити:

- дієву взаємодію органів влади, правопорядку та громадськості у вирішенні завдань, поставлених Президентом та Урядом України щодо подолання корупції;

- розгляд на нарадах питань дотримання законодавства про державну службу і протидію корупції;

 - своєчасне застосування до винних у скоєнні корупційних правопорушень дисциплінарних заходів, передбачених законодавством;

- обговорення на службових нарадах або зборах кожного випадку корупції, а також проведення службових перевірок для встановлення та усунення причин та умов, які сприяли вчиненню цих діянь;

- якісний добір і розстановка кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також їх об`єктивне щорічне оцінювання виконання державними службовцями покладених на них обов`язків і завдань;

- заміщення вакантних посад шляхом конкурсного відбору, передбаченим законодавством. Інформацію про перелік вакантних посад, а також про результати проведення конкурсу на заміщення вакантних посад розміщувати на веб-сайті;

- ознайомлення претендентів на зайняття вакантної посади з вимогами Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції»

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

Сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації

Юридичний сектор апарату районної державної адміністрації

Відділ організаційного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації

Постійно

6.

Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в райдержадміністрації, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком»

Сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації

 

Протягом року при необхідності

7.

Проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства

Комісія з проведення службового розслідування (перевірки)

За потребою

8.

Розгляд обвинувального вироку суду або постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення та вжиття до такого працівника заходів згідно із антикорупційним законодавством

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

Сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації

Юридичний сектор апарату районної державної адміністрації

У разі надходження

9.

Виявлення корупційних ризиків, які негативно впливають на виконання загальних та спеціальних функцій і завдань районної державної адміністрації

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

Постійно

10.

Розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації даних про антикорупційну діяльність

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

Відділ організаційного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації

Протягом року

11.

Забезпечення оперативного реагування на звернення громадян, що надходять на урядову телефонну «гарячу лінію» та «гарячу лінію області»

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Відділ документообігу, контролю та розгляду звернень громадян апарату райдержадміністрації

Постійно

12.

Забезпечувати доступ громадськості для ознайомлення з проєктами розпоряджень, які стосуються життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку розміщуючи їх на веб-сторінці РДА

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Відділ організаційного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації

Протягом року

13.

Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави за 2019 рік державними службовцями у т.ч. звільненими. Надання допомоги працівникам в заповненні вищезазначених декларацій

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

Згідно чинного законодавства

14.

Підготовка узагальненої інформації щодо подання державними службовцями декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави за 2019 рік

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

Згідно чинного законодавства

15.

Перевірка фактів своєчасності подання декларацій

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

Згідно чинного законодавства

16.

Письмове інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття суб`єктом декларування або членом його сім`ї валютного рахунку в установі банку-нерезидента

Суб`єкт декларування

У десятиденний строк

17.

Письмове інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб`єкта декларування

Суб`єкт декларування

У десятиденний строк

18.

Прийняття рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів

Особа, безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади райдержадміністрації

Протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої особи конфлікту інтересів

19.

Вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контролю дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів посадовими особами, а у разі його виявлення – повідомлення безпосереднього керівника, голову райдержадміністрації

Особа, безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади райдержадміністрації

Протягом року. При виявленні конфлікту інтересів – не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів

20.

Забезпечення заходів щодо підвищення рівня трудової та виконавської дисципліни в райдержадміністрації, посилення контролю за обліком робочого часу для попередження фактів корупції серед державних службовців

Сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації

 

Постійно

21.

Сприяння забезпечення доступу громадян до публічної інформації. Реєстрація запитів на публічну інформацію та контроль за дотриманням термінів їх розгляду

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Відділ документообігу, контролю та розгляду звернень громадян апарату районної державної адміністрації

Постійно

22.

Забезпечити ознайомлення державних службовців загальними правилами етичної поведінки, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 5 серпня 2016 року № 158

Сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації

Постійно

23.

Узагальнення результатів проведеної антикорупційної роботи за 2020 рік

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

Грудень

24.

Розробка плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в Самбірській районній державній адміністрації на 2021 рік

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

Грудень

 

_______________________________________

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 81 гість та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua