Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

«29» червня 2023 року Самбір № 30

Про затвердження плану роботи

Самбірської районної державної

адміністрації на ІІІ квартал 2023 року

На виконання Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 9 Регламенту Самбірської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 1 квітня 2020 року № 79, з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації

З О Б О В ’ Я З У Ю:

  1. Затвердити план роботи Самбірської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2023 року (додається).
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

Голова   Іван ІЛЬЧИШИН

 

Завізували:

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
від «29» червня 2023 року №_30_

 

ПЛАН РОБОТИ
Самбірської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2023 року

№ з/п

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

І. Заходи щодо соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонування галузей господарського комплексу та розв’язання проблем у соціальній сфері, поліпшення діяльності місцевих органів виконавчої влади тощо

1.

Підготовка аналітичних матеріалів з питань соціально-економічного розвитку району

З метою аналізу економічної ситуації в районі, інформування керівництва районної державної адміністрації та Львівської обласної державної адміністрації

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

2.

Моніторинг та підготовка інформації про хід виконання заходів в межах впровадження державних та обласних програм в районі

З метою аналізу економічної ситуації в районі

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

3.

Моніторинг показників заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат на території району

З метою аналізу стану виплати зарплати та погашенням заборгованості

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

4.

Моніторинг виконання Програми сприяння зайнятості населення у 2023 році на території району

З метою сприяння зайнятості населення

До 10.07.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

5.

Моніторинг роботи агропромислового комплексу на території району

З метою аналізу роботи агропромислового комплексу

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

6.

Аналіз стану виконання заходів охорони навколишнього середовища та діяльності суб’єктів лісового господарства на території району

З метою збереження та охорони навколишнього середовища

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

7.

Упорядкування обліку юридичних осіб на території району

З метою налагодження обліку юридичних осіб

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

8.

Аналіз діяльності підприємств житлово-комунального господарства району

З метою прийняття ефективних управлінських рішень

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

9.

Моніторинг проблемних питань соціально-економічного розвитку району

З метою окреслення та вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку району

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

10.

Підготовка інформації щодо впровадження заходів з енергоефективності на території району

З метою моніторингу стану впровадження енергоефективних заходів

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

11.

Моніторинг забезпечення пасажирських перевезень та стану дорожньої інфраструктури на території району

З метою інформування Львівської обласної державної адміністрації та прийняття ефективних управлінських рішень

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

12.

Моніторинг стану залучення інвестицій на території району

Залучення інвестицій в економіку району

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

13.

Моніторинг проведення посівної кампанії та збору урожаю агропромисловими господарствами району

З метою узагальнення даних та інформування департаменту агропромислового комплексу Львівської обласної державної адміністрації

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

14.

Здійснення повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів та змін до них

З метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), внесення змін і доповнень

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

15.

Проведення роботи щодо координації надання соціальних послуг на території району

На виконання Закону України «Про соціальні послуги»

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
О. Добрянська

16.

Проведення щоденного моніторингу виконання дохідної частини районного бюджету

З метою забезпечення надходжень до місцевого бюджету

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Н. Гошман

17.

Аналіз виконання дохідної та видаткової частин бюджету району

З метою покращення соціально-економічного та культурного розвитку району

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Н. Гошман

18.

Проведення фінансування районних, обласних програм, бюджетних установ районного бюджету

З метою покращення соціально-економічного та культурного розвитку району

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Н. Гошман

19.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів

З метою покращення соціально-економічного та культурного розвитку району

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Н. Гошман

20.

Опрацювання договорів про міжбюджетні трансферти щодо передачі коштів між місцевими бюджетами району та обласним бюджетом

З метою покращення соціально-економічного та культурного розвитку території району

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Н. Гошман

21.

Розробка документів по виконанню місцевого та державного бюджетів

З метою забезпечення обліку та звітності по виконанню бюджету

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Н. Гошман

22.

Подання інформації про стан фінансування соціальних виплат по місцевому та державному бюджетах

З метою забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ

До 01.07.2023
01.08.2023
01.09.2023

П. Грабський
Н. Гошман

23.

Ведення ЄІАС «Діти» - банку даних про дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів на території району

З метою ведення обліку та наповнення Єдиної Всеукраїнської бази даних дітей

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Д. Худзей

24.

Надання висновків кандидатам в усиновлювачі про можливість бути усиновлювачами та доцільність або недоцільність усиновлення дітей на території району

З метою покращення становища дітей

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Д. Худзей

25.

Проведення обстеження умов проживання та виховання усиновлених дітей на території району

З метою забезпечення контролю за умовами проживання та виховання дітей

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Д. Худзей

26.

Забезпечення проведення моніторингу та аналізу виконання показників вакцинації в районі

З метою контролю за проведенням вакцинації на території району

01.07.-30.09.2023

В. Турик
Г. Квашеняк

27.

Підготовка Положення про територіальні спеціалізовані служби місцевого рівня цивільного захисту Самбірської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області

З метою запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
А. Кузьо

28.

Моніторинг водних об’єктів на території району щодо запобігання підтоплення населених пунктів Самбірського району

З метою запобігання підтоплення населених пунктів району

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
А. Кузьо

29.

 Уточнення плану евакуації Самбірського району

З метою мінімізації постраждалого населення та майна

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
А. Кузьо

30.

Моніторинг місцевих засобів масової інформації щодо діяльності місцевих органів влади

З метою узагальнення та висвітлення інформації щодо діяльності місцевих органів влади на офіційному вебсайті районної державної адміністрації

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Н. Арабська

31.

Моніторинг проведення на території району мирних зібрань

З метою аналізу суспільно-політичної ситуації в районі

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Н. Арабська

32.

Визначення ризикових сфер діяльності об’єктів внутрішнього аудиту

З метою проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів

01.07.-30.09.2023

І. Ільчишин
М. Гут

33.

Організація проведення особистого прийому громадян керівництвом Самбірської районної державної адміністрації

З метою оперативного вирішення проблем, порушених у зверненнях громадян підчас особистого прийому

01.07.-30.09.2023

І. Ільчишин
П. Грабський
В. Вісьтак
В. Турик
О. Галюлько
М. Руда

ІІ. Заходи на виконання актів законодавства (Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня), доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, державних, обласних і районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, розпоряджень та доручень голови обласної та районної державної адміністрації, рішень сесій обласної та районної рад, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю та підготовки відповідних звітів

1.

Узагальнення інформації щодо пошкоджених та зруйнованих об’єктів на території району внаслідок військових дій спричинених російською агресією

На виконання доручення Львівської обласної державної адміністрації від 28.10.2022 року № 45/0/6‑22ВА «Про облік руйнувань внаслідок військових дій спричинених російською агресією»

До 01.07.2023
15.07.2023
01.08.2023
15.08.2023
01.09.2023
15.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

2.

Моніторинг виконання суспільно корисних робіт на території району

На виконання розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 05.02.2023 року № 62/0/5-23ВА (зі змінами)

До 10.07.2023
10.08.2023
10.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

3.

Виконання заходів щодо детінізації трудових відносин та легалізації виплати заробітної плати в районі

На виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 17.06.2021 року № 507/0/5-21

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

4.

Моніторинг здійснення заходів щодо збереження та відтворення лісів

На виконання доручення начальника Львівської обласної військової адміністрації від 22.03.2023 року № 11/0/6-23ВА

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

5.

Підготовка плану завдання дорожніх служб на виконання робіт з експлуатаційного утримання на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на території району

З метою ліквідації ямковості на автодорогах

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

6.

Моніторинг виконання планових показників з підготовки об’єктів господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період та своєчасного початку опалювального сезону 2023/24 року

На виконання розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 25.05.2023 року № 375/0/5-23ВА

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

7.

Прийом документів від сільських, селищної, міських рад району для нарахування та виплати усіх видів допомог

З метою забезпечення реалізації державної політики з питань підтримки малозабезпечених сімей шляхом призначення та виплати соціальних допомог

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
О. Добрянська

8.

Забезпечення державної політики з питань соціального захисту учасників АТО (ООС), осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії   російської федерації проти України, зокрема: надання послуг із соціальної, професійної адаптації та психологічної реабілітації

З метою забезпечення державної політики з питань соціального захисту осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
О. Добрянська

9.

Організація роботи по видачі посвідчень членам сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України,     особам з інвалідністю внаслідок війни І; ІІ; ІІІ групи та учасникам війни

З метою забезпечення державної політики з питань  соціального захисту ветеранів війни

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
О. Добрянська

10.

Забезпечення державної політики  у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, зокрема: надання щомісячної адресної допомоги на проживання

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам»

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
О. Добрянська

11.

Здійснення своєчасного нарахування коштів для виплати компенсації на харчування. Підготовка документів для отримання посвідчень та санаторно-курортних путівок особам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

З метою забезпечення реалізації державної політики з питань підтримки громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
О. Добрянська

12.

Організація роботи по збору та видачі посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей, які проживають на території району

На виконання Закону України «Про охорону дитинства»

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
О. Добрянська

13.

Забезпечення державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім’ї, видача посвідчень та довідок багатодітним сім’ям, запобігання та протидія домашньому насильству; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері на території району

З метою реалізації державної політики з питань підтримки сім’ї, запобігання та протидія домашньому насильству, забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
О. Добрянська

14.

Підготовка і подання Самбірській районній раді та районній державній адміністрації доповідної записки про виконання районного бюджету за ІІ квартал 2023 року

З метою розгляду виконання показників районного бюджету та подання при необхідності пропозицій щодо збільшення надходжень, раціонального використання бюджетних коштів

До 17.07.2023

П. Грабський
Н. Гошман

15.

Робота по уточненню районного бюджету на 2023 рік

З метою покращення соціально-економічного та культурного розвитку території Самбірського району

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Н. Гошман

16.

Підготовка проєктів розпоряджень щодо внесення змін до районного бюджету Самбірського району на 2023 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Н. Гошман

17.

Аналіз та контроль по виконанню плану заходів щодо ліквідації дефіциту коштів з оплати праці бюджетних установ Самбірського району

На виконання доручення Львівської обласної державної адміністрації від 08.04.2021 року № 13/0/6-21

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Н. Гошман

18.

Моніторинг стану виконання бюджетів територіальних громад, підготовка матеріалів за результатами аналізу відповідних показників для розгляду їх на нарадах у департаменті фінансів і районній державній адміністрації

З метою належної підготовки матеріалів та інформацій на ZOOM-конференції, наради та колегії, які проводить департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Н. Гошман

19.

Аналіз та контроль за станом контрольно-економічної роботи у фінансових органах територіальних громад району

На виконання листа департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації від 12.07.2021 року № 12-1055/0/21

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Н. Гошман

20.

Сприяння у створенні прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та здійснення нагляду за умовами проживання дітей в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу на території сільських та селищної рад району

З метою покращення умов життя, розвитку та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Д. Худзей

21.

Створення анкет щодо дітей, які підлягають усиновленню в районі

З метою соціального захисту дітей та покращення умов їх проживання

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Д. Худзей

22.

Поновлення та подання до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини і служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації інформації про дітей, які перебувають на централізованому та регіональному обліках з усиновлення

З метою влаштування дітей до сімейних форм виховання

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Д. Худзей

23.

Збір інформації щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та подання узагальненої інформації в службу у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації

З метою соціального захисту прав та інтересів дітей

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Д. Худзей

24.

Підготовка інформації та подання в Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації про мережу закладів освіти у 2023-2024 навчальному році

З метою оптимізації мережі навчальних закладів

01.07.-01.08.2023

В. Турик
Г. Квашеняк

25.

Моніторинг стану харчоблоків та аналіз інформації про організацію харчування у закладах загальної середньої освіти, закладах дошкільної освіти і дошкільних підрозділах сільських, селищної, міських рад Самбірського району

З метою аналізу організації належного харчування учнів

01.07.-30.09.2023

В. Турик
Г. Квашеняк

26.

Здійснення роз’яснювальної роботи в закладах культури району щодо мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту

На виконання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

01.07.-30.09.2023

В. Турик
Г. Квашеняк

27.

Надання методичної та практичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо виконання заходів у сфері цивільного захисту

З метою виконання Кодексу цивільного захисту України

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
А. Кузьо

28.

Взаємодія із Самбірським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки

Здійснення заходів щодо оборони Самбірського району

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
А. Кузьо

29.

Моніторинг проведення агітаційних заходів сільськими, селищною, міськими радами району щодо вступу у «Гвардію наступу»

З метою забезпечення комплектування бригад в рамках проєкту «Гвардія наступу»

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
А. Кузьо

30.

Моніторинг щодо надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру державного рівня з причиною хвороби коронавірусу COVID-2019 на території Самбірського району

З метою запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
А. Кузьо

31.

Підготовка та видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки в районі

На виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
А. Шуркавський

32.

Збір та надання інформації щодо забезпечення доступу населення та суб’єктів господарювання до містобудівної документації

На виконання витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 року № 15

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
А. Шуркавський

33.

Підготовка та видача паспортів прив’язки малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності

Відповідно до Порядку розміщення  тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
А. Шуркавський

34.

Підготовка та видача вихідних даних для оформлення будівельних паспортів індивідуальним забудовникам

На виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
А. Шуркавський

35.

Прийняття на державне зберігання документів установ списку № 1 (згідно графіку)

Забезпечення правил роботи архівних установ України

01.07.-30.09.2023

В. Турик.
М. Павлішевська

36.

Надання довідок, копій, виписок соціально-правового характеру за документами архіву

Для оформлення пенсій громадянам району

01.07.-30.09.2023

В. Турик.
М. Павлішевська

37.

Визначення методів, методичних прийомів та процедур, які застосовуються під час проведення внутрішнього аудиту

З метою проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів

01.07.-30.09.2023

І. Ільчишин
М. Гут

38.

Вжиття заходів щодо недопущення реального та потенційного конфлікту інтересів та сприяння його усуненню

На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 09.06.2023 року № 27

01.07.-30.09.2023

І. Ільчишин
Г. Квашеняк
М. Гут

39.

Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції, інших актів чинного антикорупційного законодавства»

На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 09.06.2023 року № 27

01.07.-30.09.2023

І. Ільчишин
Г. Квашеняк
М. Гут

40.

Дотримання загальних правил етичної поведінки державного службовця

На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 09.06.2023 року № 27

01.07.-30.09.2023

І. Ільчишин
Г. Квашеняк
М. Гут

ІІІ. Підсумки діяльності районної державної адміністрації (підготовка звітів)

1.

Складання та подання звіту за ІІ квартал 2023 року про виконання місцевого та державного бюджетів в АС «Е-Звітність» ДКСУ

З метою забезпечення обліку та звітності по виконанню бюджету

До 10.07.2023

П. Грабський
Н. Гошман

2.

Ведення бухгалтерського обліку, обліку матеріальних цінностей, грошових документів та їх списання відповідно до вимог чинного законодавства

З метою забезпечення обліку та звітності по виконанню бюджету

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Н. Гошман

 3.

Підготовка місячної, квартальної та піврічної звітності з питань захисту прав дітей

З метою соціального захисту прав та законних інтересів дітей

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Д. Худзей

 4.

Підготовка звіту про результати ЗНО-2023

З метою аналізу якості навчання

До 01.09.2023

В. Турик
Г. Квашеняк

5.

Звітування про результати виконання аудиторських завдань

З метою проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів

01.07.-30.09.2023

І. Ільчишин
М. Гут

6.

Підготовка звіту про виконання плану роботи Самбірської районної державної адміністрації у ІІ кварталі 2023 року

На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.04.2020 року № 79

До 15.07.2023

О. Галюлько
В. Следзевич

ІV. Проведення перевірок, надання практичної допомоги

1.

Консультаційна, методична, організаційна допомога громадам району з питань, що належать до відання управління соціально-економічного розвитку

З метою надання практичної допомоги в роботі

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

2.

Організація роботи із соціальними працівниками сільських, селищної, міських рад району

З метою надання практичної допомоги в роботі

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
О. Добрянська

3.

Участь у перевірках бюджетних установ сільських, селищної, міських рад Самбірського району

На виконання листа департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації від 12.07.2021 року № 12-1055/0/21

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Н. Гошман

4.

Проведення лекцій, бесід, консультацій з питань попередження насильства в сім’ї відносно дітей

Попередження насильства в сім’ях, які опинилися в складних життєвих умовах

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Д. Худзей

5.

Висвітлення питань щодо захисту прав та інтересів дітей в засобах масової інформації

З метою захисту прав та інтересів дітей

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Д. Худзей

6.

Моніторинг готовності закладів освіти до опалювального періоду 2023-2024 року

З метою належного функціонування навчальних закладів в зимовий період

01.09-30.09.2023

В. Турик
Г. Квашеняк

7.

Підготовка та організація нарад з питань охорони здоров’я

З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань у сфері охорони здоров’я

01.07.-30.09.2023

В. Турик
Г. Квашеняк

8.

Консультативна робота з органами місцевого самоврядування з питань планування та забудови територій

На виконання Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеві державні адміністрації»

01.07.-30.09.2023

В. Вісьтак
А. Шуркавський

9.

Надання консультацій сільським, селищному, міським головам району, керівникам установ району з упорядкування документів, складання номенклатур справ, інструкцій з діловодства, положення про архівні підрозділи, трудові архіви

Забезпечення правил роботи архівних установ

01.07.-30.09.2023

В. Турик
М. Павлішевська

10.

Співпраця з громадськими організаціями, які функціонують на території району

З метою комунікації місцевих органів влади з громадськістю

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Н. Арабська

11.

Підготовка запитів на отримання від структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації звітних та оперативних даних, пояснювальних записок, інших матеріалів

З метою проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів

01.07.-30.09.2023

І. Ільчишин
М. Гут

12.

Здійснення моніторингу впровадження рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів

З метою проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів

01.07.-30.09.2023

І. Ільчишин
М. Гут

13.

Попереднє вивчення об’єкта внутрішнього аудиту

З метою проведення планових внутрішніх аудитів

01.07.-30.09.2023

І. Ільчишин
М. Гут

14.

Складання програми внутрішнього аудиту в управлінні соціального захисту населення районної державної адміністрації

З метою проведення планових внутрішніх аудитів

01.07.-30.09.2023

І. Ільчишин
М. Гут

15.

Проведення внутрішнього аудиту в управлінні соціального захисту населення районної державної адміністрації

З метою проведення планових внутрішніх аудитів

01.07.-30.09.2023

І. Ільчишин
М. Гут

V. Основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участі

1.

Участь у заходах до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми

З метою попередження торгівлі людьми

30.07.2023

П. Грабський
О. Добрянська

2.

Висвітлення масових заходів, в яких бере участь керівництво районної державної адміністрації, на офіційному сайті районної державної адміністрації та на сторінці соціальної мережі Facebook

З метою інформування населення про проведені масові заходи

01.07.-30.09.2023

П. Грабський
Н. Арабська

3.

Участь в організації урочистостей з нагоди святкування Дня Прапора України

З метою вшанування Державних символів

23.08.2023

В. Турик
Г. Квашеняк

4.

Участь в організації заходів з нагоди відзначення 32-ї річниці Дня Незалежності України

З метою відзначення чергової річниці Незалежності України

24.08.2023

В. Турик
Г. Квашеняк

5.

Участь в урочистих заходах присвячених Дню знань

З метою відзначення Дня знань

01.09.2023

В. Турик
Г. Квашеняк

__________________________________________________

 


 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 160 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua