Самбірська

районна державна адміністрація

самбІрська районна державна адмІнІстрацІЯ

р о з п о р я д ж е н н я

 

«

10

»

квітня

2020 року

Самбір

90

 

Про затвердження плану роботи Самбірської районної державної адміністрації на ІІ квартал 2020 року

На виконання пункту 9 Регламенту Самбірської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 1 квітня 2020 року № 79, з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації

З О Б О В ’ Я З У Ю:

Затвердити план роботи Самбірської районної державної адміністрації на ІІ квартал 2020 року (додається).

Заступників голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), керівника апарату районної державної адміністрації здійснювати контроль за виконанням плану роботи районної державної адміністрації, структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова   Андрій ЖЕПКО

ПЛАН

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua