Самбірська

районна державна адміністрація

Громадська рада

Громадська рада при Самбірській райдержадміністрації звернулася до Самбірської районної ради з клопотанням щодо розгляду на  Х сесії Самбірської районної ради VІ демократичного скликання  прийняття «Програми розвитку просвітництва на Самбірщині на 2011-2013 роки» згідно  задекларованої Президентом та Верховною Радою України концепції створення в Україні громадянського суспільства, відповідно до Постанови Ради Міністрів № 996,  керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням ХХХII сесії V демократичного скликання  Самбірської районної ради від 20.07.2010 року «Про присвоєння Самбірському об’єднанню ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка статусу соціально значущої громадської організації», а також  враховуючи рішення Громадської ради при райдержадміністрації від 23.03.2011 року.

 Програма впроваджується в ювілейний для «Просвіти» рік  - 120-тиріччя з часу створення  товариства на Самбірщині. Метою Програми є налагодження більш тісної співпраці товариства з владою шляхом створення умов для ще інтенсивнішої діяльності «Просвіти», відзначення на належному рівні державних дат України та ювілейних дат соціально значущої громадської організації «Просвіта», покращення умов для діяльності «Просвіти», поліпшення поінформованості жителів Самбора про діяльність «Просвіти» та залучення до участі в роботі товариства більшої кількості людей, особливо педагогів, а також  об’єднання влади, церковних громад та  національно-патріотичних громадських організацій довкола потреби виховання в громадян патріотизму, самоусвідомлення причетності до великого і героїчного історичного шляху українського народу, збереження духовності і народних традицій, духовності і моралі, засад демократії і гуманізму, формування прагнення до здорового способу життя та збереження довкілля, а також активної громадянської позиції.

Детальніше:Програма просвітництва

У к р а Ї н а

розпорЯдженнЯ

ГОЛОВИ САМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від “_11_” _лютого_ 2011 року № _52_

м. Самбір

 

Про затвердження складу Громадської ради при Самбірській районній державній адміністрації

 

Відповідно до пункту 9 ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», враховуючи протокол установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування складу громадської ради при Самбірській райдержадміністрації від 11 лютого 2011 року та з метою створення умов для ефективної участі громадян і їх об’єднань в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності таких органів, сприяння розвитку громадянського суспільства:

1.    Затвердити склад Громадської ради при Самбірській районній державній адміністрації згідно з додатком.

2.     Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Галину Кухар.

 

Іван Білак

 

 

 

Склад Громадської ради при

Самбірській районній державній адміністрації

 

Прізвище,
ім’я та по батькові

Громадська організація

Гавриляк
Ольга Михайлівна

   громадське об’єднання «Агенція розвитку Корналовицької сільської ради»;

Гудзій
Галина Степанівна

   громадське об’єднання «Агенція розвитку Калинівської сільської ради»;

Іваніцька
Людмила Михайлівна

   громадське об’єднання «Агенція розвитку Корналовицької сільської ради

Коваль
 Оксана Іванівна

   редакція Самбірського радіомовлення «Поступ»;

Кондрашова
Надія Іванівна

   відділ освіти Самбірської районної державної адміністрації;

Мороз
Орест Йосипович

   громадське об’єднання «Агенція розвитку Гординянської сільської ради»;

Поливка
Ігор Богданович

   релігійна громада УАПЦ Різдва Івана Хрестителя;

Пукій
Марія Мар’янівна

   редакція газети «Голос Самбірщини»;

Ромяняк
Іван Миколайович

    громадське об’єднання автомобільних перевізників Львівської області «Західавтотранс»;

Сумарук
Олександра Орестівна

   Самбірське об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т.Шевченка;

Цуприк
Ірина Степанівна

   Самбірська організація профспілки працівників освіти та науки України;

Яріш
Ростислав Ярославович

   Всеукраїнське громадське об’єднання «Український транспортний союз».

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                           Галина Кухар

Голова Громадської ради голова правління ВАТ «Самбірське АТП – 14608» депутат Самбірської районної ради Іван Романяк провів 23 березня . чергове засідання Громадської ради при районній державній адміністрації – постійно- діючого колегіального виборного консультативно- дорадчого органу для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики. Розглянуто порядок денний Колегії 24 березня «Про роботу управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації», «Про підготовку до проведення благоустрою населених пунктів району», «Про роботу Самбірського УЕГГ по наданню послуг газопостачання»; розглянуто та проаналізовано довідки до порядку денного  Колегії районної державної адміністрації. Серед присутніх – 8 із 12 членів Громадської ради при Самбірській районній державній адміністрації.

 

Самбірська районна державна адміністрація інформує про те, що 11 лютого відбулись установчі збори з метою створення Громадської ради – постійно- діючого колегіального виборного консультативно- дорадчого органу для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики. На час проведення установчих зборів подали документи на членство в Раді 12 претендентів. Під час утворення Громадської ради було дотримано усіх необхідних процедур: обрано секретаріат, лічильну комісію, затверджено порядок денний зборів, їх регламент. Головою Громадської ради обрано голову правління ВАТ «Самбірське АТП – 14608» депутата Самбірської районної ради Івана Романяка.

Що таке громадська рада?

Відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному ОВВ, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації (далі — Типове положення), затвердженого По­становою № 996, громадська рада при міністерстві, іншому центральному ОВВ, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі — громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-до-радчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні дер­жавними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю ОВВ, нала­годження ефективної взаємодії зазначених органів із громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Детальніше:Що таке громадська рада?

Склад

ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадського суспільства для обрання членів громадської ради при
Самбірській районній державній адміністрації

 

Кухар
Галина Миколаївна

-      керівник апарату районної державної адміністрації, голова ініціативної групи;

Андрущенко
Павло Володимирович

-      завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації районної державної адміністрації, секретар ініціативної групи.

Члени ініціативної групи:

Іваніцька
Людмила Михайлівна

- голова Асоціації розвитку Корналовицької сільської ради (за згодою);

Ільчишин
Віталій Іванович

-      завідувач юридичного сектору районної державної адміністрації;

Коваль
Оксана Іванівна

-      директор радіомовлення „Поступ” (за згодою);

Масяк
Ярослав Юрійович

-      станичний Рудківської станиці ПЛАСТу (за згодою);

Пукій
Марія Мар’янівна

-      редактор газети „Голос Самбірщини” (за згодою);

Романяк
Іван Миколайович

-      голова громадської організації «Західавтотранс» (за згодою);

Цуприк
Ірина Степанівна

-      голова Самбірської районної організації профспілки працівників освіти і науку України (за згодою).

Склад

ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадського суспільства для обрання членів громадської ради при
Самбірській районній державній адміністрації

 

Кухар
Галина Миколаївна

-      керівник апарату районної державної адміністрації, голова ініціативної групи;

Андрущенко
Павло Володимирович

-      завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації районної державної адміністрації, секретар ініціативної групи.

Члени ініціативної групи:

Іваніцька
Людмила Михайлівна

- голова Асоціації розвитку Корналовицької сільської ради (за згодою);

Ільчишин
Віталій Іванович

-      завідувач юридичного сектору районної державної адміністрації;

Коваль
Оксана Іванівна

-      директор радіомовлення „Поступ” (за згодою);

Масяк
Ярослав Юрійович

-      станичний Рудківської станиці ПЛАСТу (за згодою);

Пукій
Марія Мар’янівна

-      редактор газети „Голос Самбірщини” (за згодою);

Романяк
Іван Миколайович

-      голова громадської організації «Західавтотранс» (за згодою);

Цуприк
Ірина Степанівна

-      голова Самбірської районної організації профспілки працівників освіти і науку України (за згодою).

 

Детальніше:Ініціативна група при...

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.10 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» ініціативна група з підготовки установчих зборів Громадської ради при Самбірській районній державній адміністрації повідомляє, що 11 лютого 2011 року о 14 год. у приміщенні Самбірської райдержадміністрації (м. Самбір, вул.. Мазепи, 8) відбудуться установчі збори із формування Громадської ради при Самбірській районній державній адміністрації.

Запрошуємо усіх представників інститутів громадянського суспільства, що попередньо подали відповідні документи для участі у даному заході.

Детальніше:Установчі збори Громадської...

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 182 гостя та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua