Самбірська

районна державна адміністрація

Вимоги до прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового,  сержантського і старшинського складу - Пустомитівська районна державна  адміністрація

 

На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються:

громадяни призивного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;

військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;

Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу становить від 18 до 40 років.

Довідково. Стаття 20. Закону України "Про військовий обовязок і військову службу "N 2232-ХІI– 1992 року (із змінами).

Разом з тим, громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, у разі настання особливого періоду можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною третьою статті 23 Закону України "Про військовий обовязок і військову службу" N 2232-ХІI – 1992 року (із змінами).

Відповідно до статті 28. Закону України "Про військовий обовязок і військову службу "N 2232-ХІI –1992 року, граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі – до 60 років.

Для військовозобов’язаних-жінок граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.

Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:

– стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору;

– фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу;

– загальноосвітній рівень;

– мотивація до військової служби;

– рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

Вимоги до прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу іноземців та осіб без громадянства.

Іноземці та особи без громадянства раніше не судимі та які перебувають в Україні на законних підставах, можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до Збройних Сил України на посади рядового, сержантського і старшинського складу, з випробувальним терміном два місяці.

Довідково. Стаття 211, 212. Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" N 2232-ХІI – 1992 року (із змінами).

На сьогодні опрацьований Перелік посад, які можуть бути заміщені іноземцями або особами без громадянства.

Строки військової служби при прийнятті на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу

Для громадян України, які вперше прийняті на військову службу за контрактом, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу – строком на 3 роки;

з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу –  строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін;

з військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану –  до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

з військовослужбовцями строкової військової служби та військовослужбовцями військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію – строком на 6 місяців.

(У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково).

Довідково. Стаття 231. Закону України "Про військовий обовязок і військову службу«N 2232-ХІI — 1992 року (із змінами).

Порядок відбору кандидатів на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу

Процедура відбору громадян для прийняття на військову службу за контрактом передбачає:

–  вивчення особистих якостей, установлення відповідності рівня їх освіти та професійної підготовки;

–  організації медичного огляду;

–  перевірки рівня фізичної підготовки;

–  проведення заходів професійно-психологічного відбору;

–  проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності).

Довідково. У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України контракт з громадянином (військовослужбовцем) укладається до отримання результатів спеціальної перевірки.

Перед прийняттям на військову службу за контрактом кандидат подає до військового комісаріату, де перебуває на військовому обліку, або військової частини за місцем проходження строкової військової служби такі документи:

– автобіографію в рукописному і надрукованому примірниках;

– копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків та інших обов’язкових платежів;

– дві фотокартки розміром 9 х 12 см;

– копії документів про освіту та трудову діяльність;

– службову характеристику (з місця роботи або навчання);

– копії документів про народження та сімейний стан;

– медичну довідку про стан здоров’я;

– довідки про проходження обов’язкового психіатричного та наркологічного оглядів;

– довідки про відсутність захворювань на туберкульоз, гепатит, венеричних захворювань;

– довідку про склад сім’ї та місце реєстрації або фактичного проживання;

– військовий квиток (для військовозобов’язаних);

– довідка з Міністерства внутрішніх справ України про відсутність судимості;

– письмову згоду на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності).

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua