Самбірська

районна державна адміністрація

 

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РІШЕННЯ

Колегії Самбірської районної державної адміністрації

від “_28_” _лютого_ 2013 року № _2_

Про стан виконання бюджету Самбірського району за 2012 рік

Заслухавши інформацію про стан виконання бюджету Самбірського району за 2012 рік, Колегія районної державної адміністрації відмічає, що протягом звітного періоду в районі проводилась певна робота, спрямована на наповнення дохідної частини та забезпечення фінансування передбачених бюджетом видатків.

За січень-грудень 2012 року до бюджету району надійшло 314 661,2 тис. грн. доходів, з них власних — 30 149,9 тис. грн. або 127,4 відсотка до розрахункового показника Мінфіну на 2012 рік. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року власні надходження зросли на 6 500,2 тис. грн. або на 27,5 відсотка.

За звітний період забезпечено виконання завдання з мобілізації податків і неподаткових платежів до загального фонду бюджету району. При уточненому плані на рік в сумі 20 449,9 тис. грн. фактично надійшло до загального фонду 20 460,1 тис. грн. податків та платежів, що становить 100 відсотків та 110,8 відсотка до доведених розрахункових показників Мінфіну.

В структурі доходів загального фонду надійшло 16 287,3 тис. грн. доходів I кошика або тих, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, що становить 106,6 відсотка до розрахункового показника Міністерства фінансів України та 99,3 відсотка до уточнених затверджених призначень. До затвердженого плану недопоступило 115,8 тис. грн. Основною причиною невиконання є завищення цих доходів при формуванні районного бюджету на 2012 рік. У порівнянні з минулим роком закріплених доходів надійшло більше на 2 923,9 тис. грн. або на 21,9 відсотка. Забезпечено виконання доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, яких надійшло 4172,8 тис. грн., що становить 103,1 відсоток до затверджених показників та 131,2 відсотка до розрахункового показника Мінфіну. До минулого року доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів більші на 2843,9 тис. грн. або на 46,7 відсотка.

Із 39 органів місцевого самоврядування дохідну частину бюджету за січень-грудень виконали 32 ради проти 14 у 2011 році. Не забезпечено виконання у Великоозиминській (59,1 %), Бісковицькій (94,5 %), Вільшаницькій (96,6 %), Городищенській (94,8 %), Садковицькій (95,6 %) сільських, Рудківській (90,3 %) міській радах та районний бюджет (95,6 %) (додаток 6).

Протягом звітного періоду за перевиконання дохідної частини бюджету органами місцевого самоврядування згідно статті 78 Бюджетного кодексу України внесено зміни в сторону збільшення доходів та видатків на суму 842,0 тис. грн.

Із 15 джерел, які формують загальний фонд бюджету району незабезпечено виконання податку на доходи фізичних осіб, адміністративних штрафів та інші види надходжень.

Забезпечено виконання надходжень до спеціального фонду бюджету району на 116,5 відсотка до уточнених кошторисних призначень та 186,5 відсотка до розрахункових цифр Мінфіну. До минулого року надходження збільшилися на 2247,4 тис. грн. або на 30,2 відсотка.

На виплату заробітної плати з нарахуванням з бюджету району спрямовано 170834,0 тис. грн., що становить 55,6 відсотків до загального обсягу проведених видатків.

За звітний період з місцевого бюджету району забезпечено виплату заробітної  плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням підвищення відповідно до вимог чинного законодавства мінімальної заробітної плати, своєчасно профінансовано інші першочергові видатки, у тому числі з оплати спожитих енергоносіїв та комунальних послуг, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.

Надано дотацію вирівнювання бюджетам місцевого самоврядування в сумі 10136,9 тис. грн., інші додаткові дотації 2317,3 тис. грн., інші субвенції 841,5 тис. грн., кошти що передаються до районного бюджету 11,9 тис. грн.

З метою забезпечення надходжень з мобілізації податків, зборів і платежів до місцевих бюджетів району, забезпечення фінансування першочергових видатків, Колегія райдержадміністрації

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації Василя Демківа про стан виконання бюджету Самбірського району за 2012 рік взяти до відома.

2. Самбірській державній податковій інспекції (Р. Лазірко), фінансовому управлінню районної державної адміністрації (В. Демків), міським, селищному та сільським головам:

2.1. Організувати роботу щодо забезпечення виконання доведених Міністерством фінансів України планових показників у 2013 році та недопущення зростання податкового боргу.

2.2. Протягом 2013 року проводити відповідну роботу щодо пошуку додаткових резервів збільшення надходжень до бюджету податку на доходи фізичних осіб, орендної плати за земельні ділянки. Здійснювати постійний моніторинг стану надходження платежів до бюджетів усіх рівнів.

2.3. Вжити заходів щодо повернення в межі району платників податків на доходи фізичних осіб, які на території району мають відокремлені підрозділи, філії, цехи та забезпечити зарахування згаданого податку до місцевих бюджетів за місцем їх розташування

3. Самбірській державній податковій інспекції (Р. Лазірко):

3.1. Посилити роботу з легалізації виплати заробітної плати у небюджетній сфері. За необхідності, забезпечити розгляд даного питання на засіданнях тимчасової комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

4. Міським, селищному та сільським головам:

4.1. Посилити контроль за своєчасністю та повнотою надходжень до місцевих бюджетів. Вжити заходів щодо погашення наявної та недопущення поточної заборгованості по сплаті за оренду комунального майна. Переглянути договори оренди та привести їх у відповідність до вимог чинного законодавства.

4.2. Забезпечити сплату земельного податку чи орендної плати за землю орендарями будівель, споруд комунальної власності.

5. Управлінню праці та соціального захисту населення (О. Затварська) активізувати діяльність робочої групи з легалізації тіньової зайнятості.

6. Головним розпорядникам коштів районного бюджету, міським, селищному та сільським головам:

6.1. Посилити контроль за дотриманням бюджетної дисципліни, раціональним та ефективним використанням коштів у бюджетних установах, вжити додаткових заходів щодо попередження порушень при використанні бюджетних коштів.

Суворо дотримуватися вимог Бюджетного кодексу України та діючого чинного законодавства при використанні бюджетних коштів.

6.2. Відповідно до вимог п. 1 статті 51, п. 4 статті 77 Бюджетного кодексу України забезпечити утримання чисельності працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

Забезпечити у 2013 році в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Дотримуватися установлених лімітів споживання енергоносіїв, забезпечити економію енергоресурсів впродовж поточного року.

6.3. Не допускати росту бюджетної заборгованості. Розробити конкретні заходи щодо ліквідації наявної кредиторської та дебіторської заборгованостей бюджетних установ.

7. Керівникам бюджетних установ активізувати роботу та розробити заходи щодо оптимізації мережі бюджетних установ та приведення її у відповідність з бюджетними асигнуваннями, посилити контроль за економним та ефективним використанням бюджетних коштів в них.

8. Сектору інспектування у м. Самборі і Самбірському районі Старосамбірської об’єднаної державної фінансової інспекції (Б. Федак) здійснювати контроль щодо дотримання фінансової дисципліни керівниками бюджетних установ району. У разі виявлення фактів марнотратства і безгосподарності наполегливо домагатися притягнення до відповідальності винних посадових осіб відповідно до чинного законодавства.

9. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації у десятиденний термін підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації на виконання даного рішення з врахуванням пропозицій і зауважень, висловлених під час обговорення.

10. Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на в. о. першого заступника голови районної державної адміністрації Івана Пікулицького.

Голова Колегії Іван Білак

 

 

style=MsoNormal style=p class=font-family: MsoNormal

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 165 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua