Самбірська

районна державна адміністрація

 

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РІШЕННЯ

Колегії Самбірської районної державної адміністрації

від “_28_” _лютого_ 2013 року № _1_

Про підсумки роботи територіально-господарського комплексу району та виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Самбірського району за 2012 рік

Заслухавши інформацію в. о. першого заступника голови районної державної адміністрації Івана Пікулицького “Про підсумки роботи територіального-господарського комплексу району та виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Самбірського району за 2012 рік”, Колегія районної державної адміністрації зазначає, що впродовж 2012 року головні зусилля були спрямовані на нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської та промислової продукції; сприяння розвитку малого та середнього бізнесу; залучення інвестицій в розвиток всіх галузей народногосподарського комплексу; організації стабільної роботи торгівлі, транспорту, житлово-комунального господарства району; залучення на цій основі додаткових коштів до бюджетів усіх рівнів. Реалізовувались заходи щодо стабільного функціонування системи освіти, охорони здоров'я, культури та всіх галузей, які забезпечують належний рівень життя мешканців регіону. Вдалося подолати ряд негативних тенденцій та підвищити темпи соціально-економічного розвитку.

Виробництво валової продукції сільського господарства зросло на 11,2 %. Завдання Програми виконано на 107,9 %. Посівна площа сільськогосподарських культур збільшилась на 4 тис. га. Виробництво зернових і зернобобових зросло на 30,8 %, ріпаку — на 67,8 %, картоплі — на 1,1 %.

Вдалося призупинити спад поголів’я сільськогосподарських тварин. В агрогосподарствах району поголів’я ВРХ зросло на 13,3 %, в т.ч. корів — на 3,7 %, свиней — на 29,4 %.

Виробництво м’яса зросло на 6,6 %, молока – на 0,7 %.

Здано в експлуатацію селекційну ферму у смт Дубляни на 2,5 тисячі свиноматок.

Агрогосподарствами району виплачено 6,2 млн. грн. за оренду земельних і майнових паїв.

Для забезпечення торговельного обслуговування населення відкрито 6 підприємств роздрібної торгівлі та 2 підприємства ресторанного господарства.

Відкрито першу чергу сонячної станції в с. Ралівка.

Надходження до Зведеного бюджету зросли на 6,2 %, до місцевого — на 27,5 %. Завдання програми перевиконано відповідно на 3,3 % та 26,9 %. Із 38 органів місцевого самоврядування 32 виконали план наповнення дохідної частини бюджету.

Середньомісячна зарплата зросла на 455 грн., або на 26,7 %. Відсутня заборгованість із виплати заробітної плати.

В галузях економіки створено 463 нових робочих місць, що становить 115 % до річного завдання.

Протягом звітного року прийнято в експлуатацію 72 житлових будинки площею 13,4 тис. кв. м., що у 2,2 рази більше показника 2011 року.

На поточний ремонт доріг комунальної власності витрачено 2,6 млн. грн. — на 47 % більше, ніж у 2011 році.

В навчальних закладах району встановлено 198 метало-пластикових вікон. Відкрито три навчально-виховних комплекси. За програмою «Шкільний автобус» отримано 2 автобуси.

На базі ФАПів сіл Корналовичі та Воютичі відкрито лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини. В грудні 2012 року відкрито новий ФАП в с. Калинів. За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку проведено реконструкцію ФАПів в селах Сприня, Монастирець.

Проведені поточні ремонти в 14 Народних домах та 5 бібліотеках, в музеї с. Кульчиці, заміну 31 вікна на енергозберігаючі в Рудківській музичній школі.

Проте слід зазначити, що на фоні позитивних змін залишається низка проблемних показників та невирішених питань, які впливають на економіку району, зокрема:

- в промисловості — зменшено обсяг реалізованої продукції на 28,2 %;

- в житлово-комунальному господарстві — зросла заборгованість за надані житлово-комунальні послуги, підприємства галузі спрацювали збитково;

- в податково-фінансовій сфері — поступлення до державного бюджету зменшились на 24,8 %,зросла заборгованість по податкових платежах в 4,2 рази;

- не вдалося ввести в експлуатацію дитячий садок в с. Стрілковичі.

Враховуючи зазначене, та з метою виправлення існуючих недоліків, концентрації зусиль на вирішенні найгостріших проблем, сприяння подальшому соціально-економічному розвитку району, а також забезпечення виконання показників Програми соціально-економічного розвитку району на 2013 рік Колегія районної державної адміністрації

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію в. о. першого заступника голови районної державної адміністрації Івана Пікулицького “Про підсумки роботи територіально-господарського комплексу району та виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Самбірського району за 2012 рік” взяти до відома.

2. Управлінню економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації (І. Несторак):

2.1. Проводити систематичний аналіз виконання основних економічних показників, вчасно виявляти недоліки в забезпеченні виконання показників та вживати конкретних заходів щодо їх ліквідації.

2.2. Забезпечувати постійний контроль за ціновою ситуацією на споживчому ринку району, проводити моніторинг та аналіз роздрібних цін на соціально-значимі продукти харчування в підприємствах торгівлі всіх форм власності.

2.3. З метою популяризації української національної кухні, обміну професійним досвідом підприємств ресторанного господарства підготувати і провести конкурс кулінарного мистецтва.

3. Управлінню агропромислового розвитку районної державної адміністрації (Д. Глухий):

3.1. Перевірити та проаналізувати стан підготовки агрогосподарств району до весняно-польових робіт, звернути особливу увагу на забезпечення їх високорепродукційним насінням, пально-мастильними матеріалами, мінеральними добривами та засобами захисту рослин.

3.2. Вжити заходів щодо оптимізації структури посівних площ під урожай 2013 року. Забезпечити дотримання сівозмін, що передбачають використання передових технологій та сприяють покращенню структури грунтів і підвищенню врожайності сільськогосподарських культур.

3.3. Здійснити заходи щодо стабілізації та нарощування чисельності поголів’я тварин у всіх категоріях господарств.

3.4. Активізувати роботу щодо створення на території району сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

3.5. Проводити роботу щодо підвищення рівня середньомісячної заробітної плати одного працюючого в аграрному секторі району та недопущенню заборгованості з її виплати.

3.5. Встановити контроль за ефективним використанням коштів місцевого та державного бюджетів, виділених під програми розвитку сільськогосподарського виробництва.

4. Управлінню праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації (О. Затварська).

4.1. Організувати роботу з роботодавцями, власниками малого та середнього бізнесу в сферах сільського господарства, торгівлі, діяльності готелів та ресторанів і транспортних послуг щодо підвищення рівня офіційної заробітної плати.

4.2. Посилити контроль щодо виявлення найманих працівників, праця яких використовується роботодавцями без належного оформлення.

5. Управлінню праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації разом з міськрайонним центром зайнятості (І. Тимців) здійснювати щомісячний моніторинг створення нових робочих місць з метою безумовного виконання завдань Програми зайнятості, відслідковувати процеси вивільнення працівників, активізувати роботу щодо легалізації робочих місць.

6. Державній податковій інспекції у Самбірському районі (Р. Лазірко) вжити заходів щодо забезпечення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, недопущення зростання податкового боргу.

7. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (В. Демків):

7.1. Вжити заходів щодо забезпечення виконання планових показників по доходах місцевих бюджетів, затверджених органами місцевого самоврядування району на 2013 рік. Продовжити роботу з пошуку додаткових джерел надходження доходів до місцевих бюджетів.

7.2. Забезпечити виконання доведених Міністерством фінансів України показників з мобілізації податків, зборів і платежів до місцевих бюджетів на 2013 рік.

8. Рекомендувати виконкомам міських, селищної та сільських рад помісячно проводити ретельний аналіз надходжень до бюджету в розрізі податків та їх платників.

9. Керівникам бюджетних установ і організацій району, міським, селищному та сільським головам посилити контроль за дотриманням бюджетної дисципліни, раціональним та ефективним використанням коштів у бюджетних установах.

10. Управлінню Пенсійного фонду у м. Самборі та Самбірському районі (О. Харо) вжити дієвих заходів щодо скорочення заборгованості суб’єктів господарювання перед бюджетом Пенсійного фонду.

11. Стрілковицькому сільському голові Оксані Хробак, відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації (Л. Охріменко) взяти під особистий контроль питання завершення реконструкції дитячого навчального закладу в с. Стрілковичі.

12. Управлінню економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації, виконкомам міських, селищної та сільських рад підготувати перелік інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватись у 2014 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та до 1 березня 2013 року подати в департамент економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості обласної державної адміністрації.

13. Новокалинівському ВУЖКГ (В. Каркач), Ралівському УЖКГ (Р. Качмар), Рудківському ВУЖКГ (Я. Колцьо) активізувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо своєчасної сплати боргів за отримані житлово-комунальні послуги.

14. Управлінню економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації (І. Несторак) підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації на виконання цього рішення.

15. Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова колегії Іван Білак

Довідка

про підсумки роботи територіально-господарського комплексу району та виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Самбірського району за 2012 рік

Підводячи підсумки соціально-економічного розвитку господарського комплексу району за 2012 рік слід зазначити, що в цілому галузі економіки та соціально-гуманітарної сфери працювали стабільно і прогнозовано. Загальними зусиллями керівників підприємств, господарств, установ та організацій, управлінь та відділів районної державної адміністрації, голів місцевих громад досягнуто немало позитивних результатів соціально-економічного розвитку району. Підтвердженням сказаного є підсумкові показники, які, в більшості, мають позитивну тенденцію.

Промисловість

Найбільшу питому частку в обсягах реалізованої продукції займає Воютицьке МПД– 59,9 % (60,9 млн. грн.).

Зростання обсягів реалізованої продукції досягнуто на Воютицькому МПД (122,0 %), ПрАТ «Самбірський керамзитовий завод» (112,9 %), ДП «ЕРВІ РЕМІ» (129,5 %), ТзОВ «В Будівельник» (у 8,5 разів). Збільшено виробництво спирту на 12 %, керамічної цегли - на 2,6 %, металевих конструкцій – на 7,5 %. На ПрАТ «Вістовицький завод будівельної і художньої кераміки» освоєно 37 нових видів керамічної продукції.

Через втрату ринків збуту та зниження купівельної спроможності споживачів зменшення обсягів реалізованої промислової продукції відбулося у ПФ «Білаки» на 26,7 %, ККВП «Дарія» - на 13,7 %, ПрАТ «Воютицький цегельний завод» - на 66,8 %, ТзОВ «Майстер Клим» - на 30,2 %. Зменшено виробництво основних видів продукції, а саме яловичини і телятини – на 34,5 %, комбікормів – на 24,7 %, вермикуліту – на 23,3 %, вікон і дверей – на 29,6 %.

Середня заробітна плата одного штатного працівника в галузі промисловості склала 1995 грн. Слід відзначити найбільший рівень зарплати на Воютицькому МПД (4680 грн.), ТзОВ «Корпорація КРТ» (2319 грн.). Найнижчу заробітну плату отримували працівники ТзОВ «Майстер Клим» (1108 грн.).

Значна роль промислового комплексу у формуванні доходів бюджету. Загальна сума надходжень за звітний рік склала 7,9 млн. грн., що складає 17 % від загальної суми бюджетних надходжень.

За результатами роботи підприємства промисловості спрацювали прибутково із фінансовим результатом 672,6 тис. грн. прибутків. Збитковими були 2 підприємства (ПрАТ «Вістовицький завод будівельної і художньої кераміки», ДП «ЕРВИ РЕМІ «Ля Сурс»), які допустили 235,0 тис. грн. збитків.

На оновлення основних фондів та проведення реконструкції промисловими підприємствами вкладено 3,8 млн. грн. капітальних інвестицій.

З метою виробництва альтернативних джерел енергії у 2012 році в с. Ралівка відкрито першу чергу сонячної станції потужністю 1,1 МВт. Вкладено 17,6 млн. грн. Інвестиційний проект реалізовує ТзОВ «Самбірська сонячна станція» спільно з чеськими інвесторами.

Агропромисловий комплекс

Аграрний сектор економіки відіграє важливу роль у системі матеріального виробництва, зміцненні економіки району, підвищенні добробуту населення. Сільськогосподарську продукцію виробляють 10 приватних агрофірм, 13 товариств з обмеженою відповідальністю, 54 фермерських господарства та 19,6 тисяч господарств населення.

Протягом останніх років в агропромисловому комплексі відбулися значні позитивні зрушення. Виробництво сільськогосподарської продукції відбувається на високотоварних підприємствах з застосуванням системи сучасних машин та новітніх технологій. Це такі підприємства як ТзОВ «Агрокультур Захід», ТзОВ «Агролендінвест Юкей», ТзОВ «Лендком ЮА», якими у звітному році вкладено 4,5 млн. грн. інвестиційних коштів.

За підсумками 2012 року виробництво валової продукції сільського господарства склало 496,7 млн. грн. і зросло на 11,2 %. Завдання Програми виконано на 107,9 %.

Аналіз існуючої ситуації в галузі показує, що у 2012 році посівна площа сільськогосподарських культур по всіх категоріях господарств збільшилась на 4 тис. га. Всіма категоріями господарств було посіяно 11907 га зернових та зернобобових культур, 3483 га кормових культур, посаджено 4265 га картоплі, 552 га овочів, 6621 га ріпаку. За рахунок розширення посівних площ та зростання урожайності забезпечено збільшення валового збору зернових і зернобобових зросло на 30,8 % (зібрано 50,9тис. тонн). Виробництво ріпаку зросло на 67,8 %, картоплі – на 1,1 %.

Основним завданням тваринницької галузі залишається стабілізація чисельності поголів’я сільськогосподарських тварин, підвищення їх продуктивності та збільшення валового виробництва тваринницької продукції. Вдалося призупинити спад поголів’я сільськогосподарських тварин. В агрогосподарствах району поголів’я ВРХ зросло на 13,3 % (+292 голови), в т.ч. корів – на 3,7 % (+38 гол.), свиней – на 29,4 % (+336 гол.). Поголів’я птиці зменшилось на 3,8 %.

Виробництво м’яса зросло на 6,6 %, молока – на 0,7 %. В галузі м’ясного скотарства успішно працює племзавод на базі сімейного ФГ «Білак». В галузі молочного скотарства задіяний спільний україно-датський інвестиційний проект на базі сімейного СФГ «Ліщук».

Розпочато активну розбудову виробничої інфраструктури в аграрному секторі. Здано в експлуатацію першу селекційну ферму у смт. Дубляни. на 2,5 тисячі свиноматок. Залучено 70 млн. грн. Розпочаті роботи по будівництву елеватора, сушки для зерна, технопарку в с. Новосілки-Гостинні (ТзОВ «Агролендінвест Юкей»).

Агрогосподарствами району проведена виплата коштів за оренду земельних паїв. Станом на перше січня 2013 року виплачено 6,2 млн. грн. (96,9 % від нарахованої суми). За оренду майна виплачено 9,9 тис. грн. або 100 % від нарахованих сум.

У 2012 році на розвиток сільського господарства з бюджетів усіх рівнів було передбачено 2009,4 тис. грн., надійшло 989,2 тис. грн. Станом на 1 січня 2013 року в органах державної казначейської служби зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 1020,2 тис. грн.

На підтримку галузі молочного скотарства в районі реалізовується обласна програма щодо дотування особистих селянських господарств за утримання поголів’я корів молочного напряму продуктивності 4 і більше голів. У 2012 році було 79 таких осіб, що утримують 364 корови, яким виплачено 188,2 тис. грн.

Реалізовувалась програми по дотуванню громадян, які утримують телят до 15-ти місячного віку. Подано підтверджуючі документи за утримання 2329 голів молодняка ВРХ на суму 1501,25 тис. грн. з них 1463 особи отримали 801 тис. грн.

Для реалізації програми розвитку садівництва було передбачено ФГ «Яблунька» 212 тис. грн., зареєстрована кредиторська заборгованість.

Мале підприємництво

Основою соціально-економічної стабільності економіки району є розвиток малого підприємництва. Цей сектор зорієнтований на задоволення попиту саме регіонального ринку та створює умови для підвищення рівня зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів.

Завдяки діяльності малих підприємницьких формувань в районі активно розвиваються такі галузі як: торгівля, ресторанне господарство, сільське господарство, ринок платних і побутових послуг населенню. Свою частку у виробництво сільськогосподарської продукції вносять 54 селянсько-фермерські господарства, в користуванні яких знаходиться 2,9 тис. га фермерських угідь.

Протягом 2012 року державну реєстрацію здійснили 113 суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб та 17 підприємств – юридичних осіб, що у порівнянні із 2011 роком становить відповідно 86,2 % та 283,3 %. Припинили свою діяльність 141 суб’єкт – фізичних осіб та 7 суб’єктів - юридичних осіб.

За звітний рік 18 безробітних відкрили власну справу за рахунок надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Із районного бюджету у 2012 році на підтримку та розвиток підприємництва використано 6 тис. грн.

Про важливість малого підприємництва свідчить і рівень надходжень до бюджетів усіх рівнів, питома вага яких складає більше 20 %.

Проведено 4 засідання Координаційно-дорадчої ради з питань розвитку підприємництва, відзначено «День підприємця».

Єдиним дозвільним офісом видано 97 документів дозвільного характеру, надано 60 консультацій.

Міськрайонним центром зайнятості проводились семінари «Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес ідеї - до власної справи», семінари з питань організації зеленого туризму.

Залучаються суб’єкти малого бізнесу до участі у конкурсах (тендерах) з питань закупівлі товарів, надання послуг за кошти державних та місцевих бюджетів

Для забезпечення застосування світових стандартів адміністрування податків в районі утворено центр обслуговування платників податків.

Споживчий ринок

Важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль як у формуванні загального економічного потенціалу району, так і в забезпеченні потреб населення є сфера торгівлі та ресторанного господарства. Її розвиток багато в чому визначає соціальний клімат в суспільстві. Зростання обсягів товарообороту роздрібної торгівлі – це реальний крок до відновлення позитивної динаміки росту внутрішнього ринку. Впродовж останніх років спостерігається позитивна тенденція щодо зростання обсягів роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі.

Сферу торгівлі представляють 341 магазин, 51 об’єкт ресторанного господарства на 2486 посадкових місць, 1 ринок на 58 торгових місць, 10 АЗС, 12 аптек. Відбулися позитивні зміни в розвитку матеріальн quot;; mso-fareast-font-family: о-технічної бази торгівлі. Впродовж 2012 року відкрито 6 підприємств роздрібної торгівлі в містах Рудки, Новий Калинів, в смт. Дубляни, в селах Майничі, Погірці, гуртівтю по реалізації продовольчих товарів в м. Рудки, 2 підприємства ресторанного господарства в селах Чайковичі, Колбаєвичі.

Обсяг роздрібного товарообороту за оперативними даними становить 128,5 млн. грн.

Щомісячно проводиться моніторинг цін на основні продовольчі товари. Слід зазначити зростання цін протягом року на м’ясо птиці (на 11,7 %), крупу манну (на 9,6 %), молоко (на 7,5 %). Зменшились ціни на цукор (на 24,5 %), гречку (на 15 %), рис (на 14 %), яйця (на 7,7 %), олію (на 5,6 %), цибулю (на 12,3 %).

Побутові послуги населенню району надають 17 підприємств, 4 мотелі, 3 автомийки, 6 станцій технічного обслуговування.

Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальне господарство – це важлива соціальна галузь, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами. Житлово-комунальні послуги з утримання будинків та прибудинкової території, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, прибирання та вивезення твердих побутових відходів надають три житлово-комунальні підприємства – Рудківське ВУЖКГ, Ралівське УЖКГ, Новокалинівське ВУЖКГ. В даній сфері працює 106 чоловік, середньомісячна заробітна плата яких становить 1575 грн. В районі функціонує 5 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Упродовж 2012 року мешканцями району за житлово-комунальні послуги сплачено 26,1 млн. грн. Рівень проплати становить 96,0 % нарахованих сум. Станом на 1 січня 2013 року заборгованість населення за житлово-комунальні послуги склала 1109,2 тис. грн. і збільшилась протягом року на 81,2 тис. грн. Найбільшу заборгованість має населення перед Новокалинівським житлово-комунальним підприємством – 812,0 тис. грн. По Рудківському ВУЖКГ заборгованість складає 186,7 тис. грн., по Ралівському УЖКГ – 110,5 тис. грн. Крім цього заборгованість бюджетних установ та організацій становить 136,0 тис. грн.

В сфері житлового-комунального господарства працює 101 чоловік, середньомісячна заробітна плата яких склала 1574 грн.

Житлово-комунальні підприємства району за 2012 рік спрацювали збитково і отримали 803,6 тис. грн. збитку. Збитковим було Ралівське УЖКГ/1 (-129,3 тис. грн.), Новокалинівське ВУЖКГ (-675,0 тис. грн.).

В районі діє «Програма відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Самбірського району, на впровадження енергозберігаючих заходів у 2011-2012 роках». Програма передбачає відшкодування з районного бюджету відсоткової ставки населенню за кредитами на енергозбереження в розмірі 7 %. У 2012 році сума відшкодованих відсотків становила 11,1 тис. грн.

На контролі районної державної адміністрації питання забруднення довкілля, пов’язане із накопиченням обсягів твердих побутових відходів на території району, відсутністю ефективних способів їх збирання. В районі розроблена Програма поводження відходами на 2009-2015 роки. На сьогоднішній день на території району розміщено 33 сміттєзвалища.

Централізований збір твердих побутових відходів в районі здійсняють 3 виробничі управління житлово-комунального господарства, які охоплюють 3 населені пункти (м. Рудки, м. Новий Калинів, с. Ралівка). В 107 населених пунктах збір і вивіз твердих побутових відходів здійснюються на громадських засадах (автомобільний, тракторний та гужовий транспорт).

Адміністрація виступила ініціатором створення Національного природного парку та базі Чайковицького гідрологічного заказника загальнодержавного значення. Проводяться підготовчі роботи.

Розроблена Програма охорони навколишнього природного середовища Самбірського району на період до 2017 року.

Транспорт і дорожнє господарство

Головним завданням транспортного комплексу є забезпечення жителів району якісними та безпечними перевезеннями. Пасажирські перевезення на території району згідно з дозволами на перевезення пасажирів, виданими обласним конкурсним комітетом, здійснюють 12 автоперевізників на 133 маршрутах.

В районі зареєстрований один автоперевізник: ТзОВ «Самбірське АТП-14608». Протягом 2012 року перевезено 5,1 млн. пасажирів і виконано 91,5 млн. пасажирокілометрів, що становить відповідно 95,4 % та 97,1 % до показника 2011 року.

З державного бюджету виділено 2,3 млн. грн. компенсацій на перевезення пільгових категорій громадян.

Протяжність існуючої мережі автомобільних доріг району становить 490,2 км, з яких 29,6 км – дороги державного значення, 84,4 км – територіальні, 38,7 км – обласні, 203,9 км – районні, 133,6 км – сільські.

На мережі автомобільних доріг району налічується 93 автомобільних мости, 104 автопавільйони, 121 площадка для зупинки автобусів.

У 2012 році на поточний ремонт доріг комунальної власності було передбачено 3252 тис. грн., використано 2063,5 тис. грн. Зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 514,6 тис. грн.

Водночас стан доріг, якість та інформаційне забезпечення руху на автомобільних дорогах не відповідають сучасним вимогам. Значне зростання інтенсивності руху, особливо важковагових навантажень, призводить до руйнування покриття проїзної частини вулично-дорожньої мережі та елементів конструкцій мостових споруд. Термінового ремонту потребують дороги загальнодержавного значення.

Інвестиційна діяльність

Ключовим питанням розвитку регіональної економіки залишається залучення капітальних інвестицій у всі сфери господарського комплексу району. Особлива увага приділяється залученню інвестицій в соціальну сферу села. Проводились роботи по будівництву, реконструкції об’єктів соціально-культурного призначення.

Відновлені роботи по реконструкції житлового будинку в с. Ралівка, де спрямовано 509,4 тис. грн. коштів державного фонду регіонального розвитку, обласного та місцевого бюджетів.

На реконструкцію ФАПів в селах Сприня, Монастирець залучено 260,5 тис. грн. державних коштів (зареєстрована заборгованість в сумі550,6 тис. грн.).

Продовжувались роботи по будівництву дитячого садочку в м. Новий Калинів, реконструкції дитсадка в с. Стрілковичі, 52-х квартирного житлового будинку в с. Ралівка.

Розпочато реконструкцію зовнішнього освітлення в с. Ралівка, Народного дому в с. Воютичі.

Район приймав участь в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку. Реалізовано 5 проектів.

За рахунок кооперованих коштів районного, місцевого бюджетів, коштів ЄС ПРООН, громадських організацій реалізовувались 5 проектів.

Впродовж минулого року введено в експлуатацію торгових об’єктів площею 1140,7 кв. м., кафе на 25 посадкових місць, 3 станції стільникового зв’язку.

Завершено реалізацію інвестиційного проекту «Будівництво паводкового втоку на правобережній заплаві р. Дністер біля с. Чайковичі», де вкладено 61,7 млн. грн.

Протягом звітного року прийнято в експлуатацію 72 житлових будинки площею 13,4 тис. кв. м., що у 2,2 рази більше показника 2011 року.

Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 1 січня 2013 року склав 394,9 тис. дол. США, що в розрахунку на 1 особу становить 5,7 дол. США. Найбільшим інвестором району є Франція. Вкладення відбулися також від інвесторів з Польщі та Чехії.

Для покращення інвестиційного клімату інформація щодо інвестиційного потенціалу та інвестиційної діяльності району розміщується в мережі Internet, продовжується розробка генеральних планів забудови, схем планування територій.

Фінансова діяльність

Визначальною умовою відновлення економічного зростання є досягнення фінансово-економічної стабілізації. Ефективність економічної діяльності визначається станом наповнення доходами бюджетів усіх рівнів. До Зведеного бюджету від підприємств району мобілізовано платежів на загальну суму 46427,5 тис. грн., що більше надходжень 2011 року на 2698,7 тис. грн. Поступлення до Державного бюджету склали 14326,0 тис. грн. і зменшились на 24,8 %. На стан мобілізації надходжень до Державного бюджету негативно вплинуло суттєве зниження надходжень по податку на додану вартість на 16 %, по рентній платі – на 40,2 %.

До загального та спеціального фондів бюджету району без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 30151,4 тис. грн. податків і неподаткових платежів, що більше показника 2011 року на 6501,7 тис. грн. і складає 106 % планових показників і 127,4 % контрольних цифр Міністерства фінансів України. Із 38 органів місцевого самоврядування 32 виконали план наповнення дохідної частини бюджету.

Питома вага власних доходів у загальному обсязі дохідної частини бюджету району становить 9 %.

Заборгованість по податкових платежах станом на 01.01.2013 року склала 220,5 тис. грн. і збільшилась по відношенню до початку року на 167,4 тис. грн. Основний борг допущено Новокалинівським ВУЖКГ (129,8 тис. грн.).

Фінансування видатків проводилося у межах затверджених асигнувань з першочерговим спрямуванням коштів на соціальні виплати, енергоносії, медикаменти та харчування з пропорційним розподілом між галузями. З бюджету району фінансується 301 установа із загальною кількістю 4706 штатних одиниць. Видаткова частина бюджету за звітний рік склала 307,5 млн. грн. і збільшилась у порівнянні із 2011 роком на 55,7 млн. грн. Значна частина бюджетних асигнувань була спрямована на утримання соціальної сфери, зокрема видатки на освіту становили 97,9 млн. грн. (31,9 % всіх видатків), охорону здоров’я – 72,4 млн. грн. (23,6 %), соціальний захист – 87,5 млн. грн. (28,5 %), культуру – 13,1 млн. грн. (4,2 %), державне управління – 12,7 млн. грн. (4,1 %), інші видатки – 23,9 млн. грн. (7,7 %). На заробітну плату було спрямовано 170,8 млн. грн. (55,5 % всіх видатків бюджету).

Соціальна захист

Соціальна політика району спрямована на забезпечення належного рівня добробуту людей. Впродовж звітного року своєчасно виплачувались кошти населенню по соціальних гарантіях та пенсійних виплатах.

Ведеться Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, згідно з яким станом на 1 січня 2013 року на обліку знаходилося 16417 пільговиків різних категорій (23,5 % всього населення району).

Впродовж останніх років зберігається тенденція зростання коштів на виплату державних допомог, пільг окремим категоріям громадян та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Видатки на соціальний захист зросли на 18 %.

Станом на 1 січня 2013 року різні види матеріальних допомог отримують 8907 сімей, а саме:

- 1581 матерів отримують одноразову допомогу при народженні дитини;

- 2237 осіб - допомогу по догляду за дітьми до 3-х років;

- 531 мати - допомогу одиноким матерям;

- 797 сімей – допомогу малозабезпеченій сім’ї;

- 903 осіб отримують допомогу, як діти-інваліди та інваліди з дитинства.

В управлінні соціального захисту числиться 1561 особа, яким виплачується допомога по догляду за престарілими та інвалідами І групи.

Впродовж 2012 року виплачено 479,2 тис. грн. компенсаційних виплат учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС. Видано 64 санаторно-курортних путівки ветеранам війни та інвалідам. Поряд з цим перебуває на черзі на санаторно-курортне лікування 293 особи.

Потребуючим видано 32 інвалідних коляски, 11 годинників для інвалідів по зору, 5 мобільних телефонів для глухонімих.

Виплачено адресну грошову допомогу до Дня незалежності учасникам бойових дій УПА, вдовам політв’язнів, реабілітованим в сумі 59,9 тис. грн.

Впродовж 2012 року відповідно до Указів Президента України 809 жінкам, які народили і виховали п'ятеро і більше дітей, присвоєно звання "Мати-героїня", відповідно, всі вони отримали одноразову винагороду на загальну суму більше 8,7 млн. грн.

Своєчасно і в повному обсязі виплачені пенсії. В районі проживає 18 тисяч пенсіонерів, яким виплачено 241 млн. грн.

Збір по Пенсійного фонду за звітний рік склав 55 млн. грн. Самозабезпеченість району власними коштами становить 22,8 %.

Проблемним питанням є зростання заборгованості до Пенсійного фонду у 2,5 рази, яка станом на 1 січня 2013 року склала 227,0 тис. грн.

На контролі знаходиться питання створення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Протягом 2012 року облаштовано пандусами 13 об’єктів соціально-культурного призначення (6 торгових, 5 –охорони здоров’я, 2 приміщення сільської ради.

Впродовж 2012 року значна увага приділялась соціальній підтримці одиноких непрацездатних громадян. Ці функції в районі виконує Самбірський районний територіальний центр соціального обслуговування, який у 2012 році надав послуг 4354 одиноким непрацездатним громадянам. При територіальному центрі функціонує стаціонарне відділення для постійного проживання громадян – будинок «Милосердя», де на даний час перебуває 27 людей похилого віку.

Ринок праці

Політика розвитку трудових ресурсів спрямовувалася на ліквідацію прихованого безробіття та забезпечення повної продуктивної зайнятості, на запровадження дієвих стимулів створення нових робочих місць, на підтримку підприємництва та самозайнятості населення, розширення практики громадських робіт.

За оперативними даними у 2012 році середньооблікова кількість штатних працівників становить 6,2 тис. осіб. Частка зайнятого населення у промисловості складає 10,4 %, у сільському господарстві – 6 %, у сфері освіти – 33,8 %.

У 2012 році до служби зайнятості звернулось 2113 осіб і станом на 01.01.2013 року на обліку перебувало 846 незайнятих громадян. Впродовж року працевлаштовано 1031 особу, скеровано на перенавчання 444 особи.

Забезпечено тимчасову трудову діяльність 687 незайнятих громадян (119,3 % від завдання) шляхом організації та проведення оплачуваних громадських робіт.

643 громадяни району отримували допомогу по безробіттю. 37 безробітних отримали роботу шляхом надання дотацій роботодавцям.

У певній мірі оздоровленню ситуації на ринку праці сприяло успішне виконання установлених на 2012 рік завдань зі створення робочих місць. На підприємствах, організаціях району створено 463 нових робочих місця (115 % до Програми зайнятості).

Працює робоча група по легалізації робочих місць. Внаслідок проведених перевірок легалізовано 108 найманих працівники. Проведено перевірку 48 підприємств щодо дотримання вимог законодавства про працю.

Позитивним є факт відсутності заборгованості із виплати заробітної плати. Проведено 5 засідань Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 37 керівників підприємств та установ району.

Середньомісячна зарплата за 2012 рік склала 2154 грн. (по області 2578 грн.), і на протязі року зросла на 455 грн., або на 26,7 %. Серед районів області за рівнем заробітної плати район знаходиться на 13 місці. За темпами росту середньомісячної заробітної плати район посідає 1 місце в області. Підвищення розміру заробітної плати відбулося у всіх галузях економіки. Однак, надалі зберігалася значна диференціація в оплаті праці між видами економічної діяльності. І надалі низькою є середня заробітна плата на ТзОВ «Майстер Клим» (1108 грн.), ТзОВ «АТП-14608» (1134 грн.).

Важливою ланкою в забезпеченні соціальних та культурних потреб населення району є функціонування установ гуманітарної сфери, зокрема: освіти, охорони здоров’я та культури.

Освіта

Забезпечення якісної та доступної освіти, виховання здорової та компетентної особистості є головними завданням розвитку освіти району.

У 66 навчальних закладах здобувають освіту 7169 учнів, що на 129 учнів менше, ніж у 2011/2012 навчальних роках. У перший клас прийнято 716 учнів, що більше показника минулого навчального року. Сформовано 528 класів-комплектів. Середня наповнюваність становить 13,6 учня на клас. Навчально-виховний процес забезпечують 1430 педагогічних працівників та 21 вихователь.

У районі працює три позашкільні заклади – станція юних туристів, будинок учнівської творчості та Мала академія наук. У 185 гуртках та групах займається 2308 вихованців, що становить 30 % від кількості учнів шкіл району. Навчання дітей здійснюють 94 педагоги.

На розвиток освітньої галузі у 2012 році було спрямовано 97,9 млн. грн., що на 23,6 %, або на 18,7 млн. грн. більше показника 2011 року. Видатки на заробітну плату зросли на 25,8 %.

Вживалися заходи щодо створення відповідних умов щодо покращення навчального процесу дітей.

У Ралівській СЗШ замінено систему водопостачання та встановлено металопластикові вікна , у Викотівській СЗШ встановлено 6 металопластикових вікон, в школах сіл Нагірне, Конюшки Тулиголівські проведено ремонт вбиралень, придбано енергозберігаючий котел для Блажівської СЗШ. Централізовано отримано підручників на суму 260,7 тис. грн. та 17 комп’ютерів на суму 79,5 тис. грн.

Відповідно до програми мікропроектів та з метою проведення енергозберігаючих заходів встановлено 42 вікна і 5 дверей в будівлі дитячого дошкільного навчального закладу м. Рудки.

Закуплено меблі, м’який та спортивний інвентар для дошкільних закладів.

Оптимізація мережі навчальних закладів у сільській місцевості потребує забезпечення організованого підвезення дітей та педагогічних працівників до місць навчання, роботи та у зворотному напрямку. За межею пішохідної доступності проживають та потребують перевезення 720 учнів. Підвіз школярів здійснюється рейсовим транспортом та 12 шкільними автобусами. У 2012 році відділом освіти отримано 2 автобуси.

Раціональне та збалансоване харчування – одна з найважливіших складових частин, що формує здоров’я дітей, тому організація гарячого харчування учнів – важливе завдання школи. В районі функціонує 44 шкільні їдальні, 3 школи охоплені буфетною продукцією, 19 шкіл працюють в режимі роздатки. Середня вартість обіду 6 грн. 50 коп. Безкоштовним харчуванням охоплено 2864 учні 1-4 класів, 40 дітей-сиріт та 187 дітей, що виховуються у малозабезпечених сім'ях. На харчування учнів витрачено 2716,7 тис. грн.

Особливий акцент робиться на літньому оздоровленню та відпочинку дітей. У 35 пришкільних таборах було організовано різні форми відпочинку для 3250 дітей. В таборі «СТОК «Прикарпаття» в с. Сприня оздоровлено 250 учнів соціально-незахищених категорій із шкіл району та вихованців дитячого будинку «Рідний дім». 100 учнів шкіл відпочивали за пластовою методикою в наметовому містечку. На оздоровлення дітей було спрямовано 892,6 тис. грн. бюджетних коштів.

Поряд з цим 119 учнів шкіл району були оздоровлені в таборах України та області, а саме в МДЦ «Артек», ДП УДЦ «Молода гвардія», «Романтик» (м. Скадовськ), «Світанок» (м. Трускавець), «Лісотехнік» (смт. Рибаківка) та в інших оздоровчих таборах.

Розвиток дітей дошкільного віку – це перший і найголовніший шлях до створення багатства і благополуччя нації. Аналіз розвитку дошкільної освіти свідчить про помітне збільшення охоплення дітей вихованням у дитячих навчальних закладах та навчально-виховних комплексах. Із 4798 дітей дошкільного віку суспільним дошкільним вихованням у 6 дошкільних навчальних закладах, 8 навчально-виховних комплексах та 25 короткотривалих дошкільних групах охоплено 1391 дитину, що становить 29 % від загальної кількості дітей дошкільного віку. Процент охоплення дітей віком від 3 до 6 років становить 57 %.

Пріоритетним завданням для дошкілля району залишається розширення мережі дошкільних навчальних закладів. Впродовж року відкрито три навчально-виховних комплекси в селах Блажів, Городище, Новосілки-Гостинні.

В районі реалізовується програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На обліку в службі у справах дітей перебуває 83 дітей. Впродовж 2012 року 14 дітей було влаштовано в дитячий будинок «Рідний дім», 15 дітей влаштовано під опіку. З метою виявлення та попередження дитячої бездоглядності проведено 14 профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», «Урок».

Молодіжна політика і спорт в районі спрямовується на забезпечення духовного, культурного та фізичного розвитку дітей, сімей, молоді. Велика увага приділяється фізично-оздоровчій роботі серед верств населення. Спортсмени брали участь у 32 спортивних заходах, з них у 11 заходах районного масштабу, 14 - обласного, 5 – всеукраїнського, 2 – міжнародного.

В районі проживає 745 багатодітних сімей, в яких виховується 2496 дітей до 18-ти років. На сьогоднішній день видано 2720 посвідчень дітям та батькам багатодітних сімей, які мають право на пільги. З метою соціального захисту багатодітних сімей, в яких виховується четверо і більше дітей, у 2012 році було закуплено і вручено шкільне приладдя 428 дітям.

Демографічна ситуація і охорона здоров’я

В сучасних умовах одним з головних завдань є здійснення комплексу заходів, які б сприяли поліпшенню демографічної ситуації, зниженню рівня смертності та підвищенню народжуваності населення, зменшенню обсягів трудової міграції.

Демографічні процеси в районі, як і у попередні роки, мають тенденцію до зменшення чисельності населення. Станом на 1 січня 2013 року чисельність наявного span style=span style=На розвиток освітньої галузі у 2012 році було спрямовано 97,9 млн. грн., що на 23,6 %, або на 18,7 млн. грн. більше показника 2011 року. Видатки на заробітну плату зросли на 25,8 %.quot;,населення району становила 69,3 тис. осіб. Головною причиною зменшення населення є його природне скорочення та від’ємне сальдо міграції. Впродовж 2012 року чисельність населення району зменшилось на 211 чоловік. Упродовж року в районі народилося 884 немовляти та померло 964 осіб. Кількість померлих перевищує кількість народжених на 9 %. У середньому на кожну тисячу осіб народилось 12,7 немовлят, померло 13,9quot;Times New Roman style=margin-top: 5.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt; line-height: normal; text-autospace: none; style= осіб. Порівняно із 2011 роком коефіцієнт народжуваності збільшився на 0,8 проміле, коефіцієнт смертності збільшився на 0,4 проміле. У міграційних процесах брало участь 1699 осіб. Внаслідок міграції кількість населення зменшилась на 131 особу.

На покращення демографічної ситуації в районі впливає розвиток медицини. Діяльність галузі охорони здоров'я спрямована на забезпечення рівного доступу населення району до необхідних медичних послуг та покращення якості медичного обслуговування. На території Самбірщини знаходиться 81 медичний заклад. Штатна чисельність становить 1903 одиниці. Фактично медичну допомогу населенню надають 2009 чоловік, в тому числі 355 лікарів, 902 працівники середнього медичного персоналу. Враховуючи демографію району та загальну чисельність обслуговуючого населення, кількість закладів є значною, що тягне за собою значне фінансове навантаження.

Протягом 2012 року в лікувальних установах було проліковано 23262 хворих, проведено 251677 ліжко-днів, проведено 1108428 амбулаторних відвідувань. На протязі року проведено 3537 оперативних втручань. Станція швидкої допомоги здійснила 23684 виклики.

На диспансерному обліку перебуває 67063 хворих, в тому числі 20012 хворих гіпертонічною хворобою, 2148 - цукровим діабетом, 1089 (259 район) – туберкульозом.

Бюджет сфери охорони здоров’я за 2012 рік склав 72,4 млн. грн., що на 17,6 млн. грн. більше показника 2011 року. Проте 83,4 % цих коштів йде на заробітну плату медичному персоналу.

У звітному році на базі ФАПів сіл Корналовичі та Воютичі відкрито лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини. В грудні 2012 року відкрито новий ФАП в с. Калинів. За спонсорські кошти проведено ремонт водоканалізаційної системи в амбулаторіях сіл Луки, Воля Баранецька, поточні ремонти районних лікарень м. Рудки та смт. Дубляни. Протягом року проведено поточні ремонти окремих палат по лікарнях міста та району.

Проведено ряд акцій по попередженню захворюваності: акція по боротьбі з туберкульозом, акція по вимірюванню артеріального тиску.

Культура

Важливим пріоритетом в розвитку району є створення всебічних умов для культурно-естетичного виховання населення району, зокрема молоді. Для реалізації цієї мети мережа закладів культури району налічує 83 Народних доми, 80 бібліотек, дитячу музичну школу в м. Рудки з філіалами в смт. Дубляни, селах Калинів, Чуква, музей Петра Сагайдачного в с. Кульчиці та музей національно-визвольних змагань в с. Чуква. Роботу закладів культури району забезпечують 320 працівників. При Народних домах функціонують 15 гуртків художньої самодіяльності, які носять почесне звання „народний”.

Робота галузі культури спрямовувалась на задоволення культурно-інформаційних потреб населення, естетичного виховання підростаючого покоління, збереження і примноження культурних надбань української нації. Упродовж року в районі відбулося ряд важливих урочистих заходів на відзначення державних і національних свят із залученням професійних та аматорських колективів і виконавців. Найбільш пам’ятними були фестивалі «Ой радуйся земле», «Пісня родинного вогнища», «Кульчиці-Фест», «В барвах золотої осені», свято лемківської культури «До тебе лину рідна земле», урочисті заходи до Дня Соборності України, до Дня Конституції, Дня Незалежності, заходи, присвячені героям Крут, тематичні заходи до дня народження Тараса Шевченка. До 26-річчя Чорнобильської трагедії проведено вечір-реквієм «Чорнобиль-гірка зірка полину», тематичні заходи, присвячені вшануванню пам’яті жертв голодомору. До Всесвітнього дня бібліотек проведено районний святковий театралізований захід.

На утримання установ культури у 2012 році було спрямовано 13,1 млн. грн. що на 28,4 % більше порівняно із 2011 роком.

Проведені поточні ремонти в 14 Народних домах сіл Вербівка, Вільшаник, Воля Баранецька, Велика Озимина, Верхівці, Задністряни, Зарайське, Майничі, Михайловичі, Містковичі, Лука, Новосілки-Гостинні, Садковичі, Шептичі. Розпочато реконструкцію Народного дому в с. Воютичі. Встановлено електричне опалення в Народному домі с. Підгайчики. Придбано музичну апаратуру для народних домів сіл Калинів, Кружики. Проведено поточні ремонти у бібліотеках сіл Баранівці, Берестяни, Воля Баранецька, Рогізно, Садковичі, в музеї с. Кульчиці.

Проведено заміну 31 вікна на енергоощадні в Рудківській музичній школі, де спрямовано 100,0 тис. грн. коштів місцевого бюджету.

За рахунок кооперації коштів обласного та місцевого бюджетів в рамках реалізації Програми мікропроектів місцевого розвитку проведено реконструкції народних домів м. Рудки, с. Нагірне, с. Дубрівка, де виконано робіт на суму 371,2 тис. грн.

Відповідно до обласної Програми розвитку культури на 2012 рік за зайняте перше місце у конкурсі Народному дому с. Ралівка виділено 30 тис. грн., за які планується придбати музичну апаратуру та сценічні костюми.

Проаналізувавши підсумки соціально-економічного розвитку району слід зазначити, що впродовж 2012 року зроблено чимало, проте ряд проблемних питань залишились не вирішеними і над якими необхідно працювати. Це - суттєве підвищення рівня оплати праці, подолання тіньової зайнятості, покращення роботи підприємств промислової галузі, впровадження енергозберігаючих заходів та проектів, створення умов для залучення інвестицій, ефективне використання земельних ресурсів. Вирішення багатьох проблем потребують значних капітальних вкладень. Робота районної державної адміністрації буде і надалі спрямована на забезпечення економічного зростання, покращення добробуту населення, вирішення ключових проблемних питань соціального і економічного розвитку району.

Начальник управління

економічного розвитку і торгівлі Ігор Несторак

 

style=quot;sans-serif

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 410 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua