Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

Колегії Самбірської районної державної адміністрації

від “_26_” грудня 2012 року № _42_

 

Про проект районного бюджету Самбірського району на 2013 рік

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Самбірської районної державної адміністрації про проект районного бюджету Самбірського району на 2013 рік, відповідно до вимог статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", керуючись п. 1. ч. І ст. 18, п. 3 ч. І ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Колегія Самбірської районної державної адміністрації:

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника фінансового управління Самбірської районної державної адміністрації про районний бюджет Самбірського району на 2013 рік взяти до відома.

2. Схвалити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 275 538,2 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 270 425,8 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 5 112,4 тис. грн., (додаток 1).

3. Схвалити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 275 538,2 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 270 056,1 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 5 482,1 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 369,7 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додатки 3).

4. Схвалити профіцит загального фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 369,7 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 5).

5. Схвалити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 369,7 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 5).

6. Визначити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі 1000,0 тис. грн.

7. Схвалити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2013 рік у сумі 21 092,8 тис. грн. (додаток 4):

- дотації вирівнювання місцевим бюджетам у сумі 12 793,1 тис. грн.;

- інших субвенцій у сумі 5 092,0 тис. грн. (утримання та програми центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – у сумі 250,0 тис. грн.; на фінансування амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів по окремих органах місцевого самоврядування в сумі 1 000,0 тис. грн.; на фінансування навчально-виховного комплексу міста Новий Калинів в сумі 3 842,0 тис. грн.

- інші додаткові дотації у сумі 1 550,0 тис. грн., (на фінансування дитячих дошкільних закладів Рудківської міської ради в сумі 1 000,0 тис. грн. та Дублянської селищної ради в сумі 550,0 тис. грн.);

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 1 657,7 тис. гривень за рахунок спеціального фонду бюджету.

8. Перерахування дотації вирівнювання бюджетам міст районного значення, селища і сіл здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету (без урахування цільових субвенцій) згідно із додатком 4 до цього рішення.

У разі, якщо суми дотації вирівнювання недоодержані місцевими радами згідно з розписом бюджетів шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, визначених у додатку 4 до цього рішення, органом Державної казначейської служби перераховуються суми дотації сільським, селищній та міським бюджетам на підставі платіжних доручень фінансового управління за рахунок доходів загального фонду районного бюджету, з якого зазначена дотація надається не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

9. Схвалити перелік об’єктів (головних розпорядників коштів), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 369,7 тис. грн. (додаток 6).

10. Схвалити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 150,0 тис. грн.

11. Визначити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- трансферти населенню;

- трансферти місцевим бюджетам;

12. Визначити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм на загальну суму 223,1 тис. грн. (додаток 7).

13. У процесі виконання районного бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради і постійною комісією з питань бюджету та соціально-економічного розвитку районної ради (за винятком внесення змін в показники районного бюджету Самбірського району по субвенціях з державного та обласного бюджетів на соціальний захист населення згідно повідомлень головного фінансового управління, які погоджуються з головою районної ради і головою постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку).

14. Органам місцевих рад:

14.1. Забезпечити затвердження реальних показників у місцевих бюджетах на 2013 рік податків, зборів і платежів до бюджету, недопущення їх необґрунтованого завищення.

14.2 Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14.3. Під час затвердження місцевих бюджетів на 2013 рік та внесення змін передбачити кошти на:

- співфінансування програм і заходів, для виконання яких виділяються кошти з державного та обласного бюджетів;

- організацію та проведення оплачуваних громадських робіт.

15. Виявлені перевірками, проведеними працівниками Старосамбірської об’єднаної державної фінансової інспекції та фінансового управління районної державної адміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до районного бюджету.

16. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Проект рішення про районний бюджет Самбірського району на 2013 рік подати на розгляд і затвердження районній раді.

18. Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на в. о. першого заступника голови районної державної адміністрації Івана Пікулицького.

Голова Колегії Іван Білак

Додаток 1

до рішення Колегії районної державної адміністрації

від «26» грудня 2012 року № _42_

Доходи районного бюджету Самбірського району на 2013 рік

(грн.)

 

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

 

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

 

10000000

Податкові надходження

11 122 800,0

11 122 800,0

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11 122 800,0

11 122 800,0

 

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

11 117 800,0

11 117 800,0

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

8 028 900,0

8 028 900,0

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

2 476 900,0

2 476 900,0

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата

282 000,0

282 000,0

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

330 000,0

330 000,0

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

5 000,0

5 000,0

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

5 000,0

5 000,0

 

20000000

Неподаткові надходження

122 000,0

122 000,0

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

36 000,0

36 000,0

 

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об”єднань, що вилучається до бюджету

1 000,0

1 000,0

 

21080000

Інші надходження

35 000,0

35 000,0

 

21080500

Інші надходження

35 000,0

35 000,0

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

86 000,0

86 000,0

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

3 000,0

3 000,0

 

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

3 000,0

3 000,0

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

83 000,0

83 000,0

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

83 000,0

83 000,0

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

1 964 000,0

1 964 000,0

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

1 964 000,0

1 964 000,0

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

1 944 000,0

1 944 000,0

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

20 000,0

20 000,0

 

Разом доходів без трансфертів

11 244 800,0

1 964 000,0

13 208 800,0

 

40000000

Офіційні трансферти

259 181 000,0

3 148 400,0

262 329 400,0

 

41000000

Від органів державного управління

259 181 000,0

3 148 400,0

262 329 400,0

 

41020000

Дотації

160 187 800,0

160 187 800,0

 

41020100

Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам

159 326 000,0

159 326 000,0

 

41020900

Інші додаткові дотації

861 800,0

861 800,0

 

41030000

Субвенції – всього:

98 993 200,0

3 148 400,0

102 140 900,0

 

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

86 441 700,0

86 441 700,0

 

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

9 497 200,0

9 497 200,0

 

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

2 641 500,0

2 641 500,0

 

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

412 800,0

412 800,0

 

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та у тримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

3 148 400,0

3 148 400,0

 

Всього доходів

270 425 800,0

5 112 400,0

275 538 200,0

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації Галина Кухар


Додаток 4

до рішення Колегії районної державної адміністрації

від „26” грудня 2012 року № _42_

Показники

міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами органів місцевого самоврядування на 2013 рік

(грн)

 

Найменування адміністративно-територіальних утворень
(назва ради)

Міжбюджетні трансферти

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Дотація вирівнювання

Кошти, що передаються до районного бюджету

Інші субвенції з загального фонду

Інші додаткові дотації

Інші субвенції з спеціального фонду

Субвенція з з державного бюджету на будівництво, реконструкцію,ремонт та утримання доріг комун. власності

Сума

Щоденний норматив

відра-

хувань (%)

Сума

Щоденний норматив відраху-вань (%)

Районний бюджет

Рудківська

2 383 100

1,39

100 000

1 000 000

127 100

3 610 200

Дублянська

882 100

0,52

550 000

32 100

1 464 200

Новокалинівська

1 477 200

0,86

4 452 000

81 500

6 010 700

Бабинська

127 700

0,07

37 200

164 900

Бісковицька

113 400

113 400

Блажівська

111 800

0,07

86 300

198 100

Великобілинська

79 500

0,05

6 800

86 300

Великоозиминська

70 800

0,04

4 300

75 100

Верховецька

102 000

0,06

35 100

137 100

Викотівська

108 800

0,06

47 200

156 000

Вільшаницька

137 100

0,08

23 700

160 800

Воле-Баранецька

170 000

0,10

150 000

57 700

377 700

Вощанцівська

80 400

0,05

21 800

102 200

Воютицька

1 151 900

0,67

250 000

124 000

1 525 900

Гординянська

69 700

0,04

12 100

81 800

Городищенська

92 200

0,05

26 600

118 800

Калинівська

77 900

0,05

17 200

95 100

Корналовицька

36 200

0,02

11 700

47 900

Корницька

50 700

0,03

6 300

57 000

Кульчицька

87 200

0,05

36 500

123 700

Купновицька

86 700

0,05

10 500

97 200

Лукавська

112 400

0,07

12 400

124 800

Луківська

201 100

0,12

37 000

238 100

Михайлевицька

37 400

0,02

59 000

96 400

Містковицька

75 200

0,04

10 500

85 700

Монастирецька

115 800

0,07

16 500

132 300

Никловицька

83 100

0,05

10 700

93 800

Новосілко-Гостиннівська

207 000

0,12

44 000

251 000

Підгайчиківська

147 800

0,09

35 800

183 600

Погірцівська

841 300

0,49

37 600

878 900

П’яновицька

494 400

0,29

33 600

528 000

Ралівська

1 787 900

1,05

50 000

198 800

2 036 700

Роздільненська

53 300

0,03

6 600

59 900

Садковицька

120 600

0,07

90 000

24 200

234 800

Стрілковицька

700 200

0,41

108 100

808 300

Сусолівська

158 500

0,09

17 400

175 900

Чайковицька

142 700

0,08

34 000

176 700

Чукв’янська

131 400

0,08

52 400

183 800

ВСЬОГО

12 793 100

7,48

5 092 000

1 550 000

1 657 700

21 092 800

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації Галина Кухар


Додаток 6

до рішення Колегії районної державної адміністрації

від „26” грудня 2012 року № _42_

Перелік об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

 

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

1

2

3

4

5

6

7

10

Відділ освіти, молоді і спорту районної державної адміністрації

359 700

070201

Загальноосвітні школи (вт.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі),спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

Капітальні видатки

258700

070303

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім’ї )

Капітальні видатки

20000

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Капітальні видатки

10000

070802

Методична робота,інші заходи у сфері народної освіти

Капітальні видатки

40000

070804

Централізовані бухгалтерії обласних,міських, районних відділів освіти

Капітальні видатки

15000

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

Капітальні видатки

10000

130107

Утримання та навчально – тренувальна робота UK lang= style=3td style= MsoNormalдитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

6000

24

Відділ культури районної державної адміністрації

10000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Капітальні видатки

10000

Всього

369 700

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації Галина Кухар


Додаток 7

до рішення Колегії районної державної адміністрації

від „26” грудня 2012 року № _42_

Перелік програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

місцевого бюджету у 2013 році

(грн.)

 

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

1

2

3

4

5

6

7

15

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

173 100

173 100

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Надання адресної грошової допомоги воїнам УПА

104 200

104 200

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Програма призначення соціальних допомог студентам і учням вищих державних навч.закладів та профтехучилищ, випускникам рай. дит.будинку "Рідний дім"

25 000

25 000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Надання адресної грошової допомоги вдовам політв'язнів

43 900

43 900

03

Районна державна адміністрація

25 000

25 000

090802

Інші програми соціального захисту дітей

Програми соціального захисту дітей

25 000

25 000

10

Відділ освіти, молоді і спорту районної державної адміністрації

25 000

25 000

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

25 000

25 000

Всього

223 100

223 100

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації Галина Кухар

 

/tdp class=/p

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 43 гостя та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua