Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

Колегії Самбірської районної державної адміністрації

від “_27_” _вересня_ 2012 року № _27_

 

 

 

Про наслідки ревізії виконання бюджетів та використання бюджетних коштів у Самбірському районі

Заслухавши інформацію керівника ревізійної групи, начальника відділу інспектування у сфері культури, спорту та засобів масової інформації Державної фінансової інспекції у Львівській області Пукача О. М. про наслідки ревізії виконання бюджетів та використання бюджетних коштів у Самбірському районі за 2009-2011 роки та січень-травень 2012 року Колегія відзначає, що робота з питань забезпечення виконання дохідної частини бюджету, контролю за дотриманням бюджетними установами і організаціями фінансової дисципліни, законного та ефективного витрачання бюджетних коштів у районі недостатня.

Охопленими контрольними заходами шести бюджетних установ району виявлено фінансових порушень на загальну суму 632,1 тис. грн., в тому числі незаконні витрати — 273,1 тис. грн., недоотримання фінансових ресурсів 114,0 тис. грн. (з них: недоотримання доходів районним бюджетом 42,5 тис. грн., обласним бюджетом 5,4 тис. грн., сільським бюджетом 13,1 та установою 53,0 тис. грн.), недоотримання грошових доходів фізичними особами — 204,1 тис. грн. та інші порушення фінансової дисципліни 40,9 тис. гривень.

Ревізією виявлено недоліки у веденні бухгалтерського обліку, незаконне витрачання бюджетних коштів на виплату заробітної плати, завищення вартості виконаних робіт внаслідок низького рівня внутрішнього фінансового контролю з боку головних розпорядників коштів.

Допущені недоліки, виявлені ревізією виконання бюджету та використання бюджетних коштів, свідчать про те, що в умовах дефіциту бюджетних ресурсів фінансовому органу та бюджетним установам району необхідно активізувати роботу щодо мобілізації резервів з метою якісного виконання планових надходжень до бюджету, підвищення ефективності використання бюджетних коштів та зміцнення бюджетно-фінансової дисципліни.

З метою максимального усунення та недопущення в майбутньому виявлених порушень, а також для посилення контролю за дотриманням бюджетного законодавства України при виконанні місцевих бюджетів та правильним і ефективним використанням бюджетних коштів, Колегія районної державної адміністрації

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію керівника ревізії - начальника відділу інспектування у сфері культури, спорту та засобів масової інформації Державної фінансової інспекції у Львівській області Пукача О. М. взяти до відома.

2. Враховуючи, що в процесі ревізії керівниками обревізованих установ не забезпечено повного усунення виявлених порушень, вжито недостатніх заходів щодо відшкодування і поновлення незаконних видатків бюджетних коштів та притягнення до відповідальності винних посадових осіб, зобов'язати: начальників фінансового управління районної державної адміністрації Василя Демківа, відділу освіти районної державної адміністрації Леоніда Охріменка та рекомендувати голові Самбірської районної ради Геннадію Дейниченку:

2.1. У місячний термін забезпечити повне поновлення і відшкодування надходження недоотриманих фінансових ресурсів та незаконних видатків бюджетних коштів.

2.2. Відповідно до п. 17 рішення обласної ради від 5 січня 2012 року № 360 «Про обласний бюджет Львівської області на 2012 рік» забезпечити перерахування відшкодованих і поновлених на рахунки установ та організацій незаконних видатків бюджету Самбірського району в дохід обласного бюджету.

2.3. За наслідками ревізій видати накази про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності посадових осіб, винних у допущенні порушень бюджетного законодавства.

2.4. До 1 грудня поточного року подати голові райдержадміністрації вичерпну інформацію про відшкодування незаконних видатків, поступлення фінансових ресурсів та притягнення до відповідальності винних осіб.

3. Головним розпорядникам коштів: відділу освіти райдержадміністрації (Л. Охріменко), Самбірської центральної районної лікарні (Ю. Денько) відділу культури і туризму райдержадміністрації (В Федірко), Самбірської районної ради (Г. Дейниченко):

3.1. Забезпечити неухильне дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань бюджетної політики, оплати праці, проведення видатків на заробітну плату, капітальний та поточний ремонти, комунальні послуги, ведення бухгалтерського обліку, тощо.

3.2. Попередити розпорядників коштів нижчого рівня про персональну відповідальність за неефективність системи внутрішнього контролю за фінансовою і господарською діяльністю установ і організацій відповідно до ст. 26 Бюджетного кодексу України.

4. Рекомендувати голові районної державної адміністрації Івану. Білаку:

4.1. Видати розпорядження щодо позбавлення премії начальника відділу освіти районної державної адміністрації Охріменко Л. В. за допущені недоліки і порушення, які виявлені ревізією.

4.2. Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» щодо звільнення з посад керівників установ при недотриманні ними бюджетного та фінансового законодавства й незабезпечення виконання у встановлені строки законних вимог Державної фінансової інспекції у Львівській області.

4.3. При встановленні розмірів надбавок, визначенні сум премій керівникам відповідних відділів та установ врахувати наявність фактів фінансових порушень.

4.4. Регулярно розглядати питання дотримання бюджетного законодавства установами та організаціями району із заслуховуванням відповідних керівників на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

5. Врахувати, що стан контрольно-економічної роботи фінансового управління буде розглянуто на колегії головного фінансового управління облдержадміністрації.

6. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (В. Демків):

6.1. Посилити контроль за законним та ефективним використанням бюджетних коштів установами району.

6.2. Провести у місячний термін в установах районного підпорядкування перевірки з питань усунення виявлених у процесі ревізії порушень.

6.3. Впродовж IV кварталу 2012 року провести семінар-нараду з бухгалтерсько-економічними службами бюджетних установ району з питань формування, розгляду, затвердження і виконання бюджету району з врахуванням наслідків проведеної ревізії.

6.4. Проконтролювати виконання пункту 2.2 даного рішення.

7. В. о. першого заступника голови районної державної адміністрації Івану Пікулицькому:

7.1. Спільно з фінансовим управлінням в тижневий термін забезпечити висвітлення матеріалів ревізії виконання бюджетів Самбірського району в місцевій пресі.

7.2. Взяти під особистий контроль питання відшкодування та усунення фінансових порушень, виявлених ревізіями в установах району.

7.3. У місячний термін подати Державній фінансовій інспекції у Львівській області інформацію про відшкодування незаконних видатків, надходження фінансових ресурсів та притягнення до відповідальності винних посадових осіб.

7.4. При неповному усуненні виявлених порушень, щомісячно до 30 числа інформувати Державну фінансову інспекцію у Львівській області про стан усунення порушень.

8. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

В. о. першого заступника голови районної державної адміністрації
 
Іван Пікулицький

center align=MsoNormalspan style=Видати розпорядження щодо позбавлення премії начальника відділу освіти районної державної адміністрації Охріменко Л. В. за допущені недоліки і порушення, які виявлені ревізією.

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 186 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua