Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

КОЛЕГІЇ САМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від “20” лютого 2018 року № 2

Про стан виконання бюджету

Самбірського району за 2017 рік

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації Ольги Парпієвої про стан виконання бюджету Самбірського району за 2017 рік, Колегія районної державної адміністрації зазначає, що впродовж звітного періоду в районі проводилась робота щодо наповнення дохідної частини місцевого бюджету та забезпечення фінансовими ресурсами намічених заходів і програм.

У 2017 році до зведеного бюджету району надійшло 521 349,1 тис. грн. доходів, в тому числі: до загального фонду – 507 527,7 тис. грн., до спеціального фонду – 13 821,4 тис. грн. Без врахування міжбюджетних трансфертів власних надходжень надійшло – 56 316,6 тис. грн. або 118,2 відсотка до річного розпису з врахуванням змін (47 660,4 тис. грн.). Міжбюджетних трансфертів надійшло в сумі 465 032,5 тис. грн., а саме:

 • базової дотації – 17 777,6 тис. грн.;
 • додаткової дотації з державного бюджету на утримання установ освіти та охорони здоров’я – 25 642,3 тис. грн.;
 • стабілізаційної дотації – 4 104,0 тис. грн.;
 • освітньої субвенції з державного бюджету – 55 627,6 тис. грн.;
 • медичної субвенції з державного бюджету – 25 791,8 тис. грн.;
 • медичної субвенції з бюджетів ОТГ району – 755,0 тис. грн.;
 • медичної субвенції з державного бюджету на придбання інсуліну – 382,5 тис. грн.;
 • субвенції з державного бюджету на видатки по соціальному захисту – 303 647,8 тис. грн.;
 • субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів – 1 451,7 тис. грн.;
 • інші субвенції – 19 659,6 тис. грн.;
 • субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток – в сумі 5 744,0 тис. грн.;
 • субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців – 1 066,2 тис. грн.;
 • субвенції з державного бюджету на проведення виборів – 599,9 тис. грн.;
 • субвенції на виконання інвестиційних проектів – 1 852,9 тис. грн.;
 • субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 929,6 тис. грн.

Питома вага власних доходів в загальному обсязі дохідної частини бюджету району за 2017 рік становить 10,8 відсотків або 56 316,6 тис. грн., дотацій – 9,2 відсотка або 47 523,9 тис. грн., субвенцій – 80,0 відсотків або 417 508,6 тис. грн.

Основним джерелом наповнення дохідної частини місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 44 відсотки або 24 739,2 тис. грн. від усіх власних доходів, по 13 відсотків або 7 423,3 тис. грн. – плати за землю та 7 404,3 тис. грн. – акцизного податку, 8 відсотків або 4 260,7 тис. грн. складають власні надходження бюджетних установ, 17 відсотків або 9 760,9 тис. грн. – єдиного податку, 1 відсоток або 493,2 тис. грн. - плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності. Питома вага решти податків і зборів становить 4 відсотки або 2 235,0 тис. грн.

У звітному періоді забезпечено виконання завдання з мобілізації податків і неподаткових платежів до загального фонду бюджету району. При уточненому плані на 2017 рік в сумі 45 819,1 тис. грн., фактично надійшло 51 304,9 тис. грн. податків та платежів, що становить 112,0 відсотка. Понад планові призначення надійшло 5 485,8 тис. грн. доходів.

Виконання дохідної частини бюджету за 2017 рік не забезпечено лише Воютицькою сільською радою – 99,9 відсотків. Забезпечено виконання районного бюджету (114,1%), Вощанцівської (118,8%), Городищенської (127,6%), Кульчицької (122,4%), Михайлевицької (120,2%), Никловицької (110,4%), Новосілко-Гостиннівської (112,9%), Підгайчиківської (100,2%), Погірцівської (108,4%), Ралівської (113,8%), Роздільненської (101,8%), Стрілковицької (113,9%), Сусолівської (102,5%), Чайковицької (122,8%) сільських та Рудківської (101,4%) міської рад.

Із 18 джерел, які формують загальний фонд бюджету району забезпечено виконання усіх податків та зборів: податку на доходи з фізичних осіб, податку на прибуток підприємств комунальної власності, акцизного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно, єдиного податку, державного мита, туристичного збору, транспортного податку, адміністративних штрафів та інших санкцій, інших надходжень, орендної плати за комунальне майно та інших.

До спеціального фонду бюджету району мобілізовано 5 011,7 тис. грн. податків і неподаткових платежів.

За 2017 рік по зведеному бюджету району проведено видатків на загальну суму 515143,3 тис. грн., що становить 97,6 відсотки до уточненого плану на рік (527673,8 тис. грн.), в тому числі: по загальному фонду проведено видатків в сумі 474446,2 тис. грн., по спеціальному фонду – 40697,1 тис. грн.

За 2017 рік по загальному та спеціальному фондах на виплату заробітної плати з нарахуваннями по зведеному бюджету спрямовано 110391,9 тис. грн., що становить 21,4 відсотки до загального обсягу проведених видатків. На медикаменти та перев’язувальні матеріали використано 121,2 тис. грн., на харчування використано 3816,9 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) використано 4776,3 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю використано 3945,5 тис. грн., на видатки на відрядження використано 61,0 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 10640,8 тис. грн., на соціальне забезпечення – 306016,5 тис. грн., на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 27703,0 тис. грн., субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2273,9 тис. грн., поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 7943,4 тис. грн., інші поточні видатки – 133,5 тис. грн.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування використано 6508,1 тис. грн., на капітальне будівництво (придбання) – 686,7 тис. грн., реконструкцію та реставрацію – 13834,8 тис. грн., на капітальний ремонт – 5812,6 тис. грн., на капітальні трансферти – 10477,2 тис. грн.

Слід відмітити, що впродовж 2017 року забезпечувалась виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, які утримуються та фінансуються з бюджету району, забезпечено виплату заробітної плати за другу половину грудня, оплату спожитих енергоносіїв, та інших захищених статей видатків, передбачених по бюджету.

З метою забезпечення надходжень з мобілізації податків, зборів і платежів до місцевих бюджетів району, забезпечення фінансування першочергових видатків, Колегія районної державної адміністрації

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації Ольги Парпієвої про стан виконання бюджету Самбірського району за 2017 рік взяти до відома.

 1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (О.Парпієва) та сільським головам району:

1.1. Організувати роботу щодо забезпечення виконання затверджених планових показників у 2018 році.

1.2. Домогтися максимального погашення наявного та недопущення зростання податкового боргу з платежів до бюджету.

1.3. Впродовж 2018 року проводити відповідну роботу щодо пошуку додаткових резервів збільшення надходжень до бюджету податку на доходи фізичних осіб, орендної плати за земельні ділянки. Здійснювати постійний моніторинг стану надходження платежів до бюджетів усіх рівнів.

1.4. Провести детальний аналіз рівня ставок податку на нерухоме майно, що затверджуються органами місцевого самоврядування, а також встановлених місцевими радами розмірів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та вжити заходи щодо збільшення розмірів ставок по тих органах місцевого самоврядування, де ці ставки необгрунтовано занижені.

1.5. Активізувати роботу з викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету. За необхідності, забезпечити розгляд даного питання на засіданнях районної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

1.6. Посилити контроль за своєчасністю та повнотою надходжень до місцевих бюджетів податків та зборів у 2018 році. Вжити невідкладних заходів щодо погашення наявної та недопущення поточної заборгованості по сплаті за оренду комунального майна. Переглянути договори оренди та привести їх у відповідність до вимог чинного законодавства.

1.7. Вжити дієвих заходів, спрямованих на недопущення втрат місцевих бюджетів від безоплатного користування земельними ресурсами.

 1. Районній комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат вжити заходи щодо декларування суб’єктами господарювання мінімальних зобов’язань з акцизного податку з реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
 2. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації (О. Добрянська) активізувати діяльність робочої групи з легалізації тіньової зайнятості.
 3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету, сільським головам району:

4.1. Посилити контроль за дотриманням бюджетної дисципліни, раціональним та ефективним використанням коштів у бюджетних установах, вжити додаткових заходів щодо попередження порушень при використанні бюджетних коштів.

Суворо дотримуватися вимог Бюджетного кодексу України та діючого чинного законодавства при використанні бюджетних коштів.

4.2. Відповідно до вимог п. 1 статті 51, п. 4 статті 77 Бюджетного кодексу України забезпечити утримання чисельності працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

Забезпечити у 2018 році в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Дотримуватися установлених лімітів споживання енергоносіїв, забезпечити економію енергоресурсів впродовж поточного року.

4.3. Не допускати росту бюджетної заборгованості. Розробити конкретні заходи щодо ліквідації наявної кредиторської та дебіторської заборгованостей бюджетних установ.

 1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації у десятиденний термін підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації на виконання даного рішення з врахуванням пропозицій і зауважень, висловлених під час обговорення.
 2. Контроль за виконанням рішення колегії районної державної адміністрації покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Романа Біндаса.

 

 

Голова колегії   Микола Фрей

 

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 115 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua