Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

КОЛЕГІЇ САМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від “20” лютого 2018 року № 1

Про проект Програми соціально-

економічного та культурного

розвитку Самбірського району

на 2018 рік

З метою визначення основних напрямків економічного і соціального розвитку району, збереження позитивних тенденцій розвитку, подолання окремих негативних процесів, підвищення якості послуг соціальної і гуманітарної сфер завдяки розв’язанню існуючих проблем, а також відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації Тетяни Курман «Про проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Самбірського району на 2018 рік», Колегія Самбірської районної державної адміністрації

В И Р І Ш И Л А:

 1. Погодити проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Самбірського району на 2018 рік.
 2. Відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації (Т. Курман) за результатами обговорення внести доповнення, зміни до проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Самбірського району на 2018 рік та подати його на розгляд сесії районної ради.
 3. Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Романа Біндаса.

 

 Голова Колегії                                                                                         Микола Фрей

Самбірська районна рада

Самбірська районна державна адміністрація

Відділ економічного розвитку і торгівлі

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Затверджено:

рішення сесії районної ради

від ___ _______ 2018 року № ___

 

 П Р О Г Р А М А

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

ТА КУЛЬТУРНОГО
 РОЗВИТКУ САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ
НА 201
8 РІК

САМБІР – 2018

 

ЗМІСТ

 

Вступ

 

Розділ І. Аналіз економічного і соціального розвитку Самбірського району за 2017 рік.

 

Розділ ІІ. Мета Програми та пріоритетні завдання щодо соціально-економічного і культурного розвитку району на 2018 рік.

 

Розділ ІІІ. Економічний і соціальний розвиток Самбірського району у 2018 році.

 

3.1. Розвиток реального сектору економіки.

 

3.1.1. Промисловість.

 

3.1.2. Сільське господарство.

 

3.1.3. Споживання товарів та послуг.

 

3.1.4. Дорожнє господарство і транспорт.

 

3.1.5. Житлово-комунальне господарство.

 

3.1.6. Інвестиційна діяльність.

 

3.1.7. Фінансові показники.

 

3.2. Соціальна сфера

 

3.2.1. Зайнятість населення та ринок праці.

 

3.2.2. Соціальне та пенсійне забезпечення.

 

3.3. Гуманітарна сфера

 

3.3.1. Освіта.

 

3.3.2. Молодіжна політика і спорт.

 

3.3.3. Охорона здоров’я.

 

3.3.4. Культура

 

3.4. Охорона навколишнього середовища.

 

Додатки

 

Основні показники соціально-економічного розвитку Самбірського району на 2018 рік

 

Перелік районних програм, які фінансуватимуться у 2018 році за кошти районного бюджету

 

Перелік автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, комунальних доріг, будівництво, реконструкція, ремонти та утримання яких планується проводити у 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету

 

Перелік проектів, які плануються реалізувати у 2018 році за кошти державного фонду регіонального розвитку

Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2018 році

 

Перелік об`єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету у 2018 році

 

 

 


 

ВСТУП

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Самбірського району на 2018 рік розроблена відділом економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації на основі даних та пропозицій відділів, управлінь райдержадміністрації, підприємств та організацій, органів місцевого самоврядування на виконання статті 143 Конституції України, Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України «Про державне прогнозування і розроблення програм соціально-економічного та культурного розвитку України», постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень:

- Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;

- Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік спрямована на розвиток економіки району, покращення умов життєдіяльності населення, забезпечення потреб в об’єктах та послугах соціальної інфраструктури, виходячи з реальних фінансово-економічних можливостей району.

Програма ґрунтується на аналізі поточної соціально-економічної ситуації в господарському комплексі району, актуальних проблемах району та визначає основні цілі і заходи економічної та соціальної політики на 2018 рік.

Фінансування передбачених Програмою заходів буде здійснюватись за рахунок коштів державного, обласного, місцевих бюджетів, коштів підприємств, організацій, інвесторів.

Завдання і заходи Програми реалізовуватимуться шляхом тісної взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами, у співпраці з суб’єктами господарювання, громадськістю, що забезпечуватиме ефективне використання наявних та залучених в район ресурсів, сприятиме утриманню позитивних тенденцій в соціально-економічному розвитку району.


ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

 

РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2017 РІК

 

У 2017 році у більшості сфер господарського комплексу району досягнуто позитивних тенденцій розвитку. Забезпечено приріст реалізації промислової продукції, податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. Значна робота проведена для покращення інфраструктури населених пунктів району.

Промисловість

За підсумками 2017 року промислові підприємства району продемонстрували зростання виробництва та реалізації продукції. Обсяг реалізованої продукції склав 252,0 млн. грн., що на 82,1 млн. грн або на 148,3 % більше, ніж у 2016 році. Завдання Програми виконано на 141 %. Найбільший вплив на позитивну динаміку забезпечили такі підприємства, як ТзОВ «Самбірська птахофабрика(+76,2 млн. грн.), ТзОВ «Самбірська сонячна станція - 2» (+2,6 млн. грн.), ПФ «Білаки (+6,8 млн. грн.), ТзОВ «Браш» (+8,2 млн. грн). Нарощено виробництво м’яса птиці (у 4,9 рази), керамзитоблоків – у 2 рази, сонячної енергії на 3,8 %.

В листопаді на Воютицькому МПД розпочато випуск нового виду продукції – технічного спирту.

ТзОВ «Галицька кераміка» налагодило виробництво нового виду продукції «Кашпо».

Водночас у 2017 році підприємствами зменшено виробництво керамічної цегли на 6,2 %, комбікормів – на 23,6 %.

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата в промисловому комплексі району у 2017 році склала 4421 грн. та збільшилася на 19,1 % у порівнянні із 2016 роком.

Підприємствами сплачено до бюджетів усіх рівнів 34,6 млн. грн., що на 40,6 % більше, ніж у 2016 році, та 6,8 млн. грн. єдиного соціального внеску.

Агропромисловий комплекс

Сільське господарство продовжує залишатись вагомим сектором економіки району. Сільськогосподарську продукцію виробляють 22 сільськогосподарських підприємства, 52 фермерських господарства та 17,7 тисяч особистих селянських господарств.

Землі сільськогосподарського призначення займають 72,1 тис. га території району, з них 44,7 тис. га – рілля. У 2017 році збережена позитивна тенденція щодо використання ріллі. Додатково залучено в обробіток 2,6 тис. га, а рівень використання ріллі підвищився до 84 %.

Найбільша площа сконцентрована у ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» (11,8 тис. га), ТзОВ «Агро Захід МХП» (5,2 тис. га), ТзОВ «Барком» (500 га), ФГ «Колос К» (1000 га), ФГ «Оазис К» (880 га), ФГ «Кільгана І.С.» (1000 га).

 

 

У структурі посівних площ найбільшу питому вагу займають зернові культури – 40 (14,6 тис. га). Посіви сої склали 4,067 тис. га, соняшнику – 1,016 тис. га, цукрового буряку – 1,043 га. Посіви ріпаку у структурі посівних площ складають 16,2 % (6,108 тис. га), тоді як у 2014 році було 27,5 % (8,146 тис. га).

Досягнуто суттєвого зростання валового збору основних сільськогосподарських культур, зокрема намолочено 80,7 тис. тонн зерна (107,5 % до показника 2016 року), зібрано 55 тис. тонн цукрових буряків (164,2 %), овочів 14,1 тис. тонн (108,5 %).

У галузі тваринництва надалі проходить спад поголів’я ВРХ, в тому числі  корів, як у сільськогосподарських підприємствах, так і в господарствах населення. Основними причинами скорочення поголів’я є:

– демографічна ситуація – старіння населення, виїзд працездатної молоді на заробітки;

– низький рівень закупівельних цін на молоко та м’ясо.

У 2017 році було відкрито ферму на базі ФГ «Родинне благо» с. Ваньковичі та сучасну молочну ферму в с. Нагірне на базі ФГ «Ліщук Н. С.».

Уряд Канади реалізовує проект «Розвиток молочного бізнесу в Україні». У співпраці із Львівською аграрною дорадчою службою фермерам району надано 2180 тис. грн.

Серед інвестиційних проектів, що реалізовувались у сфері агропромислового комплексу району, у 2017 році збудовано склади для зберігання зерна у с. Новосілки-Гостинні (ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед»).

В звітному році агропідприємства району отримали фінансову підтримку з державного бюджету в сумі 579,9 тис. грн.

В рамках обласної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва фермерам району виділено 2460,0 млн. грн. пільгових кредитів. Кошти були використані для закупівлі сільськогосподарської техніки, мінеральних добрив, засобів захисту рослин. Ще 48,96 тис. грн. було надано для фінансової підтримки шляхом компенсації відсотків за кредитами.

З районного бюджету виділено 25 тис. грн на Програму розвитку садівництва та ягідництва та 35 тис. грн. на програму фінансової підтримки розвитку молочного скотарства.

Додатковим доходом селян є орендна плата. Агрогосподарствами виплачено за оренду земельних паїв 34,925 млн. грн., в тому числі зерном 29,233 млн. грн. (9602 тонни), коштами – 5,962 млн. грн.

Грошова оцінка ріллі коливається від 11 тис. грн до 38 тис. грн за 1 га. Відсоток орендної плати від грошової оцінки орендованої землі становить від 3 до 11,0 %, середній по району – 5,12 %.

Підприємництво

Основою економічного потенціалу району є малий бізнес, оскільки 98 % підприємств району – малі підприємства. В районі функціонує 161 мале підприємство та 1210 підприємців-фізичних осіб. Впродовж 2017 року державну реєстрацію здійснили 11 підприємств – юридичних осіб та 196 суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб. Поряд з цим ліквідовано 230 суб’єктів - фізичних осіб та 2 суб’єкти - юридичні особи.

За звітний рік 4 безробітних відкрили власну справу за рахунок надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Споживчий ринок

Сфера торгівлі та послуг відіграють значну роль у формуванні економічного і соціального потенціалу розвитку району, зайнятості населення та задоволення його потреб в товарах і послугах. Забезпечення населення продовольчими і непродовольчими товарами здійснюють 336 магазинів і кіосків, 47 закладів ресторанного господарства, один ринок. У 2017 році відкрито 14 об’єктів торгівлі.

Обсяг роздрібного товарообороту юридичних осіб у минулому році (за попередніми даними) збільшився на 15,3 % і склав 302 млн. грн.

 

 

Особливістю споживчого ринку району впродовж 2017 року, як і в цілому по Україні, була нестабільність цінової ситуації, яка супроводжувалась зростанням цін на продукти харчування та послуги. За минулий рік ціни на масло підвищились на 28,6 %, хліб та хлібобулочні вироби – на 16,8 %, м’ясо і м’ясопродукти – на 30-40 %.

Побутові послуги жителям району надають 17 суб'єктів господарювання. В сфері готельного господарства функціонує 4 мотелі.

Державні закупівлі

У 2017 році продовжувався процес реалізації реформи у сфері державних закупівель. Проведено 161 процедуру закупівель у системі «Prozorro», з яких 59 одиниць – тендерні процедури, 102 одиниці – допорогові закупівлі. Економія за результатами процедур закупівель склала 6,059 млн. грн. або 6,8 % від очікуваної вартості закупівель, з якої тендерні процедури – 5,386. грн., допорогові закупівлі – 672 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство

Підприємства житлово-комунального господарства забезпечували надання необхідних обсягів послуг населенню та іншим споживачам. Житлово-комунальні послуги з утримання будинків та прибудинкової території, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, прибирання та вивезення твердих побутових відходів надають три житлово-комунальні підприємства – Рудківське ВУЖКГ, Ралівське УЖКГ/1, Новокалинівське ВУЖКГ. На балансі підприємств житлово-комунального господарства знаходиться 158 будинків. В районі функціонує 5 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

В рамках обласної програми «Питна вода» збудовано насосну станцію та свердловину для покращення водопостачання СТОК «Прикарпаття» в с. Сприня. Загальна вартість робіт склала 486,6 тис. грн.

За кошти державного бюджету на соціально-економічний розвиток ОТГ Волебаранецькою громадою придбано трактор.

В рамках програми мікропроектів, обласної Програми зовнішнього освітлення населених пунктів та коштів місцевих бюджетів проведено реконструкцію вуличного освітлення 14 населених пунктів та замінено 54 світильники на енергоощадні в м. Рудки. На це було спрямовано 4143,4 тис. грн.

Активно проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо надання державної фінансової підтримки для здійснення заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження. Відповідно до Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Самбірського району на впровадження енергозберігаючих заходів у 2017 році, з районного бюджету було виділено 40,1 тис. грн.

Транспорт і дорожнє господарство

Головним завданням транспортного комплексу є забезпечення жителів району якісними та безпечними перевезеннями. Основним перевізником на території району є ТзОВ «Самбірське АТП-14608», яке здійснює пасажирські перевезення на 89 маршрутах. Працюють 209 автобусів, в тому числі 80 одиниць власної техніки та 129 одиниць орендованої. Протягом 2017 року послугами пасажирського транспорту скористалися 2710 тис. пасажирів, що на 726 тисяч менше, ніж у 2016 році. Пасажирооборот склав 49,977 млн. пасажиро-кілометрів і зменшився на 27,3 %.

Щоденно маршрутною мережею перевозиться 7,4 тис. пасажирів.

З обласного бюджету виділено 991,1 тис. грн. компенсацій на перевезення пільгових категорій громадян.

Мережа автомобільних доріг району є невід'ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей економіки району та його соціальний розвиток. Протяжність автодоріг загального користування на території району становить 492,7 км. На мережі автомобільних доріг району налічується 93 автомобільних мости, 127 площадок для зупинки автобусів. Працює 7 станцій технічного обслуговування, 7 автомийок, 12 АЗС.

Незмінним пріоритетом 2017 року було проведення ремонту доріг. На це було спрямовано 295,508 млн. грн. коштів державного, обласного та місцевих бюджетів. Відремонтовано 47,4 км доріг на 15 напрямках.

 

Насамперед дорога Львів-Самбір-Ужгород. Це 30 км і 232,3 млн. грн.

За кошти державного бюджету в сумі 17,5 млн. грн. відремонтовано дороги Чернихів-Максимовичі, Гординя-Залужани, Вістовичі, Нагірне-Звір. Не завершені роботи дороги Никловичі-Задністряни і недоосвоєні кошти в сумі 4,3 млн. грн

За кошти державного бюджету під державні гарантії (16,250 млн. грн) покращені дороги Шептичі-Михайлевичі, Рогізно-Бірчиці, Містковичі-Бабина.

За кошти державного бюджету від перевиконання митних надходжень (20,0млн. грн) завершені роботи на напрямках Калинів-Дубляни-Волоща, Дроздовичі-Міжинець-Бісковичі-Заріччя, Звір-Лукавиця, Кружики-Нагірне, Дроздовичі-Міжинець-Бісковичі.

За кошти обласного бюджету в сумі 5,7 млн. грн відремонтовані дороги Острів-Луки, Кружики-Нагірне, Дроздовичі-Міжинець-Бісковичі (Заріччя) та комунальні дороги в с. Ралівка (вул. Поповича), в смт. Дубляни (вул. Січових Стрільців), Рудки (вул. Залізнична).

Проводились ремонтні роботи доріг комунальної власності за кошти місцевого бюджету в населених пунктах Рудки, Вощанці, Воютичі, Городище, Чайковичі, Новосілки Гостинні, Ралівка, Хлопчиці, Стрілковичі, Михайлевичі. На це спрямовано 3,8 млн. грн.

В рамках обласної програми «Безпека дорожнього руху» освітлено пішохідні переходи на дорозі Львів-Самбір-Ужгород в населених пунктах Рудки, Новий Калинів, Луки, Бабина, Ваньовичі.

За кошти місцевого бюджету Рудківської міської ради встановлено камери відеоспостереження в м. Рудки.

В поточному році відкрито автозаправний комплекс «LIO» (ПП «Фортуна-2000») на автодорозі Самбір-Мостиська, 2 самообслуговуючі автомийки в селах Стрілковичі, Рудня.

Інвестиційна діяльність

У 2017 році проводилась активна робота по будівництву, реконструкції об’єктів соціально-культурного призначення. Район отримав значну фінансову підтримку держави на фінансування проектів регіонального розвитку. Це, насамперед кошти державного фонду регіонального розвитку в сумі 10,6 млн.. грн. на реалізацію 5-ти проектів, кошти субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток території в сумі 10,4 млн. грн. на 14 проектів.

Значним інвестиційним внеском була субвенція з державного бюджету на розвиток інфраструктури ОТГ в сумі 16,2 млн.. грн, завдяки якій вдалося реалізувати 41 проект.

В рамках обласного конкурсу мікропроектів впроваджено 45 проектів на суму 10,1 млн. грн.

З бюджету розвитку обласного бюджету було виділено 1,1 млн. грн. на реконструкцію будиночків СТОК «Прикарпаття» в с. Сприня та закупівлю медичного обладнання для Рудківського поліклінічного відділення.

Значний обсяг фінансів спрямовано на впровадження екологічних заходів – 15,4 млн. грн.

Розпочато роботи по будівництву дамби в селах Кружики-Калинів та виготовлено ПКД на будівництво дамби в с. Ралівка, Задністря.

Для покращення гідрологічного режиму річок, запобіганню підтоплення територій проведено руслорегулюючі та берегоукріплюючі заходи в селах Сприня, Монастирець, Блажів, Мала Озимина. Розчищено русла річок Спринька, Волянка, Черхавка та озеро в с. Воля Блажівська.

Проведені роботи з реконструкції каналізаційної насосної станції міста Новий Калинів.

За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та кошти субвенції обласного бюджету придбано 3 спецавтомобілі для збирання та транспортування твердих побутових відходів для міст Рудки, Новий Калинів та для КП «Самбірська ВТК» і екскаватор для КП «Самбірська ВТК».

В рамках проекту «Екологічно чистий населений пункт» виконані роботи по впорядкуванню сміттєзвалища м. Рудки.

Значні кошти спрямовано з місцевих бюджетів.

Загалом у 2017 році реалізовано 144 проекти на загальну суму 73,4 млн. грн.

 

 

Як результат виконаних робіт, у бюджетних установах району встановлено майже 500 нових вікон, оновлено фасади та покрівлі, придбано комп’ютерне та медичне обладнання, в населених пунктах встановлено дитячі майданчики та освітлені вулиці.

На жаль, слід зазначити, що не всі кошти вдалося використати. До державного бюджету повернуто коштів ДФРР в сумі 1499,2 тис. грн. (Бісковицька сільська рада – 1427,5 тис. грн -добудова школи в с. Викоти) та 2670 тис. грн. коштів субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ (Бабинська сільська рада – 1752,2 тис. грн, Бісковицька сільська рада – 716,8 тис. грн).

 

 

Фінансова діяльність

Поступове зростання реальних економічних показників призвело до суттєвого покращення ситуації у бюджетній сфері району. Цьому також сприяла бюджетна децентралізація, що здійснювалась з метою формування спроможних територіальних громад.

До Зведеного бюджету мобілізовано платежів на загальну суму 269,3 млн. грн., що більше надходжень 2016 року на 32 млн. грн., або на 13,5 %. Поступлення до Державного бюджету збільшились на 6,9 % і склали 160,8 млн. грн.

 

Досягнуто приросту надходжень з основних бюджетоформуючих податків, а саме податку на доходи фізичних осіб (+33,1 млн. грн.), податку на додану вартість (+8,7 млн. грн.), плати за землю (+2,4 млн. грн), єдиного податку (+5,1 млн. грн).

 

Дохідна частина бюджету району без врахування міжбюджетних трансфертів склала 56,3 млн. грн. податків і неподаткових платежів. Планові завдання виконані на 118,2 %.

Фінансування видатків проводилося у межах затверджених асигнувань. Більшість видатків бюджету традиційно спрямована на соціально-культурну сферу (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт).

Соціальний захист та подолання бідності

Соціальна політика у 2017 році була спрямована на забезпечення реалізації в районі державної політики у сфері соціально – трудових відносин, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення.

До Єдиного Державного реєстру обліку пільгових категорій району внесено 13,1 тис. осіб (20 % населення).

Понад 8 тисяч сімей отримують матеріальні допомоги.

15,5 тисяч сімей отримують субсидії.

Для оздоровлення ветеранів війни та інвалідів загального захворювання видано 40 санаторно-курортних путівки.

З районного бюджету виділялися кошти на виплату допомог ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Особлива увага приділена учасникам АТО та родинам загиблих. На обліку перебуває понад 300 демобілізованих та звільнених учасників АТО. Здійснюється комунікація з демобілізованими учасниками АТО та сім’ями загиблих.

Для покращення надання комплексу послуг працює «Єдине вікно», де впродовж року було понад 700 звернень щодо надання соціальної та психологічної підтримки, найважливіші з яких: оформлення документів для надання групи інвалідності, пільговий проїзд транспортом, виділення земельних ділянок.

В районі проживає 6 сімей загиблих учасників АТО.

У поточному році 3 сім’ї загиблих учасників АТО придбали житло, кошти на яке було виділено у 2016 році.

3 військовослужбовці-інваліди, які брали участь в АТО, також придбали житло впродовж цього року.

Одній сім’ї загиблого під час АТО надано грошову допомогу в сумі 32 тис. грн. для встановлення пам’ятного знаку.

Щомісячно виплачується адресна грошова допомога дитині загиблого учасника бойових дій АТО Свідерському С. І. в сумі 2,5 тис. грн..

79 демобілізованим учасникам бойових дій АТО виплачено допомогу в розмірі 3 тис. грн.

265-и учасникам АТО надано дозволи на відведення земельних ділянок.

4 учасники бойових дій АТО було направлено на навчання за професією «водій автотранспортних засобів”.

Значна увага приділяється роботі із дітьми. В районі проживає 14840 дітей. На обліку у службі у справах дітей перебуває 52 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 11 дітей перебувають на квартирному обліку.

Для 2-х дітей придбано 2 квартири, на які з обласного бюджету було виділено 357,5 тис. грн., з районного – 100 тис. грн., з бюджету Бабинської сільської ради – 200 тис. грн.

Протягом звітного періоду 2017 року проведено 12 профілактичних рейдів «Діти Вулиці» «Вокзал», «Підліток», 2 етапи рейду «Урок».

Проведено 14 засідань Комісії з питань захисту прав дитини та 4 засідання Координаційної ради з питань дітей.

З метою забезпечення належних умов проживання та задоволення потреб людей, які через певні обставини у похилому віці залишилися без родинної опіки, функціонує у м. Рудки будинок «Милосердя», де проживає 28 осіб.

Ринок праці

Одним з найбільш важливих соціальних питань в районі є вирішення питання зайнятості населення. В економіці району працює понад 8 тисяч осіб.

Станом на перше січня 2018 року на обліку в службі зайнятості перебувало 563 особи зі статусом безробітного. Впродовж звітного року працевлаштовано 1619 осіб, професійне навчання проходили 346 осіб, у громадських роботах взяли участь 286 осіб.

Працює робоча група з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Впродовж 2017 року проведено 16 засідань робочої групи, 15 виїзних засідань та 8 семінарів.

 

Як результат, кількість підприємств-мінімізаторів із 19-ти на початок року зменшилась до 4-х на кінець 2017 року.

 

На підприємствах, організаціях району за січень-грудень створено 382 нових робочих місця, в тому числі 97 - юридичними особами, 89 – фізичними особами з правом найму робочої сили, 196 – фізичними особами, які пройшли реєстрацію, як суб’єкти підприємницької діяльності.

Надано компенсацію фактичних витрат на сплату єдиного соціального внеску роботодавцям за працевлаштування 11 безробітних на нові робочі місця.

В районі забезпечено стале функціонування мережі закладів освіти, охорони здоров’я, культури.

Освіта

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти в районі функціонує 62 навчальних заклади. Навчанням охоплено 7054 учні.

Існує проблема малочисельних шкіл, де середня наповнюваність класів складає до 20 учнів, у зв’язку з тим на початок 2017/2018 навчального року було призупинено функціонування Малобілинської та Лопушнянської шкіл, проведено реорганізацію Рогізненської школи з пониженням ступеня.

Вживалися заходи щодо створення відповідних умов щодо покращення навчального процесу дітей. За кошти, акумульовані з різних джерел, в сфері освіти реалізовано 51 проект на суму 30,1 млн. грн.: замінено 270 вікон у 9-ти школах району, проведено реконструкцію дахів, утеплено фасади, замінено систему опалення тощо.

З метою скорочення споживання природного газу та зменшення витрат на енергоносії встановлено твердопаливні котли у Новосілківському НВК, Ралівському та Воютицькому ДНЗ.

В рамках обласної Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки закуплено комп’ютерне та мультимедійне обладнання, телевізори, обладнано кабінети «Захист Вітчизни», відремонтовано внутрішні вбиральні. На це спрямовано 4,563 млн. грн.

З метою забезпечення додаткового охоплення дітей дошкільною освітою у 2017 році був відкрито дошкільну групу на 25 місць при Гординянській школі та 2 навчально-виховні комплекси в селах Верхівці, Вощанці. Проводилась реконструкція дитячих садочків в селах Хлопчиці, Підгайчики, Кульчиці та будівництво дитячого закладу в м. Новий Калинів. В рамках програми мікропроектів проведені роботи по відкриттю дошкільних груп при Ваньовицькій та Нагірнянській школах, придбано меблі для дитячої установи с. Вільшаник.

Однією з умов забезпечення доступності до якісної освіти для учнів, які проживають у сільській місцевості, є організація їх підвезення до місць навчання. У 2017 році шкільний автопарк поповнився 10 автобусами. Ключі від нових автобусів отримали Бабинська, Бісковицька, Вільшаницька, Воле-Баранецька, Чукв’янська, Новокалинівська об’єднані територіальні громади та відділ освіти райдержадміністрації. На сьогодні районний автопарк налічує 25 автобусів.

Фізична культура і спорт

Важливу роль в оздоровленні і вихованні підростаючого покоління відіграє його фізичне виховання. У районі функціонує 155 спортивних споруд (24 спортивні зали, 3 футбольні стадіони, 48 футбольних полів, 46 комплексних спортивних майданчиків, 4 майданчики із синтетичним покриттям, 6 тирів, 7 спортивних пристосованих приміщень, 5 майданчики із тренажерним обладнанням, 12 інших майданчиків).

Впродовж звітного року проведено 39 районних змагань, взято участь у 28 обласних змаганнях, 9 – всеукраїнських та 6 міжнародних спортивних заходах.

Вкладено найбільші за останні роки інвестиції у спортивну інфраструктуру району. Це 7,9 млн. грн у реалізацію 14 проектів. Збудовано спортивні майданчики та майданчики з тренажерним обладнанням в населених пунктах Воля Баранецька, Сприня, Рудки, Гординя, покращено умови занять спортом на стадіонах смт. Дубляни, сіл Ралівка, Верхівці, Бісковичі.

За кошти державного фонду регіонального розвитку проводилось будівництво спортивного залу у с. Воютичі. Оновлені спортзали навчальних закладів району.

Охорона здоров’я

Поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного доступу до медичних послуг належної якості є головною метою розвитку медичної галузі району. На території району знаходиться 3 лікарні, 61 ФАП, 15 амбулаторій ЗПСМ, працює 12 аптек.

З 1 квітня 2017 року діє Урядова програма “Доступні ліки”. На відшкодування вартості лікарських засобів з державного бюджету надано субвенцію в сумі 1451,7 тис. грн. Було виписано 26950 рецептів. Програмою скористались 10,041 тис. мешканців району.

Продовжується робота з покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, модернізації галузі медицини.

За кошти державного фонду регіонального розвитку, обласного та місцевого бюджетів проведено реконструкцію поліклінічного відділення в м. Рудки, в результаті чого замінено 101 вікно, перекрито дах, замінено систему опалення, закуплено обладнання.

За кооперовані кошти бюджетів різних рівнів відремонтовано 3 лікарські амбулаторії ЗПСМ, 15 ФАПів в селах району.

Для медичних установ району придбано аналізатори, електрокардіограф, холодильники, бойлери, комп’ютерну техніку, меблі, тонометри, глюкометри тощо.

Культура

Галузь культури представлена в районі 168 установами: 83 Народних доми, 80 бібліотек, 3 дитячі школи мистецтв, 2 музеї. Упродовж звітного року проведено низку культурно-мистецьких заходів, відзначення державних та національних свят, ювілейних дат: проведено фестивалі «Кульчиці-Фест», «Лемківська ватра», конкурси «Возвеселімся всі разом нині», «Пісня родинного вогнища», «В барвах золотої осені». вдруге проведено фестиваль україно-польської культури «Ми – одна родина», районне свято «Обжинки-2017», відзначення 75-річниці УПА, 125 -річниці Йосипа Сліпого, 130-річниці Леся Курбаса тощо.

Народними колективами здійснено 91 виїзд з концертними програмами.

В рамках «Етно-фестивалю» презентовано мистецький потенціал району у Радехівському районі.

Відкрито КЗ «Дублянська школа мистецтв».

З метою забезпечення стабільного функціонування мережі закладів культури реалізовано 17 проектів на загальну суму 5,2 млн. грн.

В рамках Комплексної програми розвитку культури Львівщини закуплено глядацькі крісла для народних домів сіл Кульчиці, Викоти, музичні інструменти та ноутбук для Рудківської дитячої музичної школи, придбано костюми для колективу «Калинонька» народного дому с. Острів, ноутбук для районної бібліотеки та бібліотеки смт. Дубляни і сценічне освітлення для народного дому с. Нагірне.

Стан виконання районних програм

 

Відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік в районі реалізовано 41 програму, на виконання яких з районного бюджету було спрямовано 3,184 млн. грн.

 

Обласні програми

 

Район приймав участь у реалізації заходів 20 обласних програм із 42, на виконання було залучено 37,789 млн. грн. обласних коштів.

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2018 РІК

 

Головною метою Програми соціально-економічного і культурного розвитку Самбірського району на 2018 рік є забезпечення соціально-економічного розвитку району, підвищення життєвого рівня населення та якості послуг соціальної і гуманітарної сфер.

Найважливішими завданнями Програми є :

- розвиток аграрного сектору, формування інфраструктури аграрного ринку, створення сільськогосподарських кооперативів;

- сприяння розвитку промислових підприємств району, модернізація існуючих та введення в експлуатацію нових виробничих потужностей;

- проведення капітального та поточного ремонту автомобільних доріг на території району;

- будівництво та реконструкція об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення;

- продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери, використання альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;

- розширення співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги;

- проведення заходів щодо детінізації економіки;

- зростання зайнятості населення через створення нових робочих місць з гідною оплатою праці;

- здійснення комплексу заходів із підтримки учасників АТО, демобілізованих осіб та їх сімей;

- покращення якості життя через надання відповідних медичних, освітянських, культурно-освітніх послуг;

- покращення стану навколишнього природного середовища.


РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ У 2018 РОЦІ

 

3.1. Розвиток реального сектору економіки

 

3.1.1. Промисловість

Основною метою є забезпечення стабільної роботи промислових підприємств, створення нових виробництв, підвищення конкурентоспроможності власної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Основні проблемні питання:

- висока вартість енергетичних ресурсів, сировини та допоміжних матеріалів;

- недостатня модернізація та технічне переоснащення галузей промисловості.

Основні завдання на 2018 рік:

 • нарощення обсягів виробництва та реалізації промислової продукції, освоєння виробництва нових видів продукції, вдосконалення асортименту і підвищення конкурентоспроможності товарів:

- відкриття підприємства по розливу питної води в с. Вільшаник;

- будівництво сонячної станції в с. Сіде, смт. Дубляни;

 • залучення промислових підприємств до виконання місцевих програм;
 • налагодження нових зв’язків з потенційними інвесторами, залучення інвестицій в економіку району;

 

3.1.2. Сільське господарство

Основна ціль - розвиток сільського господарства як високоефективної конкурентоспроможної галузі економіки району, підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь, збільшення кількості поголів’я сільськогосподарських тварин, підвищення їх продуктивності, сприяння залученню інвестицій у модернізацію агропромислового комплексу.

Основні проблемні питання:

- скорочення впродовж останніх років поголів’я ВРХ;

- недостатній рівень переробки сільськогосподарської продукції, особливо власної переробки у малих та середніх сільгосппідприємствах;

- відсутність сховищ для зберігання плодово-ягідної продукції.

Основні завдання на 2018 рік:

 • підвищення рівня раціонального використання сільськогосподарських угідь, залучення в обробіток додаткових площ;
 • проведення аудиту використання земель сільськогосподарського призначення;
 • оптимізація структури посівних площ, системний моніторинг дотримання сівозмін у сільськогосподарському виробництві;
 • залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій у розвиток сільськогосподарського виробництва;
 • створення сільськогосподарських кооперативів;
 • зростання обсягів виробництва валової продукції;
 • збільшення поголів’я сільськогосподарських тварин;
 • забезпечення стовідсоткових розрахунків сільськогосподарських підприємств за оренду земельних паїв у населення;
 • розбудова інфраструктури:

- будівництво складів для тимчасового зберігання зерна в с. Чуква (ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед);

- будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень (ФОП Загвойський, ФОП Бахур, ФОП Ваврин);

 • поліпшення якості ґрунтів, дотримання сівозмін, внесення мінеральних і органічних добрив, збереження гумусу.

 

3.1.3. Споживання товарів та послуг

Головним завданням сфери внутрішньої торгівлі є задоволення споживача району широким асортиментом якісних товарів та послуг відповідно до діючих стандартів, забезпечення стабільної діяльності та подальшого розвитку сучасної торговельної інфраструктури споживчого ринку.

Основні проблемні питання:

- зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари;

- відсутність торгових підприємств по реалізації продукції, виробленої сільськогосподарськими підприємствами.

Основні завдання на 2018 рік:

 • наповнення споживчого ринку якісними та доступними за ціновими пропозиціями товарами;
 • забезпечення належного рівня державного контролю та нагляду за якістю та безпекою продовольчої та непродовольчої групи товарів, запобігання продажу фальсифікованих товарів;
 • розширення мережі торгівельних закладів, відкриття нових об’єктів торгівлі та ресторанного господарства в населених пунктах району;
 • проведення моніторингу цін на основні продукти харчування з метою відстеження цінової ситуації на споживчому ринку;
 • організація ярмаркових заходів за участю місцевих товаровиробників сільськогосподарської продукції.

 

 

3.1.4. Дорожнє господарство і транспорт

У 2018 році фінансування дорожньої галузі планується здійснюватись згідно із новими редакціями Закону України “Про джерела фінансування дорожнього господарства України”, бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів, які передбачають реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування та запровадження державного дорожнього фонду.

Основні проблемні питання:

- незадовільний стан автомобільних доріг району;

- ремонт мостів;

- необхідність оновлення рухомого складу транспортних підприємств та підприємств, що займаються обслуговуванням доріг;

- відсутність чіткого механізму обліку пільгових категорій пасажирів та відшкодування збитків від перевезення цієї категорії пасажирів;

- монетизація пільг;

- робота пасажирського транспорту у вихідні і святкові дні, порушення графіків руху.

Основні завдання на 2018 рік:

 • проведення ремонту доріг загального користування на території району:

- кошти державного бюджету;

- кошти державного бюджету під державні гарантії;

- кошти від перевиконання митних надходжень;

- кошти обласного бюджету (дороги Рогізно-Бірчиці (в межах с. Берестяни), Никловичі-Задністряни (села Колбаєвичі, Чайковичі), Вільшаник-Трояни (с. Вільшаник), Острів-Луки (с. Луки);

- кошти районного бюджету (50,0 тис. грн.);

 • проведення ремонту доріг комунальної власності у населених пунктах району;
 • будівництво пішохідного моста через річку Спринька в с. Монастирець;
 • реконструкція тротуарів в м. Рудки та в смт. Дубляни;
 • розвиток дорожньої інфраструктури та покращення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху (встановлення дорожніх знаків, освітлення пішохідних переходів, встановлення відеокамер спостереження);
 • сприяння створенню розвиненої мережі сервісних підприємств на автошляхах району (встановлення нових і оновлення існуючих зупинок громадського транспорту, будівництво об’єктів придорожнього сервісу);
 • забезпечення безпечної та регулярної роботи автомобільного транспорту, підвищення якості транспортного обслуговування.

 

 

 

3.1.5. Житлово-комунальне господарство

Головне завдання – забезпечення населення, підприємств та організацій необхідними якісними житлово-комунальними послугами

Основні проблемні питання:

- недостатній рівень розрахунків населення та інших споживачів за отримані житлово-комунальні послуги;

- освітлення вулиць населених пунктів району;

- реконструкція каналізаційних та водопровідних мереж.

Основні завдання на 2018 рік:

 • проведення моніторингу тарифів на житлово-комунальні послуги;
 • проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності забезпечення оплати спожитих житлово-комунальних послуг у повному обсязі;
 • реконструкція каналізаційної насосної станції міста Новий Калинів;
 • реалізація проектів в рамках обласної Програми «Питна вода»:

- реконструкція водопроводу в м. Рудки;

 • проведення зовнішнього освітлення вулиць в населених пунктах району (обласний конкурс проектів місцевого розвитку, обласна Програма зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 -2020 роки, кошти місцевих бюджетів);
 • будівництво підвідного газопроводу до с. Блажів;
 • підтримка населення щодо здійснення енергозберігаючих заходів в рамках реалізації Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів.

 

3.1.6. Інвестиційна діяльність

Головне завдання – залучення інвестицій у розвиток господарського комплексу району, формування позитивного іміджу району, стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць.

Основні проблемні питання:

- недостатня кількість власних коштів підприємств району на проведення модернізації, оновлення основних фондів, впровадження енергозберігаючих технологій;

- значна кількість незавершених об’єктів.

Основні завдання на 2018 рік:

 • спрямування інвестиційного капіталу підприємств району на оновлення основних фондів, впровадження енергозберігаючих технологій;
 • постійне оновлення бази вільних земельних ділянок, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів;
 • супровід інвестиційних проектів;
 • відкриття нових підприємств;
 • продовження розроблення схеми планування території району та генеральних планів населених пунктів;
 • реалізація проектів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів соціально-культурної сфери:

- реалізація проектів за кошти державного фонду регіонального розвитку (8 проектів на 22784,4 тис. грн.);

- реалізація проектів за кошти бюджету розвитку обласного бюджету (4 проекти на 5070 тис. грн);

- реалізація проектів відповідно до обласної програми проектів місцевого розвитку (подано 86 заявок загальною вартістю 22128,1 тис. грн.);

- реалізація проектів за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток території;

- реалізація проектів за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад (16303 тис. грн.);

- залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів соціально-економічного розвитку району, участь у проектах транскордонного співробітництва;

 • висвітлення успішних практик інвестування в засобах масової інформації;
 • забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, що спрямовуються на фінансування інвестиційних програм.

 

3.1.7. Фінансові показники

Головною метою розвитку бюджетної сфери буде здійснення послідовних та ефективних заходів у податково-бюджетній політиці, спрямованих на збільшення сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Основні проблемні питання:

- наявність податкового боргу та боргу зі сплати єдиного соціального внеску.

Основні завдання на 2018 рік:

 • забезпечення мобілізації доходів до бюджетів усіх рівнів;
 • інвентаризація платників податків органами місцевого самоврядування;
 • здійснення заходів щодо детінізації економіки;
 • закупівля товарів, робіт, послуг через систему «PROZORRO»;
 • проведення засідань робочої групи з питань погашення податкового боргу та виконання мінімальних завдань з надходжень до бюджету, скорочення заборгованості із сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
 • підвищення ефективності бюджетних видатків, забезпечення оптимізації витрат головних розпорядників коштів місцевих бюджетів.


 

3.2. Соціальна сфера

3.2.1. Зайнятість населення та ринок праці

Головне завдання - реалізація основних завдань та заходів щодо покращення ситуації в сфері зайнятості населення, збереження діючих та створення нових робочих місць, забезпечення позитивної динаміки зростання рівня заробітної плати.

Основні проблемні питання:

- тіньова зайнятість населення та виплата заробітної плати в «конвертах»;

- внутрішня та зовнішня трудова міграція;

- значне молодіжне безробіття. Молодь не погоджується працювати за низьку зарплату, тому освічені молоді люди масово виїжджають на роботу за кордон.

Основні завдання на 2018 рік:

 • збереження існуючих та створення нових робочих місць;
 • покращення співпраці з підприємствами, організаціями та установами з метою кращої інформованості центру зайнятості про вільні робочі місця, вакантні посади;
 • надання компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцям за працевлаштування безробітних, що сприятиме стимулюванню роботодавців до легалізації та створення нових робочих місць;
 • реалізація проекту «Рука допомоги»;
 • організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб;
 • сприяння професійній підготовці робочої сили, підвищенню її кваліфікаційного рівня відповідно до потреб ринку праці;
 • посилення контролю за дотриманням чинного законодавства про оплату праці на підприємствах в частині дотримання рівня мінімальної заробітної плати;
 • недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати;
 • проведення системних цілеспрямованих кампаній для роз’яснення населенню та роботодавцям питання щодо легалізації нарахованої заробітної плати та негативних наслідків виплати заробітної плати в «конвертах»;
 • проведення засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

 

3.2.2. Соціальне та пенсійне забезпечення

Головною метою соціальної сфери є забезпечення підтримки найуразливіших груп населення, удосконалення надання соціальних послуг, підвищення їх якості, посилення адресності, забезпечення належного рівня життя населення.

 

 

Основні проблемні питання:

- недостатня кількість санаторно-курортних путівок для інвалідів, ветеранів війни, пенсіонерів.

Основні завдання на 2018 рік:

 • забезпечення належного ведення Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги;
 • забезпечення належної організації роботи державних соціальних інспекторів та посилення контролю за їх діяльністю щодо перевірок достовірності інформації, яка необхідна для вирішення питання надання всіх видів соціальної допомоги;
 • охоплення житловими субсидіями малозабезпечених верств населення, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з цього питання;
 • підтримка різних категорій громадян через надання соціальної та матеріальної допомоги;
 • соціальна підтримка учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО;
 • забезпечення інвалідів засобами реабілітації та протезування, санаторно-курортним лікуванням та спецавтотранспортом, у т. ч. учасників АТО та Героїв Революції Гідності;
 • співпраця та взаємодія суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинились у складних життєвих ситуаціях, у т. ч. із сім’ями із числа вимушених переселенців та учасників АТО;
 • забезпечення якісного соціального обслуговування одиноких громадян та інвалідів територіальним центром соціального обслуговування;
 • своєчасне проведення перерахунків пенсій відповідно до змін у законодавстві та за зверненнями пенсіонерів;
 • забезпечення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань діяльності органів соціального захисту населення та нововведень у законодавстві.


 

3.3. Гуманітарна сфера

3.3.1. Освіта

Головною метою розвитку галузі є забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям усіх вікових категорій та учнівської молоді. Основні напрямки розвитку освітньої галузі визначаються загальними тенденціями освітніх реформ в Україні.

Основні проблемні питання:

- капітальний ремонт покрівель та фасадів навчальних закладів;

- перевантаження груп дошкільних навчальних закладів.

Основні завдання на 2018 рік:

 • формування оптимальної мережі загальноосвітніх закладів з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації в районі;
 • створення сучасної матеріально-технічної бази установ освіти району:

- проведення реконструкції, капітального і поточного ремонтів навчальних закладів району:

- оснащення навчальних закладів сучасними засобами навчання, проведення комп’ютеризації навчальних закладів;

 • розвиток мережі дошкільних навчальних закладів:

- відкриття дошкільних закладів в м. Новий Калинів, у селах Підгайчики, Хлопчиці, Вільшаник;

- реконструкція дитячих садочків в селах Чуква, Кульчиці, Бабина, Воютичі, Бісковичі;

- реконструкція Ралівської СЗШ І-ІІІ ступенів із надбудовою НВК;

- створення навчально-виховних комплексів шляхом реорганізації шкіл в селах Ваньовичі, Нагірне;

 • підвищення забезпечення організованим відпочинком та оздоровленням дітей шкільного віку, підвищення якості послуг.

 

3.3.2. Молодіжна політика і спорт

Мета: забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я населення, ведення здорового способу життя.

Основні проблемні питання:

- відсутність спортивних залів у багатьох навчальних закладах району;

- недостатня кількість дитячих ігрових майданчиків в населених пунктах району.

Основні завдання на 2018 рік:

 • посилення військово-патріотичного виховання учнівської молоді;
 • організація спортивно-масових заходів для всіх верств населення, залучення дітей, підлітків, молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом;
 • участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних змаганнях;
 • збереження та покращення стану існуючої мережі об’єктів і закладів фізичної культури і спорту:

- завершення будівництва спортивного залу в с. Воютичі;

- реконструкція спортивно-туристичного оздоровчого комплексу "Прикарпаття" у с. Сприня;

- будівництво футбольних полів в м. Новий Калинів, с. Вільшаник;

- подано заявки на будівництво футбольних полів в селах Пиняни, П’яновичі, Корналовичі, Воютичі, Підгайчики;

- будівництво спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням в селах Острів, Сусолів;

- будівництво спортивного майданчика з синтетичним покриттям в с. Ралівка;

- продовження реконструкції спортивного павільйону в с. Ралівка;

- встановлення дитячих майданчиків в населених пунктах району.

 

3.3.3. Охорона здоров’я

Головною метою розвитку системи охорони здоров’я залишається поліпшення стану здоров’я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх мешканців району до медичних послуг належної якості, продовження активного довголіття та тривалості життя шляхом створення умов для формування здорового способу життя, своєчасного виявлення та якісного лікування хворіб. Насамперед здійснюватиметься реформування первинної медичної допомоги, створюватиметься підґрунтя для розвитку сімейної медицини шляхом впровадження системи надання медичних послуг на основі угоди між лікарем і пацієнтом. Будуть здійснюватись заходи відповідно до ЗУ ««Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості».

Основні проблемні питання:

- високий рівень захворюваності та смертності населення;

- недостатній фінансовий ресурс для повноцінного функціонування галузі охорони здоров’я;

- неналежний стан оснащення матеріально-технічної бази медичних закладів району.

Основні завдання на 2018 рік:

 • реалізація реформ у сфері охорони здоров’я для підвищення якості та доступності медичної допомоги населенню;
 • забезпечення виконання Програми «Доступні ліки»;
 • подальше проведення масових профілактичних акцій серед населення району для забезпечення раннього виявлення захворювань;
 • приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб, покращення матеріально-технічної бази медичних установ:

- проведення реконструкції, капітального і поточного ремонтів медичних закладів району;

- реконструкція відділення відновного лікування КЗ ЛОР "Львівська обласна лікарня відновного лікування" в смт Дубляни;

- закупівля медичного обладнання для КП «Рудківська лікарня планового лікування» в рамках коштів ДФРР;

- оснащення лікувально-профілактичних установ сучасним медичним обладнанням.

 

3.3.4. Культура

Основна мета - організація культурно–мистецьких заходів, естетичне виховання підростаючого покоління, підвищення привабливості культурних закладів.

Основні проблемні питання:

- невідповідність матеріально-технічної бази закладів культури сучасним потребам населення.

Основні завдання на 2018 рік:

 • організація та проведення районних культурно-мистецьких заходів з нагоди відзначення державних, національних свят та ювілейних дат;
 • проведення фестивалів, концертів, конкурсів;
 • участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалях і конкурсах;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури:

- відкриття народного дому в с. Вільшаник;

- реконструкція, капітальний та поточний ремонти народних домів в населених пунктах району;

- поповнення бібліотечних фондів.

 

3.4. Охорона навколишнього середовища

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку району.

Основні проблемні питання:

- забруднення водного басейну недостатньо очищеними каналізаційними стоками;

- відсутність обладнаних належним чином полігонів для захоронення твердих побутових відходів;

Основні завдання на 2018 рік:

 • проведення благоустрою населених пунктів;
 • ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів на території району, впровадження дієвого контролю за місцями, де виникають стихійні сміттєзвалища;
 • поліпшення організації поводження з твердими побутовими відходами:

- укладання додаткових угод з населенням та підприємствами обслуговуючої сфери;

- встановлення контейнерів для сміття, особливо в місцях зупинки громадського транспорту, народних домів, магазинів тощо;

 • проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення територій населених пунктів району:

- продовження будівництва дамби в селах Кружики-Калинів;

- берегоукріплюючі та руслорегулюючі роботи в селах Сприня, Монастирець, Черхава, Мала Білина;

 • утримання в екологічно безпечному стані автошляхів.

 

 

Основні показники соціально-економічного розвитку Самбірського району на 2018 рік

 

Показник

Одинця

виміру

2016 pік

звіт

2017 pік

звіт

2018 pік пpоект

2018 p. до 2017 p.,%

Промисловість

Обсяг реалізованої продукції в діючих цінах

млн. грн.

169,9

252,0

280,0

111,1

Приріст, зниження (-) обсягів реалізації промислової продукції у діючих цінах

%

+32,9

+48,3

+11,1

 

Обсяг реалізації промислової продукції на одну особу

грн.

2487

3688

4135

112,1

Сільське господарство

Валова продукція у постійних цінах 2010 р. - всього

млн. грн.

511,4

541,8

560,5

103,5

у тому числі:

 

 

 

 

 

- сільськогосподарські підприємства

млн. грн

236,8

252,7

265,0

104,9

- господарства населення

млн. грн

274,6

289,1

295,5

102,2

Із загального обсягу валової продукції:

 

 

 

 

 

- рослинництво

млн. грн

289,3

299,2

310,0

103,6

- тваринництво

млн. грн

222,1

242,6

250,5

103,3

Зернові культури (у вазі після доробки)

- всього

тис. тонн

75,1

80,7

82,3

102,0

у тому числі сільськогосподарські підприємства

тис. тонн

67,4

67,4

70,1

104,0

Цукрові буряки (фабричні) – всього

тис. тонн

33,5

55,0

60,0

109,1

у тому числі сільськогосподарські підприємства

тис. тонн

33,5

55,0

60,0

109,1

Олійні культури – всього

тис. тонн

59,6

33,8

35,0

103,6

у тому числі сільськогосподарські підприємства

тис. тонн

59,6

33,8

35,0

103,6

Картопля - всього

тис. тонн

79,5

77,3

80,0

103,5

у тому числі сільськогосподарські підприємства

тис. тонн

0,89

0

0

0

Овочі, баштанні культури – всього

тис. тонн

13,0

14,1

14,2

100,7

у тому числі сільськогосподарські підприємства

тис. тонн

1,0

0

0

0

Плоди та ягоди – всього

тис. тонн

2,5

2,6

2,6

100,0

у тому числі сільськогосподарські підприємства

тис. тонн

0,1

0,1

0,1

100,0

Реалізація худоби та птиці

 

 

 

 

 

- у живій вазі – всього

тис. тонн

8,14

12,8

13,0

101,6

у тому числі сільськогосподарські підприємства

 

5,99

9,1

9,5

104,4

- у забійній вазі – всього

тис. тонн

5,75

9,09

9,23

101,6

у тому числі сільськогосподарські підприємства

 

 

6,46

6,75

104,4

Молоко-всього

тис. тонн

 

36,0

38,0

105,6

у тому числі сільськогосподарські підприємства

 

0,63

0,7

0,8

114,3

Яйця – всього

млн. штук

28,5

28,0

28,0

100,0

у тому числі сільськогосподарські підприємства

млн. штук

0

0

0

0

Споживчий ринок

Роздpібний товарообіг – всього

млн. грн

262,0

302,0

330

109,3

Роздрібний товаpообіг на душу населення

грн

3841

4448

4874

109,6

Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі

%

113,9

115,3

109,3

 

Структурна характеристика торгівлі:

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі – всього

одиниць

342

336

344

102,4

Кількість ринків

одиниць

1

1

1

100,0

- кількість торгових місць на них

місць

58

58

58

100

Гуртова торгівля

 

 

 

 

 

- кількість підприємств

одиниць

3

4

4

100

Ресторанне господарство

 

 

 

 

 

- кількість підприємств

одиниць

52

47

47

100

- загальна кількість посадкових місць

місць

2855

2784

2784

100

Фінансова діяльність

Надходження до зведеного бюджету

млн. грн.

237,3

269,3

290

107,7

Надходження до бюджету району

млн. грн.

40,8

56,3

33,2

59,0

Зайнятість населення та ринок праці

Чисельність наявного населення (на кінець року)

тис. осіб

68,2

67,9

67,7

99,7

Зайняте населення у віці 15-70 років

осіб

8,3

8,4

8,5

101,2

Створення нових робочих місць

одиниць

427

382

390

102,1

Залучення до громадських робіт

-”-

253

286

330

115,3

Скерування на навчання і підвищення кваліфікації

-”-

369

346

408

117,9

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в економіці району

грн.

3152

 

 

 

Гуманітарна сфера

Освіта

 

 

 

 

 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів

одиниць

64

62

68

109,7

Кількість учнів

учнів

7020

7054

 

 

Кількість дитячих дошкільних закладів

одиниць

7

7

11

157,2

Охорона здоровя

 

 

 

 

 

Кількість лікарень

одиниць

4

3

3

100,0

Кількість ФАПів

одиниць

61

61

65

106,6

Кількість амбулаторій

одиниць

16

16

18

112,5

Культура

 

 

 

 

 

Кількість народних домів

одиниць

83

83

88

106,0

Кількість бібліотек

одиниць

80

80

85

106,2

Кількість музеїв

одиниць

2

2

2

100,0

Кількість мистецьких шкіл

одиниць

2

3

3

100,0

 

 

 

Перелік

районних програм, які фінансуватимуться у 2018 році за кошти районного бюджету

 

№ з/п

Назва програми, рішення районної ради

Розпорядник коштів

Термін дії програми

Обсяг фінансування,  грн.

1

2

3

4

6

1

Програма співфінансування проектів місцевого розвитку у Самбірському районі на 2018 рік

Районна державна адміністрація

2018

900 000

2

Програма «Депутатський фонд» на 2018 рік

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2018

400 000

3

Програма розвитку місцевого самоврядування Самбірського району на 2018 рік

Районна рада

2018

125 000

4

Програма тимчасового користування лісовою ділянкою для рекреаційних та культурно-оздоровчих цілей на 2016-2020 рр.

Районна рада

2016-2020

30 000

5

Програма створення і використання Самбірського районного резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків ймовірних надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2016-2020 роки.

Районна державна адміністрація

2016-2020

70 000

6

Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та сімей у складних життєвих обставинах на 2018-2020 роки

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2018-2020

72 500

7

Комплексна Програма соціальної підтримки інвалідів та малозабезпечених верств населення Самбірського району на 2016-2018 роки:

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2016-2018

 

 

- забезпечення реалізації пільг населенню (бійці-добровольці)

 

 

13 200

 

- придбання путівок для осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

6 000

 

- надання одноразової допомоги інвалідам-чорнибильцям, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, які мають статус потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

27 500

 

- матеріальна допомога членам УТОС та членам УТОГ

 

 

50 000

 

- соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю з діагнозом ДЦП І група та мікроенцефалія

 

 

17 270

 

- одноразова  грошова допомога сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій, особи з інвалідністю війни, важкохворих воїнів-афганців

 

 

7 000

 

 

- підтримка статутної діяльності Самбірської районної асоціації осіб з інвалідністю ЛОАІ Всеукраїнської асоціації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

 

 

20 000

 

- підтримка статутної діяльності Самбірської асоціації учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

 

 

20 000

 

- підтримка статутної діяльності Самбірської районної асоціації воїнів-інтернаціоналістів «Обов’язок» УСВА

 

 

5 000

 

- підтримка статутної діяльності Самбірської районної асоціації учасників АТО

 

 

50 000

8

Програма надання адресної грошової допомоги учасникам бойових дій УПА  на 2018-2019 роки

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2018-2019

68 250

9

Програма надання адресної грошової допомоги вдовам політв’язнів на 2018-2019 роки

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2018-2019

42 660

 

10

Програма призначення соціальних допомог студентам вищих навчальних закладів та учням профтехучилищ – випускникам районного дитячого будинку «Рідний дім» у 2018 році

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2018

7 200

 

11

Програма «Мобільний соціальний офіс» на 2016-2018 роки

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2016-2018

50 000

12

Про затвердження Програми відзначення в Самбірському районі свят державного, місцевого значення, пам’ятних дат та історичних подій у 2018 році

Районна рада

2018

200 000

13

Програма висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування Самбірським радіомовленням «Поступ» на 2018 рік.

Районна державна адміністрація

2018

70 000

14

Програма висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації у 2018 році

Районна державна адміністрація

2018

70 000

15

Програма «Молодь Самбірщини» на 2016-2020 рр.

Районна державна адміністрація

2016-2020

100 000

16

Районна цільова Програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2019  роки

Районна державна адміністрація

2018-2019

125 000

17

Програма покращення матеріально-технічного забезпечення роботи Центру надання адміністративних послуг при Самбірській районній державній адміністрації у 2017-2020 роках

Районна державна адміністрація

2017-2020

27 400

18

Програма щодо запровадження районних стипендій спортсменам району –  переможцям та призерам офіційних міжнародних змагань, а також винагород переможцям та призерам офіційних міжнародних, всеукраїнських змагань та їх тренерам на 2017-2021 роки

Районна державна адміністрація

2017-2020

9 000

19

Програма відшкодування, компенсації та перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним (залізничним) транспортом та за надані послуги зв’язку у Самбірському районі на 2017-2019 роки

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2017-2019

50 000 (залізниця)

200 000 (Самбірське АТП-14608)

 

20

Комплексна програма надання медичної допомоги мешканцям Самбірського району на 2017 – 2020 роки

Фінансове управління районної державної адміністрації

2017-2020

50 000

21

Програма «Обдаровані діти» на 2017-2018 роки

Відділ освіти районної державної адміністрації

2017-2020

25 000

22

Програма забезпечення виконання Самбірською районною державною адміністрацією делегованих повноважень на 2017-2018 рр.

Районна державна адміністрація

2017-2018

200 000

23

Програма сприяння правоохоронної діяльності Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області у 2018 році

Районна державна адміністрація

2018

70 000

24

Програма ведення містобудівного кадастру у Самбірському районі на 2018-2020 роки

Районна державна адміністрація

2018-2020

20 000

25

Програма з розроблення схеми планування території Самбірського району на 2018-2020 роки

Районна державна адміністрація

2018-2020

25 000

26

Про затвердження програми «Збереження культурної спадщини Самбірського району на 2018-2020 роки»

Районна державна адміністрація

2018-2020

20 000

27

Програма розвитку садівництва, ягідництва у Самбірському районі Львівської області у 2018 році

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

2018

25 000

28

Програма розвитку молочного скотарства у Самбірському районі Львівської області у 2018 році

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

2018

25 000

29

Програма будівництва доріг

Районна державна адміністрація

2018

50 000

30

Програма протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і корупції в Самбірському районі на 2018 рік

Районна державна адміністрація

2018

70 000

31

Програма покращення матеріально-технічного забезпечення, умов обслуговування розпорядників коштів та умов праці працівників Самбірського управління Державної казначейської служби України Львівської області в 2018 році

Районна державна адміністрація

2018

50 000

32

Про затвердження Програми розвитку галузі культури у Самбірському районі на 2018 рік

Відділ культури райдержадміністрації

2018

40 000

33

Про районну Програму розвитку туризму у Самбірському районі на 2018 рік

Відділ культури райдержадміністрації

2018

20 000

34

Про затвердження програми «Підтримки впорядкування архівних матеріалів відділу освіти Самбірської районної державної адміністрації»

Відділ освіти райдержадміністрації

2018

40 000

35

Програма «Про Національну Стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2018-2026 роки в Самбірському районі та плану заходів з реалізації її І етапу»»

Районна державна адміністрація

2018-2026

10 000

36

Програма організації агітаційної роботи щодо призову на строкову службу, відбору кандидатів на військову службу за контрактом та забезпечення діяльності підрозділів територіальної оборони району на 2018 рік.

Районна державна адміністрація

2018

50 000

37

Про затвердження Програми невідкладної стаціонарної медичної допомоги мешканцям Самбірського району на 2018 рік

КЗ «Самбірський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2018

100 000

 

Про визнання Самбірського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка соціально значущою організацією Самбірщини

Фінансове управління райдержадміністрації

2018

60 000

 

Субвенція обласному бюджету для фінансової підтримки Дублянського відділення

Фінансове управління райдержадміністрації

2018

50 000

 

Співфінансування об’єктів, що підпадають під програми ДФРР та соціально-економічного розвитку

Фінансове управління райдержадміністрації

2018

1 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, комунальних доріг, будівництво, реконструкція, ремонти та утримання яких планується проводити у 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету

 

№ п/п

Назва автомобільної дороги

Обсяг фінансування, тис. грн.

Протяжність, км

1

С141401 Рогізно-Бірчиці (в межах с. Берестяни)

1500,0

2,0

2

С141405 Никловичі-Задністряни (с. Колбаєвичі,  с. Чайковичі)

1000,0

1,0

3

С141426 Вільшаник-Трояни (в межах с. Вільшаник)

1500,0

2,0

4

С141428 Острів-Луки (в межах с. Луки)

1000,0

2,0

 

Всього:

5000,0

7,0

 Перелік проектів, які плануються реалізувати у 2018 році за кошти державного фонду регіонального розвитку

 

№ з/п

Найменування інвестиційної програми і проектів регіонального розвитку

Замовник

Період реалізації

Кошторисна вартість, тис. гривень

Відсоток будівельної готовності, % станом на 01.01.2018

Обсяг фінансування у 2018 році, тис. гривень

Всього

залишок станом на 01.01.2018

 

Усього

у тому числі за рахунок

коштів ДФРР

місцевого бюджету

інших джерел

1

Будівництво пішохідного моста довжиною 18 м через річку Спринька в с. Монастирець Вільшаницької сільської ради Самбірського району Львівської області

Вільшаницька сільська рада

2018

1391,671

1391,671

0

1391,671

1252,504

139,167

 

2

Реконструкція спортивно-туристичного оздоровчого комплексу "Прикарпаття" у с. Сприня Самбірського р-ну, Львівської обл.

СТОК «Прикарпаття»

2018-2019

7722,471

7381,609

4,4

3506,470

3134,470

372,0

 

3

Реконструкція каналізації з встановленням очисних споруд та благоустрій території Баранівецького НВК “СЗШ I—III ступенів – ДНЗ” Самбірського району

Воле-Баранецька сільська рада

2017-2018

3246,505

2148,712

33,8

2148,712

1928,71

220,002

-

4

Будівництво дитячого дошкільного закладу на пл. Авіації, 19а в м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області (завершення будівництва).

Новокалинівська міська рада

2010-2018

18168,445

3151,108

82,7

3158,108

2488,722

662,386

-

5

Реконструкція будівлі  СЗШ І-ІІІ ступенів із надбудовою НВК в с.Ралівка Самбірського району Львівської області.

Відділ освіти райдержадміністрації

2018-2019

5189,722

5155,606

0,7

3200,0

2880,0

320,0

-

6

Реконструкція КП «Рудківська лікарня планового лікування» із заміною існуючого медичного обладнання на сучасне для забезпечення доступності медичних послуг в м.Рудки Самбірського району Львівської області

Рудківська міська рада

2018-2019

9921,63

9921,63

0

5532,093

5000,0

532,093

-

7

Реконструкція з влаштуванням шатрового даху в Погірцівській СЗШ I-III ст. в с. Погірці  Самбірського району  Львівської областІ

Рудківська міська рада

2018

1270,0

1270,0

0

1270,0

1100,0

170,0

-

8

Реконструкція приміщення дитячого садка у селі Чуква Самбірського району Львівської області.

Чукв’янська сільська рада

2018

5577,66

5512,067

1,2

5512,067

5000,0

512,067

-

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

25712,1

22784,4

2927,72

-

 

Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з обласного фонду охорони навколишнього

природного середовища у 2018 році

 

№ п/п

Назва закоду

Замовник

Розпорядник бюджетних коштів

Ступінь готовності, %

Термін виконання

Кошторисна вартість,тис. грн.

Залищок кошторисної вартості на 01.01.2017 року, тис. грн.

Підлягає виконанню у 2018 році

Державний бюджет

ДФОНПС

ОФОНПС

місцевий бюджет

 

Будівництво, реконструкція чи ремонт споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд

1

Реконструкція каналізаційної насосної станції №2 міста Новий Калинів, Самбірського району, Львівської області

Новокалинівська міська рада

Субвенція Новокалинівській ОТГ

0

2018

2776,0

2776,0

2276,034

0

0

1608,0

668,034

 

Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення територій, сільськогосподарських угідь та ін. об`єктів, будівництво (реконструкція) гідротехнічних, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних споруд

2

Захист с.с. Ралівка, Задністря від затоплення паводковими водами р. Дністер Самбірському району Львівської області

Львівське обласне управління водних ресурсів

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

47

2009-2018

33864,9

17711

400,0

 

 

400,0

 

 

3

Захист с.с. Калинів, Кружики від затоплення водами р. Дністер Самбірського району Львівської області

Львівське обласне управління водних ресурсів

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

22

2009-2019

23267,273

18543,07

3600,0

0

0

3600,0

0

 

4

Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення території, сільськогосподарських угідь та інших об'єктів в межах с. Мала Білина Новокалинівської міської ради Самбірського району Львівської області (капітальний ремонт)

Новокалинівська міська рада

Субвенція Новокалинівській ОТГ

0

2018

232,818

232,818

232,818

 

 

209,0

23,818

 

5

Берегоукріплювальні та руслорегулюючі роботи на р. Спринька та р. Блажівка в с. Сприня, с. Монастирець, с. Черхава Самбірського району Львівської області (капітальний ремонт)

Вільшаницька сільська рада

Субвенція Вільшаницькій ОТГ

0

2018

990,0

990,0

990,0

0

0

900,0

90,0

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6717,0

 

 

  

Перелік об`єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, фінансування яких буде здійснюватись

за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету у 2018 році

 

№ п/п

Назва та місцезнаходження об'єкта, вид робіт

Замовник

Проектна

потужність у

відповідних

одиницях

Рік початку,

закінчення

будівництв

Кошторисна

вартість

Залишок

кошторисної

вартості

на 01.01.2018

%

будівельної

готовності

Кошти

бюджету

розвитку

обласного

бюджету

Примітка

1

Реконструкція відділення відновного лікування КЗ ЛОР "Львівська

обласна лікарня відновного лікування" в смт Дубляни Самбірського району

Львівської області

КЗ ЛОР "Львівська обласна

лікарня відновного лікування"

40 ліжко/місць

2017-2019

14441.000

14441.000

 

3000,0

 

2

Реконструкція будівлі СЗШ І-ІІІ ступенів в с. Бісковичі Самбірського

району Львівської області

Бісковицька сільська рада

295 учн. Місць

2018-2019

5121.097

5121,097

 

500,0

 

3

Реконструкція тротуарів по вул. Шевченка, вул. Січових Стрільців у смт. Дубляни Самбірського району Львівської області, в тому числі

виготовлення ПКД

Дублянська селищна рада

об’єкт

2018

1490,0

1490,0

 

1000,0

 

4

Реконструкція тротуарів на вул. Залізничній у м. Рудки Самбірського району

Львівської області

Рудківська міська рада

749 м2

2018

1490,0

1490,0

 

570,0

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

5070,0

 

 

 

 

 


 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 235 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua