Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

КОЛЕГІЇ САМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від “15” грудня 2017 року № 14

Про обговорення проекту

районного бюджету Самбірського

району на 2018 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації Ольги Парпієвої про проект районного бюджету Самбірського району на 2018 рік, Колегія районної державної адміністрації відзначає, що прогнозний обсяг районного бюджету Самбірського району за доходами і видатками на 2018 рік становить 388 073,2 тис. грн., що на 73031,3 тис. грн., або 15,8 відсотка менше від уточненого плану на 2017 рік. З них надходження податків і зборів очікуються в сумі 19 700,0 тис. грн., або менше від уточненого плану на 2017 рік на 2 376,6 тис. грн., або 10,8 відсотка. Зменшення пояснюється утворенням з січня 2018 року двох об’єднаних територіальних громад. Офіційні трансферти з державного бюджету в наступному році очікуються в розмірі 367 923,2 тис. грн., з них базова дотація – 11 407,8 тис. грн., освітня субвенція з державного бюджету – 32 828,9 тис. грн., медична субвенція з державного бюджету – 12 403,9 тис. грн., дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 10 309,7 тис. грн., субвенція з державного бюджету на соціальний захист – 299 508,0 тис. грн., субвенція з державного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 508,0 тис. грн., субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 956,9 тис. грн.

Враховуючи зазначене, та з метою своєчасного затвердження районного бюджету Самбірського району на 2018 рік, Колегія райдержадміністрації

В И Р І Ш И Л А:

  1. Схвалити проект районного бюджету Самбірського району на 2018 рік.
  2. Органам місцевого самоврядування :

2.1. Разом з Самбірською об’єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Львівській області (І. Малецький), детальніше проаналізувати стан надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів та визначити їх реальний прогноз у 2018 році, особливу увагу звернувши на зміну надходжень податків у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати.

2.2. Провести аналіз виконання дохідної частини бюджетів за минулий рік в розрізі видів податків та доповісти в місячний термін фінансовому управлінню районної державної адміністрації про причини зменшення надходження податків.

2.3. Під час формування та затвердження місцевих бюджетів на 2018 рік передбачити в повному обсязі кошти на оплату праці з нарахуваннями на неї та розрахунки за енергоносії.

2.4. Завершити укладання угод між місцевими радами про міжбюджетні трансферти на 2018 рік.

  1. Фінансовому управлінню Самбірської районної державної адміністрації (О. Парпієва) до 18 грудня 2017 року подати проект рішення Самбірської районної ради «Про районний бюджет Самбірського району на 2018 рік» до районної ради та забезпечити його супровід і опрацювання у профільних комісіях районної ради.
  2. Контроль за виконанням рішення Колегії районної державної адміністрації покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Романа Біндаса.

 

Голова Колегії                                                                                         Микола Фрей


 Довідка

Про показники проекту районного бюджету на 2018 рік

 

Прогнозні показники доходів і видатків районного бюджету на 2018 рік сформовано на основі норм чинних положень Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів.

Особливістю проекту районного бюджету на 2018 рік є формування бюджету за програмно-цільовим методом бюджетування (це метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу – стаття 2 Бюджетного кодексу України).

Пріоритетом формування бюджетної політики на 2018 рік і надалі залишається прогнозування збалансованих і оптимальних показників районного бюджету за доходами та видатками.

Обсяг видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначений з урахуванням мінімального розміру заробітної плати з 1 січня 2018 року в розмірі 3723 грн. та першого тарифного розряду ЄТС - 1762 грн.

У проекті районного бюджету на 2018 рік обсяг дохідної частини (із урахуванням трансфертів) визначено в сумі 388 073,2 тис. грн., в тому числі до загального фонду – 387 623,2 млн. грн., спеціального фонду – 450,0 тис. грн. Зокрема, офіційні трансферти з державного бюджету на 2018 рік заплановані за загальним фондом в сумі 367 923,2 тис. грн. Порівняно з обсягами на 2017 рік трансферти зменшуються в зв’язку з утворенням громад.

Обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету на 2018 рік без урахування міжбюджетних трансфертів визначено в сумі 19700,0 тис. грн.

У проекті районного бюджету основну частку в доходах загального фонду становитимуть надходження податку на доходи фізичних осіб – 19300,0 тис. грн. Найбільшими платниками якого є бюджетні установи та «Сонячна станція», Ралівське ВУЖКГ (Горизонт), Вістовицька «Цегла-еліт», ПФ «Білаки», «Вістовицька будкераміка», ТОВ «Захід-Агро МХП», ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» та інші.

Також, плануються надходження в загальній сумі 400,0 тис. грн. від адміністративних штрафів та інших санкцій, плати за надання адміністративних послуг, надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в обласній комунальній власності району, орендної плати за водні об’єкти, інших надходжень, та надходжень від комунальних унітарних підприємств Самбірського району податку на прибуток та частини чистого прибутку.

Доходи спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік сформовано за рахунок власних надходжень бюджетних установ в сумі 450,0 тис. грн.

У проекті районного бюджету на 2018 рік видатки за загальним і спеціальним фондами пропонуються в обсязі 388 073,2 тис. грн. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 387 577,2 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету – 496,0 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 46,0 тис. грн.

Офіційні трансферти з державного бюджету в наступному році плануються в розмірі 367 923,2 тис. грн., з них базова дотація - 11 407,8 тис. грн., освітня субвенція з державного бюджету – 32 828,9 тис. грн., медична субвенція з державного бюджету – 12 403,9 тис. грн., дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 10 309,7 тис. грн., субвенція з державного бюджету на соціальний захист – 299 508,0 тис. грн., субвенція з державного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 508,0 тис. грн., субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 956,9 тис. грн.

  

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                                                О. Парпієва

                       
                            15 16
0100000     Самбірська районна рада 3500000,00 3500000,00 2623600,00 88000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500000,00
0110000     Районна рада 3500000,00 3500000,00 2623600,00 88000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500000,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 3500000,00 3500000,00 2623600,00 88000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500000,00
0200000     Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі 1240500,00 1240500,00 635000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1240500,00
0210000     Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі 1240500,00 1240500,00 635000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1240500,00
0215010 5010   Проведення спортивної роботи в регіоні 70500,00 70500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70500,00
0215011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 70500,00 70500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70500,00
0215030 5030   Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 900000,00 900000,00 635000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900000,00
0215031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 900000,00 900000,00 635000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900000,00
0215040 5040   Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 270000,00 270000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270000,00
0215042 5042 0810 Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості 270000,00 270000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270000,00
0600000     Відділ освіти Самбірської районної державної адміністрації 57111900,00 57111900,00 40375000,00 5587000,00 0,00 431000,00 431000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57542900,00
0610000     Відділ освіти Самбірської районної державної адміністрації 57111900,00 57111900,00 40375000,00 5587000,00 0,00 431000,00 431000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57542900,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 5554000,00 5554000,00 3370000,00 643000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5554000,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 47350900,00 47350900,00 33896000,00 4780000,00 0,00 180000,00 180000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47530900,00
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2123000,00 2123000,00 1650000,00 50000,00 0,00 251000,00 251000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2374000,00
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 638000,00 638000,00 400000,00 38000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638000,00
0611160 1160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 1431000,00 1431000,00 1059000,00 76000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1431000,00
0613220 3220 1040 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім`ях, в сім`ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
0800000     Управління соціального захисту населення Самбірської районної державної адміністрації 302960500,00 302960500,00 2739100,00 30600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302960500,00
0810000     Управління соціального захисту населення Самбірської районної державної адміністрації 302960500,00 302960500,00 2739100,00 30600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302960500,00
0813010 3010   Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 145037000,00 145037000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145037000,00
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 16400000,00 16400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16400000,00
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 128637000,00 128637000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128637000,00
0813020 3020   Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1553000,00 1553000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1553000,00
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 350000,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350000,00
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1203000,00 1203000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1203000,00
0813040 3040   Надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям 144900000,00 144900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144900000,00
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 850000,00 850000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850000,00
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 47000000,00 47000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47000000,00
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2000000,00 2000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000000,00
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 6000000,00 6000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000000,00
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 800000,00 800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800000,00
0813047 3047 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 60000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00
0813048 3048 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 63190000,00 63190000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63190000,00
0813049 3049 1010 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 25000000,00 25000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000000,00
0813080 3080 1010 Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 8000000,00 8000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000000,00
0813100 3100   Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування 2797300,00 2797300,00 2229100,00 16600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2797300,00
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2797300,00 2797300,00 2229100,00 16600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2797300,00
0813120 3120   Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 655200,00 655200,00 510000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655200,00
0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 655200,00 655200,00 510000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655200,00
0813220 3220 1040 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім`ях, в сім`ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим 18000,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18000,00
1000000     Відділ культури Самбірської районної державної адміністрації 6532500,00 6532500,00 4613000,00 383100,00 0,00 65000,00 19000,00 0,00 0,00 46000,00 46000,00 6597500,00
1010000     Орган з питань культури 6532500,00 6532500,00 4613000,00 383100,00 0,00 65000,00 19000,00 0,00 0,00 46000,00 46000,00 6597500,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2825100,00 2825100,00 1955000,00 212100,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 2835100,00
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 239200,00 239200,00 178000,00 20100,00 0,00 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251200,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3092800,00 3092800,00 2205000,00 134800,00 0,00 33000,00 7000,00 0,00 0,00 26000,00 26000,00 3125800,00
1014080 4080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 375400,00 375400,00 275000,00 16100,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 385400,00
3700000     Фінансове управління Самбірської районної державної адміністрації 16231800,00 15931800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16231800,00
3710000     Фінансове управління Самбірської районної державної адміністрації 16231800,00 15931800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16231800,00
3712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 5961300,00 5961300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5961300,00
3712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 1222100,00 1222100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1222100,00
3712110 2110   Первинна медико-санітарна допомога населенню 1883500,00 1883500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1883500,00
3712111 2111 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 721800,00 721800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721800,00
3712112 2112 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами 1161700,00 1161700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1161700,00
3712140 2140   Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров`я 508000,00 508000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508000,00
3712144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 508000,00 508000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508000,00
3712150 2150 0763 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров`я 234480,00 234480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234480,00
3718700 8700 0133 Резервний фонд 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00
3719410 9410 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 4800000,00 4800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800000,00
3719460 9460 0180 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 722420,00 722420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722420,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 600000,00 600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600000,00
      Всього 387577200,00 387277200,00 50985700,00 6100700,00 0,00 496000,00 450000,00 0,00 0,00 46000,00 46000,00 388073200,00
                               
                               
Керуючий справами районної ради            М. Павлючик            
                               
                               
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.                      
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).                    
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).    
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).                      


                   

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 53 гостя та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua