Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

КОЛЕГІЇ САМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від “3” серпня 2017 року № 9

Про стан виконання бюджету за

перше півріччя 2017 року

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації Ольгу Парпієву про стан виконання бюджету Самбірського району за перше півріччя 2017 року, Колегія районної державної адміністрації інформує, що впродовж звітного періоду в районі проводилась робота щодо наповнення дохідної частини місцевого бюджету та забезпечення фінансовими ресурсами намічених заходів і програм.

За січень - червень 2017 року до зведеного бюджету району надійшло 275 226,1 тис. грн. доходів, в тому числі: до загального фонду – 271 843,0 тис. грн., до спеціального фонду – 3 383,1 тис. грн. Без врахування міжбюджетних трансфертів власних надходжень надійшло – 23 849,3 тис. грн. або 109,2 відсотка до уточненого плану на 6 місяців (21 846,1 тис. грн.) та 59,4 відсотка до річного розпису з врахуванням змін (40 158,9 тис. грн.). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року власні надходження збільшилися на 8 456,9 тис. грн. або на 39,0 відсотка. Міжбюджетних трансфертів надійшло в сумі 251 376,8 тис. грн.

Питома вага власних доходів в загальному обсязі дохідної частини бюджету району за I півріччя 2017 року становить 9  відсотків або 23 849,3 тис. грн., дотацій – 8 відсотків або 21 710,0 тис. грн., субвенцій – 83 відсотки або 229 666,8 тис. грн. (Додаток 1).

У звітному періоді забезпечено виконання завдання з мобілізації податків і неподаткових платежів до загального фонду бюджету району. При затвердженому плані на січень - червень в сумі 20 887,0 тис. грн., фактично надійшло 21 647,8 тис. грн. податків та платежів, що становить 103,6 відсотка та 56,4 відсотка до затверджених річних призначень. Понад планові призначення надійшло 760,7 тис. грн. доходів. До відповідного періоду минулого року надходження більші на 7 942,9 тис. грн. або на 58,0 відсотка.

Виконання дохідної частини бюджету за вказаний період забезпечено всіма органами місцевого самоврядування, а саме: Районний бюджет (101,0%), Вощанцівська сільська рада (199,2%), Воютицька (108,8%), Городищенська (114,1%), Кульчицька (121,2,%), Михайлевицька (114,6%), Никловицька (101,3%), Новосілко-Гостиннівська (103,4%), Підгайчиківська (104,7%), Погірцівська (112,8%), Ралівська (105,1%), Роздільненська (113,8%), Стрілковицька (102,1%), Сусолівська (100,5%), Чайковицька (103,8%) та Рудківська міська рада (102,0%). (Додаток № 2).

Із 18 джерел, які формують загальний фонд бюджету району забезпечено виконання наступних податків та зборів: податку на доходи з фізичних осіб, податку на прибуток підприємств комунальної власності, акцизного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно, єдиного податку, державного мита, орендної плати за водні об’єкти, адміністративних штрафів та інших санкцій, плати за надання адміністративних послуг, орендної плати за комунальне майно та туристичного збору.

За І півріччя 2017 року по зведеному бюджету району проведено видатків на загальну суму 260512,6 тис. грн., що становить 57,5 відсотки до уточненого плану на рік (452715,8 тис. грн.), в тому числі: по загальному фонду проведено видатків в сумі 254284,8 тис. грн., по спеціальному фонду – 6227,8 тис. грн.

За І півріччя 2017 року по загальному та спеціальному фондах на виплату заробітної плати з нарахуваннями по зведеному бюджету спрямовано 51266,5 тис. грн., що становить 19,7 відсотків до загального обсягу проведених видатків. На медикаменти та перев’язувальні матеріали використано 66,4 тис. грн., на харчування використано 1406,9 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) використано 1466,1 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю використано 1203,1 тис. грн., на видатки на відрядження використано 23,7 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 6429,8 тис. грн., на соціальне забезпечення – 176377,4 тис. грн., на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 12111,4 тис. грн., субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1218,7 тис. грн., поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 3551,2 тис. грн., інші поточні видатки – 55,1 тис. грн.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування використано 141,5 тис. грн., на капітальне будівництво (придбання) – 569,5 тис. грн., реконструкцію та реставрацію – 2655,2 тис. грн., на капітальний ремонт – 571,1 тис. грн., на капітальні трансферти – 1398,8 тис. грн.

Слід відмітити, що за січень-червень 2017 року забезпечувалась виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, які утримуються та фінансуються з бюджету району, оплату спожитих енергоносіїв, захищених статей видатків, передбачених по бюджету.

З метою забезпечення надходжень з мобілізації податків, зборів і платежів до місцевих бюджетів району, забезпечення фінансування першочергових видатків, Колегія районної державної адміністрації

В И Р І Ш И Л А :

  1. Інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації Ольги Парпієвої про стан виконання бюджету Самбірського району за перше півріччя 2017 року взяти до відома.
  2. Самбірській об’єднаній державній податковій інспекції (І. Малецький), фінансовому управлінню районної державної адміністрації, міському та сільським головам району:

2.1. Організувати роботу щодо забезпечення виконання затверджених планових показників у 2017 році.

2.2. Домогтися максимального погашення наявного та недопущення зростання податкового боргу з платежів до бюджету.

2.3. Впродовж 2017 року проводити відповідну роботу щодо пошуку додаткових резервів збільшення надходжень до бюджету податку на доходи фізичних осіб, орендної плати за земельні ділянки. Здійснювати постійний моніторинг стану надходження платежів до бюджетів усіх рівнів.

2.4. Проаналізувати причини погіршення динаміки надходжень плати за землю у другому кварталі поточного року у порівнянні з минулим роком та вжити заходи щодо подолання негативних тенденцій.

2.5. Провести детальний аналіз рівня ставок податку на нерухоме майно, що затверджуються органами місцевого самоврядування, а також встановлених місцевими радами розмірів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та вжити заходи щодо збільшення розмірів ставок по тих органах місцевого самоврядування, де ці ставки необгрунтовано занижені.

2.6. Вжити заходи щодо декларування суб’єктами господарювання мінімальних зобов’язань з акцизного податку з реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Головам органів місцевого самоврядування взяти під особистий контроль повноту сплати акцизного податку та передати перелік об’єктів, які не сплачують акцизного податку в правохоронні органи.

  1. Самбірській об’єднаній державній податковій інспекції активізувати роботу з викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету. За необхідності, забезпечити розгляд даного питання на засіданнях районної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
  2. Міському та сільським головам району:

4.1. Посилити контроль за своєчасністю та повнотою надходжень до місцевих бюджетів податків та зборів у 2017 році. Вжити невідкладних заходів щодо погашення наявної та недопущення поточної заборгованості по сплаті за оренду комунального майна. Переглянути договори оренди та привести їх у відповідність до вимог чинного законодавства.

4.2. Вжити дієвих заходів, спрямованих на недопущення втрат місцевих бюджетів від безоплатного користування земельними ресурсами.

  1. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації (О. Добрянська) активізувати діяльність робочої групи з легалізації тіньової зайнятості.
  2. Головним розпорядникам коштів районного бюджету, міському та сільським головам району:

6.1. Посилити контроль за дотриманням бюджетної дисципліни, раціональним та ефективним використанням коштів у бюджетних установах, вжити додаткових заходів щодо попередження порушень при використанні бюджетних коштів.

Суворо дотримуватися вимог Бюджетного кодексу України та діючого чинного законодавства при використанні бюджетних коштів.

6.2. Відповідно до вимог п. 1 статті 51, п. 4 статті 77 Бюджетного кодексу України забезпечити утримання чисельності працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

Забезпечити у 2017 році в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Дотримуватися установлених лімітів споживання енергоносіїв, забезпечити економію енергоресурсів впродовж поточного року.

6.3. Не допускати росту бюджетної заборгованості. Розробити конкретні заходи щодо ліквідації наявної кредиторської та дебіторської заборгованостей бюджетних установ.

  1. Керівникам бюджетних установ на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 лютого 2017 року № 43 «Про затвердження плану заходів з метою збалансування місцевого бюджету у 2017 році та забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, активізувати роботу та вжити заходи щодо оптимізації мережі бюджетних установ та приведення її у відповідність з бюджетними асигнуваннями, посилити контроль за економним та ефективним використанням бюджетних коштів в них.
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації у десятиденний термін підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації на виконання даного рішення з врахуванням пропозицій і зауважень, висловлених під час обговорення.
  3. Контроль за виконанням рішення Колегії районної державної адміністрації покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Романа Біндаса.

 

 

Голова Колегії   Микола Фрей

 

 

 


 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 144 гостя та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua