Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

Колегії Самбірської районної державної адміністрації

від “_23_” _серпня_ 2012 року № _24_

 

Про хід виконання заходів щодо практичного виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики в Самбірській районній державній адміністрації

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника апарату Самбірської районної державної адміністрації Галини Кухар про хід виконання заходів щодо практичного виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики в Самбірській районній державній адміністрації, Колегія районної державної адміністрації зазначає, що в райдержадміністрації здійснюються заходи щодо практичного виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики.

На підставі статей 2, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 1995 року № 747, з метою забезпечення виконання законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів у сфері державної кадрової політики, Колегія Самбірської районної державної адміністрації

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію керівника апарату Самбірської районної державної адміністрації Галини Кухар про хід виконання заходів щодо практичного виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики в Самбірській районній державній адміністрації взяти до відома.

2. Визнати роботу районної державної адміністрації такою, що відповідає вимогам актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики.

3. Відділу організаційно-кадрової роботи районної державної адміністрації (О. Галюлько), службі у справах дітей районної державної адміністрації (Л. Волошин), відділу освіти районної державної адміністрації (Л. Охріменко), відділу культури і туризму районної державної адміністрації (В. Федірко), управлінню праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації (О. Затварська), управлінню агропромислового розвитку районної державної адміністрації (Д. Глухий), фінансовому управлінню районної державної адміністрації (В. Демків):

3.1. Вжити невідкладних заходів до практичного виконання законів України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики, здійснення систематичного контролю за безумовним виконанням актів законодавства у цій сфері.

3.2. Працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України здійснювати у відповідності із вимогами Положення про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року  № 468.

3.3. Забезпечити безумовне виконання вимог Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199, у тому числі щодо дотримання установлених строків формування кадрового резерву та погодження з відповідними органами виконавчої влади  зарахування до кадрового резерву на посади, призначення на які передбачає погодження кандидатур з цими органами. Вжити вичерпних заходів із якісного підбору осіб для зарахування до кадрового резерву та підвищити його дієвість.

Звернути увагу на дотримання вимог пункту 3 Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199, в частині пропорційного збалансованого представництва кандидатур кожної статі з урахуванням складу працюючих у відповідних сферах управління.

3.4. Постійно проводити моніторинг якісного складу державних службовців з метою завчасного виявлення осіб, які найближчим часом досягають граничного віку перебування на державній службі, та підготовки дієвого кадрового резерву для їх заміщення.

3.5. Налагодити чітку систему навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, особливо новопризначених працівників та осіб, зарахованих до кадрового резерву, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року № 564. Активізувати роботу щодо підвищення кваліфікації державних службовців шляхом їх участі у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець».

3.6. При призначенні на посади керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та апарату дотримуватись вимог актів законодавства та Довідника типових професійних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби від 13 вересня 2011 року № 11, в частині освітньо-кваліфікаційних рівнів та досвіду роботи кандидатів на зайняття посад.

3.7. Конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців проводити у відповідності із Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169.

3.8. Формування, ведення та зберігання особових справ державних службовців здійснювати відповідно до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року  № 731.

3.9. Створити дієву систему запобігання корупційним діянням з боку працівників і керівних кадрів, які перебувають на державній службі.

4. Попередити керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації про персональну відповідальність за стан роботи з кадрами та здійснення систематичного змістовного контролю за виконанням законодавчих актів з цього питання  в очолюваних органах.

5. Контроль за виконанням даного рішення Колегії покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Галину Кухар.

В. о. першого заступника голови

районної державної адміністрації Іван Пікулицький

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 56 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua