Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

Колегії Самбірської районної державної адміністрації

 

від “_24_” _лютого_ 2011 року № _2_

Про виконання бюджету Самбірського району за 2010 рік

Заслухавши інформацію про стан виконання бюджету Самбірського району за 2010 рік, Колегія районної державної адміністрації відмічає, що протягом звітного періоду в районі проводилась певна робота, спрямована на наповнення дохідної частини та забезпечення фінансовим ресурсом намічених заходів і програм.

Протягом 2010 року до місцевого бюджету району надійшло 241 754,2 тис. грн. доходів. Без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 20 554,3 тис. грн. або 112 відсотків розрахункового показника Міністерства фінансів України на 2010 рік та 93,6 відсотка затвердженого місцевими радами з врахуванням змін. Міжбюджетних трансфертів надійшло в сумі 221 199,9 тис. грн. Питома вага власних доходів в загальному обсязі дохідної частини бюджету району за 2010 рік становить 9 відсотків або 20 554,3 тис. грн., питома вага дотацій 65 відсотків або 158 007,9 тис. грн., субвенцій 26 відсотків або 62 229,3 тис. грн. В порівнянні з 2009 роком загальні надходження до бюджету району більші на 1862,4 тис. грн. або на 10 відсотків.

Протягом 2010 року до загального фонду бюджету району надійшло 15 804,1 тис. грн. податків і неподаткових платежів, що становить 90,2 відсотка до уточненого річного плану та 98,4 відсотка до розрахункових показників Міністерства фінансів України. В складі доходів загального фонду надійшло 14146,1 тис. грн. доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів та 1 658,0 тис. грн. доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Це становить, відповідно, 92,0 та 77,6 відсотка до річних призначень та 100,8 і 82,1 відсотка до розрахункових показників Міністерства фінансів України. У порівнянні з 2009 роком доходи першого кошика збільшилися на 1385,5 тис. грн. або на 10,9 відсотка, доходи другого кошика збільшилися на 112,7 тис. грн. або на 7,3 відсотка. Однак не забезпечено виконання основного бюджетоутворюючого джерела — податку з доходів фізичних осіб. Протягом звітного періоду до бюджету району надійшло 12 586,5 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб, що становить 91,5 відсотка до уточнених річних призначень. Відставання в абсолютних показниках склало 1173,1 тис. грн. Основною причиною невиконання є завищення обсягу даного податку при формуванні районного бюджету на 2010 рік. В порівнянні з минулим роком надходження податку з доходів фізичних осіб на 1412,3 тис. грн. або на 12,9 % більше, ніж у 2009 році. Проте у 2009 році, цей показник був більший на 10,9 %, ніж у 2008 році. Як бачимо, динаміка надходжень основного бюджетно-наповнюючого платежу – податку з доходів фізичних осіб покращується.

Із 39 органів місцевого самоврядування дохідну частину бюджету за 2010 рік виконали 9 проти 25 у 2009 році. Виконання дохідної частини бюджету забезпечено у Бабинській, Вільшаницькій, Воютицькій, Купновицькій, Луківській, Новосілкигостиннівській, Підгайчиківській, Ралівській сільських та Дублянській селищній радах. Недовиконання планових показників щодо поступлення доходів є у 30 місцевих радах, серед них найнижчий відсоток виконання у Никловицькій (53,3 відсотка), Великоозиминській (54,3 відсотка), у Великобілинській (65,1 відсоток), у Блажівській (75,6 відсотка), у Верхівецькій (78 відсотка), у Роздільненській (70,4 відсотка), Стрілковицькій (77,3 відсотка) та інших. Протягом року на виконання вимог ст. 78 Бюджетного кодексу за невиконання доходів загального фонду більше, ніж на 15% за підсумками кварталів, лише 8 органів місцевого самоврядування зменшили план за доходами на суму 134,2 тис. грн. та за перевиконання більше 5% за підсумками звітних періодів збільшено дохідну частину 4 місцевими радами на 127,8 тис. грн. В цілому бюджет загального фонду за доходами зменшився на 6,4 тис. грн.

На виплату заробітної плати з нарахуванням з бюджету району спрямовано 123864,4 тис. грн., що становить 51,2 відсотка до загального обсягу проведених видатків.

За звітний період з місцевих бюджетів району забезпечено своєчасну і в повному  обсязі виплату заробітної  плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням підвищення відповідно до вимог чинного законодавства мінімальної заробітної плати, своєчасно профінансовано інші першочергові видатки, у тому числі з оплати спожитих енергоносіїв та комунальних послуг, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.

Надано дотацію вирівнювання бюджетам місцевого самоврядування в сумі 19 057,4 тис .грн., додаткові дотації 4007,6 тис. грн., інші дотації 821,2 тис. грн., інші субвенції 1369,2 тис. грн.

З метою збереження позитивних тенденцій у зростанні мобілізації податків, зборів і платежів до місцевих бюджетів району, забезпечення фінансування першочергових видатків, Колегія райдержадміністрації

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації Василя Демківа про стан виконання бюджету Самбірського району за 2010 рік взяти до відома.

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (В. Демків), Самбірській державній податковій інспекції (Р. Лазірку) організувати роботу щодо виконання місцевих бюджетів усіх рівнів у 2011 році, погашення наявної та недопущення виникнення поточної заборгованості з платежів до бюджетів усіх рівнів, перегляду розмірів ставок, які встановлюються місцевими радами.

Активізувати роботу щодо недопущення випадків виплати заробітної плати працівникам підприємств та організацій «у конвертах» та не допускати заборгованості з оплати праці у суб’єктів господарювання, а також фактів виплати заробітної плати працівникам без перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб.

3. Управлінню Держкомзему у Самбірському районі (Г. Маркович), міським, селищному та сільським головам переглянути договори оренди на земельні ділянки та комунальне майно та привести їх у відповідність до вимог чинного законодавства.

4. Управлінню Держкомзему у Самбірському районі (Г. Маркович), міським, селищному та сільським головам забезпечити проведення інвентаризації власників та орендарів земельних ділянок, проведення нормативно-грошової оцінки земель в населених пунктах району та активізувати роботу в частині припинення права користування земельною ділянкою у випадку використання не за цільовим призначенням та систематичної несплати земельного податку чи орендної плати та подальшої їх передачі платоспроможним суб’єктам господарювання.

5. Головним розпорядникам коштів районного бюджету, міським, селищному та сільським головам:

5.1. Посилити контроль за дотриманням бюджетної дисципліни, раціональним та ефективним використанням коштів у бюджетних установах, вжити додаткових заходів щодо попередження порушень при використанні бюджетних коштів.

Розпорядникам бюджетних коштів суворо дотримуватися вимог Бюджетного кодексу України та діючого чинного законодавства при використанні бюджетних коштів.

5.2. Відповідно до вимог п. 1 статті 51, п. 4 статті 77 Бюджетного кодексу України забезпечити утримання чисельності працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

Забезпечити у 2011 році в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Дотримуватися установлених лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах, забезпечити економію енергоресурсів протягом поточного року.

5.3. Не допускати росту бюджетної заборгованості. Розробити конкретні заходи щодо ліквідації наявної на початок року кредиторської та дебіторської заборгованостей бюджетних установ.

6. Керівникам бюджетних установ протягом 2011 року на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 листопада 2010 року № 626 «Про затвердження дорожньої карти з оптимізації мережі бюджетних установ Самбірського району» активізувати роботу та вжити заходів щодо оптимізації мережі бюджетних установ та приведення її у відповідність з бюджетними асигнуваннями, посилити контроль за економним та ефективним використанням бюджетних коштів в них.

7. Контрольно-ревізійному відділу у Самбірському районі та м. Самборі здійснювати контроль щодо дотримання фінансової дисципліни керівниками бюджетних установ району. У разі виявлення фактів марнотратства і безгосподарності наполегливо домагатися притягнення до відповідальності винних посадових осіб відповідно до чинного законодавства.

8. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації у п’ятиденний термін підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації на виконання даного рішення з врахуванням пропозицій і зауважень, висловлених під час обговорення.

9. Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ігоря Гамрищака.

Голова Колегії Іван Білак

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 215 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua