Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

КОЛЕГІЇ САМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від “21” квітня 2016 року № _3_

Про стан виконання бюджету Самбірського району за січень-березень 2016 року

Заслухавши інформацію в. о. начальника фінансового управління районної державної адміністрації Михайла Котика про стан виконання бюджету Самбірського району за січень-березень 2016 року, колегія районної державної адміністрації інформує, що впродовж звітного періоду в районі проводилась робота щодо наповнення дохідної частини місцевого бюджету та забезпечення фінансовими ресурсами намічених заходів і програм.

У звітному періоді забезпечено виконання завдання з мобілізації податків і неподаткових платежів до загального фонду бюджету району. При затвердженому плані на січень-березень в сумі 5 609,4 тис. грн., фактично надійшло до загального фонду 5 734,9 тис. грн. податків та платежів, що становить 102,2 відсотка та 33,8 відсотка до затверджених річних призначень. Понад планові призначення надійшло 125,5 тис. грн. доходів.

Із 16 органів місцевого самоврядування дохідну частину бюджету за січень – березень виконали 13 рад. Виконання забезпечили наступні органи місцевого самоврядування: Вощанцівська (102,3%), Воютицька (134,9%), Городищенська (143,4%), Кульчицька (116,2%), Михайлевицька (180,5%), Новосілки Гостиннівська (156,2%), Погірцівська (137,2%), Підгайчиківська (194,5%), Ралівська (148,7%), Стрілковицька (170,7%), Роздільненська (129,1%), Чайковицька (129,5%) та Рудківська (152,6%). Разом з тим, 3 органи місцевого самоврядування недовиконали дохідну частину загального фонду бюджету більше, ніж на 15 відсотків, тобто згідно статті 78 Бюджетного кодексу України повинні вносити зміни до рішення про місцевий бюджет в частині зменшення затверджених призначень як по доходах так і по видатках на загальну суму 1 121,1 тис. грн. Серед них найнижчий відсоток виконання плану надходжень до загального фонду по наступних місцевих радах: Никловицькій (67,4 відсотка до плану на 3 місяці), Сусолівській (70,2 відсотки) та районний бюджет (65,7 відсотка).

Із 18 джерел, які формують загальний фонд бюджету району забезпечено виконання наступних податків та зборів: податок на прибуток підприємств комунальної власності, рентна плата за ліс місцевого значення, акцизний податок, плата за землю, податок на нерухоме майно, транспортний податок, туристичний збір, єдиний податок.

В меншому обсязі ніж заплановано надійшло податку на доходи з фізичних осіб, державного мита, орендної плати за комунальне майно, рентної плати за надра місцевого значення, інших надходжень. Зовсім не надійшло до бюджету адміністративних штрафів та інших санкцій та орендної плати за водні об’єкти.

За І квартал 2016 року по зведеному бюджету району проведено видатків на загальну суму 89 157,7 тис. грн., що становить 27,9 відсотки до уточненого плану на  рік (319 833,5 тис. грн.), в тому числі: по загальному фонду – в сумі 86 684,2 тис. грн., що становить 75,2 відсотка до уточненого плану на І квартал 2016 року (115 264,0 тис. грн.) та по спеціальному фонду – 2 473,5  тис. грн.

За січень - березень поточного року по загальному та спеціальному фондах  на виплату заробітної плати з нарахуваннями по зведеному бюджету спрямовано 23 585,5 тис. грн., що становить 26,5 відсотків до загального обсягу проведених видатків. На медикаменти та перев’язувальні матеріали використано 350,4 тис. грн., на харчування використано 676,2 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) використано 243,3 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю використано 1165,9 тис. грн., на видатки на відрядження використано 12,3 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 3 273,4 тис. грн., на соціальне забезпечення – 56 243,2 тис. грн., на дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 30,0 тис. грн., субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 153,4 тис. грн., поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 2 530,8 тис. грн., інші поточні видатки – 50,7 тис. грн.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування використано 586,8 тис. грн., капітальне будівництво (придбання) – 134,4 тис. грн., на капітальний ремонт – 5,2 тис. грн., реконструкцію та реставрацію – 62,7 тис. грн., на капітальні трансферти – 53,5 тис. грн.

Слід відмітити, що за січень-березень 2016 року забезпечувалась виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, які утримуються та фінансуються з бюджету району, оплату спожитих енергоносіїв, захищених статей видатків, передбачених по бюджету.

З метою забезпечення надходжень з мобілізації податків, зборів і платежів до місцевих бюджетів району, забезпечення фінансування першочергових видатків, колегія районної державної адміністрації

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію в. о. начальника фінансового управління районної державної адміністрації Михайла Котика про стан виконання бюджету Самбірського району за січень-березень 2016 року взяти до відома.

2. Самбірській об’єднаній державній податковій інспекції (І. Малецький), фінансовому управлінню районної державної адміністрації, міським, селищному та сільським головам району:

2.1. Організувати роботу щодо забезпечення виконання затверджених планових показників у 2016 році.

2.2. Домогтися максимального погашення наявного та недопущення зростання податкового боргу з платежів до бюджету.

2.3. Впродовж 2016 року проводити відповідну роботу щодо пошуку додаткових резервів збільшення надходжень до бюджету податку на доходи фізичних осіб, орендної плати за земельні ділянки. Здійснювати постійний моніторинг стану надходження платежів до бюджетів усіх рівнів.

2.4. Вжити заходів щодо повернення в межі району платників податків на доходи фізичних осіб, які на території району мають відокремлені підрозділи, філії, цехи та забезпечити зарахування згаданого податку до місцевих бюджетів за місцем їх розташування.

3. Самбірській об’єднаній державній податковій інспекції активізувати роботу з викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету. За необхідності, забезпечити розгляд даного питання на засіданнях районної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

4. Міському та сільським головам району:

4.1. Посилити контроль за своєчасністю та повнотою надходжень до місцевих бюджетів податків та зборів у 2016 році. Вжити невідкладних заходів щодо погашення наявної та недопущення поточної заборгованості по сплаті за оренду комунального майна. Переглянути договори оренди та привести їх у відповідність до вимог чинного законодавства.

4.2. Вжити дієвих заходів, спрямованих на недопущення втрат місцевих бюджетів від безоплатного користування земельними водними ресурсами.

5. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації (О. Добрянська) активізувати діяльність робочої групи з легалізації тіньової зайнятості. 

6. Головним розпорядникам коштів районного бюджету, міському та сільським головам району:

6.1. Посилити контроль за дотриманням бюджетної дисципліни, раціональним та ефективним використанням коштів у бюджетних установах, вжити додаткових заходів щодо попередження порушень при використанні бюджетних коштів.

Суворо дотримуватися вимог Бюджетного кодексу України та діючого чинного законодавства при використанні бюджетних коштів.

6.2. Відповідно до вимог п. 1 статті 51, п. 4 статті 77 Бюджетного кодексу України забезпечити утримання чисельності працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

Забезпечити у 2016 році в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Дотримуватися установлених лімітів споживання енергоносіїв, забезпечити економію енергоресурсів впродовж поточного року.

6.3. Не допускати росту бюджетної заборгованості. Розробити конкретні заходи щодо ліквідації наявної кредиторської та дебіторської заборгованостей бюджетних установ.

7. Керівникам бюджетних установ на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 лютого 2016 року № 55 «Про затвердження плану заходів щодо наповнення, збалансування  місцевого бюджету, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів  у 2016 році», активізувати роботу та вжити заходи щодо оптимізації мережі бюджетних установ та приведення її у відповідність з бюджетними асигнуваннями, посилити контроль за економним та ефективним використанням бюджетних коштів в них.

8. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації у десятиденний термін підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації на виконання даного рішення з врахуванням пропозицій і зауважень, висловлених під час обговорення.

9. Контроль за виконанням рішення колегії районної державної адміністрації покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації.

 

 

Голова колегії Микола Фрей

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 152 гостя та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua