Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

КОЛЕГІЇ САМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від “21” квітня 2016 року № _2_

Про підсумки роботи територіально-господарського комплексу району за І квартал 2016 року

Заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації Тетяни Курман “Про підсумки роботи територіального-господарського комплексу району за перший квартал 2016 року”, Колегія районної державної адміністрації зазначає, що впродовж І кварталу 2016 року в усіх сферах економіки району вживались заходи, спрямовані на забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку району. Як результат, район посів 13 місце за рейтинговими показниками оцінки районів.

Простежується позитивна динаміка в промисловому комплексі. Обсяги реалізованої продукції зросли на 67,8 %. 

Надходження до Зведеного бюджету зросли у 3,5 рази, до Державного бюджету – у 5,4 рази. Планові завдання по збору коштів до загального фонду бюджету району виконані на 102,2 %.

Відсутня заборгованість із виплати заробітної плати. 

З метою забезпечення населення товарами і послугами впродовж звітного періоду відкриті 3 магазини.

В рамках реалізації другого етапу інвестиційного проекту по реконструкції зовнішнього (вуличного) освітлення освітлено 8 вулиць в с. Ралівка загальною протяжністю 2,7 км.

Відкрито районну лікарню «Хоспіс». 

Проведено ряд культурно-мистецьких заходів.

Проте слід зазначити, що залишається низка проблемних показників та невирішених питань, які впливають на економіку району, зокрема:

- в сільському господарстві – поголів’я ВРХ зменшилось на 11,4 %, корів – на 9,3 %, свиней – на 9,9 %. Виробництво м’яса сільськогосподарськими підприємствами зменшилось на 12,4 %, молока - на 17,2 %.

- в житлово-комунальному господарстві – незважаючи на зменшення заборгованості до початку року на 184,8 тис. грн., вона залишається ще значною – 547,6 тис. грн.;

- в податково-фінансовій сфері – незабезпеченість фінансовим ресурсом бюджетних установ району, заборгованість по єдиному соціальному внеску склала 335,5 тис. грн., по податкових платежах – 812 тис. грн.

Враховуючи зазначене та з метою виправлення існуючих недоліків, сприяння подальшому соціально-економічному розвитку району Колегія районної державної адміністрації

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію начальника відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації Тетяни Курман “Про підсумки роботи територіально-господарського комплексу району за І квартал 2016 року” взяти до відома.

2. Відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації (Т. Курман):

2.1. Проводити систематичний аналіз виконання основних економічних показників, вчасно виявляти недоліки в забезпеченні виконання показників та вживати конкретних заходів щодо їх ліквідації.

2.2. Забезпечувати постійний контроль за рейтинговими показниками.

2.3. Організувати роботу з роботодавцями, власниками малого та середнього бізнесу щодо підвищення рівня офіційної заробітної плати.

2.4. Підготувати інформацію щодо вільних земельних ділянок та вільних виробничих приміщень для розміщення на веб-сторінці районної державної адміністрації.

3. Управлінню агропромислового розвитку районної державної адміністрації (М. Аннич):

3.1. Взяти під контроль питання використання сільськогосподарських земель з метою введення їх в оборот.

3.2. Мобілізувати наявні ресурси для проведення весняно-польових робіт. Вжити заходів щодо оптимізації структури посівних площ під урожай 2016 року. Забезпечити дотримання сівозмін, що передбачають використання передових технологій та сприяють покращенню структури ґрунтів і підвищенню врожайності сільськогосподарських культур.

3.3. Здійснити заходи щодо стабілізації та нарощування чисельності поголів’я тварин у всіх категоріях господарств.

3.4. Активізувати роботу щодо створення на території району сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

3.5. Встановити контроль за ефективним використанням коштів місцевого та державного бюджетів, виділених під програми розвитку сільськогосподарського виробництва.

4. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації (О. Добрянська) разом з міськрайонним центром зайнятості (І. Тимців) здійснювати щомісячний моніторинг створення нових робочих місць з метою безумовного виконання завдань Програми зайнятості, відслідковувати процеси вивільнення працівників, активізувати роботу щодо легалізації робочих місць.

5. Самбірській об’єднаній державній податковій інспекції (І. Малецький)

5.1. Активізувати роботу з пошуку та залучення додаткових незадіяних резервів наповнення бюджетів, виведення підприємств з «тіньового» сектора економіки.

5.2. Вжити заходів щодо скорочення заборгованості з платежів до бюджетів усіх рівнів.

5.3. Розробити дієві заходи щодо погашення заборгованості з єдиного соціального внеску.

6. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (О. Парпієва):

6.1. Вжити заходів щодо забезпечення виконання планових показників по доходах місцевих бюджетів, затверджених органами місцевого самоврядування району на 2016 рік. Продовжити роботу з пошуку додаткових джерел надходження доходів до місцевих бюджетів. 

6.2. Забезпечити виконання доведених Міністерством фінансів України показників з мобілізації податків, зборів і платежів до місцевих бюджетів на 2016 рік.

7. Рекомендувати головам місцевих рад:

7.1. Помісячно проводити ретельний аналіз надходжень до бюджету в розрізі податків та їх платників.

7.2. Забезпечити додаткові надходження до місцевих бюджетів за рахунок легалізації найманих працівників суб’єктами підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність на підвідомчих територіях, перегляду договорів оренди землі.

8. Керівникам бюджетних установ і організацій району, міському та сільським головам посилити контроль за дотриманням бюджетної дисципліни, раціональним та ефективним використанням коштів у бюджетних установах.

9. Новокалинівському ВУЖКГ (В. Каркач), Ралівському УЖКГ/1 (Р. Качмар), Рудківському ВУЖКГ (Я. Колцьо) активізувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо своєчасної сплати боргів за отримані житлово-комунальні послуги.

10. Керівникам суб’єктів підприємницької діяльності вжити заходів щодо підняття рівня середньомісячної заробітної плати.

11. Відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації на виконання цього рішення.

12. Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

Голова Колегії Микола Фрей

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 194 гостя та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua