Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

КОЛЕГІЇ САМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від “30” липня 2015 року № _20_

Про стан виконання бюджету Самбірського району за І півріччя 2015 року

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації Василя Демківа про стан виконання бюджету Самбірського району за І півріччя 2015 року, колегія районної державної адміністрації відмічає, що впродовж звітного періоду в районі проводилась робота щодо наповнення дохідної частини місцевого бюджету та забезпечення фінансовими ресурсами намічених заходів і програм.

У звітному періоді забезпечено виконання завдання з мобілізації податків і неподаткових платежів до загального фонду бюджету району. При затвердженому плані на січень-червень в сумі 17 905,0 тис. грн., фактично надійшло до загального фонду 18 773,0 тис. грн. податків та платежів, що становить 104,8 відсотка та 58,2 відсотка до затверджених річних призначень. Понад планові призначення надійшло 868,0 тис. грн. доходів. До відповідного періоду минулого року надходження до загального фонду більші на 7 641,5 тис. грн. або на 68,6 відсотка.

Основним джерелом наповнення дохідної частини місцевого бюджету у звітному періоді є податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 44 відсотки або 9 375,5 тис. грн. від усіх доходів, 16 відсотків або 3 527,3 тис. грн. складає плата за землю, 14 відсотків або 3 078,3 тис. грн. – акцизний податок, 11,0 відсотків або 2 442,5 тис. грн. – власні надходження бюджетних установ, 10,0 відсотків або 2 158,8 тис. грн. – єдиний податок, 1 відсоток або 300,8 тис. грн. – плата за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності. Питома вага решти податків і зборів становить 4 відсотки або 787,1 тис. грн.

Із 39 органів місцевого самоврядування дохідну частину бюджету за січень – червень виконали 27 місцевих рад, у відповідному періоді минулого року – 17 рад, що на 10 рад більше. Виконання забезпечили наступні органи місцевого самоврядування: Бабинська (252,3 %), Бісковицька (119,6 %), Блажівська (108,6 %), Викотівська (111,8 %), Вощанцівська (163,3 %), Воютицька (115,9 %), Гординянська (112,6 %), Городищенська (101,5 %), Калинівська (135,1 %), Корналовицька (109 %), Кульчицька (122 %), Купновицька (116,1 %), Луківська (130,4 %), Михайлевицька (201,5 %), Містковицька (108,1 %), Никловицька (113,1 %), Новосілки Гостиннівська (105,7 %), Підгайчиківська (104,8 %), П’яновицька (116,0 %), Погірцівська (117,4 %), Ралівська (103,1 %), Стрілковицька (178,3 %), Чайковицька (171,9 %), Чукв’янська (113,6 %), Дублянська (125,4 %), Новокалинівська (104,2 %), Рудківська (121,9 %). Разом з тим, 7 органів місцевого самоврядування недовиконали дохідну частину загального фонду бюджету більше, ніж на 15 відсотків, тобто згідно статті 78 Бюджетного кодексу України повинні вносити зміни до рішення про місцевий бюджет в частині зменшення затверджених призначень як по доходах так і по видатках на загальну суму 166,8 тис. грн. Серед них найнижчий відсоток виконання плану надходжень до загального фонду по наступних місцевих радах: Корницькій (43,2 % до плану на 6 місяців), Монастирецькій (64,8 %), Великоозиминській (69,0%), Вільшаницькій (72,3 %), Великобілинській (73,3 %), Волебаранецькій (78,2 %), Роздільненській (82,7 %).

Із 18 джерел, які формують загальний фонд бюджету району забезпечено виконання наступних податків та зборів: податок на прибуток підприємств комунальної власності, рентна плата за ліс місцевого значення, рентна плата за надра місцевого значення, плата за землю, податок на нерухоме майно, орендна плата за комунальне майно, акцизний податок, адміністративні штрафи та санкції, орендна плати за водні об’єкти, єдиний та екологічний податок. 

В меншому розмірі, ніж заплановано надійшло податку на доходи фізичних осіб, державного мита, туристичного збору, інших надходжень. Зовсім не надійшло до бюджету плати за надання адмінпослуг та плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів.

За І півріччя 2015 року по зведеному бюджету району проведено видатків на загальну суму 187 423,1 тис. грн., що становить 37,8 відсотки до уточненого плану на рік (204 457,0 тис. грн.), в тому числі: по загальному фонду проведено видатків в сумі 181 429,4 тис. грн., по спеціальному фонду – 5 993,7 тис. грн.

За І півріччя 2015 року по загальному та спеціальному фондах  на виплату заробітної плати з нарахуваннями по зведеному бюджету спрямовано 92 032,1 тис. грн., що становить 49,1 відсоток до загального обсягу проведених видатків. На медикаменти та перев’язувальні матеріали використано 547,0 тис. грн., на харчування використано 1 860,4 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) використано 1 389,3 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю використано 1 612,6 тис. грн., на видатки на відрядження використано 89,8 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 13 542,0 тис. грн., на соціальне забезпечення – 59 991,9 тис. грн., на дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 198,4 тис. грн., субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 083,0 тис. грн., поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 11 388,5 тис. грн., інші поточні видатки – 219,0 тис. грн.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування використано 125,2 тис. грн., капітальне будівництво (придбання) – 265,9 тис. грн., на капітальний ремонт – 821,3 тис. грн., реконструкцію та реставрацію – 1 706,7 тис. грн., на капітальні трансферти – 550,0 тис. грн.

За І півріччя 2015 року з бюджету району виділено низовим бюджетам інші додаткові дотації – 580,0 тис. грн., інші субвенції – 10 808,5 тис. грн.

Слід відмітити, що за І півріччя 2015 року забезпечувалась виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, які утримуються та фінансуються з бюджету району, оплату спожитих енергоносіїв, захищених статей видатків, передбачених по бюджету.

З метою забезпечення надходжень з мобілізації податків, зборів і платежів до місцевих бюджетів району, забезпечення фінансування першочергових видатків, Колегія районної державної адміністрації

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації Василя Демківа про стан виконання бюджету Самбірського району за І півріччя 2015 року взяти до відома.

2. Самбірській об’єднаній державній податковій інспекції (М. Білий), фінансовому управлінню районної державної адміністрації, міським, селищному та сільським головам району:

2.1. Організувати роботу щодо забезпечення виконання затверджених планових показників у 2015 році.

2.2. Домогтися максимального погашення наявного та недопущення зростання податкового боргу з платежів до бюджету.

2.3. Впродовж 2015 року проводити відповідну роботу щодо пошуку додаткових резервів збільшення надходжень до бюджету податку на доходи фізичних осіб, орендної плати за земельні ділянки. Здійснювати постійний моніторинг стану надходження платежів до бюджетів усіх рівнів.

2.4. Вжити заходів щодо повернення в межі району платників податків на доходи фізичних осіб, які на території району мають відокремлені підрозділи, філії, цехи та забезпечити зарахування згаданого податку до місцевих бюджетів за місцем їх розташування.

3. Самбірській об’єднаній державній податковій інспекції активізувати роботу з викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету. За необхідності, забезпечити розгляд даного питання на засіданнях районної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

4. Міським, селищному та сільським головам району:

4.1. Посилити контроль за своєчасністю та повнотою надходжень до місцевих бюджетів податків та зборів у 2015 році. Вжити невідкладних заходів щодо погашення наявної та недопущення поточної заборгованості по сплаті за оренду комунального майна. Переглянути договори оренди та привести їх у відповідність до вимог чинного законодавства.

4.2. Вжити дієвих заходів, спрямованих на недопущення втрат місцевих бюджетів від безоплатного користування земельними ресурсами.

5. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації (М. Ліпецька) активізувати діяльність робочої групи з легалізації тіньової зайнятості. 

6. Головним розпорядникам коштів районного бюджету, міським, селищному та сільським головам району:

6.1. Посилити контроль за дотриманням бюджетної дисципліни, раціональним та ефективним використанням коштів у бюджетних установах, вжити додаткових заходів щодо попередження порушень при використанні бюджетних коштів.

Суворо дотримуватися вимог Бюджетного кодексу України та діючого чинного законодавства при використанні бюджетних коштів.

6.2. Відповідно до вимог п. 1 статті 51, п. 4 статті 77 Бюджетного кодексу України забезпечити утримання чисельності працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

Забезпечити у 2015 році в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Дотримуватися установлених лімітів споживання енергоносіїв, забезпечити економію енергоресурсів впродовж поточного року.

6.3. Не допускати росту бюджетної заборгованості. Розробити конкретні заходи щодо ліквідації наявної кредиторської та дебіторської заборгованостей бюджетних установ.

7. Керівникам бюджетних установ на виконання рішення сесії Самбірської районної ради від 19 лютого 2015 року № 505 «Про вжиття невідкладних заходів щодо оптимізації видатків на утримання медичних установ, що фінансуються з районного бюджету» та розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 березня 2015 року № 91 «Про затвердження плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії у 2015 році», активізувати роботу та вжити заходів щодо оптимізації мережі бюджетних установ та приведення її у відповідність з бюджетними асигнуваннями, посилити контроль за економним та ефективним використанням бюджетних коштів в них.

8. Сектору інспектування у м. Самборі і Самбірському районі Старосамбірської об’єднаної державної фінансової інспекції (Б. Федак) здійснювати контроль щодо дотримання фінансової дисципліни керівниками бюджетних установ району. У разі виявлення фактів марнотратства і безгосподарності наполегливо домагатися притягнення до відповідальності винних посадових осіб відповідно до чинного законодавства.

9. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації у двохтижневий термін підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації на виконання даного рішення з врахуванням пропозицій і зауважень, висловлених під час обговорення.

10. Контроль за виконанням рішення Колегії районної державної адміністрації покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Тетяну Терлецьку.

 

Голова колегіїОлег Домчак

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 222 гостя та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua