Самбірська

районна державна адміністрація

Для службового користування
(без додатку – відкрита інформація)
Прим. № 1

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
САМБІРСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Н А К А З

«8» серпня 2022 року Самбір № 14дск

Про штаб району територіальної

оборони

На виконання законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про оборону України», «Про основи національного спротиву», указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1442 «Про затвердження Типового положення про штаб зони (району) територіальної оборони», розпорядження з територіальної оборони начальника Львівської обласної військової адміністрації від 18 березня 2022 року № 14/3/22/ТРО для реалізації засад територіальної оборони району

Н А К А З У Ю:

 1. Створити штаб району територіальної оборони № 3/4 (Самбірський район) та затвердити його персональний склад, що додається.
 2. Затвердити Положення про штаб району територіальної оборони № 3/4 (Самбірський район), що додається.
 3. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 жовтня 2021 року № 4дск «Про затвердження Положення про штаб району територіальної оборони № 3/4 (Самбірський район)» та розпорядження начальника районної військової адміністрації від 10 червня 2022 року № 11дск «Про затвердження персонального складу штабу району територіальної оборони № 3/4 (Самбірський район)».
 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник   Іван ІЛЬЧИШИН

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника районної військової адміністрації
від «8» серпня 2022 року №14дск

 

ПОЛОЖЕННЯ
про штаб району територіальної оборони
№ 3/4 (Самбірський район)

Загальні питання

 1. Це Положення регламентує засади функціонування штабу району територіальної оборони в мирний час та особливий період, визначає його призначення, підпорядкованість, завдання, функції та його структуру.
 2. Штаб району територіальної оборони в мирний час та особливий період призначені для підготовки до територіальної оборони та її ведення, координації здійснення заходів територіальної оборони силами та засобами сил безпеки та оборони територіальної оборони та забезпечення реалізації головою районної державної адміністрації (керівником військово-цивільної або начальником військової адміністрації у разі їх утворення) (далі – керівник району територіальної оборони) повноважень щодо керівництва територіальною обороною у Самбірському районі.
 3. Організація підготовки та управління силами і засобами складових сил безпеки і оборони, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, здійснюється через постійно діючі оперативні групи, що входять до складу штабу району територіальної оборони.
 4. У своїй діяльності штаб району територіальної оборони керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Типовим положенням, Положенням про штаб району територіальної оборони, а також наказами та директивами Головнокомандувача Збройних Сил, командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил, Генерального штабу Збройних Сил та регіонального управління Сил територіальної оборони Збройних Сил, розпорядженнями керівника зони територіальної оборони, розпорядженнями керівника району територіальної оборони.

Положення про штаб району територіальної оборони розробляється на підставі Типового положення і затверджується керівником району територіальної оборони за погодженням з керівником зони.

 1. Штаб району територіальної оборони є постійно діючим органом управління, який підпорядкований керівнику району територіальної оборони.

Основні завдання штабу району територіальної оборони

 1. Основними завданнями штабу району територіальної оборони є:

1) в мирний час:

збір, обробка, узагальнення, аналіз інформації та оцінка обстановки, яка впливає на підготовку складових територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони у районі територіальної оборони;

підготовка необхідних розрахунків і пропозицій, аналітичних матеріалів для прийняття керівником району територіальної оборони рішень з питань територіальної оборони;

організація та здійснення планування територіальною обороною в межах району територіальної оборони;

участь в організації проведення обстеження важливих об’єктів і комунікацій, інших об’єктів критичної інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів України, та об’єктів підвищеної небезпеки, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення, участь в організації їх охорони та оборони;

забезпечення реалізації повноважень керівника району територіальної оборони щодо планування територіальної оборони в районі територіальної оборони;

участь у створенні системи управління територіальної оборони в межах району територіальної оборони;

відпрацювання на підставі рішень керівника району територіальної оборони порядку організації територіальною обороною, визначення форм і способів виконання завдань територіальної оборони та доведення до виконавців розпорядження керівника району територіальної оборони, організація здійснення контролю за їх виконанням;

організація та підтримка взаємодії між штабом району територіальної оборони, органами управління та силами цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Самбірського району Львівської області під час підготовки та виконання завдань територіальної оборони;

організація та здійснення контролю за підготовкою та готовністю сил і засобів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони;

організація підготовки та проведення навчань (тренувань) із силами та засобами сил безпеки та оборони територіальної оборони району та участь у навчаннях (тренуваннях) за планом підготовки Збройних Сил;

управління діями сил і засобів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони;

сприяння організації системи загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву;

керівництво батальйоном Сил територіальної оборони Збройних Сил та координація дій щодо створення системи добровольчих формувань територіальних громад в межах району територіальної оборони, визначення їх завдань в мирний час та особливий період;

організація та забезпечення здійснення заходів скритого управління підпорядкованими військами (силами);

участь у сприянні заходам з організації підготовки руху опору;

організація забезпечення охорони державної таємниці, криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, захисту іншої інформації з обмеженим доступом;

2) в особливий період додатково до завдань мирного часу (до введення правового режиму воєнного стану):

здійснення контролю за готовністю сил і засобів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони;

збір, обробка, узагальнення, аналіз та оцінка обстановки, яка впливає на виконання завдань територіальної оборони в районі територіальної оборони, та надання керівнику району територіальної оборони необхідної інформації;

уточнення (розроблення) плану територіальної оборони району територіальної оборони;

відпрацювання донесень і своєчасне подання до вищого штабу;

управління діями силами і засобами сил безпеки та оборони територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони, в умовах особливого періоду;

залучення сил і засобів сил безпеки та оборони (за узгодженням з керівниками органів управління сил безпеки та оборони) за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил до організації, підготовки, підтримання та виконання завдань руху опору;

участь в інформаційних заходах, які спрямовані на підвищення ефективності функціонування системи територіальної оборони держави та протидію інформаційним операціям агресора (противника);

забезпечення доведення до цивільного населення (в частині, що стосується) наказів та розпоряджень вищого військового керівництва України, військового командування, керівника зони територіальної оборони, керівника району територіальної оборони;

організація та забезпечення скритого управління військами (силами) в межах району територіальної оборони;

3) з моменту введення правового режиму воєнного стану додатково уточнення документів плану територіальної оборони району територіальної оборони, що стосується запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану (за необхідності розроблення нових документів).

Функції штабу району територіальної оборони

 1. Основною функцією штабу району територіальної оборони є створення та функціонування системи територіальної оборони в районі відповідальності.
 2. До інших функцій штабу району територіальної оборони належать:

здійснення збору, аналізу та оцінки обстановки, яка впливає на підготовку територіальної оборони в мирний час, на виконання завдань територіальної оборони в особливий період та в умовах правового режиму воєнного стану;

розроблення проєкту плану штабу району територіальної оборони та участь у розробленні проєкту плану штабу зони територіальної оборони;

узагальнення інформації про наявні мобілізаційні ресурси та вільні мобілізаційні ресурси, які можуть бути передані до складу добровольчих формувань;

участь у створенні та функціонуванні системи управління територіальної оборони;

уточнення важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих об’єктів інфраструктури районного, міського, селищного, сільського значення;

надання за підпорядкованістю пропозицій щодо створення запасів матеріально-технічних засобів і сировинних ресурсів, які необхідні для виконання завдань територіальної оборони, здійснення контролю за їх зберіганням, використанням та поповненням;

підтримання взаємодії під час підготовки територіальної оборони із силами та засобами сил безпеки та оборони територіальної оборони та суміжними штабами району територіальної оборони;

здійснення контролю за станом укомплектованості особовим складом, забезпеченістю озброєнням та військовою технікою, боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами та іншими матеріальними засобами сил та засобів сил безпеки та оборони територіальної оборони, які плануються залучити (або залучені) до виконання завдань територіальної оборони;

організація забезпечення охорони державної таємниці (скритого управління військами), криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, захисту іншої інформації з обмеженим доступом;

організація проведення навчань (тренувань) із силами та засобами сил безпеки та оборони територіальної оборони;

участь у підготовці громадян України до національного спротиву (в тому числі їх загальновійськової підготовки);

координація дій добровольчих формувань територіальних громад в межах відповідального району територіальної оборони в інтересах виконання завдань територіальної оборони.

Штаб району територіальної оборони

 1. Штаб району територіальної оборони складається з таких підрозділів:

керівництво (включаючи посадових осіб штабу батальйону Сил територіальної оборони);

юридична служба;

група персоналу;

інформаційно-телекомунікаційний вузол;

відділ планування та управління (у складі відділення планування загальних заходів територіальної оборони, відділення планування спеціальних (бойових дій) підрозділів Сил територіальної оборони, відділення розвідки (збору, узагальнення, аналізу даних розвідки та інформації), відділ управління виконанням завдань територіальної оборони із службою оперативних чергових, що розгортається в особливий період);

відділення організації бойової (спеціальної) підготовки та відновлення боєздатності;

служба охорони державної таємниці і захисту інформації;

група цивільно-військового співробітництва;

підрозділ охорони та забезпечення;

група сил підтримки;

медична служба;

група логістики (у складі групи тилового забезпечення та групи технічного забезпечення);

фінансово-економічна служба;

групи представників (оперативних груп) військової та цивільної складових територіальної оборони в штабі району територіальної оборони.

 1. Залежно від обстановки, обсягу покладених завдань, змін в організаційно-штатній структурі батальйону Сил територіальної оборони за рішенням Командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил структура штабу району територіальної оборони може мати певні відмінності від типових.
 2. Обов’язки посадових осіб штабу району територіальної оборони розробляються на підставі затвердженого у визначеному цим Положенням порядку положення про штаб району територіальної оборони з урахуванням організаційно-штатної структури штабу, обсягу покладених завдань особливостей району, наявних ресурсів тощо.

Зазначені обов’язки узгоджуються з керівником (командиром, начальником) сил безпеки та оборони територіальної оборони, від яких призначаються представники до штабу району територіальної оборони, та затверджуються головою районної державної адміністрації (керівником військово-цивільної або начальником військової адміністрації у разі її утворення).

 1. Робота штабу району територіальної оборони в мирний час та особливий період з введенням в дію планів територіальної оборони організовується відповідно до рішення голови районної державної адміністрації (керівника військово-цивільної або начальника військової адміністрації у разі її утворення).

Під час проведення тренувань та навчань з територіальної оборони, а також в особливий період з введенням в дію план територіальної оборони району територіальної оборони представники сил безпеки та оборони територіальної оборони займають визначені робочі місця в штабі району територіальної оборони.

В особливий період у разі зміни пункту управління, переміщення штабу району територіальної оборони на запасні пункти управління здійснюється за рішенням керівника району територіальної оборони або за розпорядженнями (наказами) вищих штабів.

 1. Районна державна адміністрація (військово-цивільна адміністрація або військова адміністрація у разі їх утворення) бере участь у створенні штабу району територіальної оборони, спрямуванні його діяльності та забезпеченні його функціонування.

________________________________

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 207 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua