Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
САМБІРСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Н А К А З

«4» березня 2022 року Самбір № 2

Про затвердження Порядку

виготовлення, видачі, заміни,

зберігання та повернення перепусток на

території Самбірського району під час

дії комендантської години у новій

редакції

На виконання Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», керуючись Порядком здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 року № 573, наказом Львівської обласної військової адміністрації від 3 березня 2022 року № 4/22 «Про утворення комендатур районних військових адміністрацій Львівської області»

Н А К А З У Ю:

 1. Затвердити Порядок виготовлення, видачі, заміни, зберігання та повернення перепусток на території Самбірського району Львівської області під час дії комендантської години у новій редакції, що додається.
 2. Затвердити зразок та опис бланка перепустки, що додається.
 3. Перепустки, видані Самбірською районною військовою адміністрацією Львівської області, до видання цього наказу, є чинними до їх скасування та діють одночасно із перепустками, визначеними в п. 3 цього наказу.
 4. Повноваження із забезпечення єдиного управління складом комендатури, його координацією, виділеними силами і засобами для його діяльності покласти на коменданта Самбірського району Оксану Галюлько.
 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник   Іван ІЛЬЧИШИН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника районної військової адміністрації
від 4» березня 2022 року № 2

 

ПОРЯДОК
виготовлення, видачі, заміни, зберігання та повернення перепусток на території Самбірського району під час дії комендантської години

 1. Цей Порядок визначає підстави виготовлення, механізм видачі, заміни перепусток на території Самбірського району Львівської області під час дії комендантської години, умови зберігання та повернення перепусток (далі – Порядок).
 2. Перепустка на території Самбірського району Львівської області під час дії комендантської години (далі – перепустка) є офіційним документом, який видається комендатурою Самбірського району Львівської області відповідно до встановленого зразка, містить інформацію стосовно особи, якій видано перепустку та строк її дії. Перепустка – виданий комендатурою документ, що надає особам, зокрема тим, які керують транспортними засобами, дозвіл на перебування в певний період доби на території, де запроваджено комендантську годину.
 3. Комендант – уповноважена особа органу військового управління, яка призначається наказом військового командування або військової адміністрації (у разі її утворення) та якій надано повноваження щодо організації та забезпечення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування на території, де запроваджено комендантську годину та/або встановлено спеціальний режим світломаскування, координації дій сил і засобів підрозділів та органів військового управління Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів (підрозділів), органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій (у разі їх утворення) на такій території.
 4. Перепустки дійсні тільки в межах Самбірського району Львівської області на період дії комендантської години та виготовляються за встановленим зразком.
 5. Порядок виготовлення, видачі та заміни перепустки.

5.1. Виготовлення, видачу та заміну перепустки здійснює комендатура Самбірського району Львівської області.

5.2. Перепустки видаються громадянам України, іноземцям або особами без громадянства за рішенням коменданта.

5.3 Дозволяється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях, де запроваджено комендантську годину, без виданих перепусток особам та рух транспортних засобів Збройних Сил, Держспецтрансслужби, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції, СБУ, ДФС, ДМС, ДСНС, які залучаються до здійснення заходів під час запровадження комендантської години, транспортним засобам спеціалізованого призначення, які виконують невідкладне службове завдання, за умови ввімкнення спеціальних світлових сигнальних пристроїв.

5.4. Перепустки видаються за поданням керівника підприємства, установи, організації з переліком осіб зазначених у пункті 5.2. Порядку, до комендатури Самбірського району Львівської області із обґрунтуванням необхідності перебування зазначених осіб на території Самбірського району Львівської області під час комендантської години. За необхідністю до подання додаються підтверджуючі документи.

 1. Порядок заміни та зберігання перепусток.

6.1. Власник перепустки зобов’язаний забезпечити зберігання та  використання перепустки таким чином, щоб унеможливити її втрату, псування або доступ до неї сторонніх осіб. Передавати перепустку іншим особам та використовувати не за призначенням забороняється.

6.2. Перепустка пред’являється:

- громадянином України разом із документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або її спеціальний статус;

- військовослужбовцям Збройних Сил, Держспецтрансслужби, Національної гвардії, Держприкордонслужби, поліцейським Національної поліції, військовослужбовцем та працівником СБУ, працівником ДФС, ДМС, ДСНС разом із службовим посвідченням;

- іноземцем або особам без громадянства разом із паспортним документом іноземця та документом, що підтверджує законність перебування на території України.

6.3. У разі втрати перепустки її власник зобов’язаний негайно повідомити органи національної поліції за місцем втрати, письмово повідомити керівника підприємства, установи, організації, за поданням якого видавалась перепустка, відповідно керівник – повідомляє комендатуру Самбірського району Львівської області.

6.4. Втрачена перепустка вважається недійсною, про що повідомляється органи, які залучені для виконання заходів під час комендантської години.

6.5. Перепустка обмінюється за поданням керівника підприємства, установи, організації, якого видавалася перепустка, на ім’я коменданта Самбірського району Львівської області, у разі зміни прізвища (імені чи по батькові) власника перепустки, у разі пошкодження перепустки, що унеможливлює її використання (пред’явлення) та втрати.

 1. У випадку скасування комендантської години на території Самбірського району Львівської області або зміни обставин, які були підставами отримання перепустки, власники такої перепустки зобов’язані її повернути в термін до 3 календарних днів в комендатуру Самбірського району Львівської області.
 2. Видача, обмін та повернення перепусток фіксується у Журналі обліку перепусток на території Самбірського району Львівської області під час дії комендантської години (додаток 2) (далі – Журнал), який ведеться у комендатурі Самбірського району Львівської області для перепусток, визначених пунктом 4 цього Порядку. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений підписом коменданта.
 3. Видача, обмін та повернення перепусток фіксується у Журналі, який ведеться відповідальною особою комендатури Самбірського району Львівської області, на зазначену особу також покладається обов’язок зберігання бланків перепусток.
 4. Керівники підприємств, установ, організацій отримують перепустки під особистий підпис у Журналі.
 5. Особи, які не залучені до здійснення заходів із забезпечення дотримання комендантської години та пред’явили видані комендатурою перепустки, не допускаються на територію, де запроваджено комендантську годину, в разі:

- наявності інформації, що свідчить про причетність особи до вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення;

- непред’явлення громадянином України документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи її спеціальний статус;

- непред’явлення іноземцем або особою без громадянства паспортного документа іноземця або документа, що підтверджує законність перебування на території України;

- пред’явлення перепустки, строк дії якої закінчився, або перепустки, яка не відповідає встановленому зразку.

____________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника районної військової адміністрації
від «4» березня 2022 року №2

 

Титульна сторона перепустки

 

ПЕРЕПУСТКА серія __ №__

Видана___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

про те, що зазначена особа працює у__________________________________________

_________________________________________________________________________

Паспорт серія __________ № __________________________

Дозвіл на зброю _____________________________________

Для виконання службових (посадових) обов’язків може переміщатися в умовах комендантської години, у тому числі службовими та власними транспортними засобами.

Перепустка видана для пред’явлення на вимогу.

Дата видачі ______________ Термін дії до _______________

 

Комендант району                                                                                 Оксана ГАЛЮЛЬКО

М.П.

 

Зворотній бік перепустки

 

САМБІРСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІ

вул. Мазепи, 8, м. Самбір

 

Продовжено до _________________________________________

М.П.

Продовжено до _________________________________________

М.П.

______________________________________________

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 59 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua