Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

«1» травня 2024 року Самбір № 19

Про затвердження Положення про

місцеву автоматизовану систему

централізованого оповіщення

Самбірського району Львівської

області

На виконання статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 19 та частини п’ятої статті 30 Кодексу цивільного захисту України, відповідно до пункту 10 Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 733, враховуючи розпорядження начальника Самбірської районної військової адміністрації від 4 серпня 2023 року № 37-ВА «Про затвердження Положення про Самбірську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області», з метою забезпечення своєчасного оповіщення керівного складу органів управління та сил цивільного захисту і населення Самбірського району про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період

З О Б О В ’ Я З У Ю:

 1. Затвердити Положення про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення Самбірського району Львівської області, що додається.
 2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 січня 2020 року № 7 «Про затвердження Положення про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення Самбірського району».
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Павла Грабського.

 

 

Голова

 

Іван ІЛЬЧИШИН

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
від «1» травня 2024 року №19

 

ПОЛОЖЕННЯ
про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення Самбірського району Львівської області

 

Загальна частина

 1. Це Положення визначає порядок організації оповіщення керівного складу та структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, органів управління і сил цивільного захисту Самбірської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області та населення Самбірського району Львівської області про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, подальшого інформування з метою вжиття заходів безпеки, а також забезпечення функціонування апаратури і технічних засобів оповіщення.
 2. Дія цього Положення поширюється на структурні підрозділи районної державної адміністрації, операторів телекомунікацій, а також підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та господарювання які розташовані на території району (за погодженням).
 3. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України, Законі України «Про електронні комунікації», Положенні про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 733, та в інших нормативно-правових актах.
 4. Районна місцева автоматизована система централізованого оповіщення (далі — районна МАСЦО) є комплексом організаційно-технічних заходів, програмно-апаратного комплексу (далі — ПАК) і технічних засобів оповіщення, засобів та каналів зв’язку, мереж телерадіомовлення, інформаційних систем підприємств, установ та організацій, кінцевих сигнально-гучномовних пристроїв, призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації до органів управління та сил цивільного захисту Самбірської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області (далі — Самбірська ланка) та населення Самбірського району (далі — населення).
 5. Створення районної МАСЦО організовується відділом з питань оборонної роботи та цивільного захисту районної державної адміністрації (далі — відділ). Відділ використовує районну МАСЦО при виконанні завдань відповідно до цього Положення, організовує утримання, забезпечення постійної готовності до дій за призначенням та реконструкцію районної МАСЦО на підставі рішень керівника Самбірської ланки.
 6. Основними завданнями районної МАСЦО є:

- прийом сигналів, команд, розпоряджень та повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій від територіальної системи централізованого оповіщення (далі — ТАСЦО), та доведення їх до керівного складу органів управління та сил цивільного захисту Самбірської ланки;

- оповіщення членів районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, районної комісії з питань евакуації, керівників спеціалізованих служб цивільного захисту району та їх чергових служб (відповідальних чергових), голів місцевих рад;

- оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та про ліквідацію їх наслідків через кінцеві сигнально-гучномовні пристрої, мережі телерадіомовлення, трансляція яких охоплює відповідну територію району, електронні засоби масової інформації та Інтернет-ресурси (сайти, соціальні мережі, месенджери, мобільні додатки тощо), які є найбільш поширеними на території району;

- інформування населення з питань цивільного захисту.

 1. Районна МАСЦО передбачає взаємодію із ТАСЦО, а також МАСЦО органів місцевого самоврядування, локальними, спеціальними та об’єктовими системами оповіщення. Проєктування та реконструкція районної МАСЦО здійснюється згідно з законодавством на підставі рішень керівника Самбірської ланки та за погодженням із департаментом з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації та Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (далі — ГУ ДСНС).
 2. До складу районної МАСЦО входять:
 • апаратура прийому сигналів та інформації від ТАСЦО;
 • ПАК автоматизованого виклику;
 • ПАК передачі сигналів управління, оповіщення та інформації до МАСЦО органів місцевого самоврядування, локальних та об’єктових систем оповіщення;
 • лінії (мережі) зв’язку та управління апаратурою та технічними засобами оповіщення і кінцевими сигнально-гучномовними пристроями;
 • мобільне (рухоме) обладнання гучномовного зв’язку;
 • спеціальні технічні засоби для переривання трансляції програм телерадіомовлення, електронні інформаційні табло тощо).
 1. ПАК автоматизованого виклику забезпечує оповіщення (інформування) осіб керівного складу органів управління та сил цивільного захисту, членів районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, районної комісії з питань евакуації, керівників спеціалізованих служб цивільного захисту району та їх чергових служб, голів місцевих рад.

ПАК автоматизованого виклику забезпечує передачу необхідної інформації у вигляді мовних повідомлень.

ПАК передачі сигналів управління, оповіщення та інформації до МАСЦО органів місцевого самоврядування забезпечує:

автоматизований запуск МАСЦО органів місцевого самоврядування, локальних та об’єктових систем оповіщення;

автоматизоване включення кінцевих сигнально-гучномовних пристроїв;

автоматизоване переривання трансляції програм мовлення державних і публічних телерадіокомпаній, комунальних, громадських та інших телерадіоорганізацій незалежно від форм власності, які охоплюють відповідну територію району для оповіщення населення.

Організація та забезпечення оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуації

 1. Доведення сигналів, повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій до населення, а також інформування населення здійснюється:
 • через телерадіомовлення з використанням мереж ефірного (проводового, кабельного) мовлення із супроводженням субтитруванням, якщо інформація є голосовою та аудіо коментуванням, якщо вона є візуальною;
 • через Інтернет-ресурси (сайти, соціальні мережі, месенджери, мобільні додатки тощо).
 1. Повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій готуються державною мовою Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (далі — ГУ ДСНС України у Львівській області), департаментом з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації, відділом, відповідними структурними підрозділами (відповідальними особами) органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, де створено систему оповіщення.

Зазначені повідомлення повинні містити інформацію про характер та місце загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, можливу зону поширення надзвичайної ситуації, заходи безпеки.

Тексти повідомлень записуються на окремих електронних або оптичних носіях інформації та дублюються в паперовому вигляді, які зберігаються на радіотрансляційних вузлах і в апаратних телерадіоорганізацій незалежно від форми власності, інших чергових (диспетчерських) службах, об’єктів підвищеної небезпеки, підприємств, установ, організацій, закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, торговельно-розважальних комплексів тощо, залучених до оповіщення.

Тривалість звучання повідомлень, що передаються технічними засобами мовлення, повинна становити не менше ніж п'ять хвилин, у разі потреби вони повторюються через кожні 10-15 хвилин.

Для проведення оповіщення та інформування населення через телевізійні та радіомережі відділом створюється система паролів та відгуків.

Телерадіоорганізації незалежно від форми власності та радіотрансляційні вузли операторів телекомунікацій оприлюднюють повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, а також іншу інформацію з питань цивільного захисту (відомості про надзвичайні ситуації, що прогнозуються або виникли, межі їх поширення і наслідки, а також способи та методи захисту від них) на безоплатній основі.

 1. Переривання трансляції програм мовлення для оповіщення населення здійснюється в автоматичному режимі за допомогою спеціальних технічних засобів, встановлених в апаратних телерадіоорганізацій.

У разі неможливості переривання трансляції програм мовлення, оповіщення населення здійснюється безпосередньо з радіотрансляційних вузлів, апаратних телерадіоорганізацій відповідно до спільних інструкцій, які розробляються відділом за участю телерадіоорганізацій.

 1. Готовність районної МАСЦО до використання за призначенням забезпечується шляхом:
 • організації взаємодії відділу з черговими (диспетчерськими) службами, що забезпечують оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації;
 • організації та забезпечення підготовки відділу до дій у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації;
 • організаційно-технічної взаємодії районної МАСЦО із ТАСЦО, МАСЦО органів місцевого самоврядування, локальними, спеціальними та об’єктовими системами оповіщення;
 • розроблення разом з операторами телекомунікацій та радіокомпаніями, які залучаються до оповіщення та перевірок районної МАСЦО, порядку взаємодії під час передачі сигналів оповіщення та інформації з питань цивільного захисту;
 • забезпечення встановлення на об’єктах операторів телекомунікацій та телерадіокомпаній, які залучаються до оповіщення, спеціальних технічних засобів для передачі сигналів та інформації через програми телерадіомовлення;
 • здійснення своєчасної модернізації та реконструкції районної МАСЦО з урахуванням змін у структурі управління та розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій;
 • планування і проведення разом з операторами телекомунікацій та телерадіокомпаніями, які залучаються до оповіщення, перевірок автоматизованих систем централізованого оповіщення, тренувань з передачею сигналів та інформації з питань цивільного захисту;
 • проведення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій, а також технічних перевірок їх працездатності;
 • проведення заходів із забезпечення резервного електроживлення апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій, дистанційного діагностування їх стану;
 • опечатування блоків, панелей та органів управління апаратури і технічних засобів оповіщення для запобігання доступу до них з метою несанкціонованого запуску або відключення систем оповіщення.

Порядок застосування районної МАСЦО у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації

 1. Рішення про оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації на місцевому рівні приймає голова районної державної адміністрації. За вказівкою голови районної державної адміністрації – заступник голови районної державної адміністрації, начальник відділу, начальник Самбірського районного управління ГУ ДСНС України у Львівський області (як заступники голови районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій).
 2. Рішення про оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації приймається на підставі:
 • повідомлення про фактичну обстановку, що склалася у зоні можливого виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;
 • результатів аналізу прогнозованих даних, стану небезпеки природно-техногенного характеру в регіоні, що вимагають негайного проведення заходів для захисту населення і територій;
 • пропозицій районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та керівників об’єктів, на території яких існує загроза виникнення або виникла надзвичайна ситуація.
 1. Оповіщення проводиться відділом.

Оповіщення може проводитись оперативно-черговою службою пункту управління Львівської обласної державної адміністрації відповідно до порядку взаємодії.

 1. Відділ, що здійснює оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації на місцевому рівні, після отримання інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації інформує про це голову районної державної адміністрації.
 2. Голова районної державної адміністрації дає завдання відділу щодо запуску районної МАСЦО.
 3. Відділ проводить оповіщення (інформування) відповідно до Схеми оповіщення, передбаченої додатком до цього Положення та доповідають голові районної державної адміністрації про результати оповіщення.
 4. Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури районної МАСЦО і технічних засобів оповіщення здійснюється операторами телекомунікацій або іншими підприємствами та організаціями, що надають послуги в галузі телекомунікацій, незалежно від форми власності відповідно до вимог експлуатаційно-технічної документації підприємства-виробника на апаратуру оповіщення, засоби телекомунікацій та інші технічні засоби оповіщення і зв’язку.
 5. Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій, а також проведення організаційно-технічних заходів щодо запобігання несанкціонованому запуску районної МАСЦО організовується підприємством (оператором телекомунікацій), що на підставі укладених договорів прийняло апаратуру і технічні засоби оповіщення та технічні засоби телекомунікацій на експлуатаційно-технічне обслуговування та відділ.
 6. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, де встановлено апаратуру і технічні засоби районної МАСЦО, забезпечують їх збереження, а також виконання відповідними оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами інструкцій із застосування зазначеної апаратури і технічних засобів.
 7. Ремонт та експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури районної МАСЦО, технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій проводиться операторами телекомунікацій або іншими підприємствами та організаціями, що надають послуги в галузі телекомунікацій, за рахунок коштів балансоутримувача.
 8. Контроль за станом готовності районної МАСЦО здійснює відділ.

Технічні перевірки районної МАСЦО проводяться за розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації. Перед проведенням технічної перевірки системи оповіщення упродовж 3-ох днів населення попереджається про це через засоби масової інформації.

 1. У разі виявлення несправностей апаратури районної МАСЦО, технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій, відділом та підприємством (оператором телекомунікацій), що здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування зазначеної апаратури і технічних засобів, негайно вживаються заходи для усунення несправностей.

Самбірською районною державною адміністрацією та підприємством (оператором телекомунікацій), що здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури районної МАСЦО, технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій, у разі несанкціонованого запуску системи проводиться розслідування, за результатами якого складається відповідний акт.

_______________________________________________

 

 

Додаток
до Положення про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення Самбірського району Львівської області

СХЕМА

організації оповіщення (інформування) Самбірської ланки ТП ЄДС ЦЗ

Львівської області про загрозу виникнення або виникнення НС

 

           
   

Оперативно-чергова служба Самбірського РУ ГУ ДСНС України у Львівській області

 
     

Оперативно-чергова служба ПУ Львівської облдержадміністрації

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 279 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua