Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
САМБІРСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

«25» травня 2023 року Самбір № 26-ВА

Про затвердження плану основних

заходів цивільного захисту

Самбірського району Львівської

області на 2023 рік

На виконання законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про місцеві державні адміністрації», Кодексу цивільного захисту України, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 року № 370-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту України на 2023 рік», розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 9 травня 2023 року № 308/0/5-23ВА «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Львівської області на 2023 рік» та з метою забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та організації виконання заходів цивільного захисту району в 2023 році

З О Б О В ’ Я З У Ю:

  1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Самбірського району Львівської області на 2023 рік (далі – План заходів), що додається.
  2. Міських, селищного та сільських голів:

2.1. Розробити на основі зазначеного Плану заходів плани основних заходів цивільного захисту відповідного виконавчого органу міської, селищної, сільської ради на 2023 рік згідно зі своїми повноваженнями.

2.2. Забезпечити подання до відділу з питань оборонної роботи та цивільного захисту районної військової адміністрації (А. Кузьо):

2.2.1. Інформації про стан виконання плану заходів у першому півріччі – до 2 липня 2023 року, за рік – до 10 січня 2024 року.

2.2.2. Пропозицій до проєкту плану основних заходів цивільного захисту на 2024 рік – до 2 липня 2023 року.

  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Павла Грабського.

 

 

Начальник   Іван ІЛЬЧИШИН

 

 

Завізували:

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

Павло Грабський

Керівник апарату районної державної адміністрації

 

Оксана Галюлько

Провідний спеціаліст – юрисконсульт юридичного відділу районної державної адміністрації

 

Олеся Мошуманська

Начальник відділу документообігу, контролю та розгляду звернень громадян районної державної адміністрації

 

Марія Руда

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції районної державної адміністрації

 

Анна Німеровська

Начальник відділу з питань оборонної роботи та цивільного захисту районної державної адміністрації   Андрій Кузьо
       

 

 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження начальника
районної військової адміністрації
від «25» травня 2023 року № 26-ВА

 

План
основних заходів цивільного захисту Самбірського району Львівської області на 2023 рік


з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання
(у межах повноважень)

Термін виконання

Показники (індикатори) виконання заходу

1. Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту

1.1.

Забезпечення утримання в постійній готовності до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту, призначених для укриття персоналу суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоров’я

Відділ з питань оборонної роботи та цивільного захисту (далі – відділ з питань ОР та ЦЗ), міські, селищна, сільські ради (далі – ОМС), суб’єкти господарювання, Самбірське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (далі – РУ ГУ ДСНС України у Львівській області)

Постійно

Забезпечено постійну готовність до використання за призначенням захисних споруд вищезазначених суб’єктів господарювання

1.2.

Вжиття заходів з нарощування та задоволення потреб фонду захисних споруд цивільного захисту шляхом створення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, у тому числі швидкоспоруджуваних, та споруд подвійного призначення під час будівництва, огляду (обстеження) та постановки на облік як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів об’єктів різного призначення, що експлуатуються, облаштування фортифікаційних споруд як найпростіших укриттів

ОМС, відділ з питань ОР та ЦЗ, РУ ГУ ДСНС України у Львівській області

До 24 грудня

Забезпечено створення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, необхідних для укриття 100 відсотків населення

1.3.

Інформування населення про місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них з урахуванням доступності таких споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також стан їх готовності до використання за призначенням. Створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із зазначеного питання

РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, ОМС, відділ з питань ОР та ЦЗ

До 24 грудня

Поінформовано населення; розміщено інформацію про фонд захисних споруд цивільного захисту на офіційних вебресурсах усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

1.4.

Створення при органах місцевого самоврядування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту та призначення осіб, відповідальних за організацію їх роботи

ОМС, відділ з питань ОР та ЦЗ

Протягом року

Створено консультаційні пункти при кожній сільській, селищній, міській раді, призначено відповідальних працівників;
забезпечено діяльність консультаційних пунктів з інформування населення про надзвичайні ситуації та методи реагування в разі їх виникнення

1.5.

Забезпечення придбання засобів хімічного захисту для:

 

 

Накопичено засоби  хімічного захисту в розмірі:

1.5.1.

Персоналу хімічно небезпечних об’єктів

Приватна фірма «Білаки»

До 25 грудня

100 відсотків потреби

1.5.2.

Працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення

Керівники підприємств, установ та організацій

До 25 грудня

Не менше 85 відсотків потреби

1.5.3.

Непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення

ОМС

До 25 грудня

Не менше 55 відсотків потреби

1.6.

Завершення створення:

 

 

 

1.6.1.

ланки територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та її субланок

Відділ з питань ОР та ЦЗ, ОМС

До 15 червня

Створено 100 відсотків ланок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх субланок; затверджено положення про них

1.6.2.

спеціалізованих служб цивільного захисту, відпрацювання (уточнення) положень місцевого рівня

Відділ з питань ОР та ЦЗ, керівники спеціалізованих служб місцевого рівня

До 30 червня

Створено спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівня, затверджено відповідні положення

1.6.3.

Територіальних формувань цивільного захисту місцевого  рівня

Відділ з питань ОР та ЦЗ, спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівня, ОМС

До 25 грудня

Створено відповідні формування цивільного захисту всіх рівнів та затверджено положення про них

1.7.

Поновлення (уточнення, розроблення):

 

 

 

1.7.1

Планів проведення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій

Відділ з питань ОР та ЦЗ, районна комісія з питань евакуації, ОМС, комісії з питань евакуації сільських, селищної та міських рад, суб’єкти господарювання

III квартал

Поновлено (уточнено, розроблено та затверджено) плани проведення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій

1.7.2

Планів цивільного захисту на особливий період

Відділ з питань ОР та ЦЗ, ОМС

До 30 липня

Поновлено (уточнено, розроблено) та затверджено плани цивільного захисту на особливий період

1.7.3.

Планів реагування на надзвичайні ситуації:

 

 

 

 

У міських, селищній, сільських радах

ОМС

До 1 серпня

Поновлено (уточнено, розроблено) та затверджено плани

 

У районі

Відділ з питань ОР та ЦЗ, керівники спеціалізованих служб місцевого рівня

До 31 серпня

Поновлено (уточнено, розроблено) та затверджено плани

1.8.

Уточнення відомостей щодо:

 

 

 

1.8.1.

Переліку суб’єктів господарювання, що продовжують провадити свою діяльність в особливий період

Сектор мобілізаційної роботи, управління соціально-економічного розвитку, відділ з питань ОР та ЦЗ, ОМС

До 25 грудня

Уточнено перелік суб’єктів господарювання, що продовжують провадити діяльність в особливий період

1.8.2.

Зон прогнозованого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива Збройних Сил

Військова частина А3913, РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ з питань ОР та ЦЗ, ОМС

Протягом року

Проведено розрахунки та уточнено прогнозовані зони можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів;
доведено уточнені дані до відома заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади

2. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту

2.1.

Організація та проведення:

 

 

 

2.1.1.

Штабних тренувань з органами управління цивільного захисту субланок ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Самбірського району Львівської області (в терміни визначені планом основних заходів цивільного захисту громади)

Керівник субланки, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відповідні структурні підрозділи органу управління субланки та органи управління сил цивільного захисту субланки, підприємства, установи, організації

До 15 грудня

Проведено штабні тренування, відпрацьовано злагодженість і взаємодію між органами управління

2.1.2.

Спеціальних навчань обласних спеціалізованих служб цивільного захисту:

Відділ з питань ОР та ЦЗ

До 15 грудня

Проведено спеціальні навчання; проведено підведення підсумків

2.1.2.1.

Спеціалізована служба інженерного забезпечення

Органи управління та формування територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня відповідної функціональної спрямованості

ІV квартал

 

2.1.2.2.

Спеціалізована служба охорони публічного (громадського) порядку

Самбірський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (далі – РВП ГУ НП у Львівській області),

ІV квартал

 

2.1.2.3.

Пожежно-рятувальна спеціалізована служба

РУ ГУ ДСНС України у Львівській області

ІV квартал

 

2.1.2.4.

Спеціальна підготовка працівників, які входять до складу територіальних спеціалізованих служб місцевого рівня

Керівники спеціалізованих служб місцевого рівня

За окремим планом

 

2.1.3.

Об’єктових тренувань із питань цивільного захисту в закладах вищої освіти

Заклади вищої освіти, ОМС, РУ ГУ ДСНС України у Львівській області

За окремим планом

Проведено об’єктові тренування, відпрацьовано практичні навички, здобуто знання та вміння з питань особистої безпеки в умовах загрози виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, користування засобами захисту, вивчення правил пожежної безпеки та основ цивільного захисту; сформовано достатній (необхідний) рівень знань і вмінь для безпечного перебування в навколишньому природному середовищі, про норми поведінки в надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам; подано звіти про здійснення заходів до територіальних органів ДСНС

2.1.4.

Навчально-методичних зборів (організаційно-методичних нарад) з керівниками структурних підрозділів з питань цивільного захисту (посадовими особами) місцевих органів виконавчої влади**

Відділ з питань ОР та ЦЗ, ОМС

Липень, жовтень

Проведено навчально-методичні збори

2.2.

Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню:

 

 

 

2.2.1.

Пожеж у природних екосистемах, на торфовищах, у сільськогосподарських угіддях, лісових масивах, на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду

Філія ДП «Самбірське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Галсільліс» (далі – ОКС ЛГП «Галсільліс»), відділ з питань ОР та ЦЗ, РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВП ГУ НП у Львівській області, управління соціально-економічного розвитку, відділ з питань ОР та ЦЗ, ОМС

До 30 червня

Затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практичних заходів;
здійснено профілактичні заходи із забезпечення пожежної безпеки

2.2.2.

Нещасних випадків з людьми на водних об’єктах

Відділ з питань ОР та ЦЗ, РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВП ГУ НП у Львівській області, ОМС

ІІ квартал

Визначено місця масового відпочинку людей на водних об’єктах;
розглянуто питання готовності місць масового відпочинку людей на водних об’єктах на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;
обстежено 100 відсотків дна акваторії пляжів; створено рятувальні пости на визначених водних об’єктах, які мають пляжі

2.2.3.

Надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах:

 

 

 

2.2.3.1.

Паливно-енергетичного комплексу

Управління соціально-економічного розвитку, ОМС

Жовтень-грудень

Здійснено профілактичні заходи із забезпечення безаварійної роботи паливно-енергетичного комплексу під час проходження осінньо-зимового періоду

2.2.3.2.

Житлово-комунального господарства, об’єктах соціальної сфери та інфраструктури

Управління соціально-економічного розвитку, ОМС

Жовтень-грудень

Затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практичних заходів;
здійснено профілактичні заходи із сталого функціонування підприємств житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери та інфраструктури в умовах осінньо-зимового періоду

3. Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру

3.1.

Підготовка органів управління та сил цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту району до комплексної перевірки щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб

РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, структурні підрозділи районної державної адміністрації, ОМС, спеціалізовані служби цивільного захисту, суб’єкти господарювання

травень-серпень

Проведена підготовка органів управління та сил цивільного захисту ЛТП ЄДС ЦЗ району до комплексної перевірки

3.2.

Організація та здійснення:

 

 

 

3.2.1.

Перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо стану готовності:

РВ ГУ ДСНС України у Львівській області

 

 

3.2.1.1.

До пропуску льодоходу, повені та паводків

-//-

Протягом року

Здійснено цільові перевірки стану готовності до пропуску льодоходу, повені та паводків місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; підготовлено акти за результатами перевірок та надіслано їх до відповідних держадміністрацій

3.2.1.2.

Місць масового відпочинку та оздоровлення населення

-//-

Травень-серпень

Організовано та проведено перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку та оздоровлення населення;
підготовлено відповідні акти за результатами перевірок

3.2.1.3.

Місць масового відпочинку населення на водних об’єктах

-//-

Травень-червень

Організовано та проведено перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах; підготовлено відповідні акти за результатами перевірок

3.2.1.4.

Закладів освіти до 2023-2024 навчального року

РВ ГУ ДСНС України у Львівській області

Липень

Оцінено стан готовності до 2023-2024 навчального року; надіслано акти перевірок до закладів освіти

3.3.

Визначення стану готовності підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств, установ та організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період

РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, філія ДП «Самбірське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», ОКС ЛГП «Галсільліс», управління соціально-економічного розвитку, відділ з питань ОР та ЦЗ, ОМС

Травень-червень

Проведено спільні рейди щодо виявлення порушників правил пожежної безпеки; складено за результатами перевірки відповідні акти, які в установленому порядку надіслано керівникам суб’єктів господарювання для усунення порушень

3.4.

Організація та здійснення перевірки:

 

 

 

3.4.1.

Стану готовності систем централізованого оповіщення (загальнодержавної, локальних та об’єктових автоматизованих систем централізованого оповіщення) з доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації

РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ з питань ОР та ЦЗ, станційно-лінійна дільниці № 4 м. Самбір Львівської філії публічного акціонерного товариства «Укртелеком», ОМС, приватна фірма «Білаки»

Листопад (за окремим планом)

Проведено перевірки, районною державною адміністрацією за результатами перевірок подано відповідні звіти щодо стану готовності систем оповіщення

3.4.2.

Стану готовності територіальних, місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення із включенням електросирен та доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації

Відділ з питань ОР та ЦЗ, станційно-лінійна дільниці № 4 м. Самбір Львівської філії публічного акціонерного товариства «Укртелеком», ОМС

За окремим планом

Проведено перевірки районною державною адміністрацією. За результатами перевірок подано відповідні звіти щодо стану готовності систем оповіщення

3.5.

Забезпечення та здійснення контролю за техногенною та пожежною безпекою складів озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об’єктів військових частин Збройних Сил України, які дислоковані на території області

Органи військового управління, ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ з питань ОР та ЦЗ

До 15 грудня

Здійснено контроль за техногенною та пожежною безпекою. Складено відповідний акт за результатами перевірки

4. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

4.1.

Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (згідно з Планом комплектування)

Відділ з питань ОР та ЦЗ, районна державна адміністрація, ОМС, підприємства, установи та організації,

До 25 грудня

Забезпечено виконання плану комплектування слухачами НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області

4.2.

Організація та проведення:

 

 

 

4.2.1.

Навчальних зборів з керівниками підрозділів (фахівцями) з питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування щодо реалізації заходів із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період

Відділ з питань ОР та ЦЗ, ГУ ДСНС України у Львівській області, районна державна адміністрація, ОМС

До 15 грудня (за окремим планом)

Проведено збори, підвищено рівень знань і вдосконалено навички керівників підрозділів (фахівців) з питань цивільного захисту щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період

4.2.2.

Дня цивільного захисту в закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти, Тижня безпеки дитини в закладах дошкільної освіти

РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ з питань ОР та ЦЗ, ОМС

До 15 грудня

Проведено заходи у закладах загальної середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти

4.3.3.

У проведенні серед населення просвітницької роботи:

 

 

 

4.3.3.1.

Із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями)

НКП СМР «Самбірська центральна лікарня», Самбірське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, відділ гуманітарної політики, РУ ГУ ДСНС України у Львівській області

До 15 грудня

Розроблено плани просвітницької роботи серед населення щодо запобігання поширенню небезпечних інфекційних захворювань та забезпечено їх реалізацію

4.3.3.2.

З питань цивільного захисту в умовах воєнного стану

Відділ з питань ОР та ЦЗ, РУ ГУ ДСНС України у Львівській області

До 15 грудня

Розроблено плани просвітницької роботи серед населення з питань цивільного захисту та забезпечено їх реалізацію

4.3.4.

У заходах щодо популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді

Відділ гуманітарної політики, РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, ОМС

До 15 грудня

Проведено заходи з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді

4.3.5.

У Всеукраїнській акції «Герой – рятувальник року» та у громадській акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти»

РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ гуманітарної політики, ОМС

До 15 грудня

Взято участь у Всеукраїнській акції «Герой – рятувальник року» та громадській акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти»

5. Заходи у відбудовний період після закінчення воєнних дій

5.1.

Здійснення відновлювальних робіт*:

 

 

 

5.1.1.

проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій (за потреби)

РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, сектор мобілізаційної роботи, відділ з питань ОР та ЦЗ, ОМС

Протягом року

Проведено цільову мобілізацію для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій (за необхідності)

5.1.2.

Ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження

РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ з питань ОР та ЦЗ, ОМС

Протягом року

Протягом року ліквідовано наслідки воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження (врятовано осіб, деблоковано загиблих, ліквідовано пожеж тощо)

5.1.3.

Відновлення об’єктів інфраструктури сфери життєзабезпечення

Структурні підрозділи районної державної адміністрації (у межах компетенції), ОМС

Протягом року

Протягом року відновлено об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення

Примітки:

* проведення заходів після закінчення воєнного стану, розмінування територій, поновлення інфраструктури;

** проведення заходів можливе в онлайн-форматі;

*** після проведення очищення території зони відчуження від вибухонебезпечних предметів та відновлення інфраструктури суб’єктів господарювання сфери підпорядкування ДАЗВ, що відповідають за проведення роботи в лісогосподарських підприємствах зони відчуження.

____________________________________________________________

 


 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 112 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua