Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

«9» червня 2023 року Самбір № 27

Про внесення змін до розпорядження

голови районної державної

адміністрації від 23 грудня 2022 року

№ 80

На виконання законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», «Про державну службу», враховуючи лист Львівської обласної військової адміністрації від 30 травня 2023 року № 1-647/0/23, з метою реалізації державної політики щодо запобігання і протидії корупції та попередження корупційних правопорушень

З О Б О В ’ Я З У Ю:

  1. Внести зміни в розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 грудня 2022 року № 80 «Про затвердження Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в Самбірській районній державній адміністрації на 2023 рік», а саме:

1.1. Доповнити План заходів щодо запобігання та протидії корупції в Самбірській районній державній адміністрації на 2023 рік пунктами 25, 26, 27, 28, виклавши його в новій редакції, що додається.

  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Оксану Галюлько.

 

 

Голова   Іван ІЛЬЧИШИН

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
від «23» грудня 2022 року № 80
в редакції розпорядження голови районної державної адміністрації
від «9» червня 2023 року № 27

 

План заходів
щодо запобігання та протидії корупції в Самбірській районній державній адміністрації на 2023 рік

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

1.

Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційної спрямованості

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Відділ управління персоналом

Юридичний відділ

Постійно

2.

Надання допомоги з питань:

- організації виконання нормативних актів, які регламентують протидію корупції, в тому числі: планування цієї роботи, здійснення контролю за реалізацією запланованих заходів;

- організації роботи щодо попередження порушень антикорупційного законодавства, своєчасності реагування на факти порушень та відповідності вимогам чинних нормативних актів;

- діяльності керівників щодо виявлення та припинення корупційних діянь у підпорядкованих структурах, а також інформування про них відповідних правоохоронних органів

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Відділ управління персоналом

Юридичний відділ

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Постійно

3.

Здійснення організації та направлення на підвищення кваліфікації працівників районної державної адміністрації для вивчення норм та положень антикорупційного законодавства

Відділ управління персоналом

Згідно плану-графіка підвищення кваліфікації

4.

Проведення організаційних заходів щодо своєчасності подання декларацій, перевірки факту подання:

- щорічних декларацій суб’єктів декларування Самбірської районної державної адміністрації;

- декларації при звільненні;

- щорічних декларацій (після звільнення);

та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Згідно чинного законодавства

10 робочих днів з граничної дати подання

10 робочих днів після спливу строку

30 календарних днів з дня припинення діяльності

5.

З метою прозорості, відкритості та виконання антикорупційного законодавства забезпечити:

- дієву взаємодію органів влади, правопорядку та громадськості у вирішенні завдань, поставлених Президентом та Урядом України щодо подолання корупції;

- розгляд на нарадах питань дотримання законодавства про державну службу і протидію корупції;

- своєчасне застосування до винних у скоєнні корупційних правопорушень дисциплінарних заходів, передбачених законодавством;

- обговорення на службових нарадах або зборах кожного випадку корупції, а також проведення службових перевірок для встановлення та усунення причин та умов, які сприяли вчиненню цих діянь;

- якісний добір і розстановка кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також їх об’єктивне щорічне оцінювання виконання державними службовцями покладених на них обов`язків і завдань;

- заміщення вакантних посад шляхом конкурсного відбору, передбаченим законодавством. Інформацію про перелік вакантних посад, а також про результати проведення конкурсу на заміщення вакантних посад розміщувати на вебсайті;

- ознайомлення претендентів на зайняття вакантної посади з вимогами Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції»

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Відділ управління персоналом

Юридичний відділ

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Постійно

6.

Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в районної державної адміністрації, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком»

Відділ управління персоналом

Протягом року при необхідності

7.

Проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства

Комісія з проведення службового розслідування (перевірки)

За потребою

8.

Розгляд обвинувального вироку суду або постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення та вжиття до такого працівника заходів згідно із антикорупційним законодавством

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Відділ управління персоналом

У разі надходження

9.

Виявлення корупційних ризиків, які негативно впливають на виконання загальних та спеціальних функцій і завдань районної державної адміністрації

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

10.

Розміщення на офіційному вебсайті районної державної адміністрації даних про антикорупційну діяльність

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Впродовж року

11.

Забезпечення оперативного реагування на звернення громадян, що надходять на урядову телефонну «гарячу лінію» та «гарячу лінію області»

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Відділ документообігу, контролю та розгляду звернень громадян

Постійно

12.

Забезпечувати доступ громадськості для ознайомлення з проєктами розпоряджень, які стосуються життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку розміщуючи їх на вебсторінці районної державної адміністрації

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Впродовж року

13.

Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави за 2022 рік державними службовцями у т. ч. звільненими. Надання допомоги працівникам в заповненні вище зазначених декларацій

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Згідно чинного законодавства

14.

Підготовка узагальненої інформації щодо подання державними службовцями декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави за 2022 рік

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Згідно чинного законодавства

15.

Перевірка фактів своєчасності подання декларацій

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Згідно чинного законодавства

16.

Письмове інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунку в установі банку-нерезидента

Суб’єкт декларування

У десятиденний строк

17.

Письмове інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування

Суб’єкт декларування

У десятиденний строк

18.

Прийняття рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів

Особа, безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади районної державної адміністрації

Впродовж двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої особи конфлікту інтересів

19.

Вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контролю дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів посадовими особами, а у разі його виявлення – повідомлення безпосереднього керівника, голову районної державної адміністрації

Особа, безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади районної державної адміністрації

Впродовж року. При виявленні конфлікту інтересів – не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів

20.

Забезпечення заходів щодо підвищення рівня трудової та виконавської дисципліни в районній державній адміністрації, посилення контролю за обліком робочого часу для попередження фактів корупції серед державних службовців

Відділ управління персоналом

Постійно

21.

Сприяння забезпечення доступу громадян до публічної інформації. Реєстрація запитів на публічну інформацію та контроль за дотриманням термінів їх розгляду

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Відділ документообігу, контролю та розгляду звернень громадян

Постійно

22.

Забезпечити ознайомлення державних службовців із загальними правилами етичної поведінки, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 5 серпня 2016 року № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»

Відділ управління персоналом

Постійно

23.

Узагальнення результатів проведеної антикорупційної роботи за 2023 рік

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Грудень

24.

Розробка плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в Самбірській районній державній адміністрації на 2024 рік

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Грудень

25.

Дотримання принципів прозорості та неупередженості під час публічного висвітлення на офіційному вебсайті районної державної адміністрації суспільно важливої інформації щодо діяльності районної державної адміністрації

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Постійно

26.

Своєчасне інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про вчинення або можливе вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, корупційних правопорушень або правопорушень пов’язаних з корупцією (у разі таких випадків)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Відділ управління персоналом

Постійно

27.

Здійснення просвітницьких заходів у сфері захисту викривачів, формування культури повідомлення про корупційні правопорушення, правопорушення пов’язані з корупцією, порушення Закону України «Про запобігання корупції» працівників районної державної адміністрації

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Постійно

28.

Проведення класифікації посад державної служби (п.2.2.4.2.3 додатку 2 до ДАП)

Відділ управління персоналом

Постійно

________________________________

 


 

 


Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 88 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua