Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

«12» травня 2022 року Самбір №34

Про районну розрахунково-

аналітичну групу

На виконання до пункту 9 частини 1 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації, статей 19, 35 Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року № 11 (зі змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 27 листопада 2019 року № 986 «Про затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2020 року за № 83/34366, розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 3 травня 2022 року № 48/0/5-22ВА «Про порядок організації в області радіаційного і хімічного захисту населення і територій», з метою забезпечення радіаційного і хімічного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

З О Б О В ’ Я З У Ю:

 1. Утворити районну розрахунково-аналітичну групу ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Самбірського району Львівської області та затвердити її посадовий склад, що додається.
 2. Затвердити Положення про районну розрахунково-аналітичну групу ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Самбірського району Львівської області, що додається.
 3. Міські ради визначити та затвердити склад міської розрахунково-аналітичної групи ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, за якими закріпити відповідні пости радіаційного та хімічного спостереження і диспетчерські служби.
 4. Міські, селищну, сільські ради:

4.1. За умови масового надходження контамінованих постраждалих забезпечити додаткове розгортання деконтамінаційної системи у визначених місцях, з врахуванням можливих маршрутів прибуття контамінованих постраждалих та запас чистого одягу та білизни різних розмірів для переодягання осіб, які пройшли деконтамінацію.

4.2. На виконання Кодексу цивільного захисту України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 року № 58-р «Про заходи щодо забезпечення надання населенню санітарно-гігієнічних послуг»:

- до 20 травня 2022 року створити робочі групи щодо координації роботи із складання переліку суб’єктів господарювання, на яких обладнуються місця для проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту;

- до 10 червня 2022 року на підставі Методичних рекомендацій щодо складання переліку суб’єктів господарювання, на яких обладнуються місця для проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту, провести комплекс заходів щодо визначення відповідних об’єктів затверджені розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації від 3 травня 2022 року № 48/0/5-22ВА «Про порядок організації в області радіаційного і хімічного захисту населення і територій».

4.3. Довести до відома підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності завдання, напрямки та шляхи реалізації заходів щодо обладнання місць для проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків.

4.4. Щорічно до 10 лютого подавати до Самбірського районного управління Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області (О. Хім’як) та відділу з питань оборонної роботи та цивільного захисту районної державної адміністрації (А. Кузьо) переліки суб’єктів господарювання, на яких обладнуються місця для проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту, при цьому передбачивши складання цивільно-правових угод з профільними установами щодо надання відповідних послуг.

4.5. Відповідно до пункту 1 Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 (зі змінами), наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 3 лютого 2005 року № 59 «Про затвердження Порядку видачі непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин»:

- створити до 1 червня 2022 року міські, кустові, об’єктові пункти видачі засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення населення засобами радіаційного і хімічного захисту на адміністративних територіях Самбірського району;

- вжити заходів щодо утворення на підприємствах, установах та організаціях об’єктових пунктів видачі засобів радіаційного і хімічного захисту;

- забезпечити укомплектування і діяльність пунктів видачі засобів радіаційного і хімічного захисту відповідно до Положення.

4.6. Інформувати щороку до 10 лютого Самбірське районне управління Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області та відділу з питань оборонної роботи та цивільного захисту районної державної адміністрації про наявність і забезпеченість пунктів видачі засобів радіаційного і хімічного захисту.

 1. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 7 червня 2016 року № 247 «Про створення розрахунково-аналітичної групи Самбірської районної державної адміністрації».
 2. Контроль за виконання розпорядження залишаю за собою.

 

Голова   Іван ІЛЬЧИШИН

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
від «12» травня 2022 року № 34

 

Склад
районної розрахунково-аналітичної групи ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Самбірського району Львівської області

Опришко
Богдан Степанович

- фахівець із цивільної оборони комунального некомерційного підприємства Самбірської міської ради «Самбірська центральна лікарня», начальник групи (за згодою);

Комарянська
Леся Романівна

- лікар з загальної гігієни Самбірського районного відділу Державної установи «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», заступник начальника групи (за згодою).

Члени розрахунково-аналітичної групи:

Бараболя
Вікторія Олександрівна

- спеціаліст з оцінки хімічної обстановки, біолог Самбірського районного відділу Державної установи  «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою);

Гнатовська
Оксана Іванівна

- спеціаліст з оцінки радіаційної обстановки, біолог Самбірського районного відділу Державної установи  «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою);

Шуркавський
Андрій Миколайович

- топограф, начальник відділу містобудування та архітектури районної державної адміністрації.

____________________________________________

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
від «12» травня 2022 року № 34

 

ПОЛОЖЕННЯ

про районну розрахунково-аналітичну групу ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Самбірського району Львівської області

 1. Загальні положення.
 2. Районна розрахунково-аналітична група (далі – районна РАГ) утворюється відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 35 розділу ІV Кодексу Цивільного захисту України, пункту 2 «Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 року № 787, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 27 листопада 2019 року № 986 «Про затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки», методичних рекомендацій щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи, затверджених наказом МНС України від 11 серпня 2010 року № 649 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи та Методичних рекомендацій щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження», з метою збору, узагальнення та оцінки інформації про стан радіаційної і хімічної обстановки, проведення розрахунків та підготовки пропозицій щодо захисту населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин:

Районна РАГ є постійно діючим консультаційно-дорадчим органом при районній державній адміністрації.

 1. У своїй діяльності районна РАГ керується законодавчими та нормативно-правовими актами в сфері цивільного захисту, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та цим Положенням.
 2. Посадовий склад районної РАГ ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Самбірського району Львівської області затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

ІІ. Основні завдання районної РАГ та функціональні обов’язки спеціалістів.

 1. Основними завданнями районної РАГ є:

прогнозування можливої радіаційної і хімічної обстановки при аваріях на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах;

визначення можливих втрат населення при радіаційних та хімічних аваріях;

отримання даних про метеорологічну обстановку від Львівського регіонального центру з гідрометеорології;

збір та узагальнення інформації про фактичну радіаційну і хімічну обстановку, отриману від міських РАГ, постів радіаційного і хімічного спостереження (далі – ПРХС) та диспетчерських служб (далі – ДС);

оцінка радіаційної і хімічної обстановки та підготовка пропозицій щодо захисту населення при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин;

ведення карти прогнозованої та фактичної радіаційної і хімічної обстановки;

підготовка донесень та ведення звітних документів про фактичну радіаційну і хімічну обстановку.

2. Районна РАГ підпорядковується відділу з питань оборонної роботи та цивільного захисту районної державної адміністрації та взаємодіє з організаціями та установами державної системи моніторингу, зокрема з Самбірським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, Самбірським районним відділом державної установи «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», Львівським регіональним центром з гідрометеорології.

 1. Посадовий склад районної РАГ цього розпорядження.
 2. Функціональні обов’язки спеціалістів районної РАГ:

1) начальник групи здійснює керівництво роботою групи, в установлені терміни подає начальнику відділу з питань оборонної роботи та цивільного захисту районної державної адміністрації узагальнені дані щодо радіаційної і хімічної обстановки та пропозиції щодо захисту населення в зонах радіаційного та хімічного забруднення;

2) заступник начальника групи:

відповідає за своєчасну доповідь про радіаційну і хімічну обстановку;

визначає режим радіаційного захисту населення;

визначає можливі потреби та характер застосування зброї масового ураження, ступінь захисту населення, можливі дози опромінення;

допомагає у вирішенні завдань, аналізує і узагальнює одержані результати;

контролює ведення карти радіаційної і хімічної обстановки;

3) спеціаліст з оцінки хімічної обстановки:

здійснює довгострокове та аварійне прогнозування можливої хімічної обстановки та визначає можливі втрати населення при хімічних аваріях;

отримує дані про метеорологічну обстановку від Львівського регіонального центру з гідрометеорології;

вивчає топографічні особливості місцевості;

розраховує середню щільність населення;

збирає та узагальнює інформацію про фактичну хімічну обстановку від міських РАГ, ДС та ПРХС;

здійснює оцінку хімічної обстановки;

розробляє пропозиції щодо захисту населення у зоні хімічного забруднення та доповідає їх керівнику РАГ;

веде карту прогнозованої та фактичної хімічної обстановки;

готує донесення та веде звітні документи про хімічну обстановку;

4) спеціаліст з оцінки радіаційної обстановки:

за даними прогнозу радіаційної обстановки при аварії на АЕС визначає кількість населення, яке потрапляє у зону радіаційного забруднення;

збирає та узагальнює інформацію про фактичну радіаційну обстановку від міських РАГ, ДС та ПРХС;

здійснює оцінку радіаційної обстановки;

розробляє пропозиції щодо захисту населення у зоні радіаційного забруднення та доповідає їх керівнику РАГ;

веде карту прогнозованої та фактичної радіаційної обстановки;

готує донесення та веде звітні документи про радіаційну обстановку;

5) топограф:

веде карту прогнозованої та фактичної радіаційної обстановки;

веде карту прогнозованої та фактичної хімічної обстановки.

III. Порядок роботи РАГ.

 1. У повсякденному режимі функціонування ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Самбірського району Львівської області (далі – ланка ТП ЄДС ЦЗ) із спеціалістами РАГ проводяться заняття з виконання завдань в умовах надзвичайної ситуації. Безпосередньо за підготовку РАГ до дій за призначенням відповідає відділ з питань оборонної роботи та цивільного захисту районної державної адміністрації.
 2. При переведенні районної ланки ТП ЄДС ЦЗ у режим підвищеної готовності або при загрозі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин, спеціалісти районної РАГ прибувають в районну державну адміністрацію та здійснюють такі заходи:

уточнюють порядок передачі інформації про радіаційну та хімічну обстановку від міських РАГ, ПРХС та ДС;

вивчають топографічні особливості місцевості;

отримують дані про метеорологічну обстановку від Львівського регіонального центру з гідрометеорології (напрямок та швидкість вітру, температура повітря, хмарність, ступінь вертикальної стійкості повітря);

здійснюють прогнозування та оцінку можливої радіаційної і хімічної обстановки;

розраховують середню щільність населення;

готують пропозиції щодо захисту населення при загрозі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин;

наносять прогнозовану радіаційну та хімічну обстановку на карту;

подають прогноз радіаційної та хімічної обстановки і пропозиції щодо захисту населення начальнику відділу з питань оборонної роботи та цивільного захисту районної державної адміністрації.

У подальшому начальник групи організовує цілодобове чергування членів групи.

 1. При переведенні районної ланки ТП ЄДС ЦЗ у режим надзвичайної ситуації або при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних із викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин, районна РАГ здійснює такі заходи:

отримує дані про метеорологічну обстановку від Львівського регіонального центру з гідрометеорології;

збирає та узагальнює інформацію про фактичну радіаційну обстановку (потужність експозиційної (еквівалентної) дози іонізуючого випромінювання, час та місце її вимірювання) та хімічну обстановку (назва та концентрація небезпечної хімічної речовини, час та місце її вимірювання) від міських РАГ, ПРХС та ДС;

здійснює оцінку радіаційної і хімічної обстановки;

наносить на карту інформацію про фактичну радіаційну та хімічну обстановку (місце та час виникнення аварії, зони радіаційного та хімічного забруднення);

готує пропозиції щодо захисту населення;

узагальнює інформацію про фактичну радіаційну та хімічну обстановку;

подає узагальнену інформацію про радіаційну та хімічну обстановку та пропозиції щодо захисту населення начальнику відділу з питань оборонної роботи та цивільного захисту районної державної адміністрації.

 1. Районна РАГ здійснює прогнозування хімічної обстановки з використанням Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 листопада 2019 року № 1000.

При загрозі та виникненні радіаційної аварії на АЕС розрахунково-аналітична група використовує тільки прогноз можливої радіаційної обстановки, який розробляється адміністрацією АЕС та надається у встановленому порядку до обласної державної адміністрації та Головного управління ДСНС України у Львівській області.

 1. Під час оцінки хімічної обстановки визначаються наслідки хімічного забруднення та аналізується вплив цих наслідків на населення.

Наслідки хімічного забруднення залежать від масштабу, ступеня небезпеки та терміну дії хімічного забруднення.

Масштаб хімічного забруднення характеризується глибиною розповсюдження хмари небезпечних хімічних речовин (глибиною зони хімічного забруднення) та площею зони хімічного забруднення.

Ступінь небезпеки хімічного забруднення визначається за можливими втратами населення, кількістю будинків, майна і техніки, які можуть бути забруднені НХР.

Термін дії хімічного забруднення залежить від часу підходу хмари НХР до заданого об’єкта, терміну випарювання НХР на місцевості і терміну забруднення НХР водоймищ.

Під час проведення аналізу впливу наслідків хімічного забруднення на населення враховується кількість уражених людей та кількість будинків, майна і техніки, забруднених НХР.

 1. Під час оцінювання радіаційної обстановки визначаються наслідки радіаційного забруднення та аналізується вплив цих наслідків на населення.

Наслідки радіаційного забруднення залежать від масштабу радіаційного забруднення та потужності експозиційної (еквівалентної) дози іонізуючого випромінювання.

Масштаб радіоактивного забруднення характеризується довжиною, шириною та площею зони радіоактивного забруднення.

Під час проведення аналізу впливу наслідків радіоактивного забруднення на населення визначається кількість людей, які отримали дози опромінення, та кількість будинків, майна і техніки, забруднених радіоактивними речовинами.

 1. До пропозицій щодо захисту населення в зонах радіаційного та хімічного забруднення входять:

висновки з оцінки радіаційної та хімічної обстановки (масштаби забруднення, кількість уражених людей, кількість будинків, майна і техніки, забруднених радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами);

засоби індивідуального захисту для населення;

режими радіаційного захисту населення;

найбільш оптимальні маршрути евакуації населення;

 1. До звітних документів районної РАГ належать:

- журнал радіаційного та хімічного спостереження (згідно з наказом МВС України від 27 листопада 2019 року № 986 «Про затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 січня 2020 року за № 83/34366);

- копії повідомлень про радіоактивне та хімічне забруднення (згідно з наказом МВС України від 27 листопада 2019 року № 986 «Про затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 січня 2020 року за № 83/34366).

_____________________________________________

 

Канал не знайдено

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 985 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua