Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

« 1 » лютого 2022 року Самбір № 12

Про організацію та ведення військового обліку на території Самбірського району в 2022 році


На виконання статей 6, 13, 27, 33, 35, 36 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 33, 34, 35, 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», статей 17, 18, 21 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 12 «Про внесення змін до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, з метою забезпечення функціонування системи військового обліку та контролю за виконанням громадянами України військового обов’язку i за дотриманням ними встановлених правил військового обліку, своєчасного бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами i організаціями на період мобілізації та на воєнний час, завчасної підготовки кадрів для заміни військовозобов’язаних, які підлягають призову у разі мобілізації», розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 1 лютого 2022 року № 68/0/5-22 «Про стан військового обліку на території Львівської області у 2021 році та завдання на 2022 рік», враховуючи інформацію про стан військового обліку Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – Самбірський РТЦК та СП), з метою забезпечення організації військового обліку та бронювання на території Самбірського району в 2022 році
З О Б О В ’ Я З У Ю:
1. Міських, селищного, сільських голів, керівників підприємств, установ та організацій вжити заходів щодо недопущення порушень, які викладені в інформації Самбірського РТЦК та СП про стан військового обліку на території Самбірського району Львівської області в 2021 році, згідно додатку.
2. Визначити кращими на території району за підсумками 2021 року Рудківську міську раду (І. Лозинський), Самбірський міськрайонний суд (В. Галин).
3. Оголосити подяку Державному підприємству Самбірське лісове господарство (І. Ярема) за кращу в районі організацію роботи з ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних.
4. Затвердити перелік заходів щодо покращення стану організації та ведення військового обліку підприємств, установ, організацій, які розташовані на території Самбірського району в 2022 році, що додається.
5. Затвердити план перевірок стану ведення військового обліку на території Самбірського району на 2022 рік, що додається.
6. Затвердити завдання з методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, забезпечення функціонування системи військового обліку на території Самбірського району на 2022 рік, що додається.
7. Затвердити план звіряння облікових даних підприємств, установ, організацій, виконавчих комітетів сільських, селищної, міських рад з обліковими даними Самбірського РТЦК та СП на 2022 рік, що додається.
8. Створити комісію по перевірці стану військового обліку та бронювання на території Самбірського району на 2022 рік, та затвердити її склад, що додається.
9. Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (Н. Арабська) забезпечити інформаційний супровід функціонування системи військового обліку, створення інформаційних статей на платформі офіційного сайту Самбірської районної державної адміністрації. Спільно з Самбірським РТЦК та СП оновлювати та висвітлювати проблемні питання проведення заходів щодо організації та ведення військового обліку на території Самбірського району.
10. Відділ управління персоналом районної державної адміністрації (О. Лагдан) забезпечити ведення персонального військового обліку призовників і військовозобов’язаних, які працюють в апараті районної державної адміністрації, відповідно до вимог законодавства з військового обліку.
11. Гуманітарний відділ районної державної адміністрації (Г. Квашеняк) в межах компетенції здійснювати контроль за виконанням лікувальними закладами, медико-соціальними експертними комісіями обов’язків, визначених законодавством з питань військового обліку.
12. Сектор мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації (І. Кілик) до 1 березня 2022 року надати Самбірському РТЦК та СП повідомлення щодо підприємств, установ і організацій на території Самбірського району, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) в особливий період, на підставі інформації, отриманої від органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
13. Керівників підприємств, установ та організацій Самбірського району, незалежно від підпорядкування та форм власності, навчальних закладів у повсякденній діяльності керуватись та дотримуватись вимог Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921.
14. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 29 жовтня 2021 року № 138 «Про організацію та ведення військового обліку на території Самбірського району у 2021 році».
15. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Василя Вісьтака.


Голова Іван ІЛЬЧИШИН

 

 

 

 

 


Додаток
до розпорядження голови районної державної адміністрації
від «1» лютого 2022 року № 12
ІНФОРМАЦІЯ
Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про стан військового обліку на території Самбірського району Львівської області у 2021 році
Військово-облікова робота та бронювання військовозобов’язаних в органах державної влади, інших державних органах, місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях району у 2021 році була організована і здійснювалася відповідно до керівних документів згідно вимог законів України «Про військовий обов’язок і військову службу» (зі змінами), «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (зі змінами), статті 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних» (зі змінами) та розпорядження голови Самбірської районної державної адміністрації від 29 жовтня 2021 року № 138 «Про організацію та ведення військового обліку на території Самбірського району у 2021 році».
Головною метою військово-облікової діяльності є спроможність якісного та своєчасного виконання завдань з ведення військового обліку на території Самбірського району в 2022 році.
З метою покращення стану ведення військового обліку на території району у 2021 році Самбірською районною державною адміністрацією, керівниками органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, спільно з Самбірським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (далі – Самбірського РТЦК та СП) проведено комплекс заходів, скерованих на належне ведення військового обліку та контролю за його станом.
Самбірським РТЦК та СП на підприємствах, установах, організаціях та навчальних закладах, сільських, селищної та міських радах проведено аналіз роботи стану військового обліку і бронювання за 2021 рік.
З метою забезпечення контролю за станом військового обліку та бронювання військовозобов’язаних та призовників на підприємствах, установах, організаціях, в органах місцевого самоврядування проведено перевірку стану військового обліку та бронювання відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрації плану перевірок на 2021 рік комісією, визначеною розпорядженням голови районної державної адміністрації. План перевірок виконаний.
Перевірка районною державною адміністрацією підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, виконавчих органів міських, селищної та сільських рад, які є на території відповідальності Самбірського РТЦК та СП:
- кількість підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, виконавчих органів міської, селищної рад, що:
підлягали перевірці стану військового обліку – 94;
перевірено – 94;
відсоток виконання плану – 100%.
Перевірка районною державною адміністрацією та першим відділом Самбірського РТЦК та СП підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, виконавчих органів міських, селищної та сільських рад:
- кількість підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, виконавчих органів міських, селищної та сільських рад, що:
підлягали перевірці стану військового обліку – 24;
перевірено –12;
відсоток виконання плану – 50%.
Перевірка районною державною адміністрацією та другим відділом Самбірського РТЦК та СП підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, виконавчих органів міських, селищної та сільських рад:
- кількість підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, виконавчих органів міських, селищної та сільських рад, що:
підлягали перевірці стану військового обліку – 21;
перевірено – 21;
відсоток виконання плану – 100%.
Загальні недоліки, виявлені під час проведення перевірок:
- не у всіх військовозобов’язаних проведено заміну обліково-послужних карт (далі – ОПК) на тимчасові посвідчення;
- в плани робіт відповідальних за ведення військового обліку не включено пункт, щодо проведення звірки облікових даних карток ф.П2 з іншими ТЦК та СП;
- роз’яснювальна робота щодо виконання призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку не організована на належному рівні;
- облік та зберігання документів військового обліку у виконавчих органах сільських, селищної, міських рад не в повній мірі організований та здійснюється відповідно до вимог Типової інструкції з діловодства центральних органах виконавчої влади, місцевих органах виконавчої влади;
- відсутність планів роботи відповідальних за ведення військового обліку на рік та графіків звіряння облікових даних карток первинного обліку (далі – КПО) призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій, що перебувають на території відповідальності виконавчих органів;
- не вносяться результати звіряння облікових даних КПО з обліковими даними особових карток призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки;
- відсутність актів на знищення КПО, термін зберігання яких минув;
- територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не інформується про всіх громадян, посадових осіб та власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із Законом.
За результатами проведених перевірок кожній із перевірених сільських селищної, міських рад були встановлені терміни на усунення недоліків, після закінчення яких кожною радою виконана письмова доповідь про те, що виявлені недоліки під час проведених перевірок усунено.
Аналіз результатів проведених перевірок свідчить про те, що незважаючи на постійний контроль з боку голови районної державної адміністрації та начальника Самбірського РТЦК та СП стан військового обліку у більшості об’єктів перевірки не повною мірою відповідає вимогам законів України, інших нормативно-правових актів, потребує додаткового контролю з боку посадових осіб районних державних адміністрацій.
План звіряння облікових даних військовозобов’язаних і призовників, які перебувають на військовому обліку у виконавчих органах сільських, селищних та міських радах, підприємствах, установах, організаціях Самбірського району з обліковими даними Самбірського РТЦК та СП, першим відділом Самбірського РТЦК та СП, другим відділом Самбірського РТЦК та СП за 2021 рік виконано на 100%.
Основні недоліки, виявлені під час проведення звіряння:
- не всі військовозобов’язані повідомляють кадрові органи, щодо змін сімейного стану та місця проживання;
- неправильно заповнюється пункт «Придатність до військової служби» у розділі «Відомості про військовий облік»;
- у КПО військовозобов’язаних зустрічаються розбіжності в графах освіти, місця роботи і посади, сімейного стану.
Впродовж року проводиться роз’яснювальна робота з відповідальними за ведення військового обліку на підприємствах, установах, організаціях, сільських, міських і селищній радах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних» (зі змінами).
Впродовж року проводилась робота щодо бронювання військовозобов’язаних за органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час. Випадків незаконного бронювання не виявлено.
За результатами перевірок на належному рівні організований військовий облік у: Рудківській міській раді (І. Лозинський), Хирівській міській раді (М. Королюк), на підприємствах, в установах та організаціях Самбірського району: Самбірський міськрайонний суд (В. Галин), Самбірська міська рада (Ю. Гамар), Державне підприємство Самбірське лісове господарство (І. Ярема), Турківський районний суд (О. Кшик), де організований належний контроль за його станом.
Попри вимоги щодо покращення стану військового обліку у Бісковицькій сільській раді військовий облік ведеться з порушеннями вимог законів України, інших нормативно-правових актів.
Загальний стан військового обліку оцінюється як «задовільно».

Головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи районної державної адміністрації Іван Кілик

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
від «1» лютого 2022 року № 12
ПЕРЕЛІК
заходів щодо покращення стану організації та ведення військового обліку підприємств, установ, організацій, які розташовані на території Самбірського району у 2022 році
1. Щодо забезпечення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних керівникам державних органів, виконавчими органами об’єднаних територіальних громад, установ, організацій.
1.1. Використовувати кожне прибуття призовників і військовозобов’язаних з особистих питань до органів місцевого самоврядування для звіряння їх облікових даних із даними, що містяться в картках первинного обліку. У разі відсутності у призовників і військовозобов’язаних військово-облікових документів скеровувати у РТЦК та СП за місцем реєстрації, для уточнення облікових даних та приведення їх військово-облікових документів у відповідність до вимог пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921 (для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення).
2. При необхідності внесення змін у військові квитки військовозобов’язаних (при зміні військово-облікових ознак) приймати їх під розписку та подавати до РТЦК та СП для внесення необхідних змін.
2.1. Розробити плани звірянь облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій, де вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності об’єднаних територіальних громад, а також плани контролю за виконанням посадовими особами підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів, встановлених правил військового обліку та здійснювати заходи звіряння і контролю відповідно до цих планів.
3. Щодо забезпечення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних керівникам підприємств, установ та організацій:
3.1. Проаналізувати кваліфікаційні вимоги до посад на відповідність спеціальностям, визначеним у постанові Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1994 року № 711 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік». При наявності жінок, що працюють на таких посадах і мають відповідні спеціальності – скеровувати їх до ЦК та СП за місцем реєстрації для взяття на військовий облік.
3.2. Встановити взаємодію із ЦК та СП інших адміністративно-територіальних одиниць (за наявності в них на обліку військовозобов’язаних та призовників, що працюють в державному органі, підприємстві, установі, організації). Здійснювати їх письмове інформування про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку. В ході взаємодії уточнити строки та способи звіряння даних особових карток, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також порядок оповіщення призовників і військовозобов’язаних. Відряджати осіб, відповідальних за ведення військового обліку у визначені строки до ЦК та СП для проведення звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з їх обліковими документами у РТЦК та СП.
4. Центру надання адміністративних послуг Самбірської міської ради, Самбірському міському відділу державної реєстрації актів цивільного стану, голові медико-соціальної експертної комісії використовувати кожне прибуття призовників і військовозобов’язаних з особистих питань для звіряння їх військово-облікових документів. У разі відсутності у призовників і військовозобов’язаних військово-облікових документів скеровувати у РТЦК та СП за місцем реєстрації, для уточнення облікових даних та приведення їх військово-облікових документів у відповідність до вимог пункту 16 Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921 (для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення) згідно наказу Міністерства оборони України від 21 листопада 2017 року № 610 «Про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного».
5. Керівникам навчальних закладів забезпечити відпрацювання особових карток на усіх призовників (військовозобов’язаних), що працюють та навчаються в навчальних закладах.
6. Вищому навчальному закладу Комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський медичний коледж», який здійснює підготовку жінок за фахом, спорідненим з відповідними військово-обліковими спеціальностями за три місяці до випуску подати до Самбірського РТЦК та СП відповідний список (додаток № 10 постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921).
7. Комунальному неприбутковому підприємству Самбірської міської ради «Самбірська центральна лікарня» під час проведення призову громадян на строкову військову службу повідомляти у триденний термін РТЦК та СП про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.
8. Військово-лікарській комісії проводити медичний огляд відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України.
9. Щодо розшуку військовозобов’язаних, які ухиляються від виконання військового обов’язку.
9.1. Самбірському відділу Головного Управління Національної поліції відпрацювати дієву систему роботи щодо розшуку, затримання і доставки до Самбірського РТЦК та СП громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку. Направляти списки таких громадян до державних органів, органів місцевого самоврядування, до яких прибувають громадяни для вирішення особистих питань і де здійснюється ідентифікація їх особи, – для виклику представників Національної поліції при прибутті таких осіб.
____________________________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
від «1» лютого 2022 року № 12
ПЛАН
перевірок стану ведення військового обліку на території Самбірського району на 2022 рік
А. У виконавчих комітетах міських та сільських рад

з/п Найменування підприємств, установ та організацій Планові дати перевірок на 2022 рік Результати перевірок Відмітка про виконання
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень кількість в/зоб. Офіцерів кількість в/зоб. сержантів і солдатів кількість в/зоб. жінок кількість призовників
1. Самбірська міська рада 7
2. Добромильська міська рада 30
3. Турківська міська рада 11
4. Боринська селищна рада 13
5 Новокалинівська міська рада 14
6 Рудківська міська рада 28
7 Ралівська сільська рада 1
8 Бісковицька сільська рада 26
9 Старосамбірська міська рада 22
10 Хирівська міська рада 6
11 Стрілківська сільська рада 15Б. На підприємствах, в установах та організаціях

з/п Найменування підприємств, установ та організацій Планові дати перевірок на 2022 рік Результати перевірок Відмітка про виконання
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень кількість в/зоб. офіцерів кількість в/зоб. сержантів і солдатів кількість в/зоб. жінок кількість призовників
1. Самбірська міська рада 3
2. Самбірська районна рада 18
3. Самбірський технікум економіки та інформатики 11
4. ДНЗ «Погірцівське вище професійне училище» 17
5. КЗ ЛОР «Самбірська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст. Берегиня» 31
6. Самбірська КЕЧ району 05
7. Військова частина А3913 05
8. Самбірське комунальне підприємство «Об’єднане» 12
9. ТзОВ Самбірська птахофабрика 14
10. ТОВ «Ембавуд Україна» 26
11. Комунальне неприбуткове підприємство СМР та СРР «Самбірська центральна районна лікарня» 03
12. КП Самбірська районна лікарня «ХОСПІС» 05
13. Самбірський міськрайонний суд Львівської області 12
14. Самбірське управління Державної казначейської служби України у Львівській області 12
15. Підприємство теплових мереж «Самбіртеплокомуненерго» 16
16. ТДВ «Самбірська швейна фабрика» 19
17. ТзОВ «Молокозавод Самбірський» 24
18. Державне підприємство «Львівський дорсервіс» 31
19. Приватна фірма «БІЛАКИ» 02
20. ТзОВ «Самбірагротехмаш» 09
21. Самбірська ГРОД 09
22. ТзОВ «ЕІМО» 16
23. Самбірське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства 16
24. ТзОВ «Самбірське АТП-14608» 21
25. Державне підприємство «Самбірський лісгосп» 23
26. Рудківська СЗШ І-ІІІ ст. ім. Володимира Жеребного 28
27. Городищенський НВК «СЗШ І-ІІ ст. ДНЗ» 30
28. Дубрівська СЗШ І-ІІ ст. 06
29. Школа-гімназія с. Михайлевичі 08
30. ПрАТ Самбірський приладобудівний завод «Омега» 14
31. Відділ освіти виконавчого комітету Самбірської міської ради 19
32. Відділ культури виконкому Самбірської міської ради 19
33. Рудківське виробниче управління житлово-комунального господарства 26
34. Рудківська міська рада 26
35. Комунальне неприбуткове підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Рудківської міської ради» 02
36. Відділ освіти Рудківської міської ради 02
37. Відділ культури Рудківської міської ради 02
38. Ралівська сільська рада 04
39. Комунальне неприбуткове підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ралівської сільської ради» 04
40. Відділ освіти Ралівської сільської ради 09
41. Відділ культури Ралівської сільської ради 09
42. Бісковицька сільська рада 11
43. Відділ культури Бісковицької сільської ради 11
44. Комунальне неприбуткове підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бісковицької сільської ради» 16
45. Новокалинівська міська рада 18
46. Комунальне неприбуткове підприємство «Новокалинівський міський центр медико-санітарної допомоги» 23
47. Відділ освіти Новокалинівської міської ради 23
48. Відділ культури Новокалинівської міської ради 23
49. Новокалинівське виробниче управління житлово-комунального господарства 25
50. Вишнянський коледж ЛНАУ 25
51. Новосілківський НВК «СЗШ І-ІІІ ст. ДНЗ» 08
52. Нагірненська СЗШ І-ІІІ ст. 13
53. Опорний заклад загальної середньої освіти ім. І. Франка с. Ралівка 13
54. Орховицька СЗШ І-ІІ ст. 15
55. Хлопчицька СЗШ І-ІІІ ст. 15
56. Відділ освіти, культури і туризму Боринської селищної ради 21
57. Філія «Турківська ДЕД» 4
58. НПП «Бойківщина» 10
59. КП «Турківське житлово-комунальне управління» 7
60. Турківський районний суд 5
61. ПП «Тур-Авто» 10
62. Фінансове управління Боринської сільської ради 12
63. «Спорт-сервіс» 6
64. Верхненський ЗЗСО І-ІІІ ст. Боринської селищної ради 24
65. Нижньо-Яблунський ЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО Боринської селищної ради 29
66. Верхньо-Яблунський ЗЗСО І-ІІ ст. – ЗДО Боринської сільської ради 21
67. Боринський ЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО Боринської селищної ради 17
68. Яблунівська ЗЗСО І-ІІ ст. Боринської селищної ради 20
69 Присліпська гімназія Турківської міської ради 22
70 Ільницький ЗЗСО І-ІІ ст. Турківської міської ради 4
71 Шум’яцький ЗЗСО І-ІІ ст. Турківської міської ради 6
72 Турківська автошкола ТСОУ 15
73 Шандровецька гімназія ім. В. Борути Боринської селищної ради 20
74 Розлуцька гімназія Турківської міської ради 3
75 Завадівська гімназія ім. Івана Сакаля Турківської міської ради 10
76 ПрАТ «Гуманецький цегельний завод» 11
77 ТзОВ «Газ» м. Хирів 17
78 ТзОВ «Старосамбірський ринок» 12
79 ТзОВ «М’ясні ресурси» с. Зоротовичі 11
80 ТзОВ «Чумак» 11
81 ПП «Транс Спорт» 7
82 ПП «Агробуд» 16
83 ТзОВ Торговий Дім «ГАЛ КАТ» 13
84 ПП «Автоклас Лідер» 16
85 ТзОВ «Спецгруп Львів» 13
86 ПП «СОНАК» 8
87 ПрАТ «Старосамбірський кар’єр» 8
88 ПП «КАВКАЗ» 17
89 ТзОВ «РЕМСПЕЦБУД» 21
90 ФГ «Дутко» с. Чижки 10
91 ФГ «Долина» с. Міженець 10
92 ФГ «Агропромисловий комплекс «Грозьово» с. Грозьово 10
93 ТЦ «Стрільбичі» 21
94 КП «Будінвест» м. Старий Самбір 20
95 Старосамбірське МВКГ КП 20
96 КП «Водопровідно-каналізаційне господарство м. Хирів» 17
97 КП ВМУ ЖКГ «Смерічка» м. Хирів 17
98 КП ВМУ ЖКГ м. Старий Самбір 21
99 КП ВМУ ЖКГ м. Добромиль 11
100 КП «Благоустрій» с. Стрілки 7
101 ДП «Старосамбірське ЛМГ» 13
102 Старосамбірське ДЛГП «Галсільліс» 13
103 Старосамбірська сортодослідна станція 17
104 Філія «Старосамбірська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор» 17
105 АТ «Укрнафта» 15
_____________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
від «1» лютого 2022 року № 12

ЗАВДАННЯ
з методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, забезпечення функціонування системи військового обліку на території Самбірського району на 2022 рік

з/п Найменування завдання Строк проведення Відповідальні за виконання Відмітки про виконання
І. Організаційні заходи
1. Організація роботи щодо ведення військового обліку і бронювання відповідно до планів Протягом року Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації,
підприємств, установ, організацій,
міські, селищний, сільські голови
2. Контроль за веденням військового обліку і бронювання на території Самбірського району За планом перевірок Заступник голови районної державної адміністрації,
начальник РТЦК та СП
3. Контроль виконання громадянами та посадовими особами встановлених правил військового обліку Протягом року Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації,
підприємств, установ, організацій,
міські, селищний, сільські голови,
начальник РТЦК та СП
4. Проведення занять з відповідальними за ведення військового обліку і бронювання в органах місцевого самоврядування Самбірського району.
Для організації та проведення занять спланувати виділення коштів у необхідній кількості 25 червня 2022 року
25 грудня 2022 року Заступник голови районної державної адміністрації,
начальник РТЦК та СП,
міські, селищний, сільські голови
5. Проведення занять з відповідальними за ведення військового обліку і бронювання на підприємствах, в установах та організаціях Самбірського району з підвищення кваліфікації.
Для організації та проведення занять спланувати виділення коштів у необхідній кількості 25 червня 2022 року
25 грудня 2022 року Заступник голови районної державної адміністрації,
начальник РТЦК та СП,
керівники підприємств, установ, організацій
6. Проведення нарад з питань забезпечення функціонування системи військового обліку та його стану із заслуховуванням посадових осіб, які допустили порушення правил ведення військового обліку 25 червня 2022 року
25 грудня 2022 року Голова районної державної адміністрації,
заступник голови районної державної адміністрації,
керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації,
підприємств, установ, організацій,
міські, селищний, сільські голови
7. Інформування РТЦК та СП про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військово-облікової роботи У 7-денний термін Керівники підприємств, установ, організацій,
міські, селищний, сільські голови
ІІ. Заходи щодо військового обліку призовників і військовозобов’язаних
1. Взяття на військовий облік громадян, які прибули на нове місце проживання, тільки після їх взяття на військовий облік у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Постійно Виконавчі комітети міських, селищної, сільських рад
2. Зняття з військового обліку громадян після їх вибуття в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) до нового місця проживання тільки після їх зняття з військового обліку в РТЦК та СП Постійно Виконавчі комітети міських, селищної, сільських рад
3. Виявлення призовників і військовозобов’язаних, які проживають на території, що обслуговується, і не перебувають в них на військовому обліку, взяття таких працівників і військовозобов’язаних на персонально-первинний облік та направлення до РТЦК та СП для взяття на військовий облік Постійно Виконавчі комітети міських, селищної, сільських рад
4. Оповіщення на вимогу РТЦК та СП призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до РТЦК та СП і забезпечення їх своєчасного прибуття За розпорядженням РТЦК та СП Виконавчі комітети міських, селищної, сільських рад,
керівники держаних органів, підприємств, установ, організацій
5. Постійна взаємодія з РТЦК та СП щодо строків та способів звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними РТЦК та СП, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних За планом Виконавчі комітети міських, селищної, сільських рад
6. Внесення до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади У 5-денний строк Виконавчі комітети міських, селищної, сільських рад
7. Надсилання до РТЦК та СП повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних Щомісяця до 5 числа Виконавчі комітети міських, селищної, сільських рад
8. Надсилання до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлення про зміну облікових даних та мобілізаційних розпоряджень, що вилучені Щомісяця до 5 числа Виконавчі комітети міських, селищної, сільських рад
9. Звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності міс, а також із будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов’язаних шляхом подвірного обходу За планом Виконавчі комітети міських, селищної, сільських рад
10. Звіряння даних карток первинного обліку призовників, які перебувають на військовому обліку в органах місцевого самоврядування, з обліковими даними РТЦК та СП (після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші строки, визначені ТЦК та СП) За планом звіряння Виконавчі комітети міських, селищної, сільських рад
11. Складення і подання до РТЦК та СП списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць до 1 грудня 2022 Виконавчі комітети міських, селищної, сільських рад,
керівники держаних органів, підприємств, установ, організацій
12. Приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до РТЦК та СП для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час Постійно Виконавчі комітети міських, селищної, сільських рад
13. Постійний контроль за виконанням громадянами, посадовими особами підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів, встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи. Звернення щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, надсилаються до органів Національної поліції для їх розшуку, затримання і доставки до відповідних РТЦК та СП Постійно Виконавчі комітети міських, селищної, сільських рад
14. Інформування РТЦК та СП про всіх громадян, посадових осіб підприємств, установ та організацій, власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом Постійно Виконавчі комітети міських, селищної, сільських рад,
керівники держаних органів, підприємств, установ, організацій
15. Повідомлення РТЦК та СП про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів Щомісяця до 5 числа Виконавчі комітети міських, селищної, сільських рад
16. Ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними РТЦК та СП Постійно Виконавчі комітети міських, селищної, сільських рад,
керівники держаних органів, підприємств, установ, організацій
17. Перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у РТЦК та СП, а також у разі перебування на військовому обліку в Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки Постійно Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій
18. Надсилання до РТЦК та СП повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу) У 7-денний строк Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій
19. Оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до РТЦК та СП і забезпечення їх своєчасного прибуття За розпорядженням ОТЦК та СП Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій
20. Забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов’язаних Постійно Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій
21. Взаємодія з РТЦК та СП щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних Постійно Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій
22. Звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць Щомісяця Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій
23. Проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами РТЦК та СП, в яких вони перебувають на військовому обліку За планом (не рідше одного разу на рік) Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій
24. Внесення до особових карток призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади У 5-денний строк Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій
25. Надсилання до РТЦК та СП повідомлення про зміну облікових даних Щомісяця до 5 числа Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій
26. Приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до РТЦК та СП для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час Постійно Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій
27. Постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи Постійно Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій
28. Здійснення досудових розслідувань стосовно ухилення військовозобов’язаних від військового обліку За зверненням РТЦК та СП Начальник Самбірського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області
29. Здійснення розшуку, затримання та доставки до РТЦК та СП громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку За зверненням органів місцевого самоврядування, РТЦК та СП Начальник Самбірського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області
30. Повідомлення після звернення громадян щодо реєстрації актів цивільного стану РТЦК та СП, в яких перебувають на військовому обліку призовники і військовозобов’язані, про зміну їх прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті призовників і військовозобов’язаних, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних У 7-денний строк Керівники органів державної реєстрації актів цивільного стану
31. Повідомлення РТЦК та СП про призовників і військовозобов’язаних, стосовно яких повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення У 7-денний строк Начальник органу досудового розслідування
32. Повідомлення РТЦК та СП про призовників, стосовно яких кримінальні справи розглядаються судами, а також про вироки щодо призовників і військовозобов’язаних, які набрали законної сили У 7-денний строк Голова суду
33. Вилучення та надсилання до відповідних РТЦК та СП військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту Постійно Голова суду
34. Повідомлення РТЦК та СП про призовників і військовозобов’язаних, яких визнано інвалідами У 7-денний строк Голова медико-соціальної експертної комісії
35. Під час проведення призову громадян на строкову військову службу повідомлення РТЦК та СП про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні У 3-денний строк Керівники лікувальних закладів
ІІІ. Заходи щодо бронювання військовозобов’язаних
1. Своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час У 10-денний термін Відповідальні за ведення військового обліку
2. Повідомлення РТЦК та СП про бронювання військовозобов’язаних за посадами і зарахування на спеціальний облік У 5-денний термін Відповідальні за ведення військового обліку
3. Інформування РТЦК та СП, про анулювання посвідчень про відстрочку від призову на період мобілізації та на воєнний час У 5-денний термін Відповідальні за ведення військового обліку
4. Уточнення плану вручення посвідчень, списків уповноважених про вручення посвідчень Щомісяця Відповідальні за ведення військового обліку
5. Повідомлення РТЦК та СП щодо підприємств, установ і організацій, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) в особливий період до 25.12.2022 року Головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи районної державної адміністрації,
керівники державних органів, підприємств, установ та організацій
6. Уточнення плану заміщення військовозобов’язаних працівників, які підлягають призову за мобілізацією 26.12.2022 року Відповідальні за ведення військового обліку
ІV. Звітність з питань військового обліку та бронювання
1. Надсилання до РТЦК та СП повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, які змінили місце проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, та військовозобов’язаних, що прибули з мобілізаційними розпорядженнями. Щомісяця до 5 числа Виконавчі комітети місцевих рад
2. Надання інформації на запити з питань військового обліку та бронювання Постійно Відповідальні за ведення військового обліку
3. Складання та погодження у РТЦК та СП звіту про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, заброньованих згідно з переліками посад та професій, станом на 1 січня (за формою згідно з додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 12) до 25.12.2022 року Відповідальні за ведення військового обліку
V. Виконання інших заходів
1. Доведення до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій змін в законодавстві щодо військового обліку, військової служби та бронювання Протягом року Заступник голови районної державної адміністрації,
начальник РТЦК та СП,
головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи районної державної адміністрації
2. Проведення роз’яснювальної роботи з військовозобов’язаними працівниками щодо виконання правил військового обліку Протягом року Начальник РТЦК та СП,
головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи районної державної адміністрації,
відповідальні за ведення військового обліку
3. Виготовлення друкарським способом правил військового обліку і вивішування їх на видному місці у відповідних приміщеннях Протягом року Керівники державних органів, які забезпечують функціонування системи військового обліку, підприємств, установ та організацій, де ведеться військовий облік призовників і військовозобов’язаних
4. Проведення звіряння особових карток працівників за формою № П-2 (П-2дс), особової картки державного службовця з обліковими даними Самбірського РТЦК та СП Згідно плану, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації Керівники підприємств, організацій, установ,
начальник РТЦК та СП
5. Складання та погодження у Самбірський РТЦК та СП звіту про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, заброньованих згідно з переліками посад та професій, станом на 1 січня (за формою згідно з додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 12) до 20.12.2021 Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій
_____________________________________________________________________ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
від «1» лютого 2022 року № 12
ПЛАН
звіряння облікових даних підприємств, установ, організацій, виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад з обліковими даними Самбірського районного центру комплектування та соціальної підтримки на 2022 рік
А. У виконавчих комітетах міських та сільських рад
№ з/п Найменування підприємств, установ та організацій Планові дати звірок на 2022 рік Результати перевірок Відмітка про виконання
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень кількість в/зоб. офіцерів кількість в/зоб. сержантів і солдатів кількість в/зоб. жінок кількість призовників
1. Самбірська міська рада 4
2. Новокалинівська міська рада 18
3. Рудківська міська рада 9
4. Ралівська сільська рада 21
5 Бісковицька сільська рада 23
6 Турківська міська рада 15
7 Боринська селищна рада 20
8 Старосамбірська міська рада 4 4
9 Хирівська міська рада 4 4 5
10 Добромильська міська рада 2 6 8
11 Стрілківська сільська рада 4 7
Старосамбірська міська рада
12 Старостинський округ № 1 5 7
13 Старостинський округ № 2 5 7
14 Старостинський округ № 3 4 8
15 Старостинський округ № 4 4 8
16 Старостинський округ № 5 4 5
17 Старостинський округ № 6 4 5
18 Старостинський округ № 7 7 8
19 Старостинський округ № 8 7 8
20 Старостинський округ № 9 6 7
21 Старостинський округ № 10 6 7
Хирівська міська рада
22 Старостинський округ № 1 11 14
23 Старостинський округ № 2 11 14
24 Старостинський округ № 3 10 12
25 Старостинський округ № 4 10 12
26 Старостинський округ № 5 10 10
27 Старостинський округ № 6 10 10
28 Старостинський округ № 7 11 13
Добромильська міська рада
29 Старостинський округ № 1 18 21
30 Старостинський округ № 2 18 21
31 Старостинський округ № 3 18 19
32 Старостинський округ № 4 18 19
33 Старостинський округ № 5 17 18
34 Старостинський округ № 6 17 18
35 Старостинський округ № 7 19 20
Стрілківська сільська рада
36 Старостинський округ № 1 25 25 28
37 Старостинський округ № 2 24 23 28
38 Старостинський округ № 3 24 27 28
39 Старостинський округ № 4 27 30 28


Б. На підприємствах, в установах та організаціях
№ з/п Найменування підприємств, установ та організацій Планові дати звірок на 2022 рік Результати перевірок Відмітка про виконання
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень кількість в/зоб. офіцерів кількість в/зоб. сержантів і солдатів кількість в/зоб. жінок кількість призовників
1. Самбірська міська рада 1
2. Самбірська районна рада 2
3. Самбірський технікум економіки та інформатики 15
4. ДНЗ «Погірцівське вище професійне училище» 16
5. КЗ ЛОР «Самбірська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст. Берегиня» 9
6. Самбірська КЕЧ району 15
7. Військова частина А3913 17
8. Самбірське комунальне підприємство «Об’єднане» 22
9. ТзОВ «Самбірська птахофабрика» 24
10. ТОВ «Ембавуд Україна» 29
11. КНП СМР та СРР «Самбірська центральна районна лікарня» 5
12. КП Самбірська районна лікарня «ХОСПІС» 7
13. Самбірський міськрайонний суд Львівської області 12
14. Самбірське управління Державної казначейської служби України у Львівській області 14
15. Підприємство теплових мереж Самбіртеплокомуненерго» 19
16. ТДВ «Самбірська швейна фабрика» 21
17. ТзОВ «Молокозавод Самбірський» 26
18. Державне підприємство «Львівський дорсервіс» 28
19. Приватна фірма «БІЛАКИ» 3
20. ТзОВ «Самбірагротехмаш» 5
21. Самбірська ГРОД 5
22. ТзОВ «ЕІМО» 3
23. Самбірське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства 3
24. ТзОВ «Самбірське АТП-14608» 5
25. Державне підприємство «Самбірський лісгосп» 10
26. Рудківська СЗШ І-ІІІ ст. ім. Володимира Жеребного 12
27. Городищенський НВК «СЗШ І-ІІ ст. ДНЗ» 12
28. Дубрівська СЗШ І-ІІ ст. 2
29. Школа-гімназія с. Михайлевичі 2
30. ПРАТ Самбірський приладобудівний завод «Омега» 7
31. Відділ освіти виконавчого комітету Самбірської міської ради 9
32. Відділ культури виконкому Самбірської міської ради 9
33. Рудківське виробниче управління житлово-комунального господарства 14
34. Рудківська міська рада 14
35. Комунальне неприбуткове підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Рудківської міської ради» 16
36. Відділ освіти Рудківської міської ради 16
37. Відділ культури Рудківської міської ради 16
38. Ралівська сільська рада 21
39. Комунальне неприбуткове підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ралівської сільської ради» 21
40. Відділ освіти Ралівської сільської ради 23
41. Відділ культури Ралівської сільської ради 23
42. Бісковицька сільська рада 30
43. Відділ культури Бісковицької сільської ради 30
44. Комунальне неприбуткове підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бісковицької сільської ради» 30
45. Новокалинівська міська рада 5
46. Комунальне неприбуткове підприємство «Новокалинівський міський центр медико-санітарної допомоги» 5
47. Відділ освіти Новокалинівської міської ради 5
48. Відділ культури Новокалинівської міської ради 7
49. Новокалинівське виробниче управління житлово-комунального господарства 7
50. Вишнянський коледж ЛНАУ 7
51. Новосілківський НВК «СЗШ І-ІІІ ст. ДНЗ» 2
52. Нагірненська СЗШ І-ІІІ ст. 2
53. Опорний заклад загальної середньої освіти ім. І. Франка с. Ралівка 2
54. Орховицька СЗШ І-ІІ ст. 4
55. Хлопчицька СЗШ І-ІІІ ст. 4
56. Самбірська районна державна адміністрація 2
57. Підприємство «Західний реабілізаційно-спортивний центр» 15
58. Боринська комунальна селищна лікарня 18
59. Боринський професійний ліцей 23
60. МП ВКФ «Агро – ЛТД» 11
61. НПП «Бойківщина» 12
62. МПП «Сян» 9
63. Турківська автомобільна школа 3
64. Управління ветеринарної медицини 1
65. МПП «Оксана» 11
66. КП «Турківське житлово-комунальне управління» 2
67. Комунальне неприбуткове підприємство «Турківська комунальна центральна міська лікарня» Турківської міської ради 19
68. Філія «Турківський ДЕД» 1
69. ПП «Тур-Авто» 4
70. ТзОВ «Полі Смарт» 25
71. ТОВ «Гал-Транс» 23
72. Турківське ДЛГП «Галсільліс» 3
73. Турківський районний суд 1
74. Завод ТОВ «Решіткового мастилу» 3
75. Спорт-сервіс 2
76. Бітлянський ЗЗСО І-ІІІ ст – ЗДО Боринської селищної ради 25
77. Боберківський ЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО Боринської селищної ради 7
78. Боринський ЗЗСО – ЗДО Боринської селищної ради 10
79. Верхненський ЗЗСО І-ІІ ст. Боринської селищної ради 21
80. В.Висоцький ЗЗСО І–ІІІ ст. – ЗДО Боринської селищної ради 9
81. В.Яблунський ЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО Боринської селищної ради 18
82. Вовченський ЗЗСО І-ІІІ ст Турківської міської ради 13
83. Верхньогусненський ЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО Боринської селищної ради 5
84. Ільницький ЗЗСО І-ІІІ ст. Турківської міської ради 23
85. Лімнянський ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Р. Мотичака Турківської міської ради 20
86. Либохірський ЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО Боринської селищної ради 27
87. Турківський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1 Турківської міської ради 13
88. Турківський ЗЗСО І-ІІІ ст. Турківської міської ради 12
89. Явірська ЗОШ І-ІІІ ст. Турківської міської ради 27
90. Ясеницький ЗЗСО І-ІІІ ст. Турківської міської ради 20
91. Буковинський ЗЗСО І-ІІ ст. Боринської селищної ради 20
92. Жукотинська ЗЗСО І-ІІ ст. Боринської селищної ради 19
93. Завадівська гімназія ім. Івана Сакаля Турківської міської ради 4
94. Ісаївська гімназія Турківської міської ради 28
95. Карпатська гімназія ім. Михайла Іваничка Боринської селищної ради 5
96. Комарницька гімназія ЗЗСО – ЗДО Боринської селищної ради 11
97. Кривківський ЗЗСО І-ІІ ст. Боринської селищної ради 4
98. Либохорська гімназія ЗЗСО-ЗДО Боринської селищної ради 8
99. Лосинецька гімназія Турківської міської ради 15
100 Мельничненська гімназія Турківської міської ради 17
101 Нижненська гімназія Боринської селищної ради 22
102 Нижньовисоцька гімназія ЗЗСО – ЗДО Боринської селищної ради 3
103 Нижньотурівський ЗЗСО І-ІІ ст. – ЗДО Боринської селищної ради 11
104 Нижньояблунський ОЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО Боринської селищної ради 15
105 Присліпська гімназія Турківської міської ради 14
106 Радицька ЗЗСО І-ІІ ст. Турківської міської ради 26
107 Риківська гімназія ЗЗСО – ЗДО Боринської селищної ради 24
108 Розлуцька гімназія Турківської міської ради 26
109 Сигловатський ЗЗСО І-ІІ ст. Боринської селищної ради 13
110 Сянківська гімназія Боринської селищної ради 14
111 Турківська гімназія № 2 Турківської міської ради 29
112 Шандровецька гімназія ім. Василя Борути 15
113 Шум’яцька ЗЗСО І-ІІ ст. Турківської міської ради 28
114 Хащівська ЗЗСО І-ІІ ст. Турківської міської ради 10
115 Яблунівський ЗЗСО І-ІІ ст. Боринської селищної ради 9
116 Яворівський ЗЗСО І-ІІ ст. Боринської селищної ради 18
117 Турківська гімназія № 1 ім. О. Ільницького 17
118 Комунальне неприбуткове підприємство «Турківський районний центр медико-санітарної допомоги» 25
119 Управління державної казначейської служби 8
120 ДЮСШ « Юність» Турківської міської ради
121 Відділ освіти, культури і туризму Турківської міської ради 10
122 Відділ освіти, культури і туризму Боринської селищної ради 18
123 Фінансове управління Турківської міської ради 6
124 Фінансове управління Боринської селищної ради 3
125 Хирівська школа-інтернат Владики Івана Хоми 23
126 Добромильська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 24
127 Державний професійно-технічний навчальний заклад «Добромильський професійний ліцей» 27
128 Старосамбірський районний відділ реєстрації актів цивільного стану 11
129 Старосамбірський районний суд 11
130 НКП ДМР «Добромильська районна лікарня» 15
131 НКП ХМР «Хирівська міська лікарня» 27
132 НКП СМР «Старосамбірська районна лікарня» 28
133 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 29
134 КЗ ЛОР Созанський психоневрологічний інтернат 31
135 Старосамбірський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 30
136 Старосамбірський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 30
137 Відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Старий Самбір 28
138 Старосамбірська міжрайонна виконавча дирекція Львівського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 28
139 Старосамбірський трудовий архів 27
140 ДПРЧ – 27 м. Старий Самбір 31
141 Відділ Держгеокадастру у м. Старий Самбір Львівської області 30
142 КП «Будінвест» м. Старий Самбір 14 21
143 Старосамбірське МВКГ КП 14 23
144 КП «Водопровідно-каналізаційне господарство м. Хирів» 18 26
145 КП ВМУ ЖКГ «Смерічка» м. Хирів 18 26
146 КП ВМУ ЖКГ м. Старий Самбір 14 23
147 КП ВМУ ЖКГ м. Добромиль 4 22
148 КП «Благоустрій» с. Стрілки
149 КП «Благоустрій» Верхньолужоцької сільської ради 25 25
150 ДП «Старосамбірське ЛМГ» 14 10
151 Старосамбірське ДЛГП «Галсільліс» 14 10
152 Старосамбірська сортодослідна станція 23 20
153 АТ «Укрнафта» 15 19
154 ПрАТ «Гуманецький цегельний завод» 20 21
155 ТзОВ «Газ» м. Хирів 14 5
156 ТзОВ «Старосамбірський ринок» 15 24
157 ТзОВ «М’ясні ресурси» с. Зоротовичі 15 24
158 ТзОВ «Чумак» 20 23
159 ПП «Транс Спорт» 14 25
160 ПП «Агробуд» 14 25
161 ТзОВ Торговий Дім «ГАЛ КАТ» 20 21
162 ПП «Автоклас Лідер» 20 21
163 ТзОВ «Спецгруп Львів» 20 23
164 ПП «СОНАК» 20 23
165 ПрАТ «Старосамбірський кар’єр» 7 7
166 ПП «КАВКАЗ» 7 7
167 ТзОВ «РЕМСПЕЦБУД» 27 5
168 ФГ «Дутко» с. Чтжки 27 27
169 ФГ «Долина» с. Міженець 27 27
170 ФГ «Агропромисловий комплекс «Грозьово» с. Грозьово 27 27
171 ТЦ «Стрільбичі» 21 30
172 ТзОВ «Старосамбірська ПМК» 21 30
173 ФГ «Надія» с. Зоротовичі 27 27
174 ФГ «Зоря» с. Зоротовичі 27 27
_____________________________________________________ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
від «1» лютого 2022 року № 12
СКЛАД
комісії по перевірці стану військового обліку та бронювання на території Самбірського району на 2022 рік
Вісьтак
Василь Іванович - заступник голови районної державної адміністрації, голова комісії.
Члени комісії:
майор
Бугайчук
Михайло Васильович - заступник начальника, начальник мобілізаційного відділення Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);
лейтенант
Верановська
Юлія Юріївна - старший офіцер відділення обліку мобілізаційної роботи Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);
майор
Витрикуш
Богдан Богданович - начальник відділення обліку мобілізаційної роботи – заступник начальника 1 відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);
майор
Герич
Олег Ярославович - начальник відділення призову Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);
майор
Гнатик
Руслан Степанович - старший офіцер відділення обліку мобілізаційної роботи 2 відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);
Гошівська
Христина Михайлівна - головний спеціаліст відділення обліку мобілізаційної роботи 2 відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);
Ігнацевич
Іванна Михайлівна - інспектор відділення обліку мобілізаційної роботи обліку мобілізаційної роботи 2 відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);
майор
Іжик
Андрій Васильович - начальник відділення обліку мобілізаційної роботи – заступник начальника 2 відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);
Марусяк
Тетяна Миколаївна - інспектор відділення військового обліку і бронювання сержантів і солдатів запасу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);
лейтенант
Роман
Олеся Іванівна - офіцер відділення обліку мобілізаційної роботи 1 відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);
майор
Сташко
Руслан Орестович - заступник начальника Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, начальник відділення рекрутингу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою).
____________________________________________

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 133 гостя та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua