Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

« 28 » січня 2022 року Самбір № 10

Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Самбірського району на 2022 рік


На виконання статей 6, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Кодексу цивільного захисту України та розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 21 січня 2022 року № 39/0/5-22 «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Львівської області на 2022 рік», з метою забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та організації виконання основних заходів цивільного захисту району в 2022 році
З О Б О В ’ Я З У Ю:
1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Самбірського району на 2022 рік (далі — План заходів), що додається.
2. Міські, селищну, сільські ради району, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і підпорядкування, спеціалізовані служби цивільного захисту району:
2.1. Розробити до 10 лютого 2022 року на основі Плану заходів місцеві плани основних заходів цивільного захисту на 2022 рік (далі — місцевий план заходів) відповідно до своїх повноважень.
2.2. Забезпечити надання відділу з питань оборонної роботи та цивільного захисту районної державної адміністрації (А. Кузьо) пропозицій до проєкту Плану основних заходів цивільного захисту Самбірського району на 2023 рік до 1 грудня 2022 року.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Голова Іван ІЛЬЧИШИН

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
від «28» січня 2022 року № 10

П Л А Н
основних заходів цивільного захисту Самбірського району на 2022 рік

з/п Найменування заходу Відповідальні за виконання (у межах повноважень) Термін виконання Показники (індикатори) виконання заходу
1. Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту
1.1. Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням Самбірське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (далі – РУ ГУ ДСНС України у Львівській області), відділ з питань оборонної роботи та цивільного захисту районної державної адміністрації (далі – відділ з питань ОР та ЦЗ), міські, селищна та сільські ради (далі – ОМС) спільно із суб’єктами господарювання державної та комунальної форми власності – балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту (за згодою) протягом року Захисні споруди приведено в готовність до використання за призначенням на рівні не нижче 77 відсотків.
Звіт за результатами виконання комплексу заходів подано до ГУ ДСНС у Львівській області для узагальнення.
1.2. Інформування населення про місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них з урахуванням доступності таких споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також стан їх готовності до використання за призначенням. Створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із зазначеного питання РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ з питань ОР та ЦЗ, ОМС спільно із суб’єктами господарювання державної та комунальної форми власності (за згодою) —//— Населення поінформовано, інформацію про фонд захисних споруд цивільного захисту розміщено на офіційних вебресурсах усіх місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
1.3. Створення та поповнення фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема шляхом обстеження та взяття на облік підземних і наземних будівель і споруд, з метою встановлення можливості щодо їх використання для укриття населення як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ з питань ОР та ЦЗ, ОМС (за згодою), субʼєкти господарювання державної та комунальної форми власності (за згодою) протягом року Забезпечено укриття 100 відсотків населення; проведено технічну інвентаризацію на усіх об’єктах, що перебувають на обліку, як споруди подвійного призначення
1.4.. Забезпечення накопичення засобів хімічного захисту для персоналу хімічно небезпечних об’єктів у повному обсязі Керівники хімічно небезпечних об’єктів (далі – ХНО) до 25 грудня накопичено засоби хімічного захисту 100 відсотків потреби
1.5. Уточнення відомостей щодо:
1.5.1. переліку суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період Сектор мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, управління соціально-економічного розвитку районної державної адміністрації, відділ з питань ОР та ЦЗ, ОМС (за згодою) ІV квартал Уточнено перелік суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період
1.5.2. зон прогнозованого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на складах озброєння, ракет, боєприпасів військових частин Збройних сил України, які дислокуються на території району Війська частина А-3913, РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ з питань ОР та ЦЗ, ОМС (за згодою) протягом року Проведено розрахунки та уточнено прогнозовані зони можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів.
Доведено уточнені дані до відома заінтересованих місцевих органів виконавчої влади
2. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту
2.1. Організація та проведення:
2.1.1. штабного тренування з органами управління цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період Районна комісії з питань ТЕБ і НС, відділ з питань ОР та ЦЗ, районні спеціалізовані служби цивільного захисту, визначені органи управління районної ланки вересень Проведено штабне тренування; відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту, проведено підведення підсумків
2.1.2. штабних тренувань з органами управління цивільного захисту районних ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру Районна комісії з питань ТЕБ і НС, відділ з питань ОР та ЦЗ, районні спеціалізовані служби цивільного захисту, визначені органи управління районної ланки 15 грудня проведено штабні тренування; проведено підведення підсумків
2.1.3. засідань районної комісії з питань ТЕБ і НС Голова районної комісії з питань ТЕБ і НС, відділ з питань ОР та ЦЗ за окремим планом Проведено засідання районної комісії згідно з затвердженим планом
2.2. Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню:
2.2.1. пожеж у природних екосистемах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях, у лісових масивах, на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду Лісові господарства району, відділ з питань ОР та ЦЗ, РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, Самбірське районний відділ Головного управління Національної поліції у Львівській області (далі – ВП ГУ НП у Львівській області), управління соціально-економічного розвитку, ОМС лютий-квітень Затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практичних заходів.
Здійснено профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
2.2.2. нещасних випадків з людьми на водних об’єктах Відділ з питань ОР та ЦЗ, РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, ВП ГУ НП у Львівській області, Самбірська експлуатаційна дільниця Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну (далі – БУВР Західного Бугу та Сяну), ОМС ІІ квартал Визначено місця масового відпочинку людей на водних об’єктах.
Розглянуто питання щодо готовності місць масового відпочинку людей на водних об’єктах під час засідань місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Обстежено 100 відсотків дна акваторії пляжів.
Створено рятувальні пости на визначених водних об’єктах, які мають пляжі
3. Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру
3.1. Організація та проведення:
3.1.1. перевірок діяльності щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб (у разі їх утворення), контрольної перевірки у Новокалинівській міській раді Самбірського району ГУ ДСНС України у Львівській області квітень Оцінено діяльність органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту
3.1.2. перевірок місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності: РВ ГУ ДСНС України у Львівській області
3.1.2.1. до пропуску льодоходу, повені та паводків - // - лютий-березень Проведено цільові перевірки стану готовності до пропуску льодоходу, повені та паводків місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; за результатами підготовлено акти перевірок
3.1.2.2. місць масового відпочинку та оздоровлення населення - // - травень-червень Організовано та проведено перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку та оздоровлення громадян; за результатами підготовлено відповідні акти перевірок
3.1.2.3. місць масового відпочинку населення на водних об’єктах - // - травень-червень Організовано та проведено перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах; за результатами підготовлено відповідні акти перевірок
3.1.2.4. закладів освіти до 2022-2023 навчального року - // - липень Оцінено діяльність з підготовки до 2022-2023 навчального року.
Надіслано акти перевірок до закладів освіти
4. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій
4.1. Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти Відділ гуманітарної політики районної державної адміністрації, РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ з питань з питань ОР та ЦЗ, ОМС (за згодою) до 15 грудня Проведено заходи у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти
_____________________________________________

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 117 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua