Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
« 3 » грудня 2021 року Самбір № 147
 
Про запровадження карантинного режиму по регульованому шкідливому організму амброзії полинолистої та заходів боротьби з нею
На виконання статей 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», статей 34, 35, 39 Закону України «Про карантин рослин», постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ΙХ «Про утворення та ліквідацію районів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», розглянувши подання Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області від 30 листопада 2021 року № 05-2-26/8502, з метою належного контролю за чисельністю амброзії полинолистої на території району та вжиття ефективних заходів по її локалізації
З О Б О В ’ Я З У Ю:
1. Запровадити карантинний режим по регульованому шкідливому організму – амброзії полинолистій на території Самбірського району, згідно з додатком.
2. Встановити початок дії карантинного режиму з дати набрання чинності даного розпорядження.
3. Затвердити план заходів з локалізації, ліквідації та недопущення подальшого розповсюдження регульованого шкідливого організму амброзії полинолистої на території Самбірського району, що додається.
4. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації (Н. Арабська) опублікувати дане розпорядження на сайті районної державної адміністрації.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Василя Вісьтака.
 
 
Голова Іван ІЛЬЧИШИН
 

Додаток
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
від «3» грудня 2021 року № 147

 

Перелік
виявлених вогнищ регульованого шкідливого організму амброзії полинолистої на території Самбірського району

№ з/п

Назва населених пунктів з карантинним режимом по амброзії полинолистій

Перелік вогнищ, де виявлено амброзію полинолисту

Площа виявленого вогнища, га

Найменування, юридична адреса суб’єкта господарювання, відповідальних за виконання плану заходів

1

м. Самбір
Самбірського району

Напарна горловина, в районі стрілок 22, 34, 36, 54, 56, 58, 302 колій № 38, 39
Станція Самбір
81400, Львівська обл.
м. Самбір, вул. Вокзальна, 4

1,5

Виробничий структурний підрозділ «Львівська дирекція залізничних перевезень»
регіональної філії «Львівська залізниця»
Акціонерного товариства «Українська залізниця»,
м. Львів, вул. Листопадового чину, 22

2

м. Самбір
Самбірського району

Територія парку «Блонь»

0,5

Виробничий структурний підрозділ «Самбірська дистанція колії»
регіональної філії «Львівська залізниця»
Акціонерного товариства «Українська залізниця»,
м. Самбір вул. Вокзальна, 1/2

3

м. Самбір
Самбірського району

69 км 3-4 парна колія
перегону Самбір - Ваньовичі

0,2

Виробничий структурний підрозділ «Самбірська дистанція колії»
регіональної філії «Львівська залізниця»
Акціонерного товариства«Укрзалізниця»,
м. Самбір вул. Вокзальна,1/2

 

 

Заступник начальника управління, начальник відділу економіки, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури управління соціально-економічного розвитку районної державної адміністрації   Надія Пупа

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
від «3» грудня 2021 року №147

 

ПЛАН
заходів з локалізації, ліквідації та недопущення подальшого розповсюдження регульованого шкідливого організму амброзії полинолистої на території Самбірського району


з/п

Назва заходів

Об’єм робіт

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

Забезпечити проведення локалізаційно-ліквідаційних заходів, шляхом комплексного застосування хімічних, механічних, агротехнічних та фітоценотичних заходів або будь-якої їх комбінації. Хімічні заходи боротьби проводити на початку відростання рослин і обов’язково перед початком цвітіння. При роботі з пестицидами та агрохімікатами дотримуватись санітарних норм, які регламентуються Державними санітарними правилами ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» від 3 серпня 1998 року № 1, а також дотримуватись регламентів застосування засобів захисту рослин відповідно до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

Фітоценотичні заходи:

- створення штучних фітоценозів з багаторічних трав або суцільного травостою однорічників, які здатні пригнічувати вогнища карантинних бур’янів;

- скошування амброзії полинолистої перед цвітінням.

Для гарантованого контролю амброзії полинолистої:

1) ні в якому разі не скошувати амброзію раніше, ніж до початку бутонізації;

2) засмічені ділянки не слід розпушувати – дискувати або проводити культивацію;

3) у перші три роки багаторічні трави не слід скошувати до утворення ними насіння, бо позбавлені насіннєвого відновлення травостої вироджуються.

Не допускати розсипів об’єктів регулювання при транспортуванні. Проводити ретельну зачистку пустих вагонів, сміття спалювати, закопувати на глибину не менше одного метра, або знищувати будь-яким доступним способом. Пусті вагони транспортувати з щільно закритими люками

На всій площі виявлених вогнищ, зазначеній в додатку розпорядження

Щорічно червень-жовтень

Землевласники, землекористувачі, юридичні і фізичні особи, зазначені в додатку розпорядження

2.

Призначити відповідальних за своєчасне проведення заходів з локалізації та ліквідації регульованих шкідливих організмів із закріпленням за ними відповідної території та занесенням цих обов’язків до посадових інструкцій

 

До часу повної ліквідації вогнища

Землевласники, землекористувачі, юридичні і фізичні особи

3.

Проводити регулярне обкошування рослинності на узбіччях автомобільних та залізничних доріг, під’їзних шляхів або знищення її хімічними препаратами

На всій площі виявлених вогнищ, зазначеній в додатку розпорядження

Щорічно червень-жовтень

Землевласники, землекористувачі, юридичні і фізичні особи

4.

Вивезення об’єктів регулювання з карантинної зони здійснювати після проведення фітосанітарного контролю у супроводі карантинного сертифіката

Вся кількість об’єктів регулювання, що вивозиться з карантинної зони

Постійно

Землевласники, землекористувачі – сільськогосподарські підприємства, юридичні і фізичні особи, що займаються вирощуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції

5.

Забезпечити видачу карантинних сертифікатів на об’єкти регулювання, які вивозяться з карантинної зони згідно поданих особами заяв

На всю кількість об’єктів регулювання, що вивозиться з карантинної зони

Протягом 5 діб

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області

6.

Перевезення об’єктів регулювання з карантинної зони здійснювати лише при наявності карантинних сертифікатів

Вся кількість об’єктів регулювання, що вивозиться з карантинної зони

Постійно

Транспортні організації, юридичні і фізичні особи, що надають послуги з перевезення вантажів

7.

Забезпечити дотримання карантинних (фітосанітарних) заходів при транспортуванні, зберіганні, переробці та реалізації об’єктів регулювання

Вся кількість об’єктів регулювання, що транспортується, зберігається, переробляється та реалізовується

Постійно

Сільськогосподарські підприємства, юридичні і фізичні особи, що займаються заготівлею, зберіганням, вирощуванням, реалізацією та переробкою сільськогосподарської продукції

8.

Інформувати Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області, Самбірську районну державну адміністрацію про хід виконання плану заходів з локалізації та ліквідації вогнищ амброзії полинолистої наданням підтверджуючих документів

На всіх площах, де виявлено вогнища, зазначених в додатку розпорядження

Щорічно липень-листопад

Землевласники, землекористувачі, юридичні і фізичні особи, зазначені в додатку розпорядження.

9.

Сприяти державним фіто санітарним інспекторам у виконанні покладених на них функціональних обов’язків щодо контролю за проведенням карантинних (фітосанітарних) заходів з локалізації та ліквідації вогнищ амброзії полинолистої

На всіх площах, де виявлено вогнища зазначених в додатку розпорядження

При здійсненні заходів державного нагляду (контролю)

Землевласники, землекористувачі, юридичні і фізичні особи

10.

Забезпечити контроль за виконанням заходів з локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму амброзії полинолистої. Притягувати винних осіб до адміністративної відповідальності за невиконання плану заходів (статті 105, 106, 18826 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

На всіх площах, де виявлено вогнища

Постійно

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області

11.

Проведення моніторингу (обстежень) вогнищ амброзії полинолистої та інших площ у визначені терміни

На всіх площах, де виявлено вогнища та згідно з плановими завданнями у визначені терміни

Щорічно червень-жовтень

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області

12.

Надавати прогноз поширення регульованих шкідливих організмів, та обов’язковий до виконання перелік заходів спрямованих на локалізацію та ліквідацію регульованих шкідливих організмів

Постійно

При здійсненні заходів державного нагляду (контролю)

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області

13.

З метою поширення інформації про амброзію полинолисту та інші карантинні організми, висвітлювати в ЗМІ хід та результати виконання розпорядження, вести пропаганду знань по даних питаннях шляхом розповсюдження матеріалів (листівок, буклетів)про амброзію полинолисту серед населення

2 статті;

20 буклетів

Щороку червень-жовтень

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області

14.

Передбачати кошти на виготовлення друкованої продукції (листівки, буклети, календарі, плакати тощо) про амброзію полинолисту та інші карантинні організми

У межах кошторисних витрат

Щороку при складанні кошторису витрат на наступний рік

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області

 

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 78 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua