Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

« 13 » вересня 2021 року Самбір № 115

Про покладання обов’язків адміністратора безпеки робочого місця стороннього користувача автоматизованої системи Державного земельного кадастру
На виконання Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про надання адміністративних послуг», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг», нормативного документу системи технічного захисту інформації НД ТЗІ 3.7-003-2005 «Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі», затвердженого наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 8 листопада 2005 року № 125, Інструкції з розгортання типового робочого місця 24932263.002.М7
З О Б О В ’ Я З У Ю:
1. Покласти обов’язки адміністратора безпеки робочого місця стороннього користувача автоматизованої системи Державного земельного кадастру на начальника Центру надання адміністративних послуг Самбірської районної державної адміністрації Квашеняк Ганну Юріївну.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Віктора Турика.


Голова Іван ІЛЬЧИШИН

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua