Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

« 8 » квітня 2021 року Самбір № 40

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель для індивідуального садівництва на землі для ведення особистого селянського господарства І. Якимів

На виконання статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 50 Закону України «Про землеустрій», статей 20, 1861 Земельного кодексу України, розглянувши заяву Якимів Ірини Василівни від 30 березня 2021 року, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення з «для індивідуального садівництва» на «для ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ 01.03) гр. Якимів Ірині Василівні за адресою: Львівська обл., Самбірський р-н., Рудківська м. р. (за межами населеного пункту), виготовлений ПП «ЗемСвіт», враховуючи висновок про розгляд документації із землеустрою Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області від 25 березня 2021 року № 6034/82-21
З О Б О В ’ Я З У Ю:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення з «для індивідуального садівництва» на «для ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ 01.03) гр. Якимів Ірині Василівні за адресою: Львівська обл., Самбірський р-н., Рудківська м. р. (за межами населеного пункту).
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0810 га (кадастровий номер – 4620981400:11:000:0032), що перебуває у власності гр. Якимів Ірини Василівни згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 12 січня 2021 року, індексний номер витягу: 240196846, із земель для індивідуального садівництва (01.05) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03).
3. Відділ у Самбірському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області (І. Баран) внести відповідні зміни до Державного земельного кадастру та забезпечити зберігання проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Василя Вісьтака.

Голова Іван ІЛЬЧИШИН

 

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua