Самбірська

районна державна адміністрація

доручЕННЯ

ГОЛОВИ Самбірської районної ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від “_30_” _листопада_ 2011 року № _69_

м. Самбір

Про роботу служби у справах дітей районної державної адміністрації у 2011 році

Відповідно до ст. 22, 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» та на виконання рішення Колегії Самбірської районної державної адміністрації від 24 листопада 2011 року № 38 «Про роботу служби у справах дітей за 2011 рік»:

Міським, селищному та сільським головам

1. Взяти під особистий контроль питання:

1.1. Забезпечення належних умов проживання та навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ях опікунів, збереження їх житлових та майнових прав.

1.2. Виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та вчасного повідомлення про це служби у справах дітей районної державної адміністрації.

Термін: постійно

2. Забезпечити популяризацію серед населення району альтернативних форм сімейного виховання та активізувати проведення роз’яснювальної роботи щодо можливостей створення прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

Термін: постійно

О. Затварській

3. Забезпечити своєчасність призначення та виплати соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях відповідно до чинного законодавства.

Термін: постійно

Г. Міньків

4. Проводити інформаційні заходи, спрямовані на пошук кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі.

Термін: постійно

В. Демківу

5. Передбачити у районному бюджеті на 2012 рік кошти на виконання заходів Цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Самбірському районі.

Термін: грудень 2011 року

6. Здійснювати фінансування державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

Термін: постійно

Ю. Деньку

7. Забезпечити проведення медичних оглядів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які виховуються у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Термін: щороку

Л. Волошин

8. Забезпечити належне ведення Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на виховання, та Єдиного електронного банку даних дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Термін: постійно

В. Леську

9. Забезпечити збір та узагальнення даних про випадки насильства в сім’ї, здійснювати міжгалузеву координацію роботи з попередження насильства в сім’ї.

Термін: постійно

10. Забезпечити оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Термін: постійно

Л. Волошин, Л. Охріменку,
В. Кулику, Г. Міньків

11. Проводити перевірки стану додержання прав дитини в дитячому будинку змішаного типу «Рідний дім» с. Корналовичі.

Термін: постійно

12. Вживати невідкладних заходів щодо збереження житла, у якому проживали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, до влаштування їх у заклади та повернення їм такого житла.

Термін: постійно

13. Проводити спільні рейди по виявленню порушень правил продажу неповнолітнім алкогольних та тютюнових виробів.

Термін: щомісячно

14 Проводити профілактично-роз’яснювальну роботу з неповнолітніми у навчальних закладах району, щодо попередження вчинення ними злочинів та правопорушень.

Термін: постійно

І. Бобровському

15. Взяти під особистий контроль виконання доручення.

Іван Білак

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 218 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua