Самбірська

районна державна адміністрація

З метою використання наявного інвестиційного потенціалу регіонів та активізації соціально-економічного розвитку регіону інформуємо про чинні стимулюючі норми законодавства.

Протягом 2010-2012 років державою реалізовано широке коло заходів, спрямованих на стимулювання інвестиційної діяльності та фінансове забезпечення розвитку національної економіки, у тому числі в регіональному аспекті.

 

Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів» визначено, що стимулювання розвитку регіонів здійснюється, зокрема на засадах програмно-цільового підходу до розв’язання проблем соціально-економічного розвитку, створення сприятливого інвестиційного середовища в регіонах; концентрації на конкурсній основі коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також інших ресурсів з метою досягнення найбільш ефективного їх використання для цілей регіонального розвитку.

Цим законом передбачено, що з метою стимулювання розвитку депресивних територій у їх межах можуть здійснюватись, зокрема такі заходи як:

•цільове спрямування державних капітальних вкладень у розвиток виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури;

•надання державної підтримки, у тому числі фінансової, малим підприємствам, сприяння формуванню об’єктів інфраструктури розвитку підприємництва, таких як бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні та консалтингові центри, венчурні фонди тощо.

Статтею 21-1 Бюджетного кодексу України з метою забезпечення фінансування заходів, спрямованих на виконання, зокрема, державних цільових програм та інвестиційних програм у частині виконання заходів регіонального розвитку; програм і заходів соціально-економічного розвитку регіонів, включаючи програми і заходи розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць, передбачено створення державного фонду регіонального розвитку у складі фонду державного бюджету.

Поряд з цим, Законом України «Про держані цільові програми» визначено правові засади для використання з метою сприяння реалізації державної політики на пріоритетних напрямах розвитку держави, окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць; забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціалу, а також координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розв’язання найважливіших проблем, такого інструменту як державні цільові програми.

Статтею 12-1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» передбачена державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів, яка надається шляхом фінансування реалізації, співфінансування, кредитування, повної або часткової компенсації відсотків за кредитами за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; надання державних і місцевих гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єкта господарювання; застосування інших форм, передбачених цим Законом.

Крім того, з 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», який  передбачає підтримку інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях, а також застосування до суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, особливостей оподаткування податком на прибуток і оподаткування ввізним митом, згідно з Податковим і Митним кодексами України.

Прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних проектів суб’єктами господарювання, оподатковується за ставкою:

•з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2017 року включно – 0 відсотків;

•з 1 січня 2018 року до 31 грудня 2022 року включно – 8 відсотків;

•з 1 січня 2023 року  – 16 відсотків;

З 1 січня 2013 року до 31 грудня 2022 року включно суб’єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, при ввезені у митному режимі імпорту на митну територію України устаткування та комплектуючих виробів до нього, що звільняються від оподаткування ввізним митом, за умови оформлення митної декларації, можуть за власним бажанням  видавати митному органу податковий вексель на суму податкового зобов’язання з податку на додану вартість, визначену в такій митній декларації.

У червні 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про індустріальні парки», яким передбачено стимулюючі заходи щодо створення та функціонування індустріальних парків, що можуть утворюватися на землях державної, комунальної та приватної власності.

Законом України «Про державне–приватне партнерство» визначено організаційно –правові  засади, форми принципи та сфери взаємодії державних партнерів з приватними партнерами в Україні. Статтею 18 зазначеного Закону визначено шляхи надання державної підтримки здійснення державно-приватного партнерства, зокрема:

•надання державних гарантій, гарантій АР Крим та місцевого самоврядування;

•фінансування за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та інших джерел;

•в інших формах, передбачених законом.

Крім того, відповідно до Закону України «Про концесії»:

•одним із основних принципів діяльності, пов’язаної з наданням та отриманням концесії, є участь держави, органів місцевого самоврядування у частковому фінансуванні об’єктів концесії, які мають соціальне значення;

•концесіонерам збиткових і низькорентабельних об’єктів концесії, що мають важливе соціальне значення, концесієдавець може надавати пільги щодо концесійних платежів, у тому числі у вигляді розстрочки, відстрочки, повного або часткового звільнення від сплати платежів на певний строк, а також передбачати в договорі надання дотацій, компенсацій та пільг.

Чинні стимулюючі норми законодавства дозволяють в повній мірі використати наявний інвестиційний потенціал регіонів для забезпечення залучення в економіку додаткових фінансових ресурсів, створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів шляхом реалізації інвестиційних проектів.

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 97 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua