Самбірська

районна державна адміністрація

Картинки по запросу ПОРЯДОК реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб1. Цей Порядок визначає механізм реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб (далі - пілотний проект).


2. Учасниками пілотного проекту є непрацюючі працездатні особи з числа:
членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
внутрішньо переміщених осіб.
З метою участі в пілотному проекті зазначені особи звертаються до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації або виконавчого органу міської ради (далі - органи соціального захисту населення) за місцем фактичного проживання/ перебування з відповідною заявою.
{Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанов КМ № 816 від 16.11.2016, № 40 від 31.01.2018}
Учасники пілотного проекту з числа осіб, зазначених в абзацах другому і третьому цього пункту, які проживають на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області, Кіптівської сільської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області та Миколаївської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області, звертаються із заявою про участь в пілотному проекті до відповідного структурного підрозділу (посадової особи), який (яка) забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення у виконавчому органі ради зазначених об’єднаних територіальних громад (далі - структурні підрозділи громад).
{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
У заяві особа зазначає форми участі в пілотному проекті, обрані нею із числа зазначених у пункті 3 цього Порядку.
{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
3. Залучення учасників пілотного проекту до роботи здійснюється державною службою зайнятості шляхом:
сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця;
надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності (далі - фінансова допомога);
пропонування участі в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру.
{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
Учасник пілотного проекту може бути одночасно залучений до кількох форм участі в пілотному проекті, зазначених ним у заяві.
{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
4. Органи соціального захисту населення та структурні підрозділи громад формують списки осіб, які подали заяви про участь у пілотному проекті, та передають їх до районних, міськрайонних, міських центрів зайнятості (далі - базові центри зайнятості) з метою залучення учасників пілотного проекту до роботи згідно з обраними ними формами участі у пілотному проекті, зазначеними у заяві.
{Абзац перший пункту 4 в редакції Постанов КМ № 816 від 16.11.2016, № 40 від 31.01.2018}
У разі залучення до реалізації пілотного проекту осіб з числа членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, до списків додаються відповідні пропозиції районних і міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 816 від 16.11.2016; в редакції Постанови КМ № 40 від 31.01.2018}
Базові центри зайнятості щомісяця інформують органи соціального захисту населення та структурні підрозділи громад про працевлаштованих учасників пілотного проекту.
{Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ № 40 від 31.01.2018}
Залучення до реалізації пілотного проекту осіб, які отримують соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям і доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, особами, які досягли 80-річного віку, інвалідами I і II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду, а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги, здійснюється за умови забезпечення установами соціального обслуговування або громадськими чи благодійними організаціями соціальними послугами членів малозабезпеченої сім’ї, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги.
У разі залучення до реалізації пілотного проекту непрацюючих осіб, зазначених в абзаці четвертому цього пункту, виплата їм відповідно до законодавства як непрацюючим особам надбавки (допомоги) та щомісячні компенсаційні виплати на догляд припиняються з місяця, що настає за місяцем, у якому особу було залучено до роботи, та поновлюються з місяця, що настає після припинення участі в пілотному проекті.
{Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
5. Для сприяння організації підприємницької діяльності шляхом надання фінансової допомоги базові центри зайнятості відповідно до законодавства організовують для учасників пілотного проекту (за їх бажанням) професійне навчання та надають безоплатні консультації з питань провадження підприємницької діяльності.
Учасник пілотного проекту для отримання фінансової допомоги розробляє бізнес-план та заповнює анкету за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}

В анкеті учасник пілотного проекту зазначає відомості про наявність чи відсутність у нього:
{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
заборгованості із сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, несплачених фінансових санкцій за порушення податкового законодавства та законодавства про зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - для фізичних осіб - підприємців;
{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
фінансових зобов’язань, що перевищують суму граничного розміру фінансової допомоги, та заборгованості з погашення фінансових зобов’язань;
{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
рухомого та/або нерухомого арештованого майна чи інших обтяжень;
{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
заборгованості з виплати заробітної плати - для фізичних осіб - підприємців;
{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
незнятої судимості або судимості з відстрочкою виконання вироку.
{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених в анкеті, на підставі яких приймається рішення про надання фінансової допомоги, покладається на учасника пілотного проекту.
{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
Питання щодо надання фінансової допомоги, у тому числі у разі наявності у учасника пілотного проекту будь-якого із зазначених в абзацах четвертому - восьмому цього пункту фактів, вирішується комісією з урахуванням конкретних життєвих обставин.
{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
Після підготовки та подання учасниками пілотного проекту бізнес-планів базові центри зайнятості формують списки таких учасників та передають їх до Донецького, Житомирського, Львівського, Полтавського, Харківського та Чернігівського обласних центрів зайнятості (далі - обласні центри зайнятості), а копії до Донецької, Житомирської, Львівської, Полтавської, Харківської та Чернігівської облдержадміністрацій (далі - облдержадміністрації).
{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
6. З метою вирішення питань надання фінансової допомоги учасникам пілотного проекту в облдержадміністраціях може утворюватися відповідна комісія.
До складу комісії включаються представники облдержадміністрації, територіальних органів ДФС, обласного центру зайнятості, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також (за згодою) організацій роботодавців і профспілок, їх об’єднань і громадських об’єднань з правом дорадчого голосу.
Для забезпечення роботи комісії відповідна облдержадміністрація затверджує положення про комісію.
Списки можливих учасників пілотного проекту подаються на розгляд комісії обласним центром зайнятості.
Під час прийняття рішення про надання фінансової допомоги комісією беруться до уваги результати проведеної Мінфіном верифікації та моніторингу достовірності інформації відповідно до Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 136 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 19, ст. 769), щодо осіб, стосовно яких вона проводилась.
Відбір учасників пілотного проекту проводиться комісією шляхом розгляду бізнес-планів учасників і рекомендацій базових центрів зайнятості, поданих після професійного консультування.
Рішення комісії про надання учасникам пілотного проекту фінансової допомоги оформляється протоколом засідання.
Комісія заслуховує щокварталу на засіданнях доповіді учасників пілотного проекту про провадження ними підприємницької діяльності.
Письмове повідомлення про час проведення засідань надсилається учасникам проекту не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку його проведення.
Засідання можуть проводитися з виїздом до місця перебування учасників пілотного проекту для ознайомлення з питаннями провадження підприємницької діяльності.
{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 40 від 31.01.2018}
7. {Абзац перший пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 40 від 31.01.2018}
З кожним учасником пілотного проекту, щодо якого комісією прийнято рішення про надання йому фінансової допомоги обласними і відповідними базовими центрами зайнятості та органами соціального захисту населення, укладається чотиристоронній договір, примірна форма якого затверджується Мінсоцполітики (далі - договір). При цьому на момент укладення договору повинен бути чинним правовий статус учасника пілотного проекту як члена малозабезпеченої сім’ї або внутрішньо переміщеної особи. Зміна статусу учасника пілотного проекту є підставою для скасування попередньо прийнятого рішення про надання йому фінансової допомоги та відмови в укладенні чотиристороннього договору.
{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
У договорі обов’язково зазначаються умови, невиконання або неналежне виконання яких може призвести до розірвання його сторонами та повернення учасником пілотного проекту отриманих ним коштів фінансової допомоги.
Матеріали щодо порушення учасником пілотного проекту умов договору збирає та подає на розгляд комісії сторона, яка ініціює розгляд питання.
Рішення про повернення учасником пілотного проекту отриманих ним коштів фінансової допомоги приймає комісія шляхом оформлення протоколу засідання. Протокол є підставою для проведення обласним центром зайнятості претензійно-позовної роботи з повернення коштів.
Учасникам пілотного проекту, які не мають статусу суб’єкта підприємницької діяльності, та щодо яких комісією прийнято рішення про надання їм фінансової допомоги, надаються кошти фінансової допомоги після державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи - підприємця протягом десяти робочих днів з дати отримання повідомлення про прийняте комісією рішення.
{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 816 від 16.11.2016}
7-1. Для забезпечення роботою учасників пілотного проекту, зокрема шляхом створення для них нових робочих місць, фінансова допомога може надаватися суб’єктам господарювання, які працевлаштують не менш як двох із числа осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, або осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, строком не менше ніж на два роки за направленням базових центрів зайнятості.
З метою отримання фінансової допомоги уповноважений представник суб’єкта господарювання звертається до базового центру зайнятості з відповідною заявою та документами, які підтверджують:
державну реєстрацію (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);
відсутність заборгованості перед бюджетом (довідки про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів, довідки про відсутність несплачених фінансових санкцій за порушення податкового законодавства, довідки про відсутність (наявність) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування);
відсутність обтяжень рухомого та нерухомого майна (витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно);
відсутність провадження у справі про банкрутство (довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство).
Розгляд списків суб’єктів господарювання, які подали заяви про участь у пілотному проекті, та прийняття рішення комісіями щодо надання їм фінансової допомоги здійснюється відповідно до пункту 6 цього Порядку.
З кожним суб’єктом господарювання, щодо якого прийнято рішення про надання йому фінансової допомоги обласними і відповідними базовими центрами зайнятості та органами соціального захисту населення, укладається чотиристоронній договір, примірна форма якого затверджується Мінсоцполітики (далі - договір із суб’єктом господарювання).
У договорі із суб’єктом господарювання обов’язково зазначаються умови, зокрема щодо працевлаштування учасників пілотного проекту, невиконання або неналежне виконання яких може призвести до розірвання його сторонами та повернення суб’єктом господарювання отриманих ним коштів фінансової допомоги.
{Порядок доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
8. Фінансова допомога надається одноразово шляхом оплати обласним центром зайнятості за заявою-дорученням учасника пілотного проекту або суб’єкта господарювання витрат на закупівлю обладнання та матеріалів для організації підприємницької діяльності, передбачених його бізнес-планом.
{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 816 від 16.11.2016, № 40 від 31.01.2018}
Фінансова допомога надається та на підставі заяви-доручення учасника пілотного проекту або суб’єкта господарювання про отримання такої допомоги та інших документів, необхідних для проведення її оплати. Документи подаються за місцем реєстрації чи постійного проживання учасника пілотного проекту або суб’єкта господарювання до базового центру зайнятості, який подає їх протягом одного робочого дня з дати їх надходження до обласного центру зайнятості. Оплата витрат учасника пілотного проекту або суб’єкта господарювання на закупівлю обладнання та матеріалів для організації підприємницької діяльності, передбачених його бізнес-планом, проводиться обласним центром зайнятості згідно з умовами договору, укладеного між учасником пілотного проекту або суб’єктом господарювання та продавцем обладнання і матеріалів.
{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 816 від 16.11.2016, № 40 від 31.01.2018}
9. Розмір фінансової допомоги не може перевищувати 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на початок відповідного року.
{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 816 від 16.11.2016}
10. Фінансова допомога надається за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для реалізації пілотного проекту.
11. Сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплачених учасником пілотного проекту, або на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого суб’єктом господарювання за працевлаштованих ним осіб відповідно до цього Порядку.
{Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ № 40 від 31.01.2018}
Для підтвердження розміру сплачених податків та єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування учасник пілотного проекту/суб’єкт господарювання подає обласному центру зайнятості довідку, видану органом ДФС за місцем його обліку як платника податків.
{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
12. Фінансова допомога не повертається, якщо:
сума сплачених у відповідному періоді податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування перевищує суму фінансової допомоги, що повинна бути повернута за такий період, визначений у чотиристоронньому договорі;
{Абзац другий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 40 від 31.01.2018}
учасник пілотного проекту або суб’єкт господарювання працевлаштовує в перший рік участі в пілотному проекті не менш як двох інших осіб із числа осіб зазначених у пункті 2 цього Порядку, або осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, строком не менш як на два роки (за направленням базового центру зайнятості).
{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
У разі звільнення такого працівника до закінчення строку працевлаштування учасник пілотного проекту або суб’єкт господарювання має право працевлаштувати на його місце іншу особу за направленням базового центру зайнятості або повинен повернути фінансову допомогу на умовах, передбачених законодавством.
{Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
13. Місцеві держадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад разом із базовими центрами зайнятості організовують відповідно до законодавства про зайнятість населення громадські роботи для учасників пілотного проекту відповідно до потреб територіальної громади, зокрема із соціального супроводу та надання соціальних послуг особам з інвалідністю, людям похилого віку та особам, звільненим з військової служби після участі в антитерористичній операції.
{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 40 від 31.01.2018}
14. Дохід за шість місяців, отриманий учасником пілотного проекту у період участі в пілотному проекті, не враховується під час призначення державної соціально

 

 

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua